Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic, Lesního Jakubova a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Náměště nad Oslavou, Vysokých Popovic, Hartvíkovic a Vícenic. Ve školním roce 2018/19 je v 1. – 9. ročníku 137 žáků. První stupeň navštěvuje 52 a druhý 85. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 39 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner

Novinky

23.10.2018

Škola v přírodě Chaloupky 31. 10. - 2. 11. 2018

Informace pro rodiče Škola v přírodě – Chaloupky 31. 10. - 2. 11. 2018 Odjezd: středa 31. 10. 2018 v 8:30 h., sraz u zadního vchodu do školy v 8:15 h. Příjezd: pátek 2. 11. 2018, plánovaný návrat v 14:30 h. V den odjezdu žák odevzdá paní učitelce Jiránkové vyplněný formulář „Prohlášení zákonných zástupců dítěte.“ Pedagogický dozor nad žáky budou vykonávat Mgr. Zina Jiránková, Mgr. Kristýna Trojanová, Mgr. Martina Kobrová.

Detail

23.10.2018

Kroužek keramiky

Ve středu 31. 10. 2018 odpadá kroužek keramiky.

Detail

16.10.2018

Sportovní akce

Sportovní akce podzim 2018 1. Přespolní běh Domamil okrskové kolo AŠSK Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se konalo Na ZŠ Domamil okrskové kolo v přespolním běhu žáků ZŠ. Naše škola Březník měla zastoupení v kategorii IV. starší žáci. Běhalo se ve družstvech po 5 žácích a čas posledního ve družstvu se nepočítal. Chlapci se umístili na pěkném 5. místě z 18 družstev. Gratulujeme. Závodníci: David Apruzzese Daniel Oršoš Martin Fojtík David Oršoš Jan Kašpar Doprovod : Mgr. Jan Nešpor 2. Minikopaná okrskové kolo Hrotovice AŠSK V pátek 5. 10. 2018 se konalo okrskové kolo v minikopané v Hrotovicích. Škola Březník se také zúčastnila. Chlapci se bojovně utkali se ZŠ Hrotovice, ZŠ Myslibořice, ZŠ Valeč. Skončili na krásném 3. místě. Gratulujeme. Hráči : Koubek Ondra Křikava Vít Křikava Vašek Oršoš Daniel Apruzzese David Oršoš David Fojtík Martin Kašpar Jan Doprovod: Mgr. Petra Rabušicová 3. Florbal sportovní devítka pořádaný DDM Náměšť nad Oslavou V úterý 9. 10. 2018 se konal florbalový turnaj 8. a 9. tříd na ZŠ Komenského. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. ZŠ Husova, ZŠ Komenského, ZŠ Březník, ZŠ Mohelno a ZŠ Mohelno (dívky). Naši chlapci bojovali statečně. Jen jeden zápas se ZŠ Husova jsme po urputném boji prohráli 1:2. Ostatní zápasy jsme vyhráli. Chlapci skončili na krásném 2. místě. Gratulujeme. Hráči: Koubek Ondra Křikava Vašek Křikava Vít Kryštof Jiří Tesař Jakub Oršoš David Doprovod: Mgr. Petra Rabušicová

Detail

15.10.2018

Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční ve dnech 5. a 6. 11. 2018

Detail

07.11.2017

Úplata ve ŠD

Od 1. února 2018 dojde ke změně ve výši úplaty za vzdělávání ve ŠD. Měsíční výše úplaty je stanovena 40,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině.

Detail

Kalendář akcí

02.12.2018

Slavnost rozsvícení vánočního stromu

Vystoupení žáků ZŠ.

Detail

03.12.2018

Vánoční hvězdička

Hudební divadlo pro děti 1.stupně ZŠ.

Detail

04.12.2018

Vánoční dílna

Tradiční vánoční dílna s paní Matouškovou se uskuteční v úterý 4. prosince.

Detail

05.12.2018

Mikulášská nadílka

Tradiční mikulášská nadílka ve škole.

Detail

07.12.2018

Mikulášská laťka

Tělocvična ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579.

Detail