Obsah

Přírodopis - žáci a žákyně na tento týden 16.3 - 20.3.

Přečíst učebnice str 42. - 45 Pohyby litosferických desek

Vypsat to nejdůležitější v bodech. (datum, nadpis)

Pohyby litosferických desek

1. desky se pohybují od sebe ........(odstavec, který je žlutý str.43) 

2. desky se pohybují proti sobě.........(odstavec, který je žlutý str.44) 

obrázek str.44 spodní vrásnění mořských usazenin při zániku oceánu

Vnější geologické děje str.45 - 46.přečíst

 - vypsat žlutý odstavec, zvětrávání 1. mechanické(vypsat)2. chemické vypsat   Děkuji. třídní

 

Učení na týden 23.3.- 27.3.

Učebnice str.46. - 48 pokračujeme dál, přešti si pozorně a vypiš do sešitu (vznik půd, působení gravitace, činnost vody, déšť, vodní tok).

namaluj do sešitu str.47.  svislý řez půdou.

Výpisky a kresby budu kontrolovat a známkovat!!! A nezapomeň si zacvičit a zaběhat a mít dobrou náladu.

 

Úkoly  do Př buď naskenuj a posílej vypsané v sešitě Př na e-mail: rabupepriroda@seznam.cz, nebo whatsApp, budu si zaznamenávat a známkovat. Neodkládej, ať toho nemáš moc. Třídní

30.3.Jestě neposlali -  Simca, Sára, Nikola H., Jakub CH., Josef, Kristýna Zejd. Ostatní již mají známečky. P.R.

Učení na týden 30.3- 3.4.

No a pokračujeme ve výpiscích str. 49- 53.  Krasové jevy, podzemní voda, činnost ledovců, činnost větru, činnost organismů zkráceně, jen to nejdůležitější. Příští týden Vam nachystám nějaké otázečky lehké na opáčko. Cvičte a choďte ven. Snad se již brzy uvidíme. P.R.

Pozor:  - stále nereaguje a práce z domova neposílá Hinkin, Chadim, již zapisuji na bakaláře. P.R.

 

Učení na týden 4.4. - 8.4.

Test Př

 9.roč. použij učebnici, zápis krátce (odpoveď na 3 řádky max.)

  1. Čím je způsobeno zvětrávání hornin?
  2. Co je to eroze hornin?
  3. Jaké u nás máme krasové jeskyně (vyhledej na mapě, vypiš), z čeho jsou krápníky složeny, názvy krápníku, naše známá propast na Moravě.
  4. Činnost větru, činnost organismů ?
  5. Jak přispívá člověk ke změnám zemského povrchu?

 

uč. str. 54 - 55. nadpis Vznik života, podtrhni, zápisky, od Vývoj života , co je to evoluce, autor evoluční teorie Charles Darwin, paleontologie - věda zabívající se studium vyhynulých organismů. co jsou fosilie.., viz. žlutý odtavec na konci str. 55. max. na 10 řádků.
-zápisky a test poslat!!! děkuji , mějte se pěkně P.R.