Obsah

Pondělí 30. 3.

SL str.74, úkol 1. dle zadání             

Písanka str. 28

Úterý 31. 3. 

SL str. 74, zopakovat čtení, poté úkoly 2. a 3. dle zadání

Písanka str. 29

Středa 1. 4.

SL str. 75, úkoly 1. - 4. dle zadání, úkol 4. do diktátového sešitu

Písanka str.30 

Čtvrtek 2. 4.

SL str. 77, úkoly 1. a 4. dle zadání

Písanka str. 31

Pátek 3. 4.

SL str. 77, úkoly 2. a 3. dle zadání

Písanka str. 32

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:      interaktivní učebnice v online verzi SLABIKÁŘ PRO 1. ROČNÍK ZŠ (starší vydání)

                                                 https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

.................................................................................................................................................................................................

Pondělí 23. 3.

SL str.69, úkoly 1. 3. dle zadání             

Písanka str. 23

Úterý 24. 3. 

SL str. 70, úkoly 1. - 5. dle zadání

Písanka str. 24

Středa 25. 3.

SL str. 71, úkoly 1. - 4. dle zadání

Písanka str.25  ( nácvik pís. psací b  - zde klikněte a vytiskněte PL)

Čtvrtek 26. 3.

SL str. 72, úkoly 1. - 5. dle zadání

Písanka str. 26

Pátek 27. 3.

SL str. 73, úkoly 1. - 5. dle zadání

Písanka str. 27  ( nácvik pís. B - na vytištěný PL výše )

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:      interaktivní učebnice v online verzi SLABIKÁŘ PRO 1. ROČNÍK ZŠ (starší vydání)

                                                 https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida

.................................................................................................................................................................................................

Pondělí 16. 3.

SL str. 64, úkoly 1. - 5. dle zadání

Písanka str. 18

Úterý 17. 3.

SL str. 65, úkoly 1. - 5. dle zadání

Písanka str. 19

Středa 18. 3.

SL str. 66, úkoly 1. - 4. dle zadání

Písanka str. 20

Čtvrtek 19. 3.

SL str. 67, úkoly 1. - 3. dle zadání

Písanka str. 21

Pátek 20. 3.

SL str. 68, úkoly 1. - 5. dle zadání

Písanka str. 22

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-1-trida