Obsah

Dobrý den, milé děti,

vyvěšuji slíbené výsledky  netradičních úloh.

Výsledky netradičních úloh.pdf (149.54 kB)

 

Děkuji všem za spolupráci.

MK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkoly na týden 8. 6. – 12. 6.

Pondělí 8. 6.

 • 153/1,2,3,4,5,6,7

Úterý 9. 6.

 • 153/ 9,10,11,12,13

Středa 10. 6.

 • 154/ 9,10,11,12,13,14,20 –GEO

Čtvrtek 11. 6.

Pátek 12. 6.

 • Dokončení testu, odeslat ke kontrole.

 

Pondělí 15. 6.

 • 156,157,158 – NESTANDARDNÍ ÚLOHY

 

Každý z Vás si vybere nejméně 4 úlohy a pokusí se je vyřešit. Výsledky vyvěsím v úterý na stánky Matematiky.

 

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Žáci 2.– 9. ročníku odevzdávají učebnice v učebně u hlavního vchodu.
 

Úterý 16. 6.          8,00 – 12,00

Středa 17. 6.      12,00  - 16,00

Čtvrtek 18. 6.       8,00 – 12,00

Učebnice budou přijaty bez obalů, vygumované, …

Děkujeme rodičům za dohled při přípravě učebnic k odevzdání.

Za poškozené učebnice bude vybírán poplatek vzhledem k jejich stáří.

 

5.ROČNÍK:     Český jazyk, Matematika, AJ- Project 1, Hudební výchova,  Vl- Česká republika, Vl - Od začátku novověku,

                         Přírodověda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚKOLY NA TÝDEN 1. 6. – 5. 6.

Vážení rodiče, milí žáci, 

na webových stránkách školy nově najdete informace ohledně nabídky kroužků na školní rok 2020/2021(AKTUALITY).

PŘIPOMÍNÁM. Sběr pomerančové a citronové kůry máte možnost nosit do pátku 5. 6.(AKTUALITY)

Pondělí 1. 6.

DEN DĚTÍ

Za odměnu si vyber nějaký pořad z nabídky v odkazu

 

Úterý 2. 6.

 • 146/ 15 – ŠS
 • 150/ 3,4,7,9 – ŠS, výpočet + odpověď
 • 150/ 6- ŠS, bez zkoušky

 

Středa 3. 6. 

 • 151/12 – ŠS, výpočet + odpověď
 • 151/ 13,14, 18, 19- ŠS
 • 151/22- ŠS, zapiš výsledky

 

Čtvrtek 4. 6. 

 • 152/ 1,2,3,4,5,6 –ŠS
 • 152/ 7,8,9,10,11,12 - ŠS

 

Pátek 5. 6.  

GEOMETRIE - OPAKOVÁNÍ

 • 154/ 1,2,4,5,6,8 - GEO

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKOLY NA TÝDEN 25. 5. – 29. 5. 

 

Pondělí 25. 5. 

Dělení desetinných čísel deseti a stem

(dělíme-li desetinné číslo 10, posudeme desetinnou čárku o 1 místo doleva)

 

Úterý 26 5.

 • 141/ 9, 12- ŠS
 • 141/ 14, 15- ŠS, výpočty obvodů a délek stran
 • 141/16- ŠS, pouze vypočítej

 

Středa 27. 5. 

 • 142/17,20,21,24 – na Fólii
 • 142/ 27 –ŠS

 

Čtvrtek 28. 5. 

GEOMETRIE – TĚLESA

 • 143/ 1,
 • 143/ 2 – překresli do sešitu Geo a popiš tělesa
 • 143/ 6 – Geo, vypočítej povrch krychle. Postupuj podle vzorce S = 6 . a . a
 • 144/ 7 – Geo,  si vzorec výpočtu povrchu kvádru
 • 144/ 13 – Geo

 

Pátek 29. 5. 

Jednotky času

 • 145/ 1, 2 – na F
 • 145/3, 4, 5 – ŠS , výpočet + odpověď
 • 145/ 7 - ŠS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKOLY NA TÝDEN 18. 5. - 22. 5.

Pondělí 18. 5.

NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI

         www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs

 • 135/1, 2, 3 – přečíst
 • 135/ 4 – ŠS, výsledky (! Desetinnou čárku posouváme o 1místo doprava!)
 • 135/ 5, 6, 7 ,9 – ŠS, výpočet + odpověď

 

Úterý 29. 5. 

         www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs

 • 136/ 11 – ŠS, výsledky

           NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL STEM

 • 136/12, 13, 14 – Ú
 • 136/ 15 –ŠS, výsledky,(!Desetinnou čárku posuneme o 2 místa doprava!)
 • 136/16, 17 – ŠS, výpočet + odpověď
 • 136/ 18 – ŠS, celé příklady + vymysli 1 slovní úlohu

 

Středa 20. 5. 

 • 137/ 19 – ŠŠ, celé příklady
 • 137/ 20, 21, 22, - ŠS, výpočet + odpověď
 • 137/ 23 – tabulky narýsuj a doplň, ŠS

 

Čtvrtek 21. 5.

 • 137/ 24 – ŠS, (zápis + výpočet + odpověď)
 • 137/ 25 – do ŠS
 • 137/ 26 – ŠS, (výpočet + odpověď)
 • 137/ 27 – vyhledej na internetu, odpovědi na modré věty zapiš do ŠS

 

Pátek 22. 5.

JEDNOTKY OBSAHU - OPAKOVÁNÍ

         www.youtube.com/watch?v=aNVI3ZUUZoA

         www.youtube.com/watch?v=yOObun1YjLE

         www.youtube.com/watch?v=J3NZnzO5ew0

         www.youtube.com/watch?v=wjKCOMMcEWg

 • 138/ 2  – do sešitu Geo
 • 138/ 5, 6 – vypočítej obsahy čtverců a obdélníků do GEO

Nápověda:

Obsah čtverce S = a . a, obsah obdélníku S = a . b

 • 138/ 8  - konstrukční úloha, postupuj přesně podle zadání

 

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cz nebo přes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

ÚKOLY NA TÝDEN 11. 5 – 15. 5.

Od 25. května mají žáci prvního stupně možnost být přítomni ve škole. Bližší informace najdete na školních stránkách (AKTUALITY). 

Pondělí 11.5.

 • 129/ 9 – ŠS
 • 129/ 11 – ŠS, do tří sloupců(na 3 řádky), menší než 1, vetší než 1, roven1
 • 129/ 12, 15, 16 – ŠS

Úterý 12. 5. 

 • 130/ 17, 19 – ŠS
 • 130/ 21 - ŠS,( nejdříve si přečti úlohu č.20 a sleduj postup řešení)
 • 130/ 23 –vypočítej do ŠS

Středa 13. 5. 

 • 131/ 24, 25, 28- ŠS
 • 131/ 30 – ŠS
 • 131/ 34 - ŠS

Čtvrtek 14. 5. 

 • 132/ 35 –ŠS
 • 132/ 37 – ŠS, porovnej a napiš odpověď
 • 132/ 39 – ŠS
 • 132 /41 - ŠS

Pátek 15. 5.

GEO- VZÁJEMENÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC

http://www.youtube.com/watch?v=oPcqXXrjnhc

http://www.youtube.com/watch?v=k50vicOEP-M

 • 134/ žlutý rámeček do sešitu geo
 • 134/ 1, 4 -geo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKOLY NA TÝDEN 4. 5. – 7. 5. 

Počítáme se zlomky

 

Pondělí 4. 5. 

125/ 20, 24, 26 – na F www.youtube.com/watch?v=ySMY6KuLMnM

125/ 21, 22 – ŠS, (zápis + výpočet + odpověď) www.youtube.com/watch?v=Wo1Lpra_ztc&t=20s

125/2 5 – ŠS, porovnej množství výrobků a zapiš odpověď

125/27 a) b) – ŠS , NEJDŘÍVE VYPOČÍTEJ PŮVODNÍ CENU ZÁJEZDU, POTOM CENU ZÁJEZDU PRO 4 OSOBY BEZ SLEVY A SE SLEVOU

 

Úterý 5. 5. 

126/ 28, 30 – ŠS

126/ 33, 35, 36 –ŠS

 

Středa 6. 5.

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

www.youtube.com/watch?v=ghMwgrJX3Zs

www.youtube.com/watch?v=I_-bRO9D-2M

128/ 1 , 2 – ŠS

128/ 3 – ŠS, napiš odpověď do sešitu

128/ 4, 5 - ŠS

 

Čtvrtek 7. 5. 

128/ 6 – ŠS, zapiš odpověď do sešitu

128/ 7, 8 - ŠS

Geo

Rýsuj podle zadání v odkazu www.youtube.com/watch?v=FRLOZpshusg

 

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cznebopřes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚKOLY NA TÝDEN 27. 4. -30 . 4. 2020

Počítáme se zlomky

Pondělí 27. 4.

124/ 10, 11, 12 ,13 - ŠS

 

Úterý 28. 4.

124/14, 15, 16- ŠS

124/ 19- ŠS, 2 příklady

 

Středa 29. 4.

124/19 – ŠS, zbylé 2 příklady

124/ 17 – ŠS, počítej podle vzoru

124/ 18 - ŠS

 

Čtvrtek 30. 4.

Pravidelné obrazce

http://www.youtube.com/watch?v=Ds39WmisWX4

 

127/ 1, 2 - prostuduj

127/ 3 – výpočty obvodů do Geo

127/4 – Geo, dle postupu na rýsuj do sešitu

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

ÚKOLY NA TÝDEN 20. 4 - 24. 4. 

Pondělí 20. 4.

         www.youtube.com/watch?v=ChuAnqAFO-E

 

 • 119/ 19 – ŠS,  vypočítej tabulku a znázorni v diagramu
 • 119/ 21 – ŠS
 • 118/ 17 – ŠS, typ složitější úlohy, musíš pečlivě číst

                                   (Když se Ti nezadaří vypočítat, nevadí, ale ocením jakýkoliv pokus o řešení).

 

Úterý 21. 4.

 • 120/ V RESTAURACI

Vypočítej úkoly z modrého rámečku 1- 5, vše do ŠS

 

Středa 22. 4.

Geometrie – osově souměrné útvary.

www.youtube.com/watch?v=j5z8ffnZ_ls

www.youtube.com/watch?v=PDp4iUFlBnQ

 • 122/ 1, 4 -  na F
 • 122/ 2 a) b) c) do Geo narýsuj a vyznač osy souměrnosti + doplň odpověď Počet os souměrnosti:….
 • 122/3 – Geo
 • 122/ 5 – Pouze: Narýsuj čtverec ABCD, a = 8 cm, a vyznač jeho úhlopříčky.

 

Čtvrtek 23. 4.

Počítáme se zlomky

www.youtube.com/watch?v=u1a_ouY90uw

www.youtube.com/watch?v=-4v3mIOx3MA

 

 • 123/ 1 -  tabulky do ŠS
 • 123/ 2 – ŠS
 • 123/ 3, 4 – ŠS ( zápis+výpočet + odpověď)

 

Pátek 24. 4.

 • 123/ 6, 7, 8, 9 – ŠS
 • 2 příklady na dělení:             7 345 : 32 =

                                                156 284 : 77 =

 

 

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cz nebo přes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚKOLY 14. 4 - 17. 4. 

Úterý 14.4.

s.116/celou stranu si pečlivě prostuduj    http://www.youtube.com/watch?v=mPDZyxGh3Bw

s. 116/ 2 odpovědi zapiš do ŠS.

s. 117/ 10 - první 3 příklady do ŠS + zkouška, ne na kalkulačce

 

Středa 15. 4. 

s. 117/ 1 výsledky do ŠS

http://www.youtube.com/watch?v=01QJQHP9DB0

s. 117/ 6 tabulku do ŠS

http://www.youtube.com/watch?v=fei07aW1ltA

s. 117/ 8 příklady zapiš do ŠS ( slovní úlohy navymýšlej)

s. 117 10 poslední 2 příklady do ŠS

 

Čtvrtek 16. 4.

s. 118/ 11- ŠS

s. 118/ 13 – ŠS, tabulku SOUČET-POČET-ARITMETICKÝ PRŮMĚR

                       pozorně si přečti červenou definici pod tabulkou

 

s. 118/ 16 – ŠS

s. 118/ 18 – výsledky do ŠS

 

Pátek 17. 4.

Geometrie - řešení úloh do geometrického sešitu

 

Zadání:

Geometrie

Výsledky:

Výsledky

 

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cz nebo přes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

 

 

 

ÚKOLY 6. 4. – 8. 4. 2020

 

Pondělí 6. 4. 

                               www.youtube.com/watch?v=xwy9amvnPgE

 • s. 113 / 22 – ŠS (jen výsledky)
 • s. 113/ 24 - ú – dobře si prohlédni
 • s. 113/ 25 –ŠS (osu do sešitu, vyznač daná čísla)
 • s. 113/  28 – příklad do ŠS  (zlomky si zapiš jako desetinné číslo)

     www.youtube.com/watch?v=v23_mItci08

      www.youtube.com/watch?v=iyjI-WVoAgg

 

Úterý 7. 4.

 

                   www.youtube.com/watch?v=GfWkDVb9xL8

 • s. 114/ 30, 33 – ŠS (výpočet + odpověď)

                                       www.youtube.com/watch?v=TwF1sKHZDKc

        www.youtube.com/watch?v=PxJUEy8E7Go

 • s. 114/ 36 - ŠS

 

 

Středa 8. 4.

 

 • s.115/ povrch kvádru - přečti si celou stranu

 

 • do sešitu Geo si zapiš nadpis kapitoly, vzorec pro výpočet povrchu kvádru

 

 • zapiš červený text “ Všimni si“

 

 • s.115/ 2 - Geo ,vypočítej podle zadán

                                      www.youtube.com/watch?v=Ts0xJdzkOto

www.youtube.com/watch?v=3QDYr-FcRYY

 

 

Poklidné velikonoční prázdniny přeje Martina Kobrová

 

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cz nebo přes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

 

ÚKOLY 30. 3. – 3. 4. 2020

 

Pondělí 30. 3. 

         www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0&t=44s

         www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

 

 • s. 108 / 1 - ŠS
 • s. 108/ 2, 4, 5, 6, 9- ústně
 • s. 108/ 7, 8, 10 - ŠS – výpočty a odpovědi
 • s. 108/ 11 – výsledky do ŠS

 

Úterý 31. 3.

 • s. 109/ 12, 17, 18, 19, 20 ú
 • s. 109/ 13, 14 – ŠS ,výpočet + odpověď

       www.youtube.com/watch?v=sRZyO6dcWGs

 

 • s. 109/ 15 – ŠS

 

Středa 1.4.

       www.youtube.com/watch?v=RrsqaWyqyBI

 

 • s.110/ povrch krychle
 • přečti si celou stranu

www.youtube.com/watch?v=HCrpuQ9Vs_w

      www.youtube.com/watch?v=xIy-U9ZOEI8

 

 • do sešitu Geo si zapiš vzorec pro výpočet povrchu krychle
 • s.110/ 2 - Geo ,vypočítej podle zadání
 • s. 110/ 4- ústně (popř. kdo má Rubikovu kostku, pokusí se ji složit- alespoň jednu barvu).

 

Čtvrtek 2. 4.

         www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs

 • s. 111/ 1, 2, 3, 4, 6 – na F
 • s. 11/ 5 -  ŠS
 • s. 11/ 7, 8, 9 – ŠS, výpočet + odpověď

 

Pátek 3. 4.

 

 • s. 112/ 10, 13 – ŠS , jen výsledky
 • s. 112/ 21 – ŠS
 • s. 112/ 11,12, 14, 16 – ŠS ( výpočet + odpověď)

 

Milé děti,

prosím o pozornost.

Poslala jsem Vám opravenou úlohu ze strany 108/ cv. 8. 

Díky Matyášovi jsem zjistila, že máme každý jiné vydání učebnice, tudíž se nám neshoduje celková částka poštovného. Kdo si ještě neopravil, ponechá svůj výpočet.

 

Omlouvám se za komplikaci.

Martina Kobrová

 

!!!Ještě se neozvalo 6 páťáků. Dejte o sobě vědět (jak zvládáte práci).

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cz nebo přes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

 

ÚKOLY 23. 3. - 27. 3. 2020

Pondělí 23.3.

Odčítání desetinných čísel

www.youtube.com/watch?v=waz_-KRjPko

 • s. 103/ 1 ústně
 • s.103/ 2, 3, 5 – ŠS (nezapomínej na desetinnou čárku)

 

Úterý 24. 3.

Krychle a kvádr

www.youtube.com/watch?v=bnMlxhfzpHQ

 • s.105/ červený text přečíst
 • s. 105/ 1, 2, 3, 4 ústně
 • s. 105 / 5 na čtverečkovaný papír  ( nápověda v následujícím odkazu)

www.youtube.com/watch?v=d3kNpS_0ONE

 • s.105/ 6 překresli kvádr ABCDEFGH na čtverečkovaný papír a popiš

 

Středa 25. 3.

 • s. 104/ 6, 8 – ŠS
 • s. 104/ 9, 10, 11 výpočet a odpověď do ŠS
 • s. 104/ 12,13 na F
 • s. 104/ 16 ŠS ( zápis, výpočet, odpověď)

 

Čtvrtek 26. 3.

Zaokrouhlování desetinných čísel

www.youtube.com/watch?v=TkDCkLahHL0

 • s. 106/ 1 přečti si definici
 • s. 106/ 2, 6, 8 ŠŠ
 • s. 106/ 3, 4 ú
 • s. 106/ 5 vypočítej do ŠŠ
 • s. 106/ 7 na F

 

Pátek 27. 3 .

 • s. 107/ 9, 15, 16 na F
 • s. 107/ 12 – ŠS
 • s. 107/ 11, 13 – ŠS, (výpočet, odpověď)

 

Průběžně zasílejte svoji práci ke kontrole (naskenujte, vyfoťte)  na adresu kobrova.martina@seznam.cz nebo přes WhatsApp  na tel. 797 728 751.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚKOLY 16. 3. - 20. 3. 2020

MATEMATIKA

Pondělí 16. 3. 

DÁLE DO ŠS:

3401: 27 =

356 788 : 11 =

 73 856 : 35 =
 
Úterý 17. 3.
 • uč.99/ 25 - ŠS zapiš jako desetinná čísla
 • uč.99/ 27, 28 - ŠS
 • uč. 99/ 29 - F
 • uč. 99/ 26, 30 ú

DÁLE DO ŠS:

vypočítej písemně

45 623 x 23 =                     65 458 x 56 =                           7 850 x 120 =

65 200 x 36 =                   12 123 x 321 =                           5 069 x 398 =

  5 250 x 97 =                    45 582 x 77 =                           98 412 x 527 = 

Středa 18. 3. 
 • VZDÁLENOST DVOU ROVNOBĚŽEK- NÁZORNÉ VIDEO ( jak rýsovat) V ODKAZU http://www.youtube.com/watch?v=iet2jLOhFMQ
 • uč. 100/ červené texty pečlivě přečíst
 • uč. 100/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do sešitu Geo ( nezapomínej na zápis u úloh)
 • Kdo u sebe nemá sešit do Geo bude rýsovat na volné listy papíru nebo si založí nový sešit.
Čtvrtek 19. 3.
 
 • uč. 101/ sčítání desetinných čísel http://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU 
 • uč. 101/ 1 ústně
 • uč. 101/2, 3 - ŠS
 • uč. 101/ 5 - ŠŠ ( NEZAPOMÍNEJ NAPSAT DESETINNOU ČÁRKU), zkoušku proveď záměnou sčítanců

DÁLE DO ŠŠ:

Sčítej písemně

45,6        89,6        458,12        580,65        32,77        65, 91        47,56        123,12        79,65        43,03        1,05  

54,2        20,3          28,56           66,21        47,03          7, 33        58,22             8,96       15,42         56,41        0,99

--------     ---------       ------------       ------------     -------------     ------------   -------------        ------------   ------------      -----------     ----------

 

Pátek 20. 3. 
 
 • uč.102/ červené texty ústně
 • uč.102/ 6, 10,  - ŠS
 • uč.102/ 11 ŠS vypočítej celé cvičení a  UTVOŘ 2 vhodné slovní úlohy
 • uč. 102/ 7, 8 ústně

 

 

Milé děti,

 zájemcům nabízím několik způsobů kontroly práce:

1.  vyfotit nebo naskenovat práci a odeslat na kobrova.martina@seznam.cz

2. přes WhatsApp  na tel. 797 728 751

3. na požádání zašlu výsledky rodičům na e-mail

 

Dále nabízím pomoc při výuce přes WhatsApp ( jak řešit úlohy, postupy, atd..)

Ať se práce daří.

Martina Kobrová