Obsah

Přírodopis - žáci a žákyně na tento týden 16.3 - 20.3.

Přečíst učebnice str 42. - 45 Pohyby litosferických desek

Vypsat to nejdůležitější v bodech. (datum, nadpis)

Pohyby litosferických desek

1. desky se pohybují od sebe ........(odstavec, který je žlutý str.43) 

2. desky se pohybují proti sobě.........(odstavec, který je žlutý str.44) 

obrázek str.44 spodní vrásnění mořských usazenin při zániku oceánu

Vnější geologické děje str.45 - 46.přečíst

 - vypsat žlutý odstavec, zvětrávání 1. mechanické(vypsat)2. chemické vypsat   Děkuji. třídní

 

Učení na týden 23.3.- 27.3.

Učebnice str.46. - 48 pokračujeme dál, přešti si pozorně a vypiš do sešitu (vznik půd, působení gravitace, činnost vody, déšť, vodní tok).

namaluj do sešitu str.47.  svislý řez půdou.

Výpisky a kresby budu kontrolovat a známkovat!!! A nezapomeň si zacvičit a zaběhat a mít dobrou náladu.

 

Úkoly  do Př buď naskenuj a posílej vypsané v sešitě Př na e-mail: rabupepriroda@seznam.cz, nebo whatsApp, budu si zaznamenávat a známkovat. Neodkládej, ať toho nemáš moc. Třídní

30.3.Jestě neposlali -  Simca, Sára, Nikola H., Jakub CH., Josef, Kristýna Zejd. Ostatní již mají známečky. P.R.

Učení na týden 30.3- 3.4.

No a pokračujeme ve výpiscích str. 49- 53.  Krasové jevy, podzemní voda, činnost ledovců, činnost větru, činnost organismů zkráceně, jen to nejdůležitější. Příští týden Vam nachystám nějaké otázečky lehké na opáčko. Cvičte a choďte ven. Snad se již brzy uvidíme. P.R.

Pozor:  - stále nereaguje a práce z domova neposílá Hinkin, Chadim, již zapisuji na bakaláře. P.R.

 

Učení na týden 4.4. - 8.4.

Test Př

 9.roč. použij učebnici, zápis krátce (odpoveď na 3 řádky max.)

  1. Čím je způsobeno zvětrávání hornin?
  2. Co je to eroze hornin?
  3. Jaké u nás máme krasové jeskyně (vyhledej na mapě, vypiš), z čeho jsou krápníky složeny, názvy krápníku, naše známá propast na Moravě.
  4. Činnost větru, činnost organismů ?
  5. Jak přispívá člověk ke změnám zemského povrchu?

 

uč. str. 54 - 55. nadpis Vznik života, podtrhni, zápisky, od Vývoj života , co je to evoluce, autor evoluční teorie Charles Darwin, paleontologie - věda zabívající se studium vyhynulých organismů. co jsou fosilie.., viz. žlutý odtavec na konci str. 55. max. na 10 řádků.
-zápisky a test poslat!!! děkuji , mějte se pěkně P.R.  video:youtube, Nezkreslená věda -5.díl, O vývoji člověka

Učení na týden 13.4.- 17.4

Uč. str. 56 - 58. - Geologické období vypsat, prvohory(7 řádků), druhohory (7 řádků). Kdo chce velkou známku místo zkoušení pošle ručně psaný referát prvohor, nebo druhohor( cca půl A4.) - není to povinné zápis ano. P.R.

Už se ozvali všichni kromě Hinkina!!!

Učení na týden 20.4. - 24.4.

Někteří ještě neposlali minulý týden!!

Uč. str. 60. - 63. přečíst, vypsat do sešitu třetihory, čtvrtohory. Na jednu str. malého sešitu.

Dobrý den,

Prosím žáky 9. ročníku, kteří si chtějí vyzvednout záp. lístky na střední školy, či učiliště, aby se dostavili v pondělí 27.4. od 9. - 12hod., nebo i v úterý 28.4. od 9. - 14.hod. do školy. Děkuji Mgr. Petra Rabušicová

Učení na týden 27.4 - 1.5

Uč. str. 64. - 66. Přečíst vypsat, odstavec na str.66. modrý pruh i  žlutý odstavec.

 

POZOR DŮLEŽITÉ

Žáci a žákyně 9. ročníků, kteří budou navštěvovat školu od 11.5.2020 za účelem přípravy a konzultací na příjmací zkoušky,
ať se nahlásí na email 1. info@zsbreznik.cz, rabupepriroda@seznam.cz. Stačí jméno, souhlasím s konzultací.

Podmínky:
-   pokud se nenahlásím do čtvrtku 7.5.2020,  již nemohu později vstoupit do nahlášené skupiny, která je neměnná

-   vyučování bude probíhat v blocích, M, Čj. Po další domluvě i předměty o které bude zájem  Aj nebo Ch.atd..např.2-3x týdně

    (více info ve čtvrtek na stránkách školy po poradě učitelů), potřebujeme vědět počet žáků

-  na dopoledne musí mít žák 2 roušky, mikrotenové sáčky, prosíme o 2 ks papírových utěrek

Děkuji za pochopení a účast. Třídní učitelka  Mgr. Petra Rabušicová   tel:777 486 474, nebo p.ředitel škola.

Učení na týden 4.5 - 8.5

Uč. str. 67.- 68. Přečíst a vypsat. Co je to Ekologie, biom, biocenóza, fytocenóza, zoocenóza, autotrofní složka ekosystému, heterotrofní složka ekosystému, ekoton, biodiverzita, komenzalismus, parazitismus, symbióza, predace. PR

 

Úkoly na 11.5. - 22.5  (2 týdny)

Stř.  13.5. Uč.str. 69. - 70. přečíst, namalovat potravní pyramidu, a odpovědět na otázky str. 70.do sešitu.

Pá.    15.5. Uč.str. 70 - 71. Přirozené změny v přírodě, přečíst vypsat.

Stř.    20.5.str. 71. - 72. Změny vyvolané činností člověka, přečíst vypsat.

Pá     22.5. str. 72. -73. Vliv činností člověka na kvalitu životního prostředí, přečíst vypsat.Odpovědět na otázky do sešitu.

https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk

 

Úkoly na 25.5. - 5.6.  (2 týdny)

Stř.  25.5. uč.str. 74. Ochrana kulturního dědictví, přečíst, vypsat.

Pá.  29.5. uč.str. 75 - 76.  Energetické suroviny, alternativní zdroje energie, přečíst, vypsat.

Stř.  - Pá. 1.6. - 5.6. uč.str.  76- 78. Změny vyvolané činností člověka, přečíst. Vypsat odpovědi  na otázky str. 78.

 

Žáci a žákyně,

kdo má doma usušenou pomerančovou kůru, tak ji doneste do školy do 5.6.2020.  Děkuji třídní PR. 

 

Úkoly na 8.6. - 17.6.  (končí klasifikace)

Stř.  10.6. uč.str. 83 - 85. Etologie, věda o chování živočichů (nauka pro dorozumívání a chování živočichů). Vypište si, co je to   etologie, přečtěte si to, a vypište, co je to 1.vrozené a 2.naučené chování živočichů.  

Pá.  12.6.uč.str. 86. - 87. Pokračujeme 3. Chování podmíněné látkovou výměnou 4. chování ochranné a obranné.

Po -  15.6. uč.str.  88. - 89. Dočíst dodělat  5. Komunikace živočichů 6. Sociální chování 7. Význam etologie pro praxi.

 

Co se týče klasifikace, takto :
Ti, co posílali pravidelně úkoly a opakování, tak určitě dostanou známky, které měli na vysvědčení. V podstatě jsem nemohla zkoušet, opisovali jste z učebnice text, nebyla možnost kontroly znalostí a vy jste nemohli mít výklad učiva. Ti, kteří se opravdu snažili a byli poctiví a pravidelně posílali úkoly, dostanou o stupeň lepší známku, než v pololetí, pokud neměli jedničku.Takže si to asi dovedete představit. Pokud by měl někdo dotazy, budu v týdnu dopoledne ve škole, nebo zavolejte. PR

Všem Vám držím pěstičky na příjmací zkoušky, ať se vám to povede.

Učebnice:
Prosím vás dávejte dohromady učebnice, které budete vracet asi ve dnech 17.6 - 23.6, termín nevím, upřesníme.
Pokud bude učebnice chybět, nebo bude moc zničená zaplatíte ji, to vše víte.

Rozloučení máme naplánováno na středu 24.6. 2020 na 16.hod. u sokolovny, kde dostanete i vysvědečení. Na všem se ještě domluvíme. Asi třídnická hodina, napíši kdy a v kolik. PR

Vše k odevzdávání učebnic a konzultací máte na hlavní straně 9. třídy. Třídnická hodina by mohla být v po 15.6.v 10 hod. domluvíme se, jak bude probíhat rozloučení. Napište mi, kdo příjde, budu ve škole. PR  

Kdo nepravidelně posílál úkoly do Př, vezměte si s sebou v pondělí sešit do Př na kontrolu, nebo budete mít horší známku.