Obsah

Úkoly pro nemocné:

ÚTERÝ 22.9.

Geometrie

 • Narýsuj úsečku AB = 7 cm, úsečku CD = 35 mm
 • Narýsuj tři přímky k, l, m tak, aby procházely jedním bodem
 • Narýsuj úsečky MN = 62 mm, OP = 1 cm, EF = 49 mm, UV = 3 cm
 • Narýsuj čtverec ABCD, a= 3 cm
 • Narýsuj obdélník KLMN, KL= 2 cm, LM = 5 cm

Vypracuj do sešitu GEO. Kdo nemá u sebe, vypracuje na volný list, který si po návratu do školy vlepí do sešitu geometrie

                                   

PONDĚLÍ 21.9.

 • 16/1 Ú
 • 16/2,3 - ŠS, (V + O)
 • 16/7,8 - ŠS
 • 16/6 - Ú

PÁTEK 18. 9. 

 • PROVĚRKA NA PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ
 • s.13 Kladná a záporná čísla
 • 13/2 - teploměr do ŠS , vyznač naměřené hodnoty  ze cv. 2
 • 13/2 - osu do ŠS
 • 13/4,5 na F

Dále do ŠS:

7 . 100=                 40 . 60 =

 5 . 30 =                 12 . 60 = 

 8 . 50 =                 250 . 5 =

 3 . 11 =                 600 . 8 =

60 . 25 =                45 . 50 = 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 17. 9. 

 • 12/32 - ŠS
 • 12/ tabulku zaokrouhlování, zaokrouhli čísla na desetitisíce a seřaď velikost měst podle velikosti
 • procvičuj písemné sčítání a odčítání, vymysli si celkem 4 příklady
 • DÚ- vymalovat pracovní list

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 16. 9. 

 • s. 11/26, 27, 29, 30 na F
 • s. 11/ 31 - ŠS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 15.9.

s. 10/1, 2, 3 5 - ú

s. 10/ 4, 6 - GEO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 14. 9. 

s. 9/ 17,18,19, 21, 22 - na F

s. 9/ 20, 23, 25  - ŠS 

------------------------------------

PÁTEK 11. 9. 

s. 8/ 9 - ústně

s. 8/ 10,12 - fólie

s. 8/ 11,13,14 - ŠS