Obsah

18. 9.

UČ. 8 + 9 OHEŇ + UMĚLECKÉ VÝTVORY PRAVĚKÝCH LIDÍ - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

                 Zde vytiskněte zápis: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ - POKRAČOVÁNÍ

PS 5/5

21. 9.

UČ. 10 + 11 JAK SE ŽILO V MLADŠÍ DOBĚ KAMENNÉ - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

                Zde vytiskněte zápis: JAK SE ŽILO V MLADŠÍ DOBĚ KAMENNÉ