Obsah

Probrané učivo ze dne:

16. 9. 

 • PS str. 9
 • PÍS str. 2

 

15. 9. 

 • UČ str. 12/6 ústně
 • 12/7 - první řádek do ŠS 
 • 12/8, 9 ústně 
 • 12/10 vytvořené dvojice napsat do ŠS 
 • PS str. 8 dokončit 
 • ČÍT str. 6, 7, 8
 • PÍS str. 2 - prvních 5 řádků

 

14. září

 • UČ str. 11/1, 2  ústně 
 • 11/3 - první dva řádky napsat do ŠS 
 • 11/4 ústně 
 • 11/5 - první řádek napsat do ŠS 
 • PS str. 8/1, 2, 3 

11. září 

 •  PS str. 7 dokončit 
 • procvičovat abecedu a řazení slov podle abecedy 

 

10. září 

 • UČ str. 10 - zopakovat si zpaměti abecedu
 • do ŠS napsat abecedu velkými tiskacími písmeny
 • 10/2, 3 ústně 
 • PS str. 7/ 1, 2, 3 

9. září

 • UČ str. 9 - Popis - naše škola 
 • celou stranu přečíst a ústně si vypracovat cvičení z dané strany
 • při popisu naší školy užívat slova z nabídky

 

 • PS str. 6/15, 16, 17