Obsah

11. 6.

Vypracuj opakování na str. 101 a pošli na email.

Piš ve wordu a napiš otázku a odpověď.

_____________________________________________________________________________________________________

9. 6.

Dostali jsme se k závěru naší učebnice, kde nás čekají poslední 2 kapitolky o využití zeměpisu v praxi. 

Přečtěte si str. 98 - 100 a opište si shrnutí na str. 100 dole.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 6.

Vypracuj opakování na str. 97. Piš zadání a odpověď nebo odpovídej celými větami, ať víš na co odpovídáš. Opakování vypracuj ve wordu a pošli na email.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 6.

Poslední z přírodních katastrof, které máme v učebnici jsou VLNY TSUNAMISOPEČNÁ ČINNOST

Kapitoly si přečtěte a zapište (stručně, protože už jste to probírali v Př). Zde máte videa k těmto katastrofám.

https://www.youtube.com/watch?v=oJWJYHDCyzw

https://www.youtube.com/watch?v=JcO8lKgJOPU

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 5.

Další přírodní katastrofy jsou TROPICKÁ CYKLONA a ZEMĚTŘESENÍ na str. 94 - 95.

Udělejte si stručný zápis a podívejte se na videa. Sice jsou v angličtině, ale vy jste šikovní a budete aspoň něčemu rozumět.

https://www.youtube.com/watch?v=HbJaMWw4-2Q

https://www.youtube.com/watch?v=oWIx3Erswh8

Tady ještě něco k zemětřesení.

https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg

_____________________________________________________________________________________________________

26. 5.

Dostali jsme se na předposlední téma naší učebnice - PŘÍRODNÍ KATASTROFY.

Dnes si přečtěte str. 92 - 93 (POVODNĚ, SVAHOVÉ PORCESY a EXTRÉMNÍ SUCHA) a udělejte si stručné výpisky podle tučně zvýrazněných částí vět.

_____________________________________________________________________________________________________

21. 5.

Dnes jsme na str. 91. Přečtěte si kapitolu UDRŽITELNÝ ROZVOJ a do zápisu si dejte co je cílem, o co se v současnosti snažíme.

Za zápis napiš odpovědi na sovičky 5 a 6.

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 5.

Milí deváťáci, dnes nás čeká kapitola DRUHOVÁ ROZMANITOST. Přečtěte si ji na str. 90 a podle tučně zvýrazněných částí vět si udělejte stručné výpisky.

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 5.

Přečtěte si JAK CHRÁNÍ ZEMI OZONOVÁ VRSTVA na str. 89. Udělejte si stručný zápis a pro doplnění se podívejte na následující videa.

https://www.youtube.com/watch?v=-39h1tnEMw0

https://www.youtube.com/watch?v=fR6OA01PvLo

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 5.

Přečti si str. 88 - 89, k jednotlivým kapitolám si udělej stručné výpisky podle tučně zvýrazněných částí vět a nakresli si schéma skleníkového efektu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 5.

Dnes budeš pracovat na str. 86 a 87.

Do sešitu si udělej větší nadpis KRAJINA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Do zápisu si napiš, co je krajina, co ji tvoří a jak dělíme krajinnou sféru.

Potom si opiš (nebo zkopíruj a nalep) schéma krajinná sféra.

 

ČLOVĚK SVOU ČINNOSTÍ KRAJINU PŘETVÁŘÍ

(udělej si výpisky pomocí tučně zvýrazněných částí vět)

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 5.

Dostali jsme se k opakování na str.85.

Opakování vypracuj a pošli na email. Opíšeš zadání a odpovíš nebo budeš odpovídat celými větami, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Vypracuj otázky 1 - 4.

Můžeš psát i ve wordu, aspoň to bude k přečtení.

____________________________________________________________________________________________________________________________

30. 4.

Zjisti na internetu a napiš do sešitu, kde jsou v ČR biosférické rezervace UNESCO.

Tady máte o jedné z nich krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=C7BdWhEtLv4

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 4.

Přečti si str. 82 - 84 a udělej si výpisky z textu podle tučně zvýrazněných částí vět.

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 4.

Ze str. 80 dole si opiš zkratky organizací i s vysvětlením v závorkách. Vytiskni si slepou mapu (pokud nemáš možnost, tak si ji podle učebnice co nejpřesněji překresli do sešitů, udělej si vlastní legendu a mapu podle ní vykresli.

Zde máš slepou mapu:

https://st.depositphotos.com/2353733/5164/v/950/depositphotos_51647721-stock-illustration-world-blind-map-with-capital.jpg

 

Do příští hodiny, tj. do úterý napiš rukou čitelně a pošli referát o seskupení G8.

____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 4.

Přečti si str. 80 - 81.

Udělej si zápis - shrnutí na str. 81 dole, za ně napiš odpovědi na následující otázky (podle kapitoly, kterou jsi přečetl).

1.  V jakých oblastech vzniká tzv. mezinárodní hospodářská integrace?

2. Které země patří do seskupení G8?

3. Které státy sdružuje společenství G20?

4. Sovička 3 na str. 80.

5. Sovička 6 na str.81.

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 4.

Přečti str. 78 - 79,  zamysli se nad mapami a grafy, které k této kapitole patří.

Zápis (přepiš a doplň):

MEZINÁRODNÍ OBCHOD

-je směna ..............

- hlavní centra světového obchodu - .......................

- obchodní bilance (saldo) - rozdíl .............

- aktivní obchodní bilance - ...................

Co vyvážejí hospodářsky málo rozvinuté státy?

Co vyvážejí hospodářsky vyspělé země?

Vypracuj písemně SOVIČKU 1.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Milí deváťáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to i pro chemii. S pozdravem Lenka Malá.

 

17. 3.

Přečíst a dodělat zápisy po opakování na staně 65.

Opakování str. 65, úkol 1, 2, 3c,d,f,g - naučit

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 3. 

Přečíst str. 66 

Zápis: DOPRAVA

opsat barevné schéma ze str. 66

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 3.

Přečíst a zapsat SILNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA str. 67 - 68.

____________________________________________________________________________________________________________________________

26. 3.

Pokračujte VODNÍ A LETECKOU DOPRAVOU str.69 - 70.

____________________________________________________________________________________________________________________________

31. 3.

Přečíst POTRUBNÍ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA , SPOJE a NEGATIVNÍ VLIVY DOPRAVY str. 71 - 72 a naučte se, co tam patří (po návratu do školy si písemně ověřím, jestli jste úkol splnili).

Str. 73 OPAKOVÁNÍ, úkol 1., 2. a 3. naučit.

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 4.

Písemně vypracujte OPAKOVÁNÍ ze str. 73, které jste se určitě poctivě naučili, vyfoť je a pošli

na email    mala.breznik@seznam.cz

Je skoro půl třetí odpoledne a vypracované opakování poslal pouze Jeník Kryška. Je potřeba, aby byl úkol splněn k tomu datu, které je tam uvedené. To platí i pro veškeré zápisy do sešitů, tzn., že vždy bude uvedeno dané datum. Proto vám je tam píšu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 4.

Milí deváťáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis ze 19.3. a 24.3. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

 

Přečíst str. 74 - 75.

Zápis:

SLUŽBY

(opiš a doplň)

- patří do III. sektoru

- dělíme na ........... a............

(napiš k nim, co zajišťují)

- čím je sídlo větší, ..........

- nevýrobní služby zahrnují: ..........

 

CESTOVNÍ RUCH

- součást III. sektoru

(opiš oranžové schéma str. 75 nahoře)

- typy cestovního ruchu:

(Vypiš si je a splň úkol sovičky 5. Pokud si nevíš rady, pomůže ti klíč na str. 115.)

- turistický ruch podle hospodářské prospěšnosti:

(napiš i s vysvětlením)

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 4.

Přečíst str. 76.

Zápis: (opiš a doplň)

HLAVNÍ OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

- jsou rozmístěny .........

- nejnavštěvovanější oblasti leží ......................... pásu

- nejvíc turistů ( asi ......) navštíví ..........., turisty lákají .....................

- druhá oblast je .................... , zde jsou cílem .....................

- rozvoj cestovního ruchu v .........a ostrovech ..........

 

Vypracuj písemně OPAKOVÁNÍ str. 77, úkoly 1, 2, 3, 4, 5 a 6 a pošli na výše zmíněný email.