Navigace

Obsah

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu: 

https://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DEN 3 (30.3.-3.4.2020)

Časová dotace na celý prac. list je zhruba 60-90 minut. Prac. list má 4 části

  1. Poslech  poslech
  2. Gramatika – a,an, some, any a 2. stupeň příd. jmen
  3. Vocabulary – číslovky, jídlo
  4. Reading

prac. list - týden 3

Těším se na vaši vypracovanou práci. Hezký den. Petra Čapková

_____________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 2 (23.-27.3.2020)

Vážení žáci (a rodiče), všem vám děkuji za zaslané vyprac. prac. listy. Pokud jsem je ještě neposlala zpět opravené ... omlouvám se, ale v pátek mi dorazila největší zásilka ...  všechny prac. listy  co nejdříve opravím a zašlu zpět.

Níže najdete práci na druhý týden. Jedná se o souhrnné opakování - gramatiky, slovní zásoby a práce s krátkým textem. Opět vás poprosím o zaslání prac. listů ke kontrole, aby toho - až se uvidíme nebylo moc.

Časová dotace na vypracování prac. listu je zhruba 60 minut.

Děkuji a přeji vám mnoho energie. Hezký den. Petra Čapková

PRACOVNÍ LIST 2 - 23.-27.3.2020.docx (24.47 kB)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 1 (16.-20.3.2020)

PŘEČTĚTE TEXT A UDĚLEJTE CVIČENÍ

1   Přečti si blog teenagera o nakupování a zaškrtni  A, B, or C.

Shopping with mother?

I’m Cathy Huang and I’m 16. Welcome to my blog. This week I’m writing about shopping with your mother. Thanks for reading!

Have you ever been shopping with your mother? I’d like to hear you say ‘Yes, and it was fun.’ But are you really telling the truth? I went to the shopping centre yesterday with my mum. She wanted to buy me a dress for her birthday party. She’s going to be 50 next weekend. So what’s the problem with that? I hear you ask.

Well, the problem is, my mother always wants to buy me what she wants, not what I want. And we want very different things. I tried on a beautiful red dress, but she said it didn’t fit. (It was very short!) Then I tried on a long skirt, but she didn’t like the colour. (It was purple!) I was in and out of changing rooms all day and we couldn’t agree on anything. She rolled her eyes and complained about everything I tried on. It was so depressing. And so boring. By 5 o’clock my feet were killing me and I still didn’t have a dress for the party.

Next time Mum wants to take me shopping, I’m going to tell her my room is a terrible mess and I have to tidy it now. I know it’s not very nice to lie, but shopping with my mother is not fun. And, I’ve just seen a fantastic dress on eBay. It’s so chic. I’m going to look amazing at Mum’s party.

 

Example: Cathy writes her blog every week.

A  True - pravda  (yes)    B  False - lež      C  Doesn’t say – není zmíněno  

1   Cathy went shopping with her mother yesterday.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

2   Cathy’s mum wanted to buy her a dress.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

3   It’s Cathy’s birthday next weekend.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

4   Cathy’s mum likes to buy what Cathy wants.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

5   Cathy’s mum tried on a dress too.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

6   Cathy’s mum complained about everything Cathy tried on.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

7   Cathy thought it was a boring shopping trip.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

8   By 5 o’clock, Cathy had a dress for the birthday party.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

9   Cathy wants to go shopping with her mum again.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

10   The dress on eBay is very expensive.

     A  True  c    B  False  c    C  Doesn’t say  c

 

2   Přečti si blog znovu a odpověz na otázky.

1   What do Cathy and her mum want?

     _________________________________________

2   What did Cathy’s mum think of the long skirt?

     _________________________________________

3   What did Cathy and her mum agree on?

     _________________________________________

4   Next time, what is Cathy going to tell her mum about her room?

     _________________________________________

5   How is Cathy going to look at the birthday party?

     _________________________________________

VYPRACUJTE GRAMATICKÉ CVIČENÍ

1.  Doplň věty minulým tvarem sloves v závorce.

Example: Peter was (be) in London yesterday.

1   I ________ (study) history at university.

2   Joe ________ (have) eggs for breakfast this morning.

3   Sally ________ (go) to the gym yesterday evening.

4   Jack ________ (cry) because the film was very sad.

5   There ________ (be) ten people in the restaurant.

6   The film ________ (start) at eight o’clock.

7   They ________ (stop) work at six.

2   Doplň věty zájmeny z rámečku.

you   it   him   her   them   us   me

Example: A  Did John call me?

B  Yes. He called you at six.

1   A  Did you like my sister?

     B  Yes. I enjoyed meeting _______ very much.

2   A  Are you going to see the film?

     B  Yes. I’m going to see _______ next week.

3   A  Did Lorraine speak to you about the party?

     B  Yes. She spoke to _______ yesterday.

4   A  Did you tell Mr Johnson about the problem?

     B  Yes. I told _______ about it.

5   A  Did you see Janice and Richard?

     B  Yes. I saw _______ this morning.

6   A  Is Fiona going to talk to you and Briony?

     B  Yes. She’s going to talk to _______ tomorrow.

3   Přiřaď protiklady.

teach   get   hear   come   leave   start   lose

Example: go   come

1   arrive      ________

2   find        ________

3   learn       ________

4   send       ________

5   speak      ________

6   finish      ________

4   Přiřaď odpovědi a–k k otázkám 1–10.

Example: Did you have a good day?   i

1   What’s the date today?                         ________

2   What did you think of the film?             ________

3   Where’s room 107?                              ________

4   How far is that?                                   ________

5   What do you think of the singer?           ________

6   Can you help me?                                ________

7   Are there any banks near here?             ________

8   What are you going to do tomorrow?     ________

9   Where’s the bus station?                       ________

10   When’s your birthday?                         ________

 

a   I think she’s great.

b   It’s next week.

c   Oh, about twenty kilometres.

d   Yes, there are two in the centre.

e   It depends on the weather.

f   It’s on the second floor.

g   It’s the twelfth of May.

h   Go straight on, turn left, and it’s opposite the park.

i    Yes – it was brilliant.

j    I really liked it.

k   Sure.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí žáci,

protože se nemůžeme setkat osobně, níže najdete na každý týden úkoly, které prosím vypracujte. Řešení pracovních listů mi prosím zašlete ke kontrole do pátku daného týdne na můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz - vypracované prac. listy vám zkontroluji a pošlu opravené zpátky.

V případě, že nemůžete vypracované pracovní listy zaslat, vyberu je vypracované první den, kdy se znovu ve škole uvidíme. Chybějící, či nevypracované listy ohodnotím známkou 5.

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na výše uvedeném e-mailu. 

Přeji vám, ať se vám i vašim blízkým vir vyhne.

Petra Čapková