Obsah

Učivo: 6. 4. - 8. 4. 2020

 

 Ponděllí 6. 4.

 - učebnice str. 128 - 129 - přečíst a zopakovat rámečky - Co víme o číslovkách

 - str. 130 - dle testu si můžete ověřit svoje znalosti a ústně zkusit odpovědět na otázky ( řešení máte na konci uč.)

Úterý 7. 4.

 - pracovní sešit - str. 59 - 60 

Středa 8. 4.

 - čítanka - str. 140 - 145 - přečíst ukázky a zkusit si odpovědět na otázky k textu - nezapisovat

Čtvrtek 9. 4.

Velikonoční prázdniny

Pátek 10. 4.

Státní svátek

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milé děti,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili zájmena. Pokud Vás bavilo doplňování na počítačí, tak v tom můžete pokračovat. Tento týden zkusíme začít nové učivo a to jsou číslovky. Čeká nás více psaní do sešitu, ale příští týden se budu snažit zadat písemných úkolů méně... :-) 

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

 

Pondělí 30. 3.

/www.youtube.com/watch?v=4qUQuMUGPoI - vysvětlení

 - učebnice str. 122 - 123 - přečíst a zapsat do sešitu oba žluté rámečky - při zápisu do sešitu nezapomínejte na datum, nadpis a celkovou úpravu, kterou vyžaduji

- učebnice - str. 123 cv. 3 - zapsat do sešitu, cv. 4, 5 - přečíst a zkusit vyřešit ústně

Řešení: určité – pětkrát, stonásobný, dvoje, třetí, tisíce, desetinásobný, desaterý, bilion, dvojka, šestý neurčité – několik, mnoho, kolikrát, několikero

- čítanka - str. 132 - 135 - přečíst a do sešitu čtení udělat jednoduchý  zápis, který bude obsahovat - název ukázky, jméno autora + stručné odpovědi na otázky k porozumění textu

Úterý 31. 3.

- učebnice - str. 124 - zapsat do sešitu a naučit žlutý rámeček

- učebnice - str. 124 cv. 6 - do sešitu

Řešení: 6. (řadová), čtvrtém (řadová), 110 (základní), dvoje (druhová), čtvery (druhová), desetkrát (násobná), IV. (řadová), první (řadová), patnácté (řadová), čtyři (základní), dvacet (základní), osm (základní), jedno (základní), dvoje (druhová), tři (základní), několikanásobnou (násobná), 1848 (základní)  b) Vyhledejte podstatná jména a určete, v jakém jsou pádě. Řešení: olympiádě – 6. p.; místě – 6. p.; skoku – 6. p.; lyžích – 6. p.; výkonem – 7. p.; metrů – 2. p.; sklepa – 2. p.; schody – 1. p.; dveře – 1. p.; Karel – 1. p.; univerzitu – 4. p.; stránce – 6. p.; cvičení – 1. p.; minut – 4. p.; rohlíků – 2. p.; máslo – 4. p.; broskve – 4. p.; litry – 4. p.; mléka – 2. p.; soupeři – 1. p.; převahu – 4. p.; červnu – 6. p.; roku – 2. p.; Praze – 6. p.; povstání – 1. p. c) Vyhledejte slovesa, napište je v infinitivu. Řešení: umístil se – umístit se; vedly – vést; Počítali jsme – počítat; založil – založit; nacházejí se – nacházet se; měli byste vyřešit – vyřešit; kupte – koupit; měli – mít; propuklo – propuknout

- učebnice - str. 125 cv. 9 - do sešitu

Řešení: Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. 3. 1850 v Hodoníně. Film skončil v 17 hodin. Oslavím svoje 10. narozeniny. Jahody se prodávají za 60 korun. Máme lístky do 2. řady. Vypracuj 9. cvičení na 56. straně. Pojedeme až 2. autobusem. Ve vědomostní soutěži jsme získali 15 bodů. Karel IV. měl za svůj život 4 manželky. Zavraždění svatého Václava si připomínáme 28. září.

Středa 1. 4.

- dnes máme APRÍL - trošku si oddechneme - zkuste vymyslet něco vtipného, čím byste napálili a zároveň rozveselili rodiče... Až se vrátíme zpět do školy, tak si o tom popovídáme. Už se na Vás a Vaše vyprávění moc těším!

- čítanka - str. 139 - ZNÁTE ZNÁMÁ PŘÍSLOVÍ - opravte a zapište (do sešitu čtení) popletená přísloví a vraťte jim jejich původní smysl a moudrost ( využijte nápovědu)

Čtvrtek 2. 4.

- pracovní sešit - str. 58 - všechna cvičení

- SLOH - učebnice - str. 132 - přečti si a do slohového sešitu - nadpis - POZVÁNKA (OZNÁMENÍ) - opiš žlutý rámeček

 - učebnice str. 132 cv. 5 - do slohového sešitu

Pátek 3. 4.

- učebnice - str. 126 - 127 - SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK ZÁKLADNÍCH - projít a zapamatovat si tabulky, žluté rámečky a vykřičníky

zopakujte si - DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN - SKLOŇOVÁNÍ A STUPŇOVÁNÍ - znalosti pravopisu si ověřte  např.

http://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/7701

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020

Tento týden budete opakovat vše o zájmenech. Přikládám řešení pro kontrolu a spoléhám, že si daná cvičení vypracujete samostatně a potom překontrolujete podle klíče. Je důležité si uvědomit, že zadanou práci děláte pro sebe a ne pro mě! ;-) 

Vyberte si nějakou pěknou knihu, kterou si přečtete a zapíšete do čtenářského deníku! Čtěte, prosím, každý den!

Pondělí 23. 3.  

 - překontrolujte si, zda máte hotovou všechnu práci z minulého týdne

 - učebnice - str. 118 - zopakovat tabulku - Co víme o zájmenech

 /www.youtube.com/watch?v=ZHc0Erl08EU

 - učebnice - str. 118 - cv. 1 a, b - úkol vypracujte do školního sešitu

Řešení pro kontrolu:

1. a) Vyznačená zájmena převeďte do množného čísla. Řešení: Chtěl jsem vám s tím pomoct. My se tam brzy vrátíme. Podej jim hrnek mléka. Takovou písničku nám zpívala naše maminka. Vám se všechno daří. V kartách nás nikdo neporazí. Jich se tohle netýká. Kdo vás odveze domů? Přinesl jim broskve.

b) Určete druh všech zájmen v textu. Řešení: ti (osobní), tím (ukazovací), já (osobní), se (zvratné), mu (osobní), takovou (ukazovací), mi (osobní), moje (přivlastňovací), tobě (osobní), se (zvratné), všechno (neurčité), mě (osobní), nikdo (záporné), jeho (osobní), se (zvratné), tohle (ukazovací), kdo (tázací), tebe (osobní), jí (osobní)

Úterý 24. 3.   

 - učebnice - str. 118 - cv. 2 - úkol vypracujte do školního sešitu

Řešení pro kontrolu:

 Podej mi/mně tužku. Koupil jí novou zimní bundu. Na výlet s sebou máme mít batoh. Nelíbilo se mi/mně, jak se chová. Zahlédl ji jen na chvíli. Dej nám vědět, kdy se vrátíš. O mně a o něm se říkalo, že se máme rádi. Po hodině už sebou všichni vrtěli. Nevěděl si s tím rady. Jak se ti líbí v novém domě?

 - učebnice - str. 119 - odpovědi  na ověřovací test zapiš do sešitu

Středa 25. 3.   

http://www.youtube.com/watch?v=dnnW-q0fbWA - přehled zájmen
 

 - učebnice - str. 120 - 121 - SLOH - PSANÍ DOPISU - přečíst obě strany

 - do slohového sešitu udělat zápis ze str. 121 - opsat  celý žlutý rámeček + pod rámečkem ( Dopis by měl obsahovat:)

 - učebnice - str. 121 - cv. 5 - Napište do sešitu krátky dopis ( zadání dle učebnice)

Čtvrtek 26. 3.  

 - čítanka - str. 126 - 131 - přečíst a do sešitu čtení udělat jednoduchý  zápis, který bude obsahovat - název ukázky, jméno autora + stručné odpovědi na otázky k porozumění textu

Pátek 27. 3. 

 - zopakujte si - DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN - SKLOŇOVÁNÍ A STUPŇOVÁNÍ - znalosti pravopisu si ověřte např. 

http://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/7701

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:

 - pracovní sešit - str. 56 - vyplnit - klíč ke všem cvičením najdete v zadní části PS

 - opakovat - Skloňování osobních zájmen - (já, ty se)

 POZOR! 2. a 4. pád - , 3. a 6. pád - mně

Rozlišujeme: sebou x s sebou ( uč. str. 115)

 - učebnice str. 116 - 117 - vše stačí pročíst 

str. 117 - cv. 15 do školního sešitu

Řešení pro kontrolu: 

15. b) Vyznačte podmět a přísudek. Řešení: Nic z téhle nabídky se jim nezdálo dost dobré. c) Slova z věty napište pod sebe a určete jejich slovní druh. Řešení: Nic (3) z (7) téhle (3) nabídky (1) se (3) jim (3) nezdálo (5) dost (6) dobré (2). d) Vyhledejte zájmena a určete jejich druh. Řešení: nic – záporné; téhle – ukazovací; se – zvratné; jim – osobní c) Zdůvodněte psaní předložky z. Řešení: 2. pád. f) Napište dvě slova příbuzná se slovem nabídka. Řešení: nabízet, pobídka g) U slovesa určete osobu, číslo, způsob a čas. Řešení: nezdálo se – 3. os., č. j., zp. ozn., čas min.

 - pracovní sešit - str. 57 - vyplnit - klíč ke všem cvičením najdete v zadní části PS

ČTENÍ:  

 - čítanka - str. 124 - 128 - přečíst a stručně zapsat do sešitu odpovědi na otázky

 str. 125 - zapsat do sešitu krátky zápis - výtah - Jaroslav Foglar

Doporučuji zhlédnout film - Záhada hlavolamu: http://www.youtube.com/watch?v=PKpE_IS1yVc

Vkládám pouze nejnutnější práci. V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování učiva na internetu.

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://skolakov.eu/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

http://www.pravopisne.cz/

http://www.umimecesky.cz/