Obsah

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

 

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. úplně dole na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

 

 

Basic questions - review
4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
8th   September How are you? I´m fine, thank you.
11th September What´s this? A pen.
  What colour is the pen? It is blue.
14thSeptember Is it a big cat? Yes, it is. /No, it isn´t.
  Are you happy? Yes, I am./No, I´m not.
15th September Have you got a sister? Yes, I have./No, I haven´t.
18th September How old are you? I am 10.
  What´s your favourite colour? My favourite colour is...
21st September How many pencils have you got? I have got two pencils.
22nd September Whose pencil is it? It is my pencil./It is Veronika´s pencil.

 

Unit questions
  14thSeptember What do you do in your free time? I play table-tennis./I ride a horse......
       
       
       
       

 

 

 

Vocabulary
7th   September Colours: brown, white, red, black, yellow, blue, orange, purple, green, grey, pink, violet
21th September Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
   

 

Reading texts

1. Bob the Bad Banana  
     
     

 

Bob the Bad Banana

Práce pro nepřítomné děti

15/9 zopakovat dny v týdnu, Unit9: My free time - str.42, sloveso to be (být).
18/9

My mum is nice. -  My mum isn´t nice. - Is my mum nice?

Hw/str.42/1 , Peter is my best friend. (dej do záporu a otázky)

21/9 Zopakovat dny v týdnu, barvy, str. 42 - Class book
22/9 CB - page 42, Activity book - page 42, I am at school. /Tom is at home./We are nice children. - převeď do otázky a záporu