Obsah

Týden od 30. března do 3. dubna 

pondělí 30. 3. 

 • UČ str. 97 - nadpis do ŠS: SLOVESA, OSOBA A ČÍSLO SLOVES 
 • žlutý rámeček do ŠS 
 • 97/1 ústně, pozor na slovesa typu - svlékali jsme, plakali jsme, točí se (nápověda - v každém řádku je jedno sloveso) 
 • 97/2 ústně 
 • 97/3 do ŠS 
 • PS str. 57/1, 2

úterý 31. 3. 

 • UČ str. 98 - nadpis do ŠS: JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ TVARY SLOVES + žlutý rámeček 
 • 98/1 - nejprve podtrhnout na F slovesné tvary, potom do ŠS udělat dva sloupečky (přehnutím strany na poloviny)  a do jednoho sloupce napsat slovesné tvary jednoduché a do druhého slovesné tvary složené 
 • 98/2 do ŠS celé věty 

středa 1. 4. 

 • PS str. 56- napsat test a poslat mi jej , prosím, k opravě ( lze vyfotit a poslat přes Messeneger, WhatsApp nebo na email trojanova.zsbreznik@seznam.cz )
 • UČ str. 99 - nadpis do ŠS: TVAR URČITÝ A NEURČITÝ + žlutý rámeček 
 • 99/1 do ŠS dva sloupečky - do jednoho vypsat tvary určité a do druhého tvary neurčité 
 • ČÍT str. 97

čtvrtek 2. 4. 

 • UČ str. 99/2 do ŠS 
 • 99/3 ústně 
 • ČÍT str. 98 

pátek 3. 4. 

 • PS str. 58/1, 2, 3, 4
 • ČÍT str. 99 -101

Kdo by měl zájem, může mi poslat cvičení ke kontrole. Můžete mi poslat ofocená cvičení na mail, na WhatsApp nebo na Messenger. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden od 23. do 27. března 

pondělí 23. 3. 

 • PS str. 55/1, 2 
 • ČÍT str. 95, 96

úterý 24. 3. 

 • PS str. 55/ 3, 4 - diktát můžete zkusit napsat po přípravě - důležité je uvědomit si vždy vzor podstatného jména, např. "pštros bez pštrosa jako pán bez pána, proto pštrosi - páni" 
 • UČ str. 94/ 1 ústně 

středa 25. 3. 

 • UČ str. 94/2, 3 na F 

čtvrtek 26. 3. 

 • shrnutí v učebnici na str. 96  ústně 

pátek 27. 3. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

pondělí 16. 3. 

 • UČ str. 90 přečíst si žlutý rámeček 
 • 90/ 1, 2 ústně
 • 90/ 3 do ŠS 
 • PS str. 54/ 1, 2 

úterý 17. 3. 

 • UČ 91/ 5 ústně (vždy si určit vzor doplňovaného slova a podle toho doplnit i nebo y)
 • 91/6 ústně + odůvodnit
 • 91/7 ústně + odůvodnit
 • 91/8 napsat do ŠS

středa 18. 3. 

 • PS str. 54/ 3, 4, 5
 • UČ str. 91/ 9 cvičný diktát
 • ČÍT str. 88 - 91 (odpovědi na otázky nemusíte nikam zapisovat, stačí na ně odpovědět ústně) 

čtvrtek 19. 3. 

 • UČ str. 92 - nadpis do ŠS VZOR PŘEDSEDA + žlutý rámeček
 • pročíst si tabulku na straně 92
 • 92/1, 2 ústně 
 • ČÍT str. 92 - 94 

pátek 20. 3. 

 • UČ str. 93 - nadpis do ŠS VZOR SOUDCE + první žlutý rámeček 
 • 93/1, 2  ústně 
 • pročíst si další dva žluté rámečky
 • 93/3 ŠS
 • 93/4 ústně + odůvodnit 

K dalšímu procvičení učiva můžete dětem vybrat různé úkoly: https://skolakov.eu/