Obsah

 

Máme poslední školní týden! Všechno, co jsme potřebovali, jsme společně zvládli! 

Všem bych vám chtěla poděkovat, protože se nám práce podařila.

Užijte si krásné sluníčkové prázdniny!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 15. 6. - 19. 6.

MLUVNICE:

- v učebnici máme již vše probráno - tento týden věnujte opakování a doplnění učiva, které jste během celého období nestihli, nepochopili atd. Je možné si předem domluvit osobní konzultaci ve škole. (kafkovazsbreznik@seznam.cz)

- máte čas si doplnit čtenářský deník a zpětně zhlédnout veškeré odkazy, které zde byly uvedeny

 - odkaz na procvičování pravopisu velkých písmen - http://www.umimecesky.cz/doplnovacka

LITERATURA:

- dokončete si vše v pracovním sešitě

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 8. 6. - 12. 6.

MLUVNICE:

- v učebnici máme již vše probráno - tento týden věnujte opakování a doplnění učiva, které jste během celého období nestihli, nepochopili atd. Je možné si předem domluvit osobní konzultaci ve škole. (kafkovazsbreznik@seznam.cz)

- odkaz na procvičování pravopisu velkých písmen - http://www.umimecesky.cz/doplnovacka

 

LITERATURA:

- učebnice str. 42 - 44 - stručný zápis do sešitu - pouze jména autorů + jejich díla , Halina Pawlovská, Květa Legátová, Irena Dousková, Petra Hůlová, Petr Šabach, Zdeněk Svěrák, Jiří Stránský

- slovníček str. 44 - pojmy - postmodernismus, konzumní literatura

- pracovní sešit - str. 65 - 67 - dokončit rozbory textu - ŽELARY, HRDÝ BUDŽES, PAMĚŤ MOJÍ BABIČCE, DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 1. 6. - 5. 6.

- nezapomeňte si prohlédnout výuková videa doporučená MŠMT z minulého týdne

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 97 - JAZYKOVĚDA A JEJÍ DISCIPLÍNY - prostudujte si tabulku a udělejte stručný zápis do sešitu

- učebnice str. 98 - JAZYKOVÁ KULTURA - prostudujte si tabulku a udělejte stručný zápis do sešitu

 

LITERATURA:

- učebnice str. 41 - ČESKÁ LITERATURA PO 1989 - zápis do sešitu - charakteristika období

- učebnice str. 42 - Michal Viewegh- stručný zápis život + dílo

- pracovní sešit str. 64 - M. Viewegh - BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA - rozbor textu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 25. 5. - 29. 5.

 

Užitečné odkazy na výuková videa doporučená MŠMT:

- druhy vedlejších vět - http://www.youtube.com/watch?v=R5WOdtVom6s

- souvětí, věta hlavní a vedlejší - http://www.youtube.com/watch?v=luMJJ4V3NBQ

- základní literární žánry - http://www.youtube.com/watch?v=FxN4xx-LqDQ

- rozdělení jazyka - http://www.youtube.com/watch?v=oK8wrhA5C5A

- umělecký a neumělecký text - http://www.youtube.com/watch?v=Y5JQUQFqLb4

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 94 - 95 - PROJEV MLUVENÝ A PSANÝ, ŘEČ, JAZYK - pročíst tabulky

- učebnice str. 95 - SLOVANSKÉ JAZYKY - prostudovat tabulku a do sešitu si vypsat rozdělení slovanských jazyků

- učebnice str. 96 - prostudovat tabulku a do sešitu si vypsat vysvětlení pojmů - spisovná čeština, obecná čeština, nářečí / dialekt, slang, argot

 

LITERATURA:

- řešení testu z minulého týdne: 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b, 7a, 8d, 9b, 10a, 11c, 12b, 13d, 14b, 15b, 16b, 17b, 18b

- učebnice str. 40 - stručný zápis do sešitu život + dílo - Václav Havel

- do sešitu si opište slovníček ze str. 40 - pojmy - underground, FAMU, malá scéna, absurdní drama

- pracovní sešit str. 61 - V. Havel - Audience - rozbor textu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 18. 5. - 22. 5.

ŘEŠENÍ:

prilohy_38679-4644989.zip (21.51 MB)

 

MLUVNICE:

- POZOR! Řešení z pracovního sešitu bude přidáno v úterý 19. 5. po 12 hod. - kdo mi neposlal na e-mail, tak má poslední možnost - bude hodnoceno. Ti, kteří půjdou v úterý do školy mi posílat nemusí a ukáží mi práci osobně.

- učebnice str. 87 - 88 - projít tabulky - SOUSTAVA ČESKÝCH HLÁSEK

                                                                  - HLAVNÍ ZÁSADY SPISOVNÉ VÝSLOVNOSTI - do sešitu si opište - Styly výslovnosti

- procvičujeme pravopis - http://www.umimecesky.cz/doplnovacka

 

LITERATURA:

 - učebnice str. 39 - stručný zápis - život + dílo - Eva Kantůrková, Karel Pecka, Radek John

- pracovní sešit str. 62 - R. John - MEMENTO - rozbor textu

- pracovní sešit str. 63 - OPAKOVÁNÍ - test - prosím o zaslání na můj e-mail ( odpovědi zde budou zveřejněny příští týden )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 11. 5. - 15. 5.

 

Přečtěte si, prosím, pravidla pro hodnocení na dálku v aktualitách školy!!! Požaduji pravidelné zasílání vypracovaných úkolů, případnou prezentaci, slohovou práci a čtenářský deník.

Kdo nestihl poslat vyplněný pracovní sešit z minulého týdne a nebude se účastnit osobní výuky ve škole, tak prosím o nápravu! Všechny úkoly, které mi zasíláte... slouží k závěrečnému hodnocení. Klíč ke cvičením z pracovního sešitu dodám až příští týden. Moc děkuji všem, kteří pracují svědomitě!

 

MLUVNICE:

  - pracovní sešit - str. 46 - 49 - vyplnit všechna cvičení - ( úkol z minulého týdne )

- stále opakujeme - Pravidla pro správné psaní pravopisu - uč. str. 84 - 85

http://www.umimecesky.cz/doplnovacka - procvičování pravopisu

http://www.umimecesky.cz/rozbory - větné rozbory

 

LITERATURA:

- učebnice str. 38 - stručný zápis - život + dílo - Vladimír Páral

- učebnice str. 38 - stručný zápis - život + dílo - Vladimír Korner 

- pracovní sešit - str. 58 - V. Páral - KATAPULT - rozbor textu, str. 59 - M. Kundera - ŽERT, str. 60 - J. Škvorecký - TANKOVÝ PRAPOR

- zdé můžete zhlédnout filmové zpracování - Tankový praporhttp://www.youtube.com/watch?v=epAEvZMfaR0&list=PLZ9h8skRCi_rg6uLjcYELkCoZ0jr39_8J

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 4. 5. - 8. 5.

 

MLUVNICE: 

- zopakujte si podle tabulky, kterou máte ve své složce - Pravidla pro psaní pravopisu - event. najdete i v tištěných Pravidlech českého pravopisu, nebo na internetu např. - http://www.pravopisne.cz/category/pravidla-pravopisu/souhrn-pravopisnych-pravidel/

- pracovní sešit - str. 46 - 49 - vyplnit všechna cvičení - vypracované úkoly mi pošlete, prosím, na e-mail ( nejpozději do pátku) - příští týden zde budete mít správné řešení

- stále platí a pokračuje procvičování a příprava na přijímací zkoušky - dle zmiňovaných doporučení

 

LITERATURA:

- učebnice str. 37 - stručný zápis - život + dílo - Bohumil Hrabal

- učebnice str. 38 - stručný zápis - život + dílo - Ota Pavel 

- pracovní sešit - str. 56 - OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE - rozbor textu, str. 57 - SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ - rozbor textu

- velká část děl těchto autorů byla zfilmována - doporučuji zhlédnout nějaký film - např. OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE - http://www.youtube.com/watch?v=nOIVTl79sLk

- ZLATÍ ÚHOŘI - http://www.youtube.com/watch?v=em8-oyHq040

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 27. 4. - 30. 4.

 

Moc děkuji, že berete výuku na dálku zodpovědně a poctivě mi zasíláte svoji práci ke kontrole. Vše si pečlivě eviduji. Mám velkou radost, že se Vám práce daří a zadané učivo zvládáte. Kdyby bylo cokoliv potřeba, tak mě neváhejte kontaktovat! kafkovazsbreznik@seznam.cz

Těší mě, když mi píšete, že nezapomínáte ani na četbu knihy! Moc si toho vážím a velmi chválím! Chci Vás ještě požádat o zaslání slíbených prezentací a slohové práce, kterou jsem Vám zadávala v prvním týdnu.

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 78 - prostudovat tabulku - POŘÁDEK SLOV V ČESKÉ VĚTĚ (SLOVOSLED)

- učebnice str. 78, cv. 2, 3, 4 - zkuste si ústně splnit zadané úkoly k tématu

- pracovní sešit str. 45, cv. 1 - sestavte jednotlivé citáty

- stále si opakujte a procvičujte učivo na internetu, které Vám činí potíže - níže najdete několik odkazů

 Pokud potřebujete něco vysvětlit, tak se nebojte ozvat!  

 

LITERATURA:

učebnice str. 35 - 36 - stručný zápis do sešitu - PRÓZA - autoři + jejich díla - Milan Kundera, Ludvík Vaculík

 

SLOH:

- učebnice str. 128 - FEJETON - do sešitu si opište rámeček

- uč. str. 127 - 128 - přečtěte si ukázky fejetonů

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 20. 4. - 24. 4.

 

Děkuji za zpětnou vazbu! Většina z Vás se mi již ozvala. Kdo tak ještě neučinil, očekávám nápravu! Nazapomínejte, prosím, na čtení knihy! 

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 75 - prostudovat tabulku - SAMOSTATNÝ VĚTNÝ ČLEN, OSLOVENÍ, VSUVKA, VĚTA NEÚPLNÁ

- stále platí úkoly a odkazy na stránky z předchozího týdne

- v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 

LITERATURA:

- učebnice str. 34 - 35 - stručný zápis do sešitu - POEZIE - autoři + jejich díla. Karel Kryl , Jiří Žáček, Karel Šiktanc, Miroslav Huptych

- pracovní sešit - str. 54 - 55 - rozbor textu

 

SLOH:

- učebnice str. 124 - 126 - DISKUSE - prostudovat celou kapitolu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 14. 4. - 17. 4.

 

Děkuji za zpětnou vazbu! Většina z Vás se mi již ozvala. Kdo tak ještě neučinil, budu ráda za nápravu. Nazapomínejte, prosím, na čtení knihy! 

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 74 - ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ - zopakování - přečíst tabulku a dle ní si zkusit ústně cv. 2

- stále opakovat a procházet testy CERMAT - http://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

- doporučuji pořad ČT - UČÍTELKA - http://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

- procvičování pravopisu - http://www.umimecesky.cz/doplnovacka

- procvičování rozborů - http://www.umimecesky.cz/rozbory

 

LITERATURA:

- učebnice str. 32 - zapsat do sešitu slovníček pojmů

- učebnice str. 33 - zapsat do sešitu stručný zápis - ČESKÁ LITERATURA 70. A 80. LET 

- zde můžete zhlédnout krátké video k vysvětlení období NORMALIZACE - http://www.youtube.com/watch?v=wVggcvRhdFo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 6. 4. - 8. 4. 2020

 

MLUVNICE:

- zaměřte se na OPAKOVÁNÍ - Souvětí souřadnéSouvětí.pptx (1.14 MB)

- Souvětí podřadnéSouvětí podřadné.pptx (1.24 MB)

- procvičování - /www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/testy-vetne-rozbory/

 

LITERATURA:

- s pomocí tabulky - Básnická pojmenováníBásnická pojmenování - tabulka.pdf (8.08 MB) si zkuste vyřešit následujíci kvíz Literární druhy a žánry - kvíz.ppt (15.24 MB)

- učebnice str. 32 - zápis do sešitu - Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak - stručně život + dílo

- pracovní sešit - str. 52 - rozbor textu - VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY

- odkaz na zhlédnutí divadelní hry - http://www.youtube.com/watch?v=5uR7RfFMBDI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí žáci,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Kdo tak ještě neučinil, tak bych Vás požádala o nápravu. Stačí mi několik fotografii, abych viděla, že zadanou práci plníte. Rovněž děkuji za prezentace a těším se na další. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže. Budu ráda, když se mi všichni v průběhu týdne ozvete na e-mail a napíšete několik vět o tom, jak se máte a jak se Vám práce daří atd.  

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili druhy vedlejších vět. Tento týden projdeme další učivo a to jsou VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI SOUŘADNĚ SPOJENÝMI VĚTNÝMI ČLENY A VEDLEJŠÍMI VĚTAMI.

Rozvrhněte si vždy úkoly, plánujte. Nic neodkládejte na později. Práci si kontrolujte.

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

 

MLUVNICE:

- učebnice - str. 69 - prostudovat tabulku a vypsat do sešitu významové poměry + spojovací výrazy

/www.youtube.com/watch?v=S1E6os48skU - vysvětlení

- učebnice - str. 70 - cv. 2, 3 - do sešitu

- pracovní sešit - str. 39 - 40 - doplnit cv. 2, 3

- procvičujte on-line testy - http://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

http://www.umimecesky.cz/rozbory

LITERATURA:

- učebnice - str. 31 - přečíst a udělat zápis do sešitu - nadpis - DRAMA - úvod - opsat rámeček

- zápis - Ivan Vyskočil, Jiří Suchý a Jiří Šlitr  život + dílo

- pracovní sešit - vyplnit str. 53 - (Suchý - Šlitr: JONÁŠ A TINGL - TANGL) - rozbor textu

 

SLOH:

- učebnice str. 122 - 123 - pročíst kapitolu - PROSLOV

- do slohového sešitu udělat zápis - rámeček - str. 123

- učebnice str. 123 cv. 1 - písemně do sešitu připravit proslov na jedno z témat

 

Stále pokračujte v přípravě k přijímacím zkouškám dle informací a odkazů, které jsem zadávala minule!

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020 

Stále pokračujte v přípravě k přijímacím zkouškám dle informací a odkazů, které jsem zadávala v minulém týdnu!

V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování. 

Je vhodné neustále opakovat a upevňovat pravidla pro psaní pravopisu!

Volný čas využijte na četbu a následnou přípravu Čtenářského deníku, případně k tvorbě prezentací do literární výchovy. Hotové práce mi můžete zaslat ke kontrole na e-mail.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 

MLUVNICE:

 - v učebnici na str. 66 - 67 máte opakování z 8. ročníku - Souvětí souřadné a podřadné a Druhy vedlejších vět - důkladně si projděte přehled z učebnice

Zde máte odkaz na postup určování druhů vedleších vět:

http://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw&list=PLalhKeiVV2cZCWkmAEDnjfg65myyLQj3t

http://www.youtube.com/watch?v=9Pv20AswYQE

 - zkuste trénovat na internetu např. http://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

 - pracovní sešit - str. 37 cv. 1 a, b

SLOH:

 - příprava úvahy- zadání v minulém týdnu

 - učebnice - str. 129 - pročíst a zopakovat - Funkční styly

LITERATURA:

 - učebnice - str. 29 - 31 - přečíst a udělat stručný zápis do sešitu - výtah ze života +  všechna díla z uč. - Arnošt Lustig, Ludvík Aškenazy, Ladislav Fuks

 - pracovní sešit - str. 45 - rozbor textu - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou ( Lustig), str. 46 - rozbor textu - Spalovač mrtvol ( Fuks), str. 48 - rozbor textu - Vajíčko ( Aškenazy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:  

 - učebnice - str. 63 - Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá -   zopakovat rámeček a opsat do sešitu

 - pracovní sešit - str. 36 - 37 / cv. 1, 2, 3 

Klíč k řešení:

20200316_184922 (1).jpg (3.63 MB)

20200316_184943 (1).jpg (3.29 MB) 

 

LITERATURA:

 - učebnice - str. 27 - 29 - Čes. lit. 2. poloviny 50. a 60. let - Próza - zápis do literárního sešitu - Jan Otčenášek - 3. bod + všechna díla, Josef Škvorecký - výtah ze života + všechna díla

 - pracovní sešit - str. 47 - rozbor textu - Zbabělci ( Škvorecký). str. 50 - rozbor textu - Romeo, Julie a tma ( Otčenášek)

 

SLOH:

 - učebnice - str. 119 - Zopakovat pravidla k psaní úvahy. 

Po celou dobu volna máte možnost si připravit krátkou úvahu v rozsahu cca 25 řádků, která bude poté hodnocena. Je možné si vybrat jedno ze tří témat :

1) Skutečně šťastný je ten, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. ( latinské přísloví)

2) Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě. ( Mark Twain)

3) Naslouchej, pozoruj a mlč, chceš-li v klidu žíti. ( latinské přísloví)

 

 

 - Nepodceňujte, prosím, samostatnou přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy!!! Je potřeba pracovat pravidelně, pečlivě a zodpovědně!

Nevíme, jak se bude současná situace nadále vyvíjet ( termíny přijímacích zkoušek atd.), ale budeme se držet hesla - Štěstí přeje připraveným. ;-)

Na internetu je přístupné množství odkazů na stránky, kde můžete procvičovat učivo českého jazyka.

K dispozici máte brožurky s ukázkovými testy, které jsem Vám rozdávala - součástí je i řešení.

V neposlední řadě si průběžně vypracovávejte ukázky přijímacích zkoušek, které jste si zakoupili - přístup k řešení máte v on-line verzi... po zadání přístupového hesla, které naleznete v zadní části...

 

Doporučuji si opakovaně procházet CERMAT testy z předchozích let:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

 

Odkaz na UčíTelka: vysílání ČT, pro žáky 9. ročníku - úterý ve 14 hod.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001

 

V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování. 

Je vhodné neustále opakovat a upevňovat pravidla pro psaní pravopisu!

Volný čas využijte na četbu a následnou přípravu Čtenářského deníku, případně k tvorbě prezentací do literární výchovy. Hotové práce mi můžete zaslat ke kontrole na e-mail.

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování:

http://www.umimecesky.cz/

http://www.pravopisne.cz/

/