Obsah

Učivo: 6. 4. - 8. 4. 2020

Pondělí 6. 4.

 - učebnice str. 87 - cv. 3, 4 - s pomocí rodičů si zopakujte vše o podstatných jménech a zkuste říct správné řešení, kam patří velké písmeno ( nezapisovat)

 - písanka - str. 14

 - čítanka - str. 115 - 117 - hlasitě přečíst ukázku - JAK JSME ZASADILI PRVNÍ KYTKU

Úterý 7. 4. 

 - pracovní sešit str. 49 (55) - vyplnit Podstatná jména - cv. 1 - 5

 - písanka - str. 15

Středa 8. 4.

 - učebnice str. 89 - do sešitu - nadpis PŘÍDAVNÁ JMÉNA - opsat žlutý rámeček

 - učebnice str. 89 cv. 5 - do sešitu - doplnit i/y a podtrhnout přídavná jména

 - pracovní sešit - str. 50 (56) - cv. 1 - 4

Čtvrtek 9. 4.

Velikonoční prázdniny

Pátek 10. 4.

Státní svátek

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milé děti,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili vyjmenovaná slova. Pokud Vás bavilo doplňování na počítačí, tak v tom můžete pokračovat. Tento týden zkusíme začít nové učivo a to jsou SLOVNÍ DRUHY.

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

PONDĚLÍ 30. 3.

- do sešitu nakresli na novou stránku domeček se slovními druhy podle učebnice na str. 85

http://www.youtube.com/watch?v=jikP61rjeEU - vysvětlení slovních druhů

- čítanka - str. 112 - 114 - hlasitě přečíst ukázku - JAK SE KOCOURKOVŠTÍ STARALI O SVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (zkus si odpovědět na otázky k textu - odpovědi nezapisuj)

ÚTERÝ 31. 3.

- nauč se vyjmenovat slovní druhy podle tabulky v učebnici
- přečti si cvičení 1 str. 85 v učebnici a zkus najít podstatná jména a slovesa (nezapisovat)
- písanka - str. 12
STŘEDA 1. 4.

- dnes máme APRÍL - trošku si oddechneme - zkuste vymyslet něco vtipného, čím byste napálili a zároveň rozveselili rodiče... Až se vrátíme zpět do školy, tak si o tom popovídáme. Už se na Vás a Vaše vyprávění moc těším!

ČTVRTEK 2. 4.
Podstatná jména
- do školního sešitu opiš žlutý /menší /rámeček z učebnice str. 86
- opiš cv. 1 a nad slova napiš zájmena TEN, TA, TO, TI, TY, TA

- písanka - str. 13

PÁTEK 3. 4.

- učebnice str. 86 cv. 2 – přečíst a do dvou sloupců /za pomoci tabulky v učebnici/ vypsat do sešitu podstatná jména vlastní a obecná

- na nový řádek vypiš všechna slovesa

- čítanka - str. 115 - 117 - hlaitě přečíst ukázku - JAK JSME ZASADILI PRVNÍ KYTKU (zkus si odpovědět na otázky k textu - odpovědi nezapisuj)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020

V tomto týdnu se zaměříme na souhrnné opakování všech vyjmenovaných slov. Opakovat můžete s pomocí učebnice a pracovních listů, které máte ve složce.  Pozor na žluté rámečky, kde máte slova k rozlišení! Svoje znalosti si poté vždy ověřte např. na:  https://skolakov.eu/ 

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

Pondělí 23. 3. 

 - překontrolujte si, zda máte hotovou všechnu práci z minulého týdne

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,Z"

 - nezapomínáme na žluté rámečky v učebnici... se slovy, které je třeba rozlišovat

 - písanka - str. 10

 - čítanka - str. 108 - přečti hlasitě báseň Brebtavá, která obsahuje jazykolamy - vyber si a nauč se jednu sloku básně s jazykolamem zpaměti

Úterý 24. 3. 

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,B" a po ,,L" 

 Středa 25. 3.

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,M" a po ,,P"

Čtvrtek 26. 3.  

 - zopakujte si vyjmenovaná slova po ,,S" a po ,,V"

Pátek 27. 3.  

 - pokud dělala některá skupina vyjmenovaných slov ještě potíže, tak si dnes zopakujte a procvičte, co Vám nejde

 - písanka - str. 11

 - čítanka - str. 109 - 111 - hlasitě přečíst - JAK NEZNÁLEK SKLÁDAL VERŠE - ústně si zkusit odpovědět na otázky k porozumění textu - nezapisovat odpovědi

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:

 - učebnice ČJ - str. 80 - Vyjmenovaná slova po Z - naučit zpaměti

 - pozor na odlišnost psaní slov - brzy x brzičko, nazývat se x zívat ( žluté rámečky v učebnici na str. 80 a 81)

 - učebnice ČJ - str. 80 - cv. 2, str. 81- cv. 4 - vyzkoušet doplnit na folii

str. 81 - cv. 5 - doplnit řešení a přepsat do školního sešitu

str. 81 - cv. 7 - několikrát přečíst

 - pracovní sešit - str. 47 - vyplnit - klíč ke všem cvičením je v zadní části PS

 - učebnice - str. 82 - 83 - vyzkoušet si na folii opakovací test na vyjmenovaná slova

 - pracovní sešit - str. 48 - Opakování - klíč je opět v zadní části PS

ČTENÍ:

 - písanka - str. 8, str. 9

 - čítanka - str. 104 - 107 - ( Kdy je na světě nejkrásněji) - přečíst a zkusit odpovědět na otázky k textu - nezapisovat odpovědi do sešitu

 

Vkládám pouze nejnutnější práci. V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování učiva na internetu. Nyní je nejdůležitejší opakovat a procvičovat všechna vyjmenovaná slova. Doporučuji dětem, aby si vybraly nějakou pěknou knihu a snažily se číst hlasitě - stále je to u některých velký problém. Knihu lze potom zapsat do Čtenářského deníku. 

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování -

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

https://skolakov.eu/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.umimecesky.cz/

http://www.pravopisne.cz/