Obsah

 

Máme poslední školní týden! Všechno, co jsme potřebovali, jsme společně zvládli! 

V pátek se bude vydávat vysvědčení. Jsem moc ráda, že se uvidíme! Moc se těším!

Všem bych vám chtěla poděkovat, protože se nám práce podařila a doufám, že příští rok už poběží, tak jak jsme zvyklí!

Užijte si krásné sluníčkové prázdniny!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 15. 6. - 19. 6.

 

MLUVNICE:

- tento týden máte poslední možnost si doplnit a dokončit veškerou zadanou práci z předchozího období a zaslat mi na e-mail

- Klasifikace :
Ti, co posílali pravidelně úkoly a opakování, tak dostanou známky, které měli na vysvědčení. Nemohla jsem zkoušet, opisovali jste z učebnice text, nebyla možnost kontroly znalostí a vy jste nemohli mít výklad učiva. Ti, kteří se opravdu snažili, byli poctiví a pravidelně posílali úkoly, dostanou o stupeň lepší známku ( než v pololetí, pokud neměli jedničku) . :-) Bohužel jsou i mezi Vámi případy těch, kteří se nasnažili. Máte poslední možnost vše napravit. Pokud by měl někdo dotazy, tak je možné si domluvit osobní konzultaci ve škole, nebo zavolejte.

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Žáci 2.– 9. ročníku odevzdávají učebnice v učebně u hlavního vchodu.

Úterý 16. 6.          8:00 – 12:00 ( Tento den zde budu pouze do 11:30 )

Středa 17. 6.     12:00 -  16:00

Čtvrtek 18. 6.      8:00 – 12:00

Učebnice budou přijaty bez obalů,  vzadu v tabulce podepsané, vygumované,

Děkujeme rodičům za dohled při přípravě učebnic k odevzdání.

Za poškozené učebnice bude vybírán poplatek vzhledem k jejich stáří.

Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení.

Rouška nutná!!!

LITERATURA:

- učebnice str. 44 - 45 - stručný zápis do sešitu - zelené rámečky - AVANTGARDA

vypište si do sešitu pouze jména autorů + jejich díla - G. Apollinaire, V. Vančura, J. Wolker, F. Halas, V. Nezval, J. Voskovec, J. Werich

- pracovní sešit - dokončete si všechny texty, které jste ještě nedělali

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 8. 6. - 12. 6.

Sledute, prosím, aktuality na hlavní stránce školy. Najdete tam informace o konzultacích, kdy se budou odevzdávat učebnice a jak bude probíhat konec školního roku.

Je možné si předem domluvit osobní konzultaci ve škole. (kafkovazsbreznik@seznam.cz)

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 115 a str. 119 - 121 - opakovací testy -   prosím o zaslání fotografii vypracovaných testů do konce týdne ( 14. 6. )!!!!!

- Přikládám i řešení!!! Nejlépe okopírovat a doplnit! Vypracované testy si založte a v září nám budou sloužit k opakování učiva.

- str.  115 - učebnice 1.  a) Naplánoval si dovolenou, byl totiž hodně vyčerpán. – příčinný; b) Byl hodně vyčerpán, a proto si naplánoval dovolenou. – důsledkový; c) Přijela, neboť se nestihla omluvit. – příčinný; d) Nejenže nepřijela, ale ani se neomluvila. – stupňovací; e) Nemohl přijet, a tak se omluvil. – důsledkový; f) Nepřijel, omluvil se však předem. – odporovací; g) Omluvil se, nemohl totiž přijet. – příčinný; h) Přijede, nebo se písemně omluví. – vylučovací; i) Buď pojedeme lanovkou, nebo půjdeme pěšky. – vylučovací; j) Ryl zahradu s chutí, ba dokonce si při práci prozpěvoval. – stupňovací; 3. a); 4.  a)  Pršelo, a tak jsem zůstala doma. – důsledkový; b) Já závodně plavu a bratr dělá atletiku. – slučovací; c) Vyhrál tento zápas, a dokonce  získal pohár. – stupňovací; d) Přišel pozdě, a neomluvil se. – odporovací; 5. a) B, b) C, c) A, d) E, e) D; 6. a);
 

- str. 119 - 1211. a. a) dveře, d) sáňky; b. a) zvěř, c) zvířectvo; c. a) voda, b) železo, c) sůl; 2. b); 3. datum – data, drama – dramatu, akvárium – akvária, Tolstoj – Tolstého, Zeus – Dia, Aristoteles – Aristotela; 4. správně – d), a) prudší povaha, b) plnicí pero, běloučcí motýli, c) jemnější látky; 5. c); 6. a. a) někdo, b) cokoli, c) všichni, d) málokdo; b. a) nic; c. c) mým, d) vašich; D. b) tebe, c) něho; 7. 1. řádek – d) hry po nichž touží; 2. řádek – d) z týchž látek; 8. a) 1 chyba – vrtěl sebou, b) 1 chyba – vy mi dejte pokoj, c) 0 chyb, d) 2 chyby – mí rodiče s námi, trhla sebou;
9.    d); 10. b); 11. a)  2 slovesa v trpném rodě – Tvrze se stavěly na venkově. Ten most už je opraven.; b) 1 sloveso v trpném rodě – Hraje se i v neděli.; c) 3 slovesa v trpném rodě – Oběd už je uvařen. Ta budova byla nedávno opravena. Vše bylo uklizeno.; 12. správně – c); a) přijeli bychom, b) přijeli bychom, d) jez zdravě; 13.  zalil – dokonavý vid, 3. třída, vzor kryje; napsal – dokonavý vid, 1. třída, vzor maže; jezdil – nedokonavý vid, 4. třída, prosí; utekl – dokonavý vid, 1. třída, vzor peče; 14. c); 15. b); 16. a); 17. c); 18. a) PUPo , b) PUÚ, c) PUPř, d) PUP;
19. a)  V létě roste zájem o chlazené alkoholické i nealkoholické nápoje (poměr slučovací). b) První lednový týden pojedeme do Orlických, ale i Lužických hor (poměr stupňovací). c) Od šesti let hraje můj starší bratr lední, ne však pozemní hokej (poměr odporovací).; 20. a), c); 21. a), c); 22.   Karel IV., král český a císař římský, založil Karlovu univerzitu, nejstarší univerzitu ve střední evropě.; 23.  Princ přišel k jeskyni, aby zabil draka (VV přísl. účelová). Princ přišel k jeskyni, kde bydlel drak (VV přívlastková). Kdyby se objevil drak (VV přísl. podmínková), pomohl by princ. Když zabil draka (VV přísl. časová), požádal o ruku princeznu. Viděl prince, jak zabíjí draka (VV doplňková). Přišel k jeskyni, protože bylo potřeba zabít draka (VV přísl. příčinná). Přestože měl z draka strach (VV přísl. přípustková), princezně pomohl. Bojoval s drakem tak, jak se na prince sluší (VV přísl. způsobová). Vyprávěl nám o tom, jak princ zabil draka (VV předmětná). Líbilo se mi, jak princ přemohl draka (VV. podmětná).; 24. a) D; b) A; c) B; d) F; e) E; f) C;

 

LITERATURA:

- učebnice str. 41 - stručný zápis do sešitu - charakteristika - ČECHY v období 1. republiky

- vypište si do sešitu pouze jména autorů + jejich díla - Jaroslav Hašek, Eduard Bass, Karel Čapek, Ivan Olbracht, Karel Poláček

- pracovní sešit str. 66 - Eduard Bass - CIRKUS HUMBERTO - rozbor textu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 1. 6. - 5. 6.

MLUVNICE:

- řešení: uč. 103, cv. 1

1.  Směju se, ale chce se mi plakat. – poměr odporovací; Petra šla do školy a Honzík si hraje v pokoji. – poměr slučovací; Petr zná dobře několik cizích jazyků, ba i čte knihy v originále. – poměr stupňovací; Dnes půjdeme do kina nebo si pustíme film na počítači. – poměr vylučovací – oslabený; Nepřišel, neboť měl žaludeční problémy. – poměr příčinný; V nížinách je úrodná půda, a proto se zde lidé usadili už v pravěku. – poměr důsledkový; Navštívil nejen Jižní Ameriku, ale byl i v Austrálii. – poměr stupňovací; Koupali jsme se v rybníku, po‑ tom jsme si hráli. – poměr slučovací; Musí to být vážné, vždyť podobná setkání se konají zcela výjimečně. – poměr příčinný; Oba byli zapálení pro věc, a tudíž pracovali i o víkendech. – poměr důsledkový; Nedivím se, naopak jsem to očekával. – poměr odporovací; buď si dá říct, nebo si na něj budu muset stěžovat. – poměr vylučovací;

 

- učebnice str. 112, cv. 22 - napište do sešitu

- učebnice str. 113, cv. 25 - napište do sešitu

řešení:

 Petr je lékař a Eva učí děti. – CH; Hrál na housle, ale moc to neuměl. – Y; Buď odejde on, nebo odejdu já. – T; Odmlouval, a dokonce byl drzý – R; Nechápal jsem to, a tak jsem se zeptal. – O; Vyhrál, neboť usilovně trénoval. – U; Buď úkol splníš, nebo to vzdáš. – O; Přišel, ale dlouho se nezdržel. – T ; Pomohl mi, neboť byl hodný. – Á; Záchranná služba nejen jezdí, ale i radí po telefonu. – Z; Hned zpívala, hned zase tančila. – K; Bál se, a proto zůstal doma. – U; Tajenka: „Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku.“;

25. a)  Dědeček byl chytrý, a proto jsem se řídil jeho radami (poměr důsledkový). Honzík uměl hrát na klavír, ale vynikal i ve sportu (poměr stupňovací). Jirka při testu opisoval, nechtěl to ale přiznat (poměr odporovací). S Jirkou se moc nebavím, několikrát mně totiž neřekl pravdu (poměr příčinný). Buď budeš mluvit pravdu, nebo nebudeme kamarádi (poměr vylučovací). Nevynikal ani ve škole, ani nebyl manuálně zručný (poměr slučovací).;

- procvičujte na internetu - http://www.pravopisne.cz/category/vetne-rozbory/skladba-vet-syntax/veta-a-souveti/

 

LITERATURA:

- učebnice str. 39 - stručný zápis do sešitu - autoři  - Romain Rolland, Antoine de Saint- Exupéry, George Bernard Shaw, John Galsworthy, Ernest Hemingway, John Steinbeck  + dílo

- pracovní sešit - str. 54 - Roland - PETR A LUCIE, str. 55 - Remarque - NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID, str. 63 - STAŘEC A MOŘE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 25. 5. - 29. 5.


MLUVNICE:

- zopakujte se si s pomocí prezentace - SOUVĚTÍ PODŘADNÉ Souvětí podřadné.pptx (1.24 MB)

- učebnice str. 103 - SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ - prostudovat žlutý rámeček a do sešitu opsat, nebo vlepit okopírovanou tabulku s významovými poměry - Tuto tabulku je třeba se naučit!!! Zapamatovat si jednotlivé poměry, vztahy a spojovací výrazy.

- zde najdete další vysvětlení souvětí souřadného v podobě prezentace - Souvětí.pptx (1.14 MB)

- učebnice str. 103 - cv.1 - zapište do sešitu a hotový úkol mi pošlete na e-mail ( správné řešení dodám příští týden )

 

LITERATURA:

- učebnice str. 38 - MEZIVÁLEČNÁ LITERATURA - stručný zápis do sešitu - charakteristika období a autoři - Německo - Erich Maria Remarque, Lion Feuchtwanger + díla

- pracovní sešit str. 55 - 56 - E. M. Remarque - NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID - rozbor textu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 18. 5. - 22. 5.

MLUVNICE:

- učebnice str. 94 - VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ - zopakujte si žluté rámečky

- učebnice str. 95 - SOUVĚTÍ PODŘADNÉ - zopakovat a naučit se druhy vedlejších vět - přehled

- vysvětlení - druhy vedlejších vět - /www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4 - 1. díl

 http://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0 - 2. díl

 http://www.youtube.com/watch?v=JFhNrH6pKV0 - 3. díl

- učebnice str. 102 - Opakování - můžete okopírovat a vlepit do sešitu - Prosím o vypracování úkolu a zaslání na e-mail do pátku 22. 5.

1.  Překvapilo mě, kde se ten film točil (VV podmětná). Nevěděl, kam hlavní hrdina dorazil (VV předmětná). Ten film, na který mě pozval (VV přívlastková), se mi moc líbil. Šel do kina, aby se podíval na ten nový film (VV přís. účelová). Řekla mi, abych se šla podívat na ten nový film (VV předmětná). Šla jsem se podívat na ten film, protože mi ho doporučili (VV přís. příčinná). Když jsem zhlédla ten film (VV přís. časová), byla jsem zklamaná. Kdybys měl čas (VV přís. podmínková), běž se podívat na ten film. Třebaže mi ten film doporučila (VV přís. přípustková), nelíbil se mi. Napsal jsem referát o tom filmu tak, jak mi poradil (VV přís. způsobová). Běž dnes večer do kina tam, kde dávají ten film (VV přís. místní). Nechtěla mi říct, jak ten film skončí (VV předmětná). Ten film byl takový, že se na něho nedalo dívat (VV přísudková). Slyšel jsem Karla, jak ten film chválí (VV doplňková). Přišel jsem ve chvíli, kdy se hlavní hrdina dostal na ostrov (VV přívlastková).; 2.  Zeptal se mě, jaké je mé přání. – Zeptal se mě na mé přání. Jestliže bude pršet, nikam nepojede. – Za deště nikam nepojedeme. Když vyřešila tu rovnici, oddechla si. – Po vyřešení rovnice si oddechla. Děti, které zlobí, na výlet nevezmu. – Zlobivé děti na výlet nevezmu. Požádala mě o podpis té žádosti. – Požádala mě, abych podepsala tu  žádost. Pro neznalost vzorečků příklad nevypočítala. – Protože neznala vzorečky, příklad ne
-41
vypočítala. I přes tvé varování se té akce zúčastnil. – Přestože jsi ho varoval, tak se té akce zúčastnil. Před příchodem hostů prostřela stůl. – Než přišli hosté, prostřela stůl.; 3.  Pes, který štěká, nekouše. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Když se dva perou, třetí se směje. Nehas, co tě nepálí. Komu se nelení, tomu se zelení. Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.;

 

LITERATURA:

- učebnice str. 37 - zápis do sešitu - autoři + díla - F. Gellner, F. X. Šalda, P. Bezruč, slovníček ( pojmy - asociace, antimilitarismus )

- pracovní sešit str. 51 - 52 - P. Bezruč - OSTRAVA, 70 000 - rozbor textu

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 11. 5. - 15. 5.

Přečtěte si, prosím, pravidla pro hodnocení na dálku v aktualitách školy!!! Požaduji pravidelné zasílání vypracovaných úkolů, případnou prezentaci, slohovou práci a čtenářský deník.

Kdo nestihl poslat opakovací test z minulého týdne, tak prosím o nápravu! Všechny úkoly, které mi zasíláte... slouží k závěrečnému hodnocení. Moc děkuji všem, kteří pracují svědomitě!

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 91 - ZNÁZORNĚNÍ STAVBY VĚTY JEDNODUCHÉ - důkladně si prostudujte celou stranu a na základě pochopení posledního žlutého rámečku si zkuste říct ústně cv. 1 -  v podstatě jde o poznání větných členů a dle toho určíte, zda se jedná o SHODU ( Pks, Po, Př ), ŘÍZENOST ( Pt, Pkn ), PŘIMYKÁNÍ ( PU )

- pozorně si prostudujte str. 92 - 93

- do sešitu si zkuste ze str. 92 - 93 zapsat vždy nějaký ( pro Vás jasný ) příklad - grafického znázornění stavby vět

http://www.youtube.com/watch?v=EMAWSpO2TEU - vysvětlení

http://www.youtube.com/watch?v=j9h7CorajcU - vysvětlení

 

LITERATURA:

- učebnice str. 36 - zápis do sešitu - ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI - do sešitu stručný zápis - charakteristika - autoři + dílo - Fráňa Šrámek, Viktor Dyk

- pracovní sešit str. 49 - F. Šrámek - MODRÝ A RUDÝ - rozbor textu, str. 50 - 51 - V. Dyk - KRYSAŘ - rozbor textu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 4. 5. - 8. 5.

 

MLUVNICE: 

- učebnice str. 85 - NĚKOLIKANÁSOBNÝ VĚTNÝ ČLEN - prostudujte si oba žluté rámečky

- učebnice str. 86 - 87 - VÝZNAMOVÝ POMĚR MEZI SLOŽKAMI NĚKOLIKANÁSOBNÉHO VĚTNÉHO ČLENU - prostudujte si všechny žluté rámečky a do sešitu si vypište názvy poměrů

- učebnice str. 90 - Opakovací test - VĚTNÉ ČLENY - zkuste napsat odpovědi do sešitu a pošlete mi dobře viditelnou práci na e-mail

 

LITERATURA:

- učebnice str. 34 - ČESKÁ MODERNA A BUŘIČI - do sešitu stručný zápis - charakteristika - autoři + dílo - J. S. Machar, A. Sova, O. Březina

- pracovní sešit - str. 48 - Sova - U ŘEK, Machar - ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE - rozbor textu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 27. 4. - 30. 4.

 

Moc děkuji, že berete výuku na dálku zodpovědně a poctivě mi zasíláte svoji práci ke kontrole. Vše si pečlivě eviduji. Mám velkou radost, že se Vám práce daří a zadané učivo zvládáte. Kdyby bylo cokoliv potřeba, tak mě neváhejte kontaktovat! kafkovazsbreznik@seznam.cz

Těší mě, když mi píšete, že nezapomínáte ani na četbu knihy! Moc si toho vážím a velmi chválím! Chci Vás ještě požádat o zaslání slíbených prezentací a slohové práce, kterou jsem Vám zadávala v prvním týdnu.

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 83 - DOPLNĚK - zapište ( nebo vlepte okopírovanou )  žlutou tabulku do sešitu 

http ://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE - vysvětlení

http://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE - vysvětlení

- učebnice str. 83 - cv. 2 - do sešitu - zapsat prvních pět vět

- učebnice str. 84 - cv. 3 - do sešitu - první čtyři věty

- učebnice str. 84 - cv. 4 a - do sešitu - vypsat prvních šest vět ( dvojice ) 

Řešení: 2.  Jan Hus byl církví prohlášen za kacíře. Katka se vrátila vyčerpaná ze sportovního soustředění. Hanka pracuje jako advokátka. Mirek se živil jako módní návrhář. Tvé rozhodnutí se zdá nezodpovědné, měl by sis ho ještě promyslet. Občerstvení leželo netknuté na stole. Má sestra chodí všude poslední. Babička vypadá od‑ počatá. Ta rybí pomazánka se nám zdála zkažená.; 
str. 84učebnice 3.  Viděl jsem Petra odcházet. Cítil jsem Katku nádherně vonět. Slyšel jsem Davida hádat se s matkou. Spatřil jsem otce vracet se domů. Zpozoroval jsem psa běžet za zajícem. Sledoval jsem Chrudoše utíkat na tramvaj. Zaslechl jsem Zdeňka omlouvat se jí.;

4.  a)  Doma chodí maminka bosa (Do). Po bytě chodila bosá (Pks) maminka. Naše maminka je bosa (Př). Ty děti jsou nevychované (Př). Ty nevychované (Pks) děti jsou našeho souseda. Tvé děti považuji za nevy‑ chované (Do). Na lavičce seděl unavený (Pks) stařeček. Stařeček na lavičce byl unavený (Př). Stařeček na lavičce vypadal unavený (Do). Vrátil všechny učebnice poškozené (Do). Janovy učebnice byly poškozené (Př). Na konci školního roku vracel Jan poškozené (Pks) učebnice.;

 

LITERATURA:

učebnice str. 33 - zápis do sešitu - DEKADENCE

- OSCAR WILDE - neopisovat vše - pouze stručně jméno + dílo

- IMPRESIONISMUS

- slovníček pojmů

- pracovní sešit str. 45 - rozbor textu - OBRAZ DORIANA GRAYE
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 20. 4. - 24. 4.

 

Děkuji za zpětnou vazbu! Většina z Vás se mi již ozvala. Kdo tak ještě neučinil, očekávám nápravu! Nazapomínejte, prosím, na čtení knihy! 

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 80 - prostudovat žlutou tabulku - PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ

- učebnice str. 80, cv. 2 - do sešitu

2. a)  některá děvčata (přívlastek postupně rozvíjející) vynikají v moderních i klasických (několikanásobný přívlastek) tancích. Před poslední vyučovací (přívlastek postupně rozvíjející) hodinou jsem si opakovala evropské, asijské, americké i africké (několikanásobný přívlastek) veletoky. Mé i bratrovy (několikanásobný přívlastek) spolužačky ve svém volném (přívlastek postupně rozvíjející) čase navštěvují taneční a hudební (několikanásobný přívlastek) kroužek. Nejen anglický, ale i německý (několikanásobný přívlastek) jazyk u nás učí náš třídní (přívlastek postupně rozvíjející) učitel. Naliju ti teplý mátový (přívlastek postupně rozvíjející) nebo meduňkový (několikanásobný přívlastek) čaj.;

- učebnice str. 81 - prostudovat žlutou tabulku - PŘÍVLASTEK TĚSNÝ A VOLNÝ

- učebnice str. 82 - prostudovat žlutou tabulku - PŘÍSTAVEK

- učebnice str. 82, cv. 2 - zkuste si ústně vyhledat přístavky -

řešení -2.  Labe, naše největší řeka, pramení v Krkonoších. Praděd, nejvyšší horu jeseníků, jsme pokořili v srpnu. Antonín Dvořák, autor Rusalky, působil také v Americe. Jan Lucemburský, slavný otec Karla iv., zemřel v bitvě u Kresčaku. Jan Hus, významný reformátor církve, byl upálen v Kostnici. Alois Jirásek, autor historických románů, se narodil v Hronově. Marie Terezie, první žena na českém trůnu, zavedla povinnou školní docházku. Milovala Paříž, město módy.;

 

LITERATURA:

- učebnice str. 31 - zápis do sešitu - neopisovat vše - pouze stručně jméno - Edgar Allan Poe - zakladatel moderní detektivky a hororu + díla, Walt Whitman - jeden ze zakladatelů moderní americké poezie + dílo

- uč. str. 32 - opsat horní rámeček - PROKLETÍ BÁSNÍCI - představitelé: Charles Baudelaire - sbírka básní KVĚTY ZLA, Arthur Rimbaud - pouze díla, Paul Verlaine - jako první použil termín ,,prokletí básníci", básnická sbírka - ROMANCE BEZE SLOV

- pracovní sešit str. 46 - 47 - rozbor textu

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 14. 4. - 17. 4.

 

Děkuji za zpětnou vazbu! Většina z Vás se mi již ozvala. Kdo tak ještě neučinil, budu ráda za nápravu. Nazapomínejte, prosím, na čtení knihy! 

 

MLUVNICE:

- učebnice str. 78 - naučit se a zapsat do sešitu žlutý rámeček - PŘÍVLASTEK - ( lze i dle možností okopírovat a nalepit)

- vysvětlení - http://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4

- odkaz na procvičování z videa - http://www.umimecesky.cz/rozbory

- učebnice str. 79, cv. 4 - do sešitu - stačí první řádek, cv. 5, 7 - zkuste si určit ústně, cv. 8 a, b - stačí první tři věty

Klíč ke cvičení:

4.  malinový (Pks) sirup, polévka z hub (Pkn), vánoční (Pks) dárek, sloní (Pks) kly, cukroví na Vánoce (Pkn)

5.  Na stole jsou sušené (Pks) houby. Do polévky přidala sušené (Pks) houby. Ty houby v polévce byly sušené (přísudek). Na obloze svítí rozzářené (Pks) hvězdy. Hvězdy na obloze jsou rozzářené (přísudek). Na obloze jsou rozzářené (Pks) hvězdy. Mí rodiče jsou veselí (přísudek) I veselí (Pks) rodiče se dokážou mračit. Buchty už jsou upečené (přísudek) Upečené (Pks) buchty nechala vychladnout na okně. Naše babička má roztomilá (Pks) koťátka. Koťátka naší babičky jsou roztomilá (přísudek). Dušená zelenina je zdravá (přísudek).;

7.  V matematice jsme se učili řešit rovnice (Pt). V hodině matematiky jsme se učili řešení rovnic (Pkn). Jan si četl o středověku (Pt). Jan si četl o hygieně ve středověku (Pkn). Objednal si krabici se zákusky (Pkn). Objednala si zákusky (Pt). Ptala se Karla na druhy vedlejších vět (Pkn). Ptala se Karla na vedlejší věty (Pt). Mluvila jsem s ním o přípravě jejich svatby (Pkn). Mluvila jsem s ním o jejich svatbě (Pt). Slyšela jsem Karla (Pt). Slyšela jsem vtip vašeho Karla (Pkn). Koupila jsem si jahody (Pt). Koupila jsem si košík jahod (Pkn). Pozorovala jsem chemika (Pt) při práci. Pozorovala jsem práci chemika (Pkn).;  

8.  a)  Nosila jen oblečení, které bylo z bavlny. – Nosila jen bavlněné (Pks) oblečení (oblečení z bavlny – Pkn).; Půjčila si encyklopedii, jež patřila Janovi. – Půjčila si Janovu (Pks) encyklopedii/ encyklopedii Jana (Pkn).; Miloval knedlíky, které připravovala babička. – Miloval babiččiny (Pks) knedlíky/ knedlíky od babičky (Pkn).;

 

LITERATURA:

- učebnice str. 30 - LITERATURA PŘELOMU 19. A 20. STOL. -  zápis do sešitu - Moderní umělecké směrySymbolismus ze str. 31

- pracovní sešit - str. 44 - vyzkoušejte si opakovací test - odpovědi pro kontrolu - ( 1a, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7c, 8c, 9a, 10b, 11b, 12c, 13a, 14b, 15a, 16b, 17a )

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 6. 4. - 8. 4. 2020

MLUVNICE:

- učebnice str. 76 - naučit se a zapsat do sešitu žlutý rámeček - PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ

- vyvětlení - druhy - http://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

- učebnice str. 77 - cv. 2, 3 - do sešitu

Řešení:

2. a)  Kvůli nedostatku (PUP) peněz nejela na dovolenou (PUM) k moři. Při teplém počasí (PUPo) se můžeme koupat v řece. Po skončení (PUČ) zápasu si hráči podali ruce. Přes mnoho učení (PUPř) vystudovala vysokou školu. Vrať se do svého rodiště (PUM). Udělej to podle návodu (PUZ). Jel do lázní odpočinout si (PUÚ).; b)  Před odjezdem (PUČ) mi zavolal. Přišel naučit se (PUÚ) rovnice. Kvůli dešti (PUP) se výlet nekonal. za mrazu (PUPo) můžeme bruslit na rybníku. Běž do půjčovny (PUM) lyží. Udělej to podle naší dohody (PUZ). Přes nepřízeň (PUPř) osudu se stal králem. i přes špatnou (PUPř) náladu nás navštívil.;

3.  Přišla si pro peníze (PUÚ). Kvůli horečce (PUP) zůstala doma (PUM). Přes problémy (PUPř) s kolenem trénovala. za slunného počasí (PUPo) přijedu. Šla do obchodu (PUM) na nákup (PUÚ). navzdory nebezpečí (PUPř) se té výpravy zúčastnila. Koupil jí zmrzlinu z lásky (PUP). Koupil jí dárek ke zlepšení nálady (PUÚ). Pro slzy (PUP) neviděla na cestu (PUM). Přestěhovala se do Prahy (PUM) za prací (PUÚ). Přes otcův zákaz (PUPř) hrál celý večer (PUČ) počítačové hry.;

 

- procvičování pravopisu velkých písmenhttp://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/

 

LITERATURA:

- učebnice str. 29 - NATURALISMUS - zápis do sešitu - charakteristika str. 29, dále představitelé francouzského a čekého naturalismu - str. 29 - 30, Émile Zola, Guy de Maupassant, Josef Karel Šlejhar, Karel Matěj Čapek - Chod - stručně život + všechna díla

- pracovní sešit - str. 41 - rozbor textu - KUŘE MELANCHOLIK, str. 43- rozbor textu - KULIČKA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 30. 3. - 3. 4. 2020

Milí žáci,

chci Vás moc pochválit za svědomité plnění zadaných úkolů. Od některých jsem již dostala na e-mail zpětnou vazbu s fotografiemi. Kdo tak ještě neučinil, tak bych Vás požádala o nápravu. Stačí mi několik fotografii, abych viděla, že zadanou práci plníte. Rovněž děkuji za prezentace a těším se na další. Jste šikulky! Doufám, že vše zvládáte a žádný z úkolů Vám nečinil velké potíže. Budu ráda, když se mi všichni v průběhu týdne ozvete na e-mail a napíšete několik vět o tom, jak se máte a jak se Vám práce daří atd.  

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

Vydržte ve své práci! Až se vrátíte do školy, bude pro nás snazší práci jen doplnit, procvičit a dokončit, abychom si pak mohli užít letní prázdniny!

Pevně věřím, že jste si v minulém týdnu dobře procvičili podmět. Tento týden zkusíme začít další učivo a to je PŘEDMĚT.

Rozvrhněte si vždy úkoly, plánujte. Nic neodkládejte na později. Práci si kontrolujte.

Nezapomínejte, prosím, na čtení knihy!

 

MLUVNICE: 

- učebnice - str. 74 - ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - PŘEDMĚT - naučit se a opsat do sešitu žlutý rámeček ze str. 74

http://www.youtube.com/watch?v=R6AnUbJu7rA - vysvětlení

 - učebnice - str. 74 - cv. 2 - do sešitu

řešení -  Odvážnému štěstí přeje. Kdo seje vítr, sklízí bouři. Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. Stokrát nic umořilo osla. Tonoucí se stébla chytá. V nouzi poznáš přítele. Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Pýcha předchází pád. Sytý hladovému nevěří. Nehas, co tě nepálí. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.;

- učebnice - str. 75 - cv. 4, 5, 7 - do sešitu

řešení 4.  Rozhodl jsem se vyrazit (Pt) na cestu kolem světa. Chtěl bych vyrazit (Př) na cestu kolem světa. Bylo by zajímavé vyrazit (Po) na cestu kolem světa. Bylo by dobré naučit (Po) se španělsky. Měl bych se začít (Př) učit (Př) španělsky. Toužil naučit (Pt) se pořádně španělsky. Je potřeba vysvětlit (Po) mu celý postup. Musím mu vysvětlit (Př) celý postup. Přála si pochopit (Pt) celý postup. Potřebovala bych půjčit (Pt) peníze. Mohla bys mi půjčit (Př) peníze? Je nutné půjčit (Po) jí peníze. Navrhla mi vrátit se (Pt) domů. Měla by ses vrátit (Př) domů. Je žádoucí vrátit se (Po) domů.

5.  Poprosila ho o radu. Požádal ho o pomoc. Zeptal se na oblíbené barvy. Chtěl vědět jméno vynálezce parního stroje. Nevěděl o Petrově návštěvě. Zajímala se o pěstování citrusů. Starala se o čisté prádlo. Slíbil mi nový mobilní telefon. Zeptala se na mého doučovatele matematiky. Popřála mi pevné nervy.;

7.  Nejlepší pivo je Radegast. Miluji olomoucké tvarůžky. Jede traktor, je to zetor. Fandím zásadně Slávii. Kup mi třeba hašlerky. Okamžitě vystupte z té škodovky! Přijel na krásné bílé motorce jawa 250kaž. Našli jsme štěně francouzského buldočka.;

- průběžně si procvičujte pravopis na internetu - Shoda přísudku s podmětem -

 http://www.umimecesky.cz/doplnovacka

http://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/

 

LITERATURA:

- učebnice str. 28 - do sešitu - nadpis - REALISTICKÉ DRAMA - zápis - Ladislav Stroupežnický a bratři Mrštíkové + dílo

- opsat slovníček pojmů ze str. 28 - ve žlutém rámečku

- pracovní sešit - vyplnit str. 40

 

SLOH:

- učebnice - str. 141 - ÚVOD DO PUBLICISTICKÉHO STYLU - do slohového sešitu opsat žlutý rámeček (nahoře)

- učebnice - str. 141 - cv. 1 - odpovědi zapište do slohového sešitu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učivo: 23. - 27. 3. 2020 

 MLUVNICE:  

 - učebnice - str. 71 - 73 - PODMĚT - opsat do sešitu žlutý rámeček ze str. 71 

/www.youtube.com/watch?v=TxhiNdca8NU - Podmět

 

 - prostudovat a zopakovat žlutý rámeček ze str. 72 - Složitější případy shody přísudku s podmětem - komu to dělá ještě potíže, tak si může pravopis procvičovat na některém z odkazů, které jsem Vám doporučila minulý týden např. http://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/shoda-prisudku-s-podmetem/

 

/www.youtube.com/watch?v=KNU8BJHxKzA - Shoda přísudku s podmětem - vysvětlení

http://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE - Shoda přísudku s podmětem - vysvětlení

 - učebnice - str. 72 - cv. 2, 3 - zapsat do sešitu, cv. 4 - zapsat pouze tajenku, která vyjde

 - učebnice - str. 73 - cv. 5 - přepsat do sešitu a doplnit správné i/y

Budu přikládat řešení pro kontrolu a spoléhám, že si daná cvičení vypracujete samostatně a potom překontrolujete podle klíče. Je důležité si uvědomit, že zadanou práci děláte pro sebe a ne pro mě! ;-) V příštím školním roce Vás čekají přijímací zkoušky na střední školy...

Klíč k řešení:

2.  Svátek svatého Valentýna si připomínáme v únoru (všeobecný). Oslavíme to společně v sobotu (nevyjádřený). Povídali (všeobecný), že mu hráli (všeobecný). Narozeniny slavíme (všeobecný/nevyjádřený) jen v rodinném kruhu. Co ti dali k svátku (nevyjádřený)? Co dnes dávají v televizi (všeobecný)? Dávají mi kapesné jednou měsíčně (nevyjádřený). Rodiče mi dávají kapesné (vyjádřený). Píšou o tom na internetu (všeobecný). Někteří o tom tématu píšou často (vyjádřený). V pondělí píšou test na zájmena (vyjádřený). Hrají si na pískovišti s bábovičkami (nevyjádřený). Co hrají v Národním divadle v pátek (všeobecný)? Všichni si v dětství rádi hrají na schovávanou (vyjádřený).;

3.  Líbilo by se mi umět hrát na housle. Trápil ho nedostatek volného času. Bojící se lidé nesmí do lesa. Překvapil mě Tondův příchod. Soutěže by se měli účastnit dobří počtáři. Zaujalo mě řešení celé situace. Znepokojovalo ji jeho chování ve škole. Dařilo se mu chodit včas. Naštvalo ho Vilémovo nesplnění úkolu. Úspěšný řešitel matematické olympiády bude přijat na naše gymnázium. Zajímal mě život prostých lidí ve středověku.;

4.  Co vysílají v televizi? – všeobecný – V; Všichni tomu rozumějí. – vyjádřený – O; Přišel jsem pozdě večer. – nevyjádřený – D; V prosinci slavíme Vánoce. – všeobecný – U; V květnu máme dva svátky. – všeobecný – S; V divadle hrají Rusalku. – všeobecný – T; Oni hrají pexeso. – vyjádřený – U; V pátek hrají doma poxeso. – nevyjádřený – D; V novinách píšou o volbách. – všeobecný – N; Půjdu na procházku. – nevyjádřený – A; Tajenka: „vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna.“;
5. a)  Už jsme ti říkali, že se nám vybily mobily, takže jsme nemohli zavolat. Trenérovi se nelíbily moje poslední časy, protože se zhoršovaly. Jirkovi se rozbily hodinky, které mu koupili rodiče. Evě se posmívali její spolužáci. Tatínka rozzlobily hračky, které děti nechaly na zemi.

b)  Dni se zkracovaly. Dny se krátily. Davy lidí spěchaly na představení. Skupinky deváťáků postávaly u školy. Koně se nahýbali do žlabu pro oves. Houpací koně vrzaly. Lidičky postávali na letišti. Stovky mužů fandily. Draci se vznášeli nad poli. Spousty lidí už to pochopily. Vrátili jsme se před týdnem, ale chyběly nám spací pytle, které jsme ztratili. c)  Polámaly se jim hodinky i budíky. V divadle se sešly pěvkyně, herečky baletky i jejich protějšky. Na filmovém plátně se střídali/střídaly soudkyně, lékařky, prodavačky i učitelé. V chlévech byla ustájena prasata i kůzlata. Na louce rozkvetly pampelišky i kopretiny. Z cizích zemí už přilétli/přilétly vlaštovky, husy, jiřičky i slavíci. Pod splavem sebou mrskali pstruzi i štiky. Včely a čmeláci opylovali květy. Jablka a hrušky už dozrály.;

 

LITERATURA:

 - učebnice - str. 27 - do sešitu napsat nadpis - RUCHOVCI A LUMÍROVCI - opsat do sešitu horní rámeček - charakteristika doby

 - zápis do sešitu - autoři - hlavní body + všechna díla - Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický

 

SLOH: 

 - zopakujte si pravidla pro psaní úvahy v učebnici na str. 137 - 139 a nezapomeňte, že máte zadaný písemný úkol z uč. str. 138 - cv. 2

 

Volný čas využijte na četbu a následnou přípravu Čtenářského deníku, případně k tvorbě prezentací do literární výchovy. Hotové práce mi můžete zaslat ke kontrole na e-mail.

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mě kontaktujte na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učivo: 16. - 20. 3. 2020

MLUVNICE:  

 - učebnice - str. 68 - 69 - PŘÍSUDEK - opsat do sešitu oba žluté rámečky - Druhy přísudků

 - na str. 69 - projít cv. 3, 4 

         str. 70 - projít cv. 5, 6 

http://www.youtube.com/watch?v=Zj6y9wlT5Ms

 Klíč ke kontrole:

3.  Jirka se stal průvodcem na zámku. – Jirka provádí na zámku. Karel úspěšně vyřešil celý problém. – Karel se stal úspěšným řešitelem problému. Aleš je nejrychlejším běžcem ve třídě. – Aleš běhá nejrychleji ze třídy. Jeho bratr je prodavač výpočetní techniky. – Jeho bratr prodává výpočetní techniku. Katka bude výbornou tanečnicí. – Katka bude výborně tančit. Moje sestry budou studovat na gymnáziu. – Moje sestry budou studentky na gymnáziu. Maminka se na mě rozzlobila. – Maminka je na mě rozlobená. Petra se zranila při nedělním tréninku. – Petra je zraněná po nedělím tréninku. Standa bude sportovním komentátorem. – Standa bude komentovat sport. Evžen nás bude reprezentovat na olympiádě. – Evžen bude náš reprezentat na olympiádě. Žádný dům v této čtvrti není na prodej. – Žádný dům v této čtvrti se neprodává. Náš tým byl první. – Náš tým vyhrál. Odsud je vidět Říp. – Odsud je viditelný Říp.

; 4.  V pátek jsem byl v Praze. – plnovýznamové; Lukáš byl hlavním projektantem. – sponové; V neděli tu nebu‑ du – plnovýznamové, budu lyžovat v Alpách. Oskar je překladatelem. – sponové; Michal je na nás hodný. – sponové; Už je týden v lázních. – plnovýznamové; Od pátku jsem v nemocnici – plnovýznamové, protože jsem si zlomila nohu. jsem dobrá ve hře na kytaru. – sponové; Petr není dobrý ve zpěvu. – sponové; Eva není doma. – plnovýznamové;
 

str. 70učebnice 5. a)  Zbyněk se chce dostat (složený) na gymnázium, a proto by se měl začít víc učit (složený). Dalibor potře‑ boval poradit s domácím úkolem. Už jsme přestávali věřit (složený) v dobrý výsledek nemohla jsem tomu uvěřit (složený). Přála jsem si mít vlastní pokojíček. Během vyučování nesmíme používat (složený) mobilní telefony. Emilka se rozhodla skoncovat s nadváhou. Na začátku prosince začalo sněžit (složený). Snažil jsem se pozorně sledovat výklad učitele.; b) fázová – začít, začínat, přestat, přestávat, zůstat; způsobová – chtít, mít, moci, muset, smět;

6.  Štěpán je dobrý bavič. Obloha byla vymetená. Tento úkol byl snadno vypočitatelný. Jeho stav je nerozhodný. Tento nábytek je nepoužitelný. Honza je nebojácný. Ten dopis je nečitelný. Jana byla jako vyměněná. Ta loď byla snadno ovladatelná. Ten příklad je těžko vypočitatelný.;

LITERATURA: 

 - učebnice - str. 25 - Jan Neruda - do sešitu opsat oba body a všechna díla, podobně udělat zápis ze str. 26 - Karolína Světlá, Jakub Arbes, Alois Jirásek

 - pracovní sešit - vyplnit str. 32, str. 37 - 39

 

Vkládám pouze nejnutnější práci. V průběhu budu přidávat další úkoly, informace a odkazy k domácímu procvičování učiva na internetu. 

Je vhodné neustále opakovat a upevňovat pravidla pro psaní pravopisu!

Na internetu najdete mnoho odkazů... :-)

Volný čas využijte na četbu a následnou přípravu Čtenářského deníku, případně k tvorbě prezentací do literární výchovy. Hotové práce mi můžete zaslat ke kontrole na e-mail.

Pevně věřím, že vše společně zvládneme! V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností je možné mě kdykoliv kontaktovat na e-mail - kafkovazsbreznik@seznam.cz 

 Přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a klidu! Mgr. Šárka Kafková

 

Přikládám odkazy k procvičování:

https://skolakov.eu/

http://www.umimecesky.cz/

http://www.pravopisne.cz/