Obsah

Dobrý den, žáci a žákyně, moc vás zdravím, posílám maličko učeníčka. (na tento týden 16.3.-20.3)

Přírodověda uč. str. 51. Kůže - přečíst a vypsat do sešitu na konci stránky modrý odstavec, vyplnit pracovní sešit strana 30.

                             str. 52. Nervová soustava - přečíst a vypsat krátce z modrých odstavců nejdůležitější. Pracovní sešit str. 31.   

 

Týden od 23.3 - 27.3. např út. - čtvr.


Pokračujeme dál, Př. str. 53. přečti si a zapamatuj, jak se máme chovat při první pomoci, vypiš do sešitu pod nadpis Nervová soustava modrý odstavec o nervové soustavě, na zápisu si dej záležet,  dále str. 54,55. vypiš pod nadpis Smysly - krátce 5 smyslů  zrak, sluch, čich, chuť, hmat.Ke každému smyslu pouze 2-3 věty. Můžeš i něco namalovat, není to povinné.

Vypiš prac. sešit str. 32.

Sešity a zápisky budu kontrolovat a známkovat, tak se snaž, ať máš jedničky zadarmo. Všechny vás zdravím.

A nezapomeň si zacvičit a zaběhat a mít dobrou náladu.

Kontrola:

Úkoly do Př buď naskenuj a posílej vypsané ze sešitu Př na e-mail: rabupepriroda@seznam.cz, nebo whatsApp, budu si zaznamenávat a známkovat. Neodkládej, ať toho nemáš moc. Děkuji P.R. tel.777486474

Již někteří posílájí své zápisky a pracovní sešity, Adélka, Štěpán, Natálka, Honza, Bára, neváhej a posli, ať máš jedničky. P.R.
 

Děti jste velké šikulky a máte sešity a výpisky pěkně vypracované. Týden 30.3. - 3.4.

Uč.str.56. Přečíst -  Hormonální soustava, nadpis do sešitu, je to těžší látka vysvětlím, přečti si a  vypiš jen takto

Hlavní žlázy : 1 .šišinka,2.podvěšek mozkový, 3. štítná žláza - jód, 4. brzlík, 5. nadledvinky,6. slinivka břišní, 7. pohlavní žlázy(ženy- vaječníky, muži - varlata). A pod to jen tmavě modrý odstavec. A prac. seš. str.33 vypracovat podle učebnice.

Pozor:

Stále nereagují a neposílají domácí práce tito žáci: Bachtelová Adéla a Eliška, Chadim Kevin, Jašková Ester, Tůzová Sára.

Známky již zapisuji na bakaláře!!!

 

Týden od 6.4 - 10.4. např út. - čtvr.

Rozmnožovací soustavu vynecham, sama vám ji vysvětlím. Přečti si v uč. str. 59. a zapiš  do sešitu nadpis Období lidského života - stačí dva modré odstavce. Prac. seš. 35. nemušíš vykreslit vše v cv.1., stačí pouze 2. čtverečky, hlavně cv 2. napsat jen na dva, tři řádky.  video:youtube - Nezkreslená věda - Kdo řídí lidské tělo

- na příště nachystám 5 otázek na opakování, pomocí učebnice.

 

Týden od 13.4. - 17.4. např út. - čtvr.

Opakování do psacího sešitu  - vypiš to nejdůležitější jedna otázka max. 2 - 3 řádky, víc ne.

 - použij v poklidu sešit, nebo učebnici - zdravím P.R.

1. Z čeho se skládá močová soustava člověka (orgány vypiš) a k čemu slouží?

2. K čemu slouží svaly a jak je posilujeme?

3. K čemu slouží kostra, popiš stručně nějaké hlavní kosti, co je třeba pro to abychom měli zdravé kosti?

4. Vypiš orgány trávící soustavy, co patří např. do  zdravé stravy?

5. Co vdechujeme a co vydechujeme, ográny dýchací soustavy, nemoci dýchací soustavy?

..........................................................................................................................................................

Týden od 20 - 24.4. 

Uč.str.61 Přečíst Co je to rodina, k čemu slouží, rodinné zabezpečení.Vypsat to nejdůležitější do sešitu. Prac. seš. str. 36. Opakování.

Týden od 27.4 - 1.5. 

Uč. str. 62. - 63.přečíst, vypsat modrý odstavec na konci, prac.seš. str.37. rodina.

Týden od 4.5 - 8.5. 

Uč. str. 64 přečíst, vypsat do sešitu některá pravidla slušného chování, prac.seš. str. 38. soužití mezi lidmi, cvičení 1,2,3. doděláme příště.PR

Úkoly na 11.5. - 22.5  (2 týdny)

Po 11.5. Uč.str. 64. - 65. Přečíst Vlastnosti lidí, konflikt a jeho řešení, možnost řešení konfliktu. Vypsat do sešitu špatné a dobre vlastnosti lidí  a možnosti řešení konfliktu.  
Pá.    15.5. Uč.str. 65. Rasismus - přečíst a vypsat co považujete za rasistické chování.
pracovní sešit str. 38. dodělat cvičení 4,5,6,7.

Po    18.5.str. uč. str. 66. Globální problémy, přečíst, vypsat modrý odstavec.
Pá     22.5. str. Prac. seš. str. 39. cv.1,2,3.Odpovědi na otázky uč. str. 66. vypsat do sešitu.

https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk

 

Úkoly na  25.5. - 5.6.  (2 týdny)

Po 25.5 uč. str 67. přečíst, šikana, týrání, sex.zneužívání. Prac.seš. str. 40. cvičení 3. nedělat.

Pá. 29.5. uč. str. 68. přečíst, vypsat do sešitu nadpis Šikana, týrání (modrý odstavec, dole str. 68.)

Po 1.6 uč. str. 69 přečíst, prac.seš. str. 41. cvičení 3,5. nedělat.

Pá. 5.6. uč. str.70. přečíst, dopsat do sešitu nadpis Internet - modrý odstavec str.70.

 

Úkoly na  8.6 - 15.6.  ( poslední učení )

Po 8.6 uč. str.71  - 72. zdraví a závislost, přečíst drogy, druhy drog, nezapisovat, prac.seš. str.42

Pá. 12.6. uč. str. 73. - 74.  přečíst, zásady při cestě do školy a ze školy, cyklista, sport. nezapisovat, prac seš. str.43

Po 15.6 uč. str. 77. - 78. přečíst, nezapisovat,  prac.seš. str. 44. - 45.