Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Náměště nad Oslavou, Vysokých Popovic a Vícenic. Ve školním roce 2017/18 je v 1. – 9. ročníku 125 žáků. První stupeň navštěvuje 47 a druhý 78. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 36 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner

Novinky

25.06.2018

Provoz ŠD

V pátek 29. 6. 2018 bude provoz školní družiny ukončen ve 12,00 hodin.

Detail

28.05.2018

Kocour v botách

V pondělí 4. 6. navštíví děti I.stupně divadlo Reduta v Brně, kde zhlédnou představení Kocour v botách. První dvě vyučovací hodiny se vyučuje dle rozvrhu hodin. Poté půjdeme na autobus a společně odjedeme do Brna. Předpokládaný návrat ve 13:30 h. k budově školy. Provoz ŠD do 16:00 h. Pedagogický dohled nad žáky vykonávají třídní učitelky. S sebou: svačinu, pití, drobné kapesné.

Detail

03.05.2018

Sběr bylin

Sbíráme tyto léčivé rostliny: Hluchavka bílá - květ Bez černý - květ Pomerančová kůra Citronová kůra Sedmikráska obecná - květ Byliny odevzdávat do 14.6.2018 paní učitelce Jarolímové

Detail

13.04.2018

Besip show

21.5. biková adrenalinová moderovaná show ve spolupráci s Besip, program „Zpátky do školy“ zaměřenou na bezpečnost jízdy na kole na pozemních komunikacích. Žáci I. stupně se akce zúčastní v 9,30 h., II. stupeň v 11,00 h. Pořad trvá 60 minut. Cena za žáka 50,-Kč.

Detail

10.04.2018

Zdravotnický kurz - 2.část

V úterý 15.května se bude konat praktická část se záchrannou službou a ostatními integrovanými složkami. Zahájení akce v 7:30h., pro žáky 8.ročníku.

Detail

Kalendář akcí

01.07.2018 - 31.08.2018

Hlavní prázdniny

1. července 2018 - 31. srpna 2018

Detail