Obsah

 

Máme poslední školní týden! Všechno, co jsme potřebovali, jsme společně zvládli! 

V pátek se bude vydávat vysvědčení. Jsem moc ráda, že se uvidíme! Moc se těším!

Všem bych vám chtěla poděkovat, protože se nám práce podařila a doufám, že příští rok už poběží, tak jak jsme zvyklí!

Užijte si krásné sluníčkové prázdniny!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 15. 6. - 19. 6.

 

Pondělí 15. 6.

- učebnice str. 109 - pročíst žlutou tabulku - číslo jednotné a množné - určování osob

- učebnice str. 109, cv. 2 - do sešitu

- učebnice str. 110 - pročíst žlutou tabulku a přehled časování sloves

- učebnice str. 110, cv. 5 a - ústně

 

Úterý 16. 6.

- učebnice str. 111 - zapamatovat si a zopakovat žluté rámečky

- učebnice str. 111, cv. 8 a, 9 - ústně

- učebnice str. 112 - 113 - připomenout a zapamatovat si žluté rámečky

 

Středa 17. 6.

- pracovní sešit - str. 64 (70) - všechna cvičení 1- 4 - Slovesa - osoba a číslo

 

Čtvrtek 18. 6.

- pracovní sešit - str. 65 (71) - všechna cvičení 1, 2 - Zvratná slovesa, cv. 1, 2, 3 - Slovesa - infinitiv

 

Pátek 19. 6. 

- pracovní sešit - str. 66 (72) - Co už víme o slovesech - všechna cvičení - 1 - 4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 8. 6. - 12. 6.

 

Pondělí 8. 6.

- zopakujeme podstatná jména

- učebnice str. 104, cv. 1 – u zvýrazněných pod. jmen určíme ROD, ČÍSLO, PÁD

- učebnice str. 104, cv. 3 – ústně

Úterý 9. 6.

- učebnice str. 104, cv. 4 – do sešitu, cv. 5 - na folii

Středa 10. 6. 

- Slovesa – zopakuj, co jsou slovesa

- učebnice 106, cv. 1 – najdi slovesa – ústně

- učebnice 106, cv. 4 – písemně do sešitu

Čtvrtek 11. 6.

- učebnice str.107 - žlutý rámeček – opiš a zapamatuj si, jaký určujeme čas u sloves

- učebnice str. 107, cv. 2, 3 – ústně

Pátek 12. 6.

- učebnice str. 108 - prostudovat žlutý rámeček - rozdíl mezi slovesným tvarem jednoduchým a složeným

- učebnice str. 108, cv. 5 - ústně

- pracovní sešit - str. 63 ( 69 ) - všechna cvičení

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 1. 6. - 5. 6.

 

Pondělí 1. 6.

- Zopakovat si pádové otázky a zkusit si k tomu přidat podstatné jméno  

 - učebnice str. 103, cv. 3 – ústně, vyber si 2 pod. jm., č. j. a 2 pod. jm., č. mn. a vyskloňuj do sešitu.

Úterý 2. 6.

- učebnice str. 103, cv. 4 – napiš pouze 5. pád

- zopakuj si pádové otázky a zkus vyskloňovat nějaké pod. jm.  – ústně

Středa 3. 6.

- učebnice str. 103, cv. 5 – ptej se pádovými otázkami a určuj pády – sešit

 - učebnice str. 103, cv. 6 – doplň a napiš

Čtvrtek 4. 6.

Opakování – ústně str. 103, cv. 7 (všechny zadané úkoly ), do sešitu opiš pouze 2 věty a číslem nad slovo zkus určit slovní druhy

- učebnice str. 104, cv. 2 - zkuste si s pomocí rodičů zopakovat odpovědi na otázky, cv. 3, 4 - ústně

Pátek 5. 6.

 

-  pracovní sešit str. 61 ( 67 ) - OPAKOVÁNÍ - prosím o zaslání testu

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 25. 5. - 29. 5.

 

Pondělí 25. 5.

- Určování podstatných jmen – umíme určit ROD, ŽIVOTNOST a dnes přidáme  ještě číslo
Jedna věc – číslo jednotné, více věcí – číslo množné

- učebnice str. 101, cv. 1 – vypište na řádek podstatná jména v čísle jednotném a na nový řádek pod. jména v čísle množném

Úterý 26. 5. 

- učebnice str. 101, cv. 2, 3 – vyzkoušejte ústně  a potom si z každého cvičení vyberte 3 příklady a napište je do sešitu podle vzoru v učebnici

- pracovní sešit str. 59 ( 65 ), cv. 1, 2 - číslo podstatných jmen

 

Středa 27. 5.

Pád podstatných jmen – je další mluvnická kategorie, která se určuje u podstatných jmen
Máme 7 pádů a každý pád má dvojici pádových otázek, kterými zjišťujeme pád.

- učebnice str. 102, cv. 2 - tabulka - pozorně si opište do sešitu pádové otázky a snažte se je hezky naučit - odříkat pády s otázkami.

 

Čtvrtek 28. 5.

- stále si opakujte pádové otázky, ať je dobře umíte

- pracovní sešit str. 59 ( 65 ), cv. 1 - pád podstatných jmen

- pracovní sešit str. 60 ( 66 ) - co už víme o podstatných jménech, cv. 1, 2, 3

 

Pátek 29. 5.

- čítanka str. 146 - 147 - natrénovat hlasité čtení

- písanka - str. 23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 18. 5. - 22. 5.

 

Pondělí 18. 5.

- učebnice str. 99 – žlutý rámeček – pozorně přečíst a zapamatovat si, jaký rod u pod. jmen určujeme. Rámeček neopisujte!

Musíme si ukazovat zájmeny TEN, TA, TO.

- učebnice str. 98, cv. 1 – přečti a u vyznačených podstatných jmen si ukazuj zájmeny a určuj rod

(kuchyni – TA kuchyň – rod ženský)

Úterý 19. 5.

- učebnice str. 99, cv. 4, 5 – ústně určujte rod u podstatných jmen

- pracovní sešit str. 58 ( str. 64 ) - cv. 1, 2 - rod podstatných jmen

Středa 20. 5.
 - učebnice str. 99, cv. 6 - opiš a vyznač podstatná jména a nad ně napiš zkratku pro rod ž (bylina)

- pracovní sešit str. 58 ( str. 64 ) - cv. 1, 2 - životnost podstatných jmen

Čtvrtek 21. 5.

 - učebnice str. 99, cv. 7 – zkuste napsat jako diktát

- čítanka str. 134 - 135 - hlasitě přečíst ukázku - PŘÍPAD S HAVLOVICKÝM VODNÍKEM

Pátek 22. 5. 

 - učebnice str. 100 - opište si žlutý rámeček – životnost podstatných jmen 

- učebnice str. 100, cv. 2 - vyzkoušejte si ústně

- písanka str. 22

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 11. 5. - 15. 5.

 

Pondělí 11. 5.

- učebnice str. 94 - opsat do sešitu žlutý rámeček - SPOJKY

- učebnice str. 94, cv. 2 - do sešitu - doplnit a vyhledat spojky

 

Úterý 12. 5.

- pracovní sešit str. 55 ( někdo může mít str. 61 ) - cv. 1, 2, 3 (Spojky)

- písanka str. 21

 

Středa 13. 5.

-  učebnice str. 94 - 95 - opsat do sešitu žlutý rámeček Částice a Citoslovce 

- učebnice str. 95, cv. 1, 2 – z každého cvičení vybrat 3 libovolné věty a napsat je

Čtvrtek 14. 5.

- pracovní sešit - str. 56 ( někdo může mít na str. 62 ) - ( Částice a Citoslovce ) - všechna cvičení

- čítanka str. 128 - 131 - hlasitě přečíst ukázku a ústně si zkusit odpovědět na otázky k textu - RYBÁŘSKÁ POHÁDKA

 

Pátek 15. 5.

 

- pracovní sešit str. 57 ( někdo může mít na str. 63 ) - OPAKOVÁNÍ S VÍLOU SLOVNÍ DRUHY 


- opakování - SLOVNÍ DRUHY - učebnice str. 96 - OPAKOVÁNÍ - Prosím o zaslání vypracovaných testů!

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 4. 5. - 8. 5.

 

Pondělí 4. 5.

- PŘÍSLOVCE - opsat tabulku uč. str. 92

- učebnice str. 92, cv. 1, 2 - zkuste si říct ústně

- učebnice str. 92, cv. 3 - napište do sešitu

 

Úterý 5. 5.

- pracovní sešit str. 54 ( někdo může mít str. 60) - všechna cvičení

 

Středa 6. 5.

- PŘEDLOŽKY - s pomocí rodičů si do sešitu zapište stručný zápis ze str. 93 - žlutý rámeček (tučné věty)

- učebnice str. 93, cv. 1 - zkuste si říct ústně

- učebnice str. 93, cv. 2 - přečíst básničku, vyhledat v ní předložky a zapsat e do sešitu. ústně si zkuste vyhledat i další známé slovní druhy

 

Čtvrtek 7. 5.

- pracovní sešit str. 55 ( někdo může mít na str. 61) - kapitola Předložky - cv. 1, 2

- písanka - str. 20

- Nezapomínejte na čtení knihy!

 

Pátek 8. 5. 

Státní svátek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 27. 4. - 30. 4.

Moc děkuji, že berete výuku na dálku zodpovědně a poctivě mi zasíláte svoji práci ke kontrole. Vše si pečlivě eviduji. Mám velkou radost, že se Vám práce daří a zadané učivo zvládáte. Kdyby bylo cokoliv potřeba, tak mě neváhejte kontaktovat! kafkovazsbreznik@seznam.cz

Těší mě, když mi píšete, že nezapomínáte ani na četbu knihy! Dokonce jsem dostala i video s recitací básničky a také povídání o vydařeném aprílovém zážitku. Moc si toho vážím a velmi chválím!

 

Pondělí 27. 4.

- Slovesa

- zapište si do sešitu žlutý rámeček str. 91
- učebnice str. 91, cv. 1 –řekněte si ústně

 

Úterý 28. 4.

- učebnice str. 91, cv. 2 - k obrázku napište větu

- učebnice str. 91, cv. 3 - vypište slovesa, ústně vyhledejte podstatná jména

 

Středa 29. 4.

- pracovní sešit - str. 53 ( někdo může mít na str. 59) - všechna cv.

 

Čtvrtek 30. 4.

- procvičujte slovní druhy na internetu http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

- písanka str. 19

 

Pátek 1. 5.

Státní svátek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 20. 4. - 24. 4.

 

Pondělí 20. 4.

- zopakovat slovní druhy - umět vyjmenovat po sobě ( domeček)

- učebnice str. 90 - opsat žlutý rámeček - ČÍSLOVKY

- učebnice str. 90 - vyhledej a vypiš číslovky

 

Úterý 21. 4.

- učebnice str. 91 - cv. 2 - do sešitu

- čítanka str. 122 - 123 - hlasitě přečíst

 

Středa 22. 4.

- pracovní sešit - celá str. 52 ( někdo může mít na str. 58) - ČÍSLOVKY

 

Čtvrtek 23. 4.

- písanka str. 18

- čítanka str. 124 - 125 - hlasitě přečíst ( Kdo bude chtít, tak se může naučit básničku - PTÁM SE, PTÁM SE, PAMPELIŠKO )

 

Pátek 24. 4.

- zkus si procvičit učivo na stránkách: https://skolakov.eu/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 14. 4. - 17. 4.

 

Úterý 14. 4.

- učebnice str. 90 - napiš do sešitu žlutý rámeček - ZÁJMENA

- čítanka str. 118 - 119 - hlasitě přečíst ukázku - SMETANOVĚ BÍLÉ SLUCHÁTKO

 

Středa 15. 4.

- učebnice str. 90, cv. 1 – vyhledej a vypiš zájmena

- písanka str. 16

 

Čtvrtek 16. 4.

- pracovní sešit str. 51 ( někdo může mít na str. 57) -cv. 1 - 6

- písanka str. 17

 

Pátek 17. 4.

Zkus si na počítači najít tento odkaz a tam procvičit slovní druhy:

http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/slovni-druhy-3

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 6. 4. - 8. 4. 2020

Pondělí 6. 4.

 - učebnice str. 87 - cv. 3, 4 - s pomocí rodičů si zopakujte vše o podstatných jménech a zkuste říct správné řešení, kam patří velké písmeno ( nezapisovat)

 - písanka - str. 14

 - čítanka - str. 115 - 117 - hlasitě přečíst ukázku - JAK JSME ZASADILI PRVNÍ KYTKU

Úterý 7. 4. 

 - pracovní sešit str. 49 (někdo může mít na str. 55 - záleží na vydání PS) - vyplnit Podstatná jména - cv. 1 - 5

 - písanka - str. 15

Středa 8. 4.

 - učebnice str. 89 - do sešitu - nadpis PŘÍDAVNÁ JMÉNA - opsat žlutý rámeček

 - učebnice str. 89 cv. 5 - do sešitu - doplnit i/y a podtrhnout přídavná jména

 - pracovní sešit - str. 50 (někdo může mít na str. 56 - záleží na vydání PS) - cv. 1 - 4

Čtvrtek 9. 4.

Velikonoční prázdniny

Pátek 10. 4.

Státní svátek

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milé děti,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili vyjmenovaná slova. Pokud Vás bavilo doplňování na počítačí, tak v tom můžete pokračovat. Tento týden zkusíme začít nové učivo a to jsou SLOVNÍ DRUHY.

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

PONDĚLÍ 30. 3.

- do sešitu nakresli na novou stránku domeček se slovními druhy podle učebnice na str. 85

http://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU - vysvětlení slovních druhů

- čítanka - str. 112 - 114 - hlasitě přečíst ukázku - JAK SE KOCOURKOVŠTÍ STARALI O SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (zkus si odpovědět na otázky k textu - odpovědi nezapisuj)

ÚTERÝ 31. 3.

- nauč se vyjmenovat slovní druhy podle tabulky v učebnici
- přečti si cvičení 1 str. 85 v učebnici a zkus najít podstatná jména a slovesa (nezapisovat)
- písanka - str. 12
STŘEDA 1. 4.

- dnes máme APRÍL - trošku si oddechneme - zkuste vymyslet něco vtipného, čím byste napálili a zároveň rozveselili rodiče... Až se vrátíme zpět do školy, tak si o tom popovídáme. Už se na Vás a Vaše vyprávění moc těším!

ČTVRTEK 2. 4.
Podstatná jména
- do školního sešitu opiš žlutý /menší /rámeček z učebnice str. 86
- opiš cv. 1 a nad slova napiš zájmena TEN, TA, TO, TI, TY, TA

- písanka - str. 13

PÁTEK 3. 4.

- učebnice str. 86 cv. 2 – přečíst a do dvou sloupců /za pomoci tabulky v učebnici/ vypsat do sešitu podstatná jména vlastní a obecná

- na nový řádek vypiš všechna slovesa

- čítanka - str. 115 - 117 - hlaitě přečíst ukázku - JAK JSME ZASADILI PRVNÍ KYTKU (zkus si odpovědět na otázky k textu - odpovědi nezapisuj)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020

V tomto týdnu se zaměříme na souhrnné opakování všech vyjmenovaných slov. Opakovat můžete s pomocí učebnice a pracovních listů, které máte ve složce.  Pozor na žluté rámečky, kde máte slova k rozlišení! Svoje znalosti si poté vždy ověřte např. na:  https://skolakov.eu/ 

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

Pondělí 23. 3. 

 - překontrolujte si, zda máte hotovou všechnu práci z minulého týdne

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,Z"

 - nezapomínáme na žluté rámečky v učebnici... se slovy, které je třeba rozlišovat

 - písanka - str. 10

 - čítanka - str. 108 - přečti hlasitě báseň Brebtavá, která obsahuje jazykolamy - vyber si a nauč se jednu sloku básně s jazykolamem zpaměti

Úterý 24. 3. 

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,B" a po ,,L" 

 Středa 25. 3.

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,M" a po ,,P"

Čtvrtek 26. 3.  

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,S" a po ,,V"

Pátek 27. 3.  

 - pokud dělala některá skupina vyjmenovaných slov ještě potíže, tak si dnes zopakujte a procvičte, co Vám nejde

 - písanka - str. 11

 - čítanka - str. 109 - 111 - hlasitě přečíst - JAK NEZNÁLEK SKLÁDAL VERŠE - ústně si zkusit odpovědět na otázky k porozumění textu - nezapisovat odpovědi

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:

 - učebnice ČJ - str. 80 - Vyjmenovaná slova po Z - naučit zpaměti

 - pozor na odlišnost psaní slov - brzy x brzičko, nazývat se x zívat ( žluté rámečky v učebnici na str. 80 a 81)

 - učebnice ČJ - str. 80 - cv. 2, str. 81- cv. 4 - vyzkoušet doplnit na folii

str. 81 - cv. 5 - doplnit řešení a přepsat do školního sešitu

str. 81 - cv. 7 - několikrát přečíst

 - pracovní sešit - str. 47 - vyplnit - klíč ke všem cvičením je v zadní části PS

 - učebnice - str. 82 - 83 - vyzkoušet si na folii opakovací test na vyjmenovaná slova

 - pracovní sešit - str. 48 - Opakování - klíč je opět v zadní části PS

ČTENÍ:

 - písanka - str. 8, str. 9

 - čítanka - str. 104 - 107 - ( Kdy je na světě nejkrásněji) - přečíst a zkusit odpovědět na otázky k textu - nezapisovat odpovědi do sešitu

 

Vkládám pouze nejnutnější práci. V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování učiva na internetu. Nyní je nejdůležitejší opakovat a procvičovat všechna vyjmenovaná slova. Doporučuji dětem, aby si vybraly nějakou pěknou knihu a snažily se číst hlasitě - stále je to u některých velký problém. Knihu lze potom zapsat do Čtenářského deníku. 

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování -

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

https://skolakov.eu/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.umimecesky.cz/

http://www.pravopisne.cz/