Obsah

Týden od 16. do 20. března

Pondělí 16.03. 

Naučit se vyprávě o své škole (viz projektový sešit) – věty si říkat nahlas a ohodnotit se :)

Zopakovat slovíka L3 – A, B

Středa 18.03.

L3 –C, D

PS – pokračovat ve cvičeních L3

Písnička pro radost My Bonnie

Pátek 20.03.

Uč. cv. 3/38 napiš do šk. sešitu

Opakování L3 podle CD z PS

Týden od 23. do 27. března

Pondělí 23.03.

Hello children,

pokračujte v cvičení v PS L3. Zkuste si napsat tento test:

 • Oni jsou.
 • My máme.
 • Ty nejsi.
 • Je ona?
 • Máte vy?
 • On není.
 • Já nejsem.
 • Má ona?

Řešení najdeš v zadání na středu. Nedívejte se! :D

Písnička My Bonnie ti zlepší náladu.

Středa 25.03.

Řešení testu:

 • They are.
 • We have.
 • You are not.
 • Is she?
 • Have you got?
 • He is not.
 • I am not.
 • Has she got?

Stupnice: 1 chyba – 1, 2 chyby – 2, atd. (vytvoř si svůj vlastní učitelský podpis ;-) doufám, že byly jen jedničky a dvojky)

Uč. str. 40 – napsat do projektového sešitu určování času podle tohoto vzoru: 1:00 = 1 o'clock, 8:05 = 5 past 8 atd.

Pátek 27.03.

PS str. 32 cv, 1, 2.

Nezapomeňte zkouknout tato videa.

Týden od 30.března do 3, dubna

Pondělí 30.03.

Nice day, children.

Vypracujte z učebnice str. 40 cv. 2, str. 41 cv. 5

Procvičujte slovíčka L4/A

Středa 1.04. -All fools day :):)

Ale pozor , tohle není apríl, toto určitě splňte:)........... PS str, 33 cv.3 a 4

Pátek 3.03.

Zopakujte si číslovky, vyslovujte nahlas a podívejte se, jak se píší klikni zde

U číslovek si pusť výslovnost

Znovu si opakuj  " telling the time"  klikni zde

Nezapomeň si zazpivat.......... this is the song 

 

Týden od 6.dubna do 8. dubna

Pondělí 06.04.

Hello, I wish a nice Easter!

Přeložte  z Aj do ČJ text na str.42 (a,b,c,d,e,f,g ) v učebnici, nezapomeňte  se podívat na slovíčka k L4-B, překlad mně pošli na e-mail

stankovazsbreznik@seznam.cz

Středa 08.04.

Učte  se slovíčka L4 -A,B

Vypracujte   v PS str. 34 cv1,2 ( dost  pomůže ten text v učebnici str. 34)

Podívejte se jak probíhají Velikonoce v Británii (klikni zde) Podle toho vypracujte  projekt  do sešitu a pošlete

 ho do pátku 17.4

A ještě si zazpívejte click here (trochu si zopakujete státy - countries)

 

Týden od 14. dubna do 17. dubna

Děkuji všem  dětem i rodičům za posílání úkolů. Známky se objeví na bakalářích.

Úterý 14.04.

Hello,did you have a good easter time? I hope you did.The weather was nice.

Nové úkoly  pro vás: stále opakujte slovíčka, učte se je nahlas, Vyberte si 10 slovíček L4-A,B a napište s nimi krátké věty 

do sešitu , vypracujte cv.3 str. 35 v PS

Pátek 17.04.

Vypracujte do projektového sešitu vyprávění  " My day ". Mělo by obsahovat 10 vět o tom  , co v průběhu dne děláte a alespoň

3 obrázky. Úkol mi zašlete  do příštího pátku 24.4.

Zde máte několik námětů a možností pro snadnější práci( click here).A nakonec písnička o čištění zubů( click here)

 

Týden od 20. dubna do 24. dubna

Hello, children, I wish a nice spring week and also more rain (at night)

Pondělí 20.04.

Začneme probírat přítomný čas prostý (present simple). V prac. sešitě vzadu na straně 69-70 je vysvětlení , podívejte se na tabulku4.3., kde je oznamovací věta.Není to složité, osoby už umíte a k nim přidáte potřebné sloveso. Pouze ve 3. osobě (he,she,it se za sloveso ještě přidá nebo es. takže časujeme takto : I play, you play, he (she,it)plays, we play, you play, they play.Zapište si to do sešitu Projects.Zkuste si to říct zpaměti.Pak použijte jiné sloveso, třeba open - I open, you open, he opens, she opens, it opens, we open ............ Že to není tak hrozné :-)   Pro vysvětlení klikni zde

Úterý 21.04.

Workbook page 35 exercise 4 ( pozor dejte na 3. osobu )

Pátek 24.04.

Zhlédněte video(  je o dopravních prostředcích :-)

Pomalu (a jistě) se učte slovíčka L4 -C

Have a nice time ( Mějte se pěkně)! And don't forget to sing some song :-)

 

Týden od 27. dubna do 30. dubna

Hello, kids, how are you . How do you spend your week, what do you do ?

Pondělí 27.04.

Zkuste toto gramatické cvičení na přítomný čas prostý a pošlete do pondělí 4.5. Pokud nevíte,  podívejte se do přehledu v sešitě z minulého týdne nebo do PS str. 69-70

 • on otvírá (open) okno každý den (every day).
 • otvírá on  okno každý den?
 • on neotvírá okno každý den
 • oni otvírají okno každý den
 • otvírají  oni okno každý den?
 • oni neotvírají okno každý den
 • já neotvírám okno každý den
 • otvíráš okno každý den ?
 • ona otvírá okno každý den

Úterý 28.04.

Vypracujte  v PS str 36 cvičení 2,3,4. Všechno je to present simple ( přítomný čas prostý), takže pozor -   ve3. osobě kladné věty je -s, v otázce je do ,does před osobou, v záporu je don't, doesn't za osobou . Snažte se v tom najít logiku a ne tipovat náhodně.

Protože jsou ve čtvrtek čarodějnice , tak mi jednu nakreslete do projekt. sešitu, ať je zajímavě oblečená s příslušnými atributy ( koště, pavučiny atd), a popište ji ( stačí šipky s názvy oblečení, částí těla, věcí, okolní přírody) Názvy si raději oveřte, ať je máte správně napsané.  Pošlete do úterý 5.5.

Pomůže vám s názvy oblečení toto video a také tato písnička      Have a good time !!!   :-)

 

Týden od 4. května do 7.května

Hello, children, have a nice spring week

Pondělí 04.05.

We will practise present simple tense. Make exercise  5,6  in workbook page 37.  Dnes  zkusíme propojit tři slovesa v přítomném čase. Zopakujte si sloveso být ( I am, you are, he is.....), sloveso mít ( I have got, you have got, he has got....) a sloveso otvírat-open z minulé hodiny. Přeložte věty:

 • my máme volný čas, ale nejsme doma.
 • má ona bratra?
 • je ona doma a otvírá často(often) okno?
 • ty nemáš knihu 
 • on je často venku
 • oni nemají auto ale mají kolo
 • já nejsem ve škole, jsem doma
 • on otvírá často okna
 • jsi v kuchyni?
 • my neotvíráme okna 

Zašlete na e- mail do 11.5

Úterý 05.05.

Začněte se učit slovíčka L4 C, prohléděte si v učebnici str. 44 cv. 1, přečtěte  si je nahlas, všimněte si, že u hudebních nástrojů je člen a u sportů člen není. Přečtěte si vyprávění ve cv.2 str.44. Zkuste  se naučit zpaměti vyprávět o Charlim . Vypracujte  v PS str. 37 cv. 5 ( v tabulce jsou informace, co kdo hraje a nehraje a  podle toho doplňujete věty. Pozor na 3. osobu -s, doesn't.

Zhlédněte video ,které je o volném čase  ( adventure= dobrodružství ) click here  Pod videem je text, potom úkoly a řešení k úkolům, tak si to vyzkoušejte  :-)  

Have nice days !

 

Týden od 11. května do 15. května 

Good morning, children, are you fine ?

Pondělí 11.05.

Procvičíme přítomný čas prostý a naučíme se používat tyto výrazy, které se pojí k tomuto času: often = často, usually = obvykle, sometimes = občas, never = nikdy, always = vždy ------- tyto výrazy se dávají vždy za osobu (he often opens a window)------výrazy si opište do sešitu pod přítomný čas prostý. Je ještě jeden výraz ---- every day ( month,week,year) -----ten se dává na konec věty( she goes out every day ) A teď to zkusíme na větách:

 • my často hrajeme fotbal
 • chodíš do lesa každý den?
 • do lesa jdu občas
 • ona obvykle nejezdí na kole
 •  každý týden  chodí  bratr plavat
 • díváš se často na televizi?

Věty napište do sešitu a pošlete do pondělí 18.5.Ještě si procvičte  tento čas zde, u každého cvičení je i řešení.

Úterý 12.05.

Protože se   na jaře  slaví Den Země, můžete si k tématu zapamatovat některá slovíčka zde

Namalujte si do projekt. sešitu  obrázky ( alespoň 5 ) a k nim některá slovíčka. Nadpis bude "Earth "- Země. Kdo chce, může poslat :-)

Pátek 15.05.
Zazpívej si písničku o ročních obdobích  click here A když jsme u té hudby , najděte si v učebnici stranu 49 a přečtěte si nahlas názvy hudebních nástrojů ( výslovnost máte v PS str. 76.)

 

Týden od 18. května do 22. května

Hello, children, have a nice week and enjoy beautiful weather

Pondělí 18.05.

 Děkuji za posílání gramatických cvičení, jsou důležitá, vidím na nich, jak chápete novou látku a jak se orientujete  i v tom starším učivu. Někteří ještě neposlali gramatická cvičení staršího data - napravte to !  Dnes si dáme opět gramatické cvičení ------ procvičíme přítomný čas prostý  ( I open, he opens,...... do you open?  does he open?,...... I don't open, he doesn't open....) a zamíchám vám do toho sloveso být ( I am, you are.....víte co to je :-) A ještě vám přidám výrazy often, sometimes, usually, ty se dávají za osobu a výrazy typu every day, ty se dávají na konec věty :-) Budou se tam vyskytovat slovesa: go - jít, play - hrát, swim - plavat, do - dělat, get up - vstávat, write - psát, listen - poslouchat eat - jíst.

 • Plaveš často v bazénu ?
 • Nejsme na zahradě, protože (because) hrajeme dnes fotbal.
 • On vstává pozdě(late) a nedělá úkoly.
 • Jsi  v pondělí doma ? Ne, nejsem.
 • Posloucháte často tu píseň?
 • Ona je v kuchyni a jí jablko.
 • Píšeš  úkol nebo ( or) posloucháš hudbu?
 • On  každý den chodí k řece .
 • Oni občas v řece plavou.

Cvičení mně pošlete do pondělí 25.5.  And now you can play  "pexeso"      and        draw a picture 

Úterý 19.05.

Přečtěte si nahlas text v učebnici strana 46, jsou tam otázky v přítomném čase prostém. Až si text přečtete, tak si zapište do velkého sešitu  důležitá tázací slova. Už jsme je probírali, ale ještě je zopakujeme, budeme je nyní opět používat. Celé si to dejte do barevného rámečku :  WHERE = KDE, KAM                                                                                                                                                                                                 WHEN = KDY                                                                                                                                                                                                             WHAT = CO, JAKÝ                                                                                                                                                                                                   WHO / HU / = KDO                                                                                                                                                                                                   WHY /WAI / = PROČ                                                                                                                                                                                               HOW / HAU / = JAK     

Znovu se tyto tázací výrazy pořádně naučte, budou se vyskytovat v dalších gramatických cvičeních :-) Přečtěte si text v učebnici str. 46 a udělejte si  ještě cvičení 2, str. 46 ( pravda - true, nepravda - false )

Pátek 22.05.

Budete procvičovat známou slovní zásobu k tématu      " My day "         " Free time"          "Activities "   

 

Týden od 25. května do 29. května

Zdravím všechny žáky 5. třídy a přeji pěkný květnový týden 

Pondělí 25.05.

Zopakujeme si starší slovíčka z letošního roku. Když nebudete vědět, koukněte do učebnice str. 6 - 15.

 • Co je to? To je děštník.
 • Zavři sešit a otevři knihu
 • Poslouchej a piš
 • Vstaň a napiš na tabuli
 • Jaké je tvé telefonní číslo?
 • 33 žen ( pozor na nepravidelné množné číslo, číslovky slovem), 89 dětí,25 pomerančů, 10 mužů, 40 lidí, 24 sklenic
 • kolik je ti let? jaký je tvůj věk?
 • Jak se jmenuješ?
 • Moje jméno je Peter a příjmení Brown
 • Těší mě, že tě poznávám
 • jak se máš. Mám se dobře, děkuji
 • brzy na viděnou
 • pan a paní Fordovi

Zkus  si říct o sobě co nejvíc informací (alespoň 10) nahlas a potom namaluj do projekt. sešitu  sám sebe - stačí hlava a kolem napiš  ozdobně - barevně , do různých tvarů a hlavně krasopisně  - tyto informace. Nadpis bude " Some informations about me "

 Obojí ( překlad a projekt) pošli - deadline is  Monday -   the 1st  of June

Úterý 26.05.

V pracovním sešitě strana 37 udělejte cvičení 6 a na straně 38 cvičení 1,2

Pátek 29.05.

Pokračujeme v PS strana 39 -cvičení 4,5

Podle cvičení 5 str. 39 napište do projekt. sešitu něco podobného o sobě- bude to součást projektu zadaného v pondělí               a   rovněž toto pošlete  do 1. června

 

                                                       

 Týden od 1. června do 5. června

Pondělí 01.06.

Dear children, congratulations to your Children's Day ! Have a nice  week                                            

If  you can play -  watch the video here  and here

Udělejte z učebnice str. 50 cvičení 1 a 2 do sešitu.  Pošlete do pondělí 8.6.

Úterý 02.06.

Read all about  "Sport"  page 48 in your textbook - podle přečteného textu udělejte žluté tabulky  - cvičení 1 a 2 .

Udělejte v pracovním sešitě str. 40 - cvičení 1.( pozor na 3. osobu, kde je na konci slovesa -s)

Pátek 05.06.

Dokončete všechna cvičení v prac. sešitě na straně 40-41

Využijte CD, které máte v prac. sešitě a zopakujte si podle něj lekci 4 !

 

Týden od 8. června do 12. června

Hello, children

Pondělí 08.06.

Dnešní úkol, který budete posílat , bude závěrečný.  Měli byste si vyzkoušet, jak dokážete využít angličtinu k napsání dopisu kamarádovi.

Zde jsou body, podle kterých můžete dopis sestavit. Nezapomeňte na úvodní pozdrav( hello,hi, dear....,) a na konci dopisu také rozloučení ( např  - love from your friend.......)

 • základní informace o sobě podle uvážení, které se sem hodí ( už to znáte z minulých hodin) - tyto věty je potřeba dokonale a pohotově používat
 • free time - volný čas - sport, koníčky (hobbies) In my free time I ....... My favourite......is......
 • holiday - prázdniny (On holiday I want to go to...... = o prázdninách chci jet do........In July I stay at my grandma in.... = o prázdninách zůstanu u babičky v....., On holiday I'd like to see =  o prázdninách bych rád viděl..... If it's  hot,  I will go to  = když bude horko , pojedu.... )Trochu  jsem vám ukázala, jak by věty mohly začínat a obsah už je na vás :-)

Dopis kamarádovi/kamarádce by měl obsahovat alespoň 12 - 15 vět, měl by být napsaný krasopisně , slovíčka si ověřujte. Pošlete do příštího pondělí 15. června

Úterý 09.06.

Napište do sešitu podle učebnice cvičení 6 strana 41 -  vytvoříte otázku na dannou činnost z tabulky ve cv. 4c a odpovíte - odpověď si sami sestavte podle  dnů a časů v tabulce.

Pátek 12.06.

Vyzkoušejte si tyto testy :   zde    zde    zde    zde   zde   

 

Týden od 15. června do 17. června 

Hello children !

Pondělí 15.06.

We are going to the finish of school

Procvičte si angličtinu zábavně

zde  - Town      zde     zájmena přivlastňovací      zde      - What's the time ?

Úterý 16.06.

 Poslech  zde- favourite things