Obsah

Týde od 15. června do 17. června

Hello, children, the end of the school year is coming :-)

Pondělí 15.06.

 Procvičujte zábavně:

 zde   - House       zde    - přivlastňovací zájmena       

 

 

Týden od 8. června do 12. června

Hello, children 

Středa 10.06.

Podívejte se na příběh The Dragon Crown str. 9,13,17,23  a odpovězte písemně  na otázky:

Pozor na tázací slova : What = co, jaký    Where = kde, kam     Who = kdo     How   = jak    when = kdy  

 • What are the girl's and boy's name?
 • What picture of animal is on the crown ?
 • How many robbers are there in children's house ?
 • Where is the crown?
 • What's the matter with Penny ?
 •  Who has the Dragon crown ?
 • Is Professor happy? Why ?
 • Where's the bookshop ?
 • What book  do the children look at ?

Čtvrtek 11.06.

Příběh The Dragon Crown str. 27,31,37

 • Who is coming out of bank ?
 • What has he got?
 • Can the police stop him ? Why ?
 • Can the professor pick up the car?
 • Where are the children going in lesson of History ?
 • What famous thing is there ?
 • Who is taking a photo of the museum ?

Krátké odpovědi na otázky  z pondělí a čtvrtku   zašlete do pondělí 15.června 

Pátek 12.06.

 Practice food  and vegetables  and  sing this beautiful song " Imagine " by John Lennon 

 

 

Týden od 1. června do 5. června

Hello, it was Children's Day - congratulations !

Středa 03.06.

Dnes trochu zábavy  i učení  ke  Dni dětí        zde    zde       zde     zde   a  ještě písnička  zde

V učebnici str. 36 cvičení pod obrázky do sešitu

Čtvrtek 04.06.

Opět si napište překlad ( kontrola podle učebnice str. 28 -34 )

 • Je ho rko a slunečno
 • co můžeme dělat?
 • mám nápad -můžeme si hrát s míčem
 • prší ale (but) mám děštník
 • nemůžeme jít do parku
 • je chladno a větrno
 • nemám čepici
 • dnes si hrajeme v parku
 • co dělá John?
 • plave v bazénu

Pošlete do středy 10. června

Pokračujte v pracovním sešitě ( kdo chce, může si ho vyzvednout ve škole- dopoledne) str. 36

Pátek 05.06.

Pracovní sešit str. 37, zopakujte si slovíčka L7

 Procvičujte lekci 7 click here, zopakujte si číslovky - click here a také měsíce -  click here 

Have a nice weekend ! :-)

 

 

Týden od 18.května do 22. května

Hello, children !

Středa 27.05.

Napište si tento test pomůže učebnice str. 24 - 26 :

 • Co zrovna děláš? 
 • sedím a píšu
 • plaveš nebo (or)se potápíš?
 • na pláži jsou skály a palmy ( viz obrázek str. 24) 
 • jsme na prázdninách 
 • on zrovna hraje tenis
 • kdo píše dopis ?
 • kde ona sedí?
 • co právě děláte?
 • čtu si pod stromem

Pošlete do středy 3.6.

Čtvrtek 28.05.

Udělej si anglický rozvrh hodin ( tabulku, kde budou anglicky dny v týdnu a vyuč. předměty) Nadpis bude TIMETABLE

Názvy předmětů: Czech, English, Maths, Geography - vlastivěda, Science -přírodověda, Music Hv, Art = Vv, Craft = Pč, P.E. = TV, I.T. = informatika Pozor - předměty se píší velkým písmenem ! Doufám, že názvy dní umíte dobře, zkontrolujte na str. 35

 

Pátek 29.05.

Pracovní sešit str. 34- 35

Zhlédněte video o Loch Ness monster a udělejte úkoly pod ním a ještě písnička :-)

 

 

 

Středa 20.05.

Opět budeme opakovat slovíčka - bude to L5. Napište  10 vět na 10 slovíček L5 a znovu budeme hravou formou oživovat známá slovíčka k tématu  HOLIDAY - PRÁZDNINY , poctivě projděte všechny úkoly, však to znáte  :-)

Čtvrtek 21.05.

Bude opět testík - pomůže vám učebnice strana 20 -22 

 • Vedle kina je kavárna 
 • jděte rovně kolem kina a zabočte vpravo
 • Promiňte, kde je obchod s oděvy ?
 • Zabočte vlevo, je to naproti knihkupectví
 • Jsem z Březníka , je to malá vesnice blízko ( near ) řeky Oslavy
 • Je tam starý kostel, moje škola je vedle kostela
 • Můj kamarád je z Brna 
 • Je tam hodně obchodů, muzeí, kin  a kaváren
 • jeho dům je vedle malého parku se sochou
 • Toto město je staré

Věty pošlete do čtvrtku 28.5.

Pátek 22.05.

Přečtěte si v učebnici str. 34 a v PS udělejte cv. 2 str. 34.( vyjadřování času :  např půl druhé = half past one = jako polovina po jedné, půl osmé = polovina po sedmé = half past seven, půl šesté = polovina po páté = half past five........ rozumíte ?   :-) Zopakujte si číslovky do 12 ( one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve ), budete je potřebovat k hodinám 

Podívejte se na videa, která jsou k tématu škola     1      2         3       Procvičíte názvy vyuč. hodin     

Určitě si zazpívejte písničku  "If you're happy " z minulého týdne nebo jinou

Have a good time ! :-) :-) :-)

 

Týden od 11. května do 15. května

Good morning, children .

Středa 13.05.

Budeme pokračovat v opakování slovíček, tentokrát  už L4. Napište tradičně 10 vět na 10 slovíček L4.  A pak zde můžete procvičovat hravou formou MY TOWN - MOJE MĚSTO. Určitě víte, jak s tím pracovat. Udělejte všechna cvičení a mluvte nahlas, je to efektivnější :-)

Čtvrtek 14.05.

Translate these sentences(přeložte tyto věty)- všechny lze najít v učebnici str 10 -12 a zkontrolovat 

 • V kuchyni je kočka.
 • Jsem v obývacím pokoji nahoře v poschodí.
 • Pomoc ! Bojím se!
 • Za pohovkou a pod stolem.
 • Kde je červené autíčko? Je na židli.
 • To je můj dům.
 • V kuchyni je sporák.
 • Kuchyň a jídelna jsou dole v přízemí.
 • Mám rád svůj dům.

Věty napište do sešitu a pošlete do příštího čtvrtku 21.5.

Pátek 15.05.

Zahrajte si na rychlost cvičení v učebnici na str. 33  Máte na to 2 minuty! :-)

Začněte se učit slovíčka L7. Zde je můžete procvičit  (click here) V prac. sešitě  na str. 34 udělejte cvičení 1

and the song for you here " If you're happy...." a ještě další verze této písně click here 

Have  nice days  and enjoy the spring time !

 

 

Týden od 4. května do 7. května

Středa 06.05.

Hello, children, how are you?

Zopakujeme si opět slovíčka- nyní L3. Napište 10 vět na 10 slovíček z L3. Procvičování máte zde HEALTH-ZDRAVÍ- projděte všechna cvičení, je to zábavné, už to znáte  z předchozích hodin. Mluvte nahlas, buďte aktivní :-)

Můžete si i zazpívat k tomuto tématu -  click here

Čtvrtek 07.05.

Vypracujte tento minitest č. 5 a pošlete zpět. (Pro stáhnutí klikni zde)

Můžete začít s vyplňováním pracovního sešitu, jehož stránky si můžete stáhnout zde.

 

Týden od 27. dubna do 30. dubna

Hello, kids, how are you, we have a nice summer weather , haven't we ?

Středa 29.04.

Zopakujeme slovíčka L2. Napište opět 10 vět na 10 slovíček z L2.  Procvičování k  L2 máte zde - HOUSE- je to stejné, jako minule, projděte všechna cvičení  

Čtvrtek 30.04.

Look at page 32 in textbook, read article and answer the questions 1-6(str. 32 v učebnici, přečíst článek a odpovědět na otázky 1-6 celou větou). Odpovědi si řekněte a pak napište do sešitu a pošlete do čtvrtka  7.5. A ještě si zazpívete click here

Další  úkol : namaluj malou čarodějnici a šipkami popiš její oděv a další věci , které má u sebe a pošlete do 7.5. Pomůžou ti názvy oděvů zde

 

Týden od 20.dubna do 24. dubna

Středa 22.04.

Hello, children, what a  nice spring weather we have! 

Dnes budeme opakovat slovíčka L1. Napište  10 vět na 10 slovíček z L1. Procvičování k části Starter a L1 máte zde:MUSIC         SPORTS  U každého tématu máte několik cvičení, tak si to užijte, je to zábavné a půjde vám to dobře ( můžete mi napsat, jak to šlo ).

Čtvrtek 23.04.

Přeložte  tyto věty  ( všechny věty lze najít nebo zkontrolovat v učebnici str,4-8) :

 • Umíš plavat a potápět se ? Ano, umím.
 • Neumím lyžovat, ale umím bruslit.
 • Podívej, on umí hrát na housle ! Hudba je zábava !
 • Poslouchej, co je to ? To je buben.
 • On umí uběhnout 10 kilometrů. a uplavat 200 metrů.
 • Kdo umí hrát na klavír ?

Věty napište do sešitu, pošlete do čtvrtku 30.dubna

Pátek 24.04.

Dnes bude  příprava na projekt na  téma " Můj oblíbený spotovec - My favourite sportsman " nebo " Můj oblíbený hudebník, zpěvák - My favourite musician, singer ". Vyberte si jedno téma( můžete i obě  :-)) Do projekt. sešitu napište nadpis, malý obrázek a několik  jednoduchých vět , např. his name is...., he can play( sing )........He is ....years old..... he is from ........... Projekt mi pošlete také do čtvrtku 30. dubna

Určitě vám pomohou tyto písničky  o fotbale nebo o hudbě . Jsou u toho ještě i nějaké úkoly,

A na závěr- víte co je to " Cup song " ? Zjistíte to zde    Have a nice time and be healthy ! 

 

Týden od 14. dubna do 17. dubna

Středa 15.04.

Hi, children, did you have a nice Easter? Did you enjoy it?  

Děkuji vám i vašim rodičům za zasílání úkolů.

Dnešní úkol bude opakování z pracovního sešitu str 32 - 33( někteří to už aktivně poslali :-))Zašlete do příští středy 22.4.Text máte v úschovně ze dne 2.4.

Čtvrtek 16.04.

Přeložte do škol. sešitu tyto výrazy (můžeš nahlédnout  do lekce 5-6):

 • Co právě děláš?
 • Čtu si.
 • Velký hotel je vedle bazénu.
 • Je slunečno, ale chladno.
 • Venku prší. Mám deštník.
 • Táta si čte pod stromem.
 • Who is playing tennis?
 • We are on holiday.
 • Is he diving?
 • We have got hats and coats.

Úkol pošlete  také do středy 22.4

Pátek 17.04.

S počasím souvisí i to,  jak se oblékáme, takže procvičíme téma "Clothes"( klikni zde ) Do projektového sešitu nakresli 2 druhy počasí a sebe  ve vhodném oblečení. Vše označ anglicky - i počasí i oblečení :-) Už se těším na pěkné obrázky, které mně pošlete  do konce dubna. 

A ještě moc pěkná písnička 

Týden od 6.dubna do 8. dubna

Středa 08.04.

Hello children, I wish you a nice Easter!

Děkuji za zaslání úkolů do angličtiny i vlastivědy.

Podívejte se na toto video a zapište si slova( alespoň 5 ), která se týkají anglických velikonoc, ke slovům nakreslete obrázky. Úkol  udělejte do projekt. sešitu a pošlete do středy 15.4.

 


 

Týden od 30. března do 3. dubna

Středa 01.04. Apríl ! All fools day !

Hello, how are you? We practise the theme "Weather", this programme will help you click here

Projděte si celý program, říkejte si slovíčka i věty nahlas , buďte aktivní a také si zazpívejte :)

Moc vás pozdravuji, jezte zdravě, hýbejte se  a tady je něco k Aprílu :):)

Čtvrtek – pátek 02.04.

Vzhledem k tomu, že vaše pracovní sešity zůstaly ve škole, posílám vám odkaz na Úschovnu (klikni zde), kam jsem vám nahrála naskenované jednotlivé stránky pracovního sešitu. Do příštího pátku (10. dubna) vypracujte celou šestou lekci (bez opakování), vyfoťte/naskenujte a pošlete na e-mail stankovazsbreznik@seznam.cz

Přeji  hodně zdaru ve školní práci !:)

Týden od 23. do 27. března

Středa 25.03.

Hello, children :)

Nakresli a popiš počasí (třeba dnes) do  projekt. sešitu.

Zhlédni video o počasí s Hurvínkem (klikni zde)

Čtvrtek 26.03.

Přečti a přelož text v učebnici str. 29

Nauč se tento aktuální song i taneček

Pátek 27.03.

Uč se průběžně slovíčka L6 :)

Opakuj si abecedu v pomalém tempu

Zopakuj si takě číslovky (učebnice str. 62) a měsíce (str.63)

Týden od 16. do 20. března

Středa 18.03.

Hello children!

Zopakujte si slovíčka L5

Přečtěte si článek Uč. str. 26

Napište do školního sešitu odpovědi na otázky pod textem. (pozor na tázací slova... Who = kdo, where = kde, what = co)

Sledujte videa na webu Školákov.eu (klikni zde)

Zazpívej si písničku společně s videem pod textem.

Čtvrtek 19.03.

Začni se učit slovíčka L6.

Do projektového sešitu nakresli a napiš druhy počasí. Uč. str. 28 dole. Nadpis „Weather“

Pátek 20.03.

Přečti si text v učebnici na str. 28.

Nauč se písničku o počasí a zazpívej si ji s videem.