Navigace

Obsah

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

Typ: ostatní
Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

V souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví se s účinností ode dne 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

 

Základní škola a mateřská škola Březník bude od pondělí 16 . 3. 2020 do odvolání uzavřena.

Sledujte prosím aktuální informace na stránkách školy, kde budou žákům zadávány úkoly pro samostudium (po dobu uzavření školy).

 

Školní družina - nebude po dobu platnosti opatření v provozu.


Školní jídelna - nebude od 16. 3. 2020 po dobu platnosti opatření poskytovat školní stravování žákům základní školy a dětem mateřské školy.

                           Pro  veřenost se bude vyvařovat.

Ošetřovné: Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat fo dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Podrobnosti, včetně tiskopisu, který potvrzuje škola jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
formulář je k dispozici  v naší škole v době od 8:00 do 12: 00 hod.


Příloha

Vytvořeno: 11. 3. 2020
Poslední aktualizace: 13. 3. 2020 11:27
Autor: