Obsah

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

 

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. úplně dole na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

 

 

Basic questions - review
4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
11th September What´s this? A ruler.
  What colour is it? It is blue.
14th September How are you? I´m fine, thank you.
  Are you happy? Yes, I am./No, I´m not.
 15th September How old are you? I´m ...
  What´s your favourite colour? It is blue.
18th September Have you got a sister? Yes, I have./No, I haven´t.
21st September How many pencils have you got? I have got 6 pencils.
22nd September Is it a pen? Yes, it is./No, it isn´t.

 

 

Unit questions

14th September What do you like? I like pizza.
15th September Do you like apples? Yes, I do.
     
     
     

 

 

Vocabulary
   
   
   

 

 

Reading texts

 

Práce pro nepřítomné děti

15/9 Unit 9 - Class book - strana  42,43, WB - strana 42, zopakovat barvy
18/9 Unit 9 - Class book - strana 43 - Yes, I do./No, I don´t. , WB str.43 - cv.4 
21/9 CB - page 43 - ptej se a odpovídej podle vzoru v knížce - Do you like apples? Yes, I do./No, I don´t.
22/9 CB - page 44 - text,  WB str. 44 - cv.5