Obsah

čtvrtek 17. 9.

PS - START DRUHÁKA 4/3 + 5/1

        START DRUHÁKA 5/2 - 5 hlasité čtení

pátek 18. 9.

ML - UČ. 10/1 a + b + obrázek MŮJ NAROZENINOVÝ DORT do ŠS

ČT - čtení z vlastní knížky

pondělí 21. 9.

PS - START DRUHÁKA 6/1, 2

PL - T2/D2 + T2/D3

ML - UČ. 11 POZDRAVY cv. 1 ústně, cv. 2 do ŠS, cv. 3 zpaměti

úterý 22. 9.

 ML - UČ. 12/1 ústně + 3 do ŠS

PS 8/1, 2, 3

DÚ: PS 8/4

ČT - PL T2/D4 + T2/D5

PS - START DRUHÁKA 6/3, 4

PÍSANKA 6 - dokončit + 7 - pět řádků

středa 23. 9.

ML - 13/5 a + b ústně, PS - 8/5 

ML - 13/6 fólie, PS 9/6, 7, 8, PL 2 ABECEDA

DÚ: PS 10/10

čtvrtek 24. 9.

ČT - PL T3/D1 + T3/D2

PS - START DRUHÁKA 7/1 + 8/1, 2

pátek 25. 9. 

DEN VOLNA