Obsah

 

Máme poslední školní týden! Všechno, co jsme potřebovali, jsme společně zvládli! 

V pátek se bude vydávat vysvědčení. Jsem moc ráda, že se uvidíme! Moc se těším!

Všem bych vám chtěla poděkovat, protože se nám práce podařila a doufám, že příští rok už poběží, tak jak jsme zvyklí!

Užijte si krásné sluníčkové prázdniny!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 15. 6. - 19. 6.

 

Pondělí 15. 6.

- učebnice str. 173 - 174 - ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ - prostudovat si žluté rámečky, str. 175 -  zopakovat - Shrnutí učiva

- učebnice str. 176 - test - odpovědi zapište do sešitu

 

Úterý 16. 6.

- pracovní sešit - str. 72 - cv. 1, 2, 3

 

Středa 17. 6.

- pracovní sešit - str. 73 - Opakování s Fipíkem

 

Čtvrtek 18. 6.

- pracovní sešit - str. 76 - cv. 2 - 7,  str. 77 - cv. 2 - 9

 

Pátek 19. 6.

- pracovní sešit - str. 78 - cv. 2 - 8, str. 79 - cv. 2 - 9

 

Řešení všech zadaných úkolů naleznete v zadní části pracovního sešitu. Bylo by vhodné si v průběhu dalšího týdne dodělat ještě pravopisná doplňovací cvičení.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 8. 6. - 12. 6.

 

Pondělí 8. 6.

- opakování - Shoda přísudku s několikanásobným podmětem - http://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/

 

 

Úterý 9. 6.

- učebnice str. 166 - prostudovat rámečky - shrnutí učiva

- učebice str. 167 - test - Jednoduchá věta - odpovědi písemně

 

Středa 10. 6.

- učebnice str. 170 - do sešitu si opište žlutý rámeček - SOUVĚTÍ

- učebnice str. 170, cv. 2 a) - ústně a 2 b) - do sešitu

 

Čtvrtek 11. 6.

- učebnice str. 171 - prostudovat žlutý rámeček

- učebnice str. 171, cv. 2 - ústně

- učebnice str. 172 - prostudovat žlutý rámeček

- učebnice str. 172, cv. 4 - do sešitu

 

Pátek 12. 6.

- učebnice str. 172, cv. 6 - do sešitu

- procvičování pravopisu - http://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 1. 6. - 5. 6.

 

Pondělí 1. 6.

- pracovní sešit str. 69 - všechna cvičení

 

Úterý 2. 6.

- učebnice str. 164 - SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM - pozorně si prostudujte žlutou tabulku

- učebnice str. 164, cv. 2 - vyzkoušejte si za pomoci tabulky odůvodnit psaní koncovek - ústně

 

Středa 3. 6. 

- učebnice str. 165, cv. 3, 4 - do sešitu

- učebnice str. 165, cv. 5 - na folii, cv. 6 - s pomocí rodičů si zkuste napsat diktát

řešení - 3. Doplňte vhodné přísudky v čase minulém. Řešení: Např. Maminka s tetou vařily. Srnci a zajíci se pásli. Blatouchy a pomněnky kvetly. Pera, tužky a gumy byly v pouzdře. Prodavači a prodavačky se usmívali. Z lesa vyběhli srnci, srnky a zajíci. 4. Sestavte vhodné věty s několikanásobným podmětem a přísudkem v minulém čase. Řešení: Naše jehňata a kůzlata se narodila na jaře. Slepice, kuřata a kohouti zobali zrní. Lékaři i sestry se starali o pacienty. Kůzlata i telátko si pochutnávaly na seně. 5. a) Doplňte i / y / a. Odůvodněte. Řešení: Broskve, meruňky i švestky letos zmrzly (všechny podměty r. ž.). Pravítka a kružítka patřila k naší povinné výbavě (všechny podměty r. stř.). Husté keře a houštiny zastínily všem cestu (jeden podmět r. m. neživ. a jeden podmět r. ž.). Někteří žáci, učitelé a rodiče odjeli na Šumavu (všechny podměty r. m. živ.). Ve vraku ztroskotaného Titaniku se dochovaly talířky, hrníčky i příbory (všechny podměty r. m. neživ.). Sněženky i právě narození zajíčci oznamovali příchod jara (jeden podmět r. m. živ. – zajíčci). Zajíci a srnky se ukrývali před vánicí (jeden podmět r. m. živ. – zajíci). Čápi a havrani se slétli na poli (všechny podměty r. m. živ.). Gorily a šimpanzi v oddělení opic vyváděli veselé kousky (jeden podmět r. m. živ. – šimpanzi). Z blízkého lesa se ozývali kukačky, straky i datli (jeden podmět r. m. živ. – datli). Čápi a volavky se slétli na poli (jeden podmět r. m. živ. – čápi). Petr a Hanka se stali vítězi soutěže (jeden podmět r. m. živ. – Petr). b) Dvě poslední věty napište a vyznačte v nich podmět a přísudek. Řešení: Čápi a volavky se slétli na poli. Petr a Hanka se stali vítězi soutěže.

 

Čtvrtek 4. 6.

- pracovní sešit str. 70

 

Pátek 5. 6.

- procvičujeme učivo a internetu - http://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 25. 5. - 29. 5.

 

Pondělí 25. 5. 

- učebnice str. 160 - PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ - zapamatovat si žlutou tabulku

- učebnice tsr. 160, cv. 1 - vypište do sešitu několikanásobné podměty

Řešení: 1. a) Podtrhněte několikanásobné podměty. Řešení: V Česku žijí zmije a užovky. Na představení se těšili žáci, učitelé, ale i rodiče. Na každé lavici leží učebnice, sešity, tužky a pravítko. Okna a dveře jsou čerstvě natřené. Na hladině se kolébají rybářské čluny i výletní plachetnice. Vy i oni si musíte dávat na cestách pozor. Motocykly, čtyřkolky ani auta nepatří na lesní cesty. Nemocní a bezmocní potřebují naši pomoc. Do městečka přijedou nejen kolotoče, ale i střelnice. Deštník nebo pláštěnka jsou na výletě nezbytné. Dva nebo tři nám utekli.

 

Úterý 26. 5.

- pracovní sešit str. 68, cv. 1, 2

- opakování - PODMĚT - http://www.youtube.com/watch?v=TxhiNdca8NU

- čítanka str. 164 - 165 - přečíst ukázku a zkusit si odpovědět na otázky k textu - LIŠKA BYSTROUŠKA - R. Těsnohlídek

 

Středa 27. 5.

- procvičujeme pravopis na internetu - http://www.umimecesky.cz/doplnovacka

 

Čtvrtek 28. 5.

 - učebnice str. 162 - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - prostudovat a zapamatovat tabulku - přehled psaní koncovek sloves v přísudku. Pozor na pravopis: Lidé přišli. Rodiče spali. Koně se pásli. Děti skákaly.

- učebnice str. 162, cv. 1 - zkuste si na folii, cv. 2 - napište do sešitu

Řešení: 1. Doplňte chybějící koncovky v přísudku. Řešení: Do Prahy přijeli chlapci z Brna. Do Prahy přijely dívky z Ostravy. Do Prahy přijela děvčata z Polska. Do Prahy přijely děti z venkova. Do Prahy přijeli rodiče za dětmi. Psi utíkali do lesa. Všechna zvířata utíkala do lesa. Srnky utíkaly do lesa. Koně utíkali do lesa. Stáda dobytka utíkala do lesa. 2. Spojte vhodné podměty a přísudky. Řešení: Domy se zamykaly. Rodiče se zlobili. Auta se srazila. Děti si hrály. Koně cválali. Telata bučela.

Pátek 29. 5.

- učebnice str. 163, cv. 4  - napište do sešitu, cv. 5 - si zkuste doplnit na folii, opravit dle klíče a potom poprosit rodiče, aby Vám zkusili cvičení nadiktovat

Řešení: 4. Věty převeďte do množného čísla a napište do sešitu. Řešení: Na stole ležely sešity. Prodavačky se usmívaly na zákazníky. Křesla stála u zdi. Jeho pohledy se upíraly ke vchodu. Kabáty visely na věšáku v předsíni. Křišťálové lustry prozářily taneční sál. Babiččiny buchty chutnaly všem. Selátka se motala kolem prasnice. Želvy se schovávaly před očima návštěvníků. Při práci se mi ulomily nehty. Jejich příběhy vyšly knižně. Koně u kočáru se splašili. 5. a) Doplňte vynechané koncovky. Odůvodněte. Potom napište jako diktát. Řešení: Někteří spolužáci o té schůzce nevěděli a nepřišli na ni. (spolužáci – podmět r. m. živ.) Nohy nás po výletu opravdu bolely a některým dokonce opuchly. (nohy – podmět r. ž.) Pod stromem se scházeli obyvatelé vesnice a vyprávěli si o událostech posledních dní. (obyvatelé – podmět r. m. živ.) Mláďata se natahovala zobáčky a hlásila se o potravu. (mláďata – podmět r. stř.) Listy těch stromů zežloutly a pomalu začaly opadávat. (listy – podmět r. m. neživ.) Rodiče se zlobili na děti a zakázali jim užívat počítač. (rodiče – podmět r. m. živ.) Děti stavěly hrady a vytvářely bábovičky z písku. (děti – podměr r. ž.)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 18. 5. - 22. 5.

 

Pondělí 18. 5.

- učebnice str. 156 - PŘÍSUDEK JMENNÝ SE SPONOU - opište si do sešitu první větu ze žlutého rámečku

- učebnice str. 156, cv. 2 - zkuste ústně

- učebnice str. 157, cv. 3 - druhy přísudků vypište do sešitu

Klíč ke cvičení: Doplňte jmennou část přísudku. Řešení: Včera bylo hezké počasí. Knížka byla zajímavá. Jeho nehty nebyly čisté. Zelenina v regálech je čerstvá. Studenti vysoké školy jsou dospělí. O Vánocích budeme všichni spolu a budeme šťastní. Kdy budeš hotov s domácím úkolem?

3. Rozlište přísudky slovesné a přísudky jmenné se sponou. Řešení: Obchod otevřeli až v poledne. (slovesný) Moje maminka byla úspěšná reprezentantka v atletice. (se sponou) Vylezli jsme po žebříku vysoko do koruny stromu. (slovesný) Za hodinu byl celý promočený. (se sponou) Celou dobu s někým telefonoval. (slovesný) Silnice byly za sucha velmi prašné. (se sponou) Stoly byly slavnostně prostřené. (se sponou) 4

 

Úterý 19. 5.

- pracovní sešit str. 67, cv. 1 ( dole )

- čítanka str. 160 - 161 - přečtěte si ukázku - MAUGLÍHO BRATŘI - ústně si zkuste odpovědět na otázky k textu

 

Středa 20. 5.

- učebnice str. 157, cv. 6 - zkuste si vypracovat na folii

Řešení: Každý učitel je také vychovatel (předpona vy-). Děti byly po výletě (předpona vy-) unavené. Budova školy (vzor žena) je vymalována (předpona vy-) pastelovými (vzor mladými) barvami (koncovka -ami v 7. p., r. ž.). Oběd už bude brzy (vyjm. slovo) hotový (mladý). Dědeček býval (vyjm. slovo být) veselý (mladý). Ten nábytek (vyjm. slovo) není moderní. Hosté byli veselí (mladí). Před zkouškou byl klidný (není vyjm. slovo). Staneme se vítězi (vzor muž) celé soutěže. Bratr bude výpravčím (předpona vy-). Papoušek je krásně vybarvený (předpona vy-). 

- učebnice str. 157, cv. 7 - s pomocí rodičů si zkuste tohle cvičení napsat jako diktát

 

Čtvrtek 21. 5.

- učebnice str. 158 - PODMĚT SLOVNĚ NEVYJÁDŘENÝ - zopakujte si žlutý rámeček

- učebnice str. 159, cv. 2 a, b, c, d - do sešitu

2. a) Do sešitu vypište základní skladební dvojice. Nevyjádřený podmět uveďte do závorky. Řešení: Můry létají. Tráví (ony – můry). Hadi se živí. Dokážou vytáhnout (oni – hadi). Všichni se radovali. Měli (oni – hadi). Medvěd se živí. Zabije (on – medvěd). Zranění se dopotáceli. Usnuli (oni – zranění). Sloni žijí. Liší se (oni – sloni). Svíčka dohořívala. Zhasla (ona – svíčka). Rodiče se zlobili. Ty se zlobily.  b) Určete slovní druhy slov v podmětu. Řešení: Můry, hadi, medvěd, sloni, svíčka, rodiče – podstatné jméno, u nevyjádřeného podmětu – zájmeno; zranění – přídavné jméno; všichni, ty – zájmeno c) Slovesné tvary v přísudku napište ve tvaru infinitivu. Řešení: létat, trávit, živit se, dokázat, mít, radovat se, živit se, zabít, dopotácet se, usnout, žít, lišit se, dohořívat, zhasnout, zlobit se, zlobit se. d) Vypište vyznačená slova a napište k nim antonyma. Řešení: noc × den, první × poslední, usnuli × vzbudili se, zhasla × rozsvítila

Pátek 22. 5.

- pracovní sešit str. 68, cv. 1, 2, 3 - podmět slovně nevyjádřený

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 11. 5. - 15. 5.

 

Pondělí 11. 5.

Kdo nestihl poslat opakovací test z minulého týdne, tak prosím o nápravu! Všechny Vaše vypracované úkoly, které mi zasíláte... slouží k závěrečnému hodnocení. Moc děkuji všem, kteří pracují pravidelně! 

- učebnice str. 153 - do sešitu si zapište ( případně okopírujte ) žlutý rámeček - ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY - rámeček si zkuste zapamatovat 

- podmět značíme rovnou čarou, přísudek vlnovkou

Úterý 12. 5.

- učebnice str. 154, cv. 2 - zapište si do sešitu prvních pět vět a označte ZSD ( základní skladební dvojici )

- zapiště si do sešitu žlutý rámeček ze str. 154 - PODMĚT

 

Středa 13. 5.

- pracovní sešit str. 66 - všechna cvičení

Čtvrtek 14. 5.

- učebnice str. 155 - do sešitu si zapište žlutý rámeček - PŘÍSUDEK SLOVESNÝ

- učebnice str. 155, cv. 2  - do sešitu si vypište přísudky a určete čas slovesných tvarů v přísudku

 

Pátek 15. 5.

- pracovní sešit str. 67, cv. 1, 3

- čítanka str. 152 - 153 - zkuste si procvičit hlasité čtení

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 4. 5. - 8. 5.

 

Pondělí 4. 5.

- učebnice str. 146 - TVARY PODMIŇOVACÍHO ZPŮSOBU - opsat a naučit tabulku - přehled tvarů podmiňovacího způsobu

- učebnice str. 147, cv. 2 - zkuste si říct ústně

- projít tabulku ze str. 147 - přehled tvarů podmiňovacího způsobu + zvratná slovesa, Pozor na 2. os. č. j. - SES, SIS

Řešení: Zavolal bys rodičům? Nakrájel bych cibuli, ale nevím jak. Ty bys to neudělal. Vyřešili by to sami. Děvčata by vyhrála, nebýt chyb v obraně. Když by někdo zvonil, tak neotvírej. Půjčil bys mi tu knížku? Slíbili bychom vám, že se o to postaráme, ale odjíždíme. Co byste udělali vy? Nevětrej tak často, mohl bys nachladnout. Zpívali by hlasitěji, kdyby se nestyděli.

Úterý 5. 5.

učebnice str. 147, cv. 3 - napsat do sešitu

3. Doplňte neúplné tvary sloves v podmiňovacím způsobu. Napište do sešitu. Řešení: Já bych se samou radostí vznášela. Ty by ses měl stydět. On by se určitě rád omluvil. My bychom si vyšli na procházku. Vy byste ten byt určitě hezky zařídili. Oni by si s vámi rádi zahráli vybíjenou. Ty by sis nechtěl zahrát s námi? My bychom si vážili vaší pomoci.

- učebnice str. 148 - pročíst tabulky

- učebnice str. 149, cv. 9 - napsat do sešitu

9. a) Souvětí přepište do sešitu. Doplňte i, í / y, ý. Řešení: Kdyby se děti nehádaly kvůli maličkostem, dohodli bychom se na podrobnostech výletu. b) Vypište celé slovesné tvary a určete u nich osobu, číslo a způsob. Řešení: kdyby se nehádaly – 3. os., č. mn., zp. podm.; dohodli bychom se – 1. os., č. mn., zp. podm. c) U podstatných jmen určete vzory. Řešení: děti – kost; maličkostem – kost; podrobnostech – kost; výletu – hrad d) Napište tři slova příbuzná se slovem maličkost. Řešení: maličký, malíček, malinký e) Napište tvary rozkazovacího způsobu slovesa nehádat se. Řešení: nehádej se, nehádejme se, nehádejte se 

Středa 6. 5.

- pracovní sešit - str. 64 - všechna cvičení

Nezapomínejte na čtení knihy!

 

Čtvrtek 7. 5.

- opakování SLOVESA - uč. str. 150 - zopakovat učivo v rámečku

- uč. str. 151 - vyzkoušejte si test - ( odpovědi jsou v zadní části učebnice )

- pracovní sešit - str. 65 - Opakování sloves - zkuste si vyplnit opakovací test a potom mi, prosím, zašlete na e-mail

 

Pátek 8. 5. 

Státní svátek

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 27. 4. - 30. 4.

Moc děkuji, že berete výuku na dálku zodpovědně a poctivě mi zasíláte svoji práci ke kontrole. Vše si pečlivě eviduji. Mám velkou radost, že se Vám práce daří a zadané učivo zvládáte. Kdyby bylo cokoliv potřeba, tak mě neváhejte kontaktovat! kafkovazsbreznik@seznam.cz

Těší mě, když mi píšete, že nezapomínáte ani na četbu knihy! Moc si toho vážím a velmi chválím!

 

Pondělí 27. 4.

- učebnice str. 140 - zkus si prostudovat tabulky - MINULÝ ČAS 

- POZOR! - časování zvratných sloves v minulém čase - 2. os., č. j. - SES, SIS

-   učebnice str. 141 - cv. 2a - napište do sešitu

Řešení: 2. a) Napište do sešitu dané tvary sloves v minulém čase. Pomáhejte si osobními zájmeny. Řešení: slepil jsem, mysleli jste, opakovali, snídal jsi, přidávali jsme, pozoroval 

 

Úterý 28. 4. 

- pracovní sešit - str. 62, cv. 4, 5

- čítanka str. 150 - 151 - přečíst a zkusit si odpovědět na otázky k textu - nezapisovat - O ZEMI VOUSÁČŮ A ŽLUTÝCH MELOUNŮ

 

Středa 29. 4.

- učebnice str. 144 -145 - projít tabulky - TVARY ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU

- učebnice str. 145 - cv. 2 - napište do sešitu

Řešení: Čtěte knihy. Drž se pevně. Nevyjíždějte z garáže. Nezničme tu knihu. Kupujme ovoce. Vyhoďte to do koše. Nemluvme nahlas. Přijď včas. 3

 

Čtvrtek 30. 4. 

- pracovní sešit str. 63 - všechna cv.

 

Pátek 1. 5.

Státní svátek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 20. 4. - 24. 4.

 

Pondělí 20. 4.

- učebnice str. 136 - prostudovat tabulky - TVARY OZNAMOVACÍHO ZPŮSOBU - ( Přítomný čas ) 

- učebnice str. 137 - cv. 3 - do sešitu

3. Doplňte jsem/sem, jsi/si. Řešení: Přines mi sem kávu. Vezmi si s sebou pláštěnku. Já jsem se vrátil už včera. Kam jsem to položil? Jsem šťastná, že jsi se mnou. Dej si něco dobrého. Myslel jsem, že to neumí. Jak jsi to dokázal? Já jsem to nestihl. Sem se to nehodí. Krásně jsi to napsal. Kam jsi šel? Přečti si to sám. Ty věci patří sem. Nikdy jsi/jsem tomu nerozuměl.

 

 

Úterý 21. 4.

- pracovní sešit str. 62 - cv. 1, 2, 3

 

Středa 22. 4.

- učebnice str. 138 - prostudovat tabulky - BUDOUCÍ ČAS

- učebnice str. 139 - cv. 4 - do sešitu, cv. 5 a - vyzkoušej si na folii

4. Vytvořte slovesa podle zadání. Řešení: bránit se – bráním se; číhat – číháš; děkovat – budeme děkovat; foukat – foukají; hledat – budete hledat; jíst – bude jíst

5. a) Doplňte chybějící písmena. Řešení: Po cestě sbíral Zbyněk houby. Paní učitelka zkoušela z látky o rovnoramenném trojúhelníku. Ztratili jsme rodinnou památku. Smaž tabuli mokrou houbou. Jablka ve sklepě shnijí, pokud je včas nesníme. Přečtou si zprávu z týdenního školení. Karel objedná prohlídku u správce hradu. Budeme přemýšlet o záznamech v jeho deníku. Děti si vzpomněly na dědovy narozeniny na poslední chvíli.

 

Čtvrtek 23. 4.

- čítanka str. 148 - 149 - přečíst ukázky a zkusit si odpovědět na otázky k textu - nezapisovat do sešitu

- do sešitu čtení si napiš z čítanky str. 149 - nadpis - POVÍDKA - opiš první tři věty - Povídka je kratší..................., bývají ustálené.

 

Pátek 24. 4.

 

- zkus si ještě znovu procvičit vyjmenovaná slova: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 14. 4. - 17. 4.

 

Úterý 14. 4.

- učebnice str. 133 - 135 - pročíst všechny žluté rámečky

- pro lepší pochopení a zopakování můžeš zhlédnout video - http://www.youtube.com/watch?v=gCnte1l-UJo

 

Středa 15. 4.

- učebnice str. 135, cv. 5 a, b - do školního sešitu

- str. 135, cv. 6 - zkus si zopakovat pravopis, doplň na folii a překontroluj pomocí klíče

Klíč ke cvičení:

5. a) Na každém řádku vyhledejte a podtrhněte slovesné tvary. Řešení: maloval jsem, bude malovat; napsala, přepíšeme; pracuji, pracoval, vypracuje; skončím, skončil jsi; vaří, navaříme, uvař b) Určité slovesné tvary napište do sešitu a určete u nich osobu, číslo a čas. Řešení: maloval jsem – 1. os., č. j., čas min.; bude – 3. os., č. j., čas bud.; napsala – 3. os., č. j., čas min.; přepíšeme – 1. os., č. mn., čas bud.; pracuji – 1. os., č. j., čas přít.; pracoval – 3. os., č. j., čas min.; vypracuje – 3. os., č. j., čas bud.; skončím – 1. os., č. j., čas bud.; skončil jsi – 2. os., č. j., čas min.; vaří – 3. os., č. j., čas přít.; navaříme – 1. os., č. j., čas bud.; uvař – 2. os., č. j.

6) a) Doplňte i, í / y, ý. Řešení: Pořádáme sbírku plyšových hraček. Rodiče se nemýlili, když dětem nechtěli koupit vše, co si děti usmyslely. Lesy v okolí očarovaly mnohé malíře. Vázy na květiny postavíme na vyzdobené stoly. Záznamy z jednání se ztratily. Slíbil jsem babičce, že se usmíříme. K cíli se přibližovala jen pozvolna. Budete si myslet, že jsem pyšný. V obchodě viděli výhodné slevy. Brzičko si koupím nové lyže. V televizi vysílají málo pořadů pro děti. Zíval jsem únavou, ale všechnu práci jsem vykonal.

 

Čtvrtek 16. 4.

- pracovní sešit str. 61 - cv. 1 - 4

 

Pátek 17. 4.

- čítanka str. 146 - 147 - přečíst ukázky z kapitoly SVĚT ZAHRADNÍKŮ A ZAHRAD

-  zkus si najít na počítači následující odkaz a provič si vyjmenovaná slova

http://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/vyjmenovana-slova/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 6. 4. - 8. 4. 2020

 

 Ponděllí 6. 4.

 - učebnice str. 128 - 129 - přečíst a zopakovat rámečky - Co víme o číslovkách

 - str. 130 - dle testu si můžete ověřit svoje znalosti a ústně zkusit odpovědět na otázky ( řešení máte na konci uč.)

Úterý 7. 4.

 - pracovní sešit - str. 59 - 60 

Středa 8. 4.

 - čítanka - str. 140 - 145 - přečíst ukázky a zkusit si odpovědět na otázky k textu - nezapisovat

Čtvrtek 9. 4.

Velikonoční prázdniny

Pátek 10. 4.

Státní svátek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milé děti,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili zájmena. Pokud Vás bavilo doplňování na počítačí, tak v tom můžete pokračovat. Tento týden zkusíme začít nové učivo a to jsou číslovky. Čeká nás více psaní do sešitu, ale příští týden se budu snažit zadat písemných úkolů méně... :-) 

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

 

Pondělí 30. 3.

/www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI - vysvětlení

 - učebnice str. 122 - 123 - přečíst a zapsat do sešitu oba žluté rámečky - při zápisu do sešitu nezapomínejte na datum, nadpis a celkovou úpravu, kterou vyžaduji

- učebnice - str. 123 cv. 3 - zapsat do sešitu, cv. 4, 5 - přečíst a zkusit vyřešit ústně

Řešení: určité – pětkrát, stonásobný, dvoje, třetí, tisíce, desetinásobný, desaterý, bilion, dvojka, šestý neurčité – několik, mnoho, kolikrát, několikero

- čítanka - str. 132 - 135 - přečíst a do sešitu čtení udělat jednoduchý  zápis, který bude obsahovat - název ukázky, jméno autora + stručné odpovědi na otázky k porozumění textu

Úterý 31. 3.

- učebnice - str. 124 - zapsat do sešitu a naučit žlutý rámeček

- učebnice - str. 124 cv. 6 - do sešitu

Řešení: 6. (řadová), čtvrtém (řadová), 110 (základní), dvoje (druhová), čtvery (druhová), desetkrát (násobná), IV. (řadová), první (řadová), patnácté (řadová), čtyři (základní), dvacet (základní), osm (základní), jedno (základní), dvoje (druhová), tři (základní), několikanásobnou (násobná), 1848 (základní)  b) Vyhledejte podstatná jména a určete, v jakém jsou pádě. Řešení: olympiádě – 6. p.; místě – 6. p.; skoku – 6. p.; lyžích – 6. p.; výkonem – 7. p.; metrů – 2. p.; sklepa – 2. p.; schody – 1. p.; dveře – 1. p.; Karel – 1. p.; univerzitu – 4. p.; stránce – 6. p.; cvičení – 1. p.; minut – 4. p.; rohlíků – 2. p.; máslo – 4. p.; broskve – 4. p.; litry – 4. p.; mléka – 2. p.; soupeři – 1. p.; převahu – 4. p.; červnu – 6. p.; roku – 2. p.; Praze – 6. p.; povstání – 1. p. c) Vyhledejte slovesa, napište je v infinitivu. Řešení: umístil se – umístit se; vedly – vést; Počítali jsme – počítat; založil – založit; nacházejí se – nacházet se; měli byste vyřešit – vyřešit; kupte – koupit; měli – mít; propuklo – propuknout

- učebnice - str. 125 cv. 9 - do sešitu

Řešení: Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. 3. 1850 v Hodoníně. Film skončil v 17 hodin. Oslavím svoje 10. narozeniny. Jahody se prodávají za 60 korun. Máme lístky do 2. řady. Vypracuj 9. cvičení na 56. straně. Pojedeme až 2. autobusem. Ve vědomostní soutěži jsme získali 15 bodů. Karel IV. měl za svůj život 4 manželky. Zavraždění svatého Václava si připomínáme 28. září.

Středa 1. 4.

- dnes máme APRÍL - trošku si oddechneme - zkuste vymyslet něco vtipného, čím byste napálili a zároveň rozveselili rodiče... Až se vrátíme zpět do školy, tak si o tom popovídáme. Už se na Vás a Vaše vyprávění moc těším!

- čítanka - str. 139 - ZNÁTE ZNÁMÁ PŘÍSLOVÍ - opravte a zapište (do sešitu čtení) popletená přísloví a vraťte jim jejich původní smysl a moudrost ( využijte nápovědu)

Čtvrtek 2. 4.

- pracovní sešit - str. 58 - všechna cvičení

- SLOH - učebnice - str. 132 - přečti si a do slohového sešitu - nadpis - POZVÁNKA (OZNÁMENÍ) - opiš žlutý rámeček

 - učebnice str. 132 cv. 5 - do slohového sešitu

Pátek 3. 4.

- učebnice - str. 126 - 127 - SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - projít a zapamatovat si tabulky, žluté rámečky a vykřičníky

zopakujte si - DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN - SKLOŇOVÁNÍ A STUPŇOVÁNÍ - znalosti pravopisu si ověřte  např.

http://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/7701

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020

Tento týden budete opakovat vše o zájmenech. Přikládám řešení pro kontrolu a spoléhám, že si daná cvičení vypracujete samostatně a potom překontrolujete podle klíče. Je důležité si uvědomit, že zadanou práci děláte pro sebe a ne pro mě! ;-) 

Vyberte si nějakou pěknou knihu, kterou si přečtete a zapíšete do čtenářského deníku! Čtěte, prosím, každý den!

Pondělí 23. 3.  

 - překontrolujte si, zda máte hotovou všechnu práci z minulého týdne

 - učebnice - str. 118 - zopakovat tabulku - Co víme o zájmenech

 /www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

 - učebnice - str. 118 - cv. 1 a, b - úkol vypracujte do školního sešitu

Řešení pro kontrolu:

1. a) Vyznačená zájmena převeďte do množného čísla. Řešení: Chtěl jsem vám s tím pomoct. My se tam brzy vrátíme. Podej jim hrnek mléka. Takovou písničku nám zpívala naše maminka. Vám se všechno daří. V kartách nás nikdo neporazí. Jich se tohle netýká. Kdo vás odveze domů? Přinesl jim broskve.

b) Určete druh všech zájmen v textu. Řešení: ti (osobní), tím (ukazovací), já (osobní), se (zvratné), mu (osobní), takovou (ukazovací), mi (osobní), moje (přivlastňovací), tobě (osobní), se (zvratné), všechno (neurčité), mě (osobní), nikdo (záporné), jeho (osobní), se (zvratné), tohle (ukazovací), kdo (tázací), tebe (osobní), jí (osobní)

Úterý 24. 3.   

 - učebnice - str. 118 - cv. 2 - úkol vypracujte do školního sešitu

Řešení pro kontrolu:

 Podej mi/mně tužku. Koupil jí novou zimní bundu. Na výlet s sebou máme mít batoh. Nelíbilo se mi/mně, jak se chová. Zahlédl ji jen na chvíli. Dej nám vědět, kdy se vrátíš. O mně a o něm se říkalo, že se máme rádi. Po hodině už sebou všichni vrtěli. Nevěděl si s tím rady. Jak se ti líbí v novém domě?

 - učebnice - str. 119 - odpovědi  na ověřovací test zapiš do sešitu

Středa 25. 3.   

http://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA - přehled zájmen
 

 - učebnice - str. 120 - 121 - SLOH - PSANÍ DOPISU - přečíst obě strany

 - do slohového sešitu udělat zápis ze str. 121 - opsat  celý žlutý rámeček + pod rámečkem ( Dopis by měl obsahovat:)

 - učebnice - str. 121 - cv. 5 - Napište do sešitu krátky dopis ( zadání dle učebnice)

Čtvrtek 26. 3.  

 - čítanka - str. 126 - 131 - přečíst a do sešitu čtení udělat jednoduchý  zápis, který bude obsahovat - název ukázky, jméno autora + stručné odpovědi na otázky k porozumění textu

Pátek 27. 3. 

 - zopakujte si - DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN - SKLOŇOVÁNÍ A STUPŇOVÁNÍ - znalosti pravopisu si ověřte např. 

http://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/7701

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:

 - pracovní sešit - str. 56 - vyplnit - klíč ke všem cvičením najdete v zadní části PS

 - opakovat - Skloňování osobních zájmen - (já, ty se)

 POZOR! 2. a 4. pád - , 3. a 6. pád - mně

Rozlišujeme: sebou x s sebou ( uč. str. 115)

 - učebnice str. 116 - 117 - vše stačí pročíst 

str. 117 - cv. 15 do školního sešitu

Řešení pro kontrolu: 

15. b) Vyznačte podmět a přísudek. Řešení: Nic z téhle nabídky se jim nezdálo dost dobré. c) Slova z věty napište pod sebe a určete jejich slovní druh. Řešení: Nic (3) z (7) téhle (3) nabídky (1) se (3) jim (3) nezdálo (5) dost (6) dobré (2). d) Vyhledejte zájmena a určete jejich druh. Řešení: nic – záporné; téhle – ukazovací; se – zvratné; jim – osobní c) Zdůvodněte psaní předložky z. Řešení: 2. pád. f) Napište dvě slova příbuzná se slovem nabídka. Řešení: nabízet, pobídka g) U slovesa určete osobu, číslo, způsob a čas. Řešení: nezdálo se – 3. os., č. j., zp. ozn., čas min.

 - pracovní sešit - str. 57 - vyplnit - klíč ke všem cvičením najdete v zadní části PS

ČTENÍ:  

 - čítanka - str. 124 - 128 - přečíst a stručně zapsat do sešitu odpovědi na otázky

 str. 125 - zapsat do sešitu krátky zápis - výtah - Jaroslav Foglar

Doporučuji zhlédnout film - Záhada hlavolamu: http://www.youtube.com/watch?v=PKpE_IS1yVc

Vkládám pouze nejnutnější práci. V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování učiva na internetu.

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

http://www.pravopisne.cz/

http://www.umimecesky.cz/