Obsah

Týden od 6. dubna do 8. dubna

pondělí 6. 4. 

 • UČ 58/6 - slova v tabulce napiš do sešitu - můžeš si je nechat nadiktovat jako diktát anebo přepsat z učebnice
 • ta stejná slova si můžeš znovu napsat na papír, rozstříhat si je na jednotlivé lístečky a udělat úkoly, které jsou u cvičení v učebnici
 • ČÍT str. 100, 101
 • PÍS str. 16 - prvních 6 řádků 

úterý 7. 4. 

 • UČ str. 59/7, 8 do ŠS 
 • ČÍT str. 102, 103, 104 

středa 8. 4. 

 • UČ str. 61 přečíst a úkoly vypracovat ústně 
 • ČÍT str. 110, 111
 • PÍS str. 16 - 7. - 11.  řádek 

Hezké Velikonoce! :-) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 30. března do 3. dubna

pondělí 30. 3. 

 • nadpis do ŠS: PSANÍ I, Í/ Y, Ý PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH 
 • v PS na str. 51 jsou kartičky I, Í, Y, Ý - podlepit tvrdým papírem a vystřihnout - můžete používat při domácím procvičování, ale hlavně neztratit :-) - budeme je používat ve škole 
 • UČ str. 57/1 na F nebo s použitím kartiček 
 • 57/2 ústně vytvořit věty a napsat do ŠS libovolné 4 věty
 • ČÍT str. 93, 94 - otázky ústně, HRU ze str. 94 vypracovat do SEŠ ČTENÍ (vybrat si jedno z daných povolání, ale děti vědí, co mají dělat :-)) (v případě, že si vyberou ZPĚVÁKA, tak naučí písničku některého člena rodiny) 

úterý 31. 3. 

 • UČ str. 57/3 doplnit a přepsat do ŠS 
 • PS str. 43/1, 2
 • PÍS str. 14

středa 1. 4. 

 • PS str. 43/3; HRU vypracovat do ŠS - opět si vybrat jedno z povolání a splnit jej
 • PS str. 42 - napsat test a poslat mi jej , prosím, k opravě ( lze vyfotit a poslat přes Messeneger, WhatsApp nebo na email trojanova.zsbreznik@seznam.cz )
 • ČÍT str. 95 a 112 - APRÍL

čtvrtek 2. 4. 

 • UČ str. 58/4 doplnit a přepsat do ŠS + vypracovat b), c), d) do ŠS 
 • ČÍT str. 96

pátek 3. 4. 

 • UČ str. 58/5 do ŠS 
 • ČÍT str. 97 - 99
 • PÍS str. 15

Kdo by měl zájem, může mi poslat cvičení ke kontrole. Můžete mi poslat ofocená cvičení na mail, na WhatsApp nebo na Messenger. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Týden od 23. do 27. března

pondělí 23. 3. 

 • UČ str. 56/8a) - doplnit chybějící slabiky a slova napsat do ŠS 
 • ČÍT str. 92

úterý 24. 3. 

 • PS str. 40/ 1, 2

středa 25. 3. 

 • UČ str. 56/9 do ŠS napsat vždy celou dvojici slov
 • PS str. 40/3 

čtvrtek 26. 3. 

 • UČ str. 56/10 na F
 • PS str. 41/4, 5

pátek 27. 3. 

 • UČ str. 56/11 napište diktát :-), můžete do ŠS, do SEŠ Diktáty nebo na papír 
 • PS str. 41/6 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

pondělí 16. 3. 

 • zopakovat si tvrdé souhlásky
 • můžete cvičně napsat diktát s několika slovy, např: HODNÝ, OKURKY, BRAMBORY, PRSTENY, ŠATY, BUNDY, CHYBA, ÚLOHY,  apod. 
 • UČ str. 54 - nadpis do ŠS: PSANÍ I, Í PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH + vypsat na řádek měkké souhlásky - Ž, Š, Č, Ř, C, J , Ď, Ť, Ň 
 • 54/1 přečíst si článek a dle zadání do ŠS vypsat tučně vytištěná slova, ve kterých děti vyznačí barevně měkké souhlásky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) 

úterý 17. 3. 

 • naučit se zpaměti řadu měkkých souhlásek (Ž, Š, Č, Ř, C, J Ď, Ť, Ň)
 • upozornit děti na to, že měkké i změkčuje předchozí souhlásku - di, ti, ni čteme jako /ďi, ťi, ňi/, ale píšeme bez háčků
 • 54/3 - dle zadání opsat do sešitu názvy zvířat a libovolnou pastelkou obtáhnout měkké slabiky (ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni)
 • 54/3b) ústně

středa 18. 3 . 

 • ČÍT str. 88, 89 (otázky zodpovědět ústně) 
 • PÍS str. 13 (kdo nemá dopsané některé předchozí strany, tak postupně dopsat) 

čtvrtek 19. 3. 

 • UČ str. 55/4 ústně
 • 55/5 doplnit ústně a poté přepsat čtyři libovolné věty z tohoto cvičení do ŠS 

pátek 20. 3. 

 • UČ 55/6 doplnit na F nebo ústně (po společné kontrole F můžete smazat :-))
 • 55/7 přepsat do ŠS se správně doplněnými souhláskami
 • ČÍT str. 90, 91 (otázky ústně) 

K dalšímu procvičení učiva můžete dětem vybrat různé úkoly: https://skolakov.eu/