Obsah

16. 6.

V PS už nás čekají jen úlohy na závěr na str. 36 - 40. Je to opakování i z 8. ročníku, tak si vyřešením úkolů můžete ověřit, kolik jste si toho zapamatovali.

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 6.

Dnes si projděte úkoly na str. 62 a zase si své znalosti zkontrolujte v řešení úkolů.

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 6.

V učebnici nás čekají už jen závěrečné úkoly na str. 61 a 62. Projděte si dnes úkoly na str. 61. Hned na str. 63 začíná řešení úkolů, tak si můžete své znalosti hned zkontrolovat.

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 6.

Dnes budete pracovat v PS na str. 32 - 34.

Na email pošlete úkol ze 6. 5., 13. 5. a 27. 5.

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 6.

Pokračujeme v opakování na str. 60. Dnes si vypracujte úkoly 7, 9, 10, 11 a 13. Opět platí to co minule (pište zadání úkolů a odpovědi nebo pište odpovědi celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš).

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 5.

Na straně 60 začíná opakování, které budete postupně vypracovávat.

Dnes si do sešitů vypracujte úkoly 1, 2, 3, 4 a 5. Pište zadání úkolů a odpovědi nebo pište odpovědi celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš.

____________________________________________________________________________________________________________________________

26. 5.

Dnes si uděláme poslední kapitolku z učebnice, vlastně druhou část minulé kapitoly. Přečtěte si pozorně str. 59 i s rozšiřujícími informacemi u žlutých čar a opište si Zapamatujte si.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 5.

Protože máme učebnici skoro probranou, dáme si dnes opakování z 8. ročníku.

Zde máte některé metody oddělování složek směsí.

https://www.youtube.com/watch?v=nz05TDZJooE

https://www.youtube.com/watch?v=Dl9iGmmD2us

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 5. 

Dnes jsme se dostali k předposlední kapitole v učebnici. Je to jednoduché téma, proto bude stačit, když si pozorně přečtete str.  58 v učebnici a uděláte si zápis ze Zapamatujte si. Nadpis si dejte podle učebnice - CHEMIE, ŽP A OCHRANA PŘÍRODY.

____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5.

Dnes si dáme opakování názvosloví sloučenin, které jsme se naučili v 9. ročníku. Vašim úkolem bude napsat název a vzorec sloučenin, které budete mít zadané.

1. 2 alkany                                       6. 2 izomery

2. 2 alkeny                                       7. 2 halogenové deriváty uhlovodíků

3. 2 alkyny                                       8. 1 alkohol se 2 uhlíky a 1 alkohol se 2 skupinami -OH

4. 2 areny                                        9. 1 aldehyd a 1 keton

5. 2 cykloalkany                            10. 2 karboxylové kyseliny

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 5.

Milí deváťáci, dostali jsme se na str. 57, téma CHEMIE A POTRAVA ČLOVĚKA. Kapitolu si celou přečtěte. Protože jste všechno probírali v 8. třídě v přírodopisu, bude stačit, když si zapíšete Zapamatujte si. Pod ně si napište Jak prodloužit život potravinám

(jsou to 4 body)

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 5.

Dnes budete pracovat opět v PS. Na str. 28 vypracujte úkoly 7.8 - 7.12 a kdo si troufne na hmotnostní zlomek, může vyřešit úkol 7.7.

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 5.

Přečti si str. 56 celou i s doplňujícími texty.

Nadpis bude podle názvu kapitoly. Opíšeš shrnutí, pod shrnutí vyhledáš a zapíšeš, co jsou tenzidy.

Potom si opíšeš schéma výroby mýdla (žluté rámečky) a překreslíš a přepíšeš (případně zkopíruješ a nalepíš) obr. 129.

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 4.

Přečti si str. 55.

CHEMIE A ZDRAVÍ ČLOVĚKA

(do zápisu si vyhledej v textu a napiš: co jsou léčiva, drogy, doping, drogy u nás běžně prodávané, příklady zakázaných drog)

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 4.

Přečti si str. 54.

Zápis (doplň vysvětlení k zadaným pojmům):

CHEMIE A BIOTECHNOLOGIE

- biotechnologie - ...................

- enzymy - .....................

- vitamíny - .............

- hormony - ................

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 4.

Vypracuj referát psaný rukou (čitelně) na téma pesticidy. Hledej ve více zdrojích a zjisti co nejvíce informací. Napiš ho do sešitu na novou stranu (aby zabral podle velikosti písma 3/4 až jednu stranu). Referát pošli na email nejpozději do příští hodiny chemie.

____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 4.

Pokračuj v pracovním sešitě str. 27, úkoly 7.1, 7.2, 7.3.

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 4.

Dnes budete pracovat v PS na str. 24 a 25.

Můžeš využít zápisy, učebnici a samozřejmě své znalosti. 

Vypracovanou práci i se včerejším zápisem mi pošli na email.

____________________________________________________________________________________________________________________________

17. 3.

Přečíst a zopakovat sacharidy str. 45.

ZÁPIS:

Polysacharidy

- vzorec (C6H10O5)n

(udělat výpisky ze str. 45)

- škrob: .....

- celulóza: ........

- glykogen: ......

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 3. 

Přečíst str. 46 TUKY a udělat výpisky.

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 3.

Přečíst str. 47 (CELOU), udělat zápis.

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 3.

Přečíst str. 48, udělat výpisky.

____________________________________________________________________________________________________________________________

31. 3.

Str. 49 přečíst.

Zápis:

SYNTETICKÁ VLÁKNA

- vyrábí se jako náhražky přírodních vláken (lnu, bavlny, vlny)

- slovo syntetická znamená, že jsou vyráběna chemickou cestou

1. vlákna POLYAMIDOVÁ - např. SILON ( pevný, pružný, ale málo odolný proti kyselinám a vyšším teplotám)

                                                                       - použití: nemačkavé tkaniny, punčochy, prádlo, dekorační látky, záclony, lana, hadice, 

                                                                                       rybářské vlasce aj. 

                                             - další jsou např. NYLON, PERLON, CHEMLON

2.  vlákna POLYESTEROVÁ - spřádají se s přírodními vlákny (vlnou, bavlnou, hedvábím, lnem)

                                               - použití: výroba nemačkavých oděvů (obleků, košil, šatů), závěsů a dekoračních látek

                                               - vyrábějí se pod názvy TESIL, SLOTERA, VELANA

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 4.

Do sešitů zezadu vypracovat z učebnice str.50 úkoly 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 a 11

 

Milí deváťáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis ze 17.3., 24.3. a úkoly z 1. 4.. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 4.

Přečíst si úvod k nové kapitole Chemie v životě člověka.

Zjisti a napiš do sešitu, kde jsou v ČR chemické závody, jejich názvy a čím se zabývají. Může ti pomoci uč. str.52 obr. 116.

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 4.

Přečíst str. 52.

Zápis:

CHEMIE A PRŮMYSL

(opiš zapamatujte si, každou větu na svou odrážku)

(potom přepiš nebo zkopíruj a nalep tabulku 10 na str. 52)

-neobnovitelné zdroje - uhlí, ropa, zemní plyn (zásoby jsou vyčerpatelné)

- obnovitelné zdroje - slunce, vítr, voda, ,,organická hmota" (dřevo, sláma)

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 4.

Přečíst str. 53.

Zápis:

CHEMIE OCHRÁNCEM ÚRODY

(Opiš Zapamatujte si a pokračuj v zápisu)

- pesticidy dělíme do 4 základních skupin: (opiš z uč., co hubí)

  • herbicidy - hubí .......
  • fungicidy - proti plísním a houbovým chorobám
  • insekticidy - .............
  • rodenticidy - ..................