Obsah

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí žáci,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Kdo tak ještě neučinil, tak bych Vás požádala o nápravu. Stačí mi několik fotografii, abych viděla, že zadanou práci plníte. Rovněž děkuji za prezentace a těším se na další. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže. Budu ráda, když se mi všichni v průběhu týdne ozvete na e-mail a napíšete několik vět o tom, jak se máte a jak se Vám práce daří atd.  

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili druhy vedlejších vět. Tento týden projdeme další učivo a to jsou VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI SOUŘADNĚ SPOJENÝMI VĚTNÝMI ČLENY A VEDLEJŠÍMI VĚTAMI.

Rozvrhněte si vždy úkoly, plánujte. Nic neodkládejte na později. Práci si kontrolujte.

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

 

MLUVNICE:

- učebnice - str. 69 - prostudovat tabulku a vypsat do sešitu významové poměry + spojovací výrazy

/www.youtube.com/watch?v=S1E6os48skU - vysvětlení

- učebnice - str. 70 - cv. 2, 3 - do sešitu

- pracovní sešit - str. 39 - 40 - doplnit cv. 2, 3

- procvičujte on-line testy - http://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

http://www.umimecesky.cz/rozbory

LITERATURA:

- učebnice - str. 31 - přečíst a udělat zápis do sešitu - nadpis - DRAMA - úvod - opsat rámeček

- zápis - Ivan Vyskočil, Jiří Suchý a Jiří Šlitr  život + dílo

- pracovní sešit - vyplnit str. 53 - (Suchý - Šlitr: JONÁŠ A TINGL - TANGL) - rozbor textu

 

SLOH:

- učebnice str. 122 - 123 - pročíst kapitolu - PROSLOV

- do slohového sešitu udělat zápis - rámeček - str. 123

- učebnice str. 123 cv. 1 - písemně do sešitu připravit proslov na jedno z témat

 

Stále pokračujte v přípravě k přijímacím zkouškám dle informací a odkazů, které jsem zadávala minule!

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020 

Stále pokračujte v přípravě k přijímacím zkouškám dle informací a odkazů, které jsem zadávala v minulém týdnu!

V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování. 

Je vhodné neustále opakovat a upevňovat pravidla pro psaní pravopisu!

Volný čas využijte na četbu a následnou přípravu Čtenářského deníku, případně k tvorbě prezentací do literární výchovy. Hotové práce mi můžete zaslat ke kontrole na e-mail.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 

MLUVNICE:

 - v učebnici na str. 66 - 67 máte opakování z 8. ročníku - Souvětí souřadné a podřadné a Druhy vedlejších vět - důkladně si projděte přehled z učebnice

Zde máte odkaz na postup určování druhů vedleších vět:

http://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t

http://www.youtube.com/watch?v=9Pv20AswYQE

 - zkuste trénovat na internetu např. http://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

 - pracovní sešit - str. 37 cv. 1 a, b

SLOH:

 - příprava úvahy- zadání v minulém týdnu

 - učebnice - str. 129 - pročíst a zopakovat - Funkční styly

LITERATURA:

 - učebnice - str. 29 - 31 - přečíst a udělat stručný zápis do sešitu - výtah ze života +  všechna díla z uč. - Arnošt Lustig, Ludvík Aškenazy, Ladislav Fuks

 - pracovní sešit - str. 45 - rozbor textu - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou ( Lustig), str. 46 - rozbor textu - Spalovač mrtvol ( Fuks), str. 48 - rozbor textu - Vajíčko ( Aškenazy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:  

 - učebnice - str. 63 - Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá -   zopakovat rámeček a opsat do sešitu

 - pracovní sešit - str. 36 - 37 / cv. 1, 2, 3 

Klíč k řešení:

20200316_184922 (1).jpg (3.63 MB)

20200316_184943 (1).jpg (3.29 MB) 

 

LITERATURA:

 - učebnice - str. 27 - 29 - Čes. lit. 2. poloviny 50. a 60. let - Próza - zápis do literárního sešitu - Jan Otčenášek - 3. bod + všechna díla, Josef Škvorecký - výtah ze života + všechna díla

 - pracovní sešit - str. 47 - rozbor textu - Zbabělci ( Škvorecký). str. 50 - rozbor textu - Romeo, Julie a tma ( Otčenášek)

 

SLOH:

 - učebnice - str. 119 - Zopakovat pravidla k psaní úvahy. 

Po celou dobu volna máte možnost si připravit krátkou úvahu v rozsahu cca 25 řádků, která bude poté hodnocena. Je možné si vybrat jedno ze tří témat :

1) Skutečně šťastný je ten, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. ( latinské přísloví)

2) Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. ( Mark Twain)

3) Naslouchej, pozoruj a mlč, chceš-li v klidu žíti. ( latinské přísloví)

 

 

 - Nepodceňujte, prosím, samostatnou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy!!! Je potřeba pracovat pravidelně, pečlivě a zodpovědně!

Nevíme, jak se bude současná situace nadále vyvíjet ( termíny přijímacích zkoušek atd.), ale budeme se držet hesla - Štěstí přeje připraveným. ;-)

Na internetu je přístupné množství odkazů na stránky, kde můžete procvičovat učivo českého jazyka.

K dispozici máte brožurky s ukázkovými testy, které jsem Vám rozdávala - součástí je i řešení.

V neposlední řadě si průběžně vypracovávejte ukázky přijímacích zkoušek, které jste si zakoupili - přístup k řešení máte v on-line verzi... po zadání přístupového hesla, které naleznete v zadní části...

 

Doporučuji si opakovaně procházet CERMAT testy z předchozích let:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

 

Odkaz na UčíTelka: vysílání ČT, pro žáky 9. ročníku - úterý ve 14 hod.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

 

V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování. 

Je vhodné neustále opakovat a upevňovat pravidla pro psaní pravopisu!

Volný čas využijte na četbu a následnou přípravu Čtenářského deníku, případně k tvorbě prezentací do literární výchovy. Hotové práce mi můžete zaslat ke kontrole na e-mail.

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování:

http://www.umimecesky.cz/

http://www.pravopisne.cz/

/