Obsah

16. 6.

V PS vypracuj str. 33 a 34.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 6.

Dnes si přečtete str. 66 - 67, kde máte PRAKTICKÝ VÝZNAM SOLÍ. To bude také nadpis do sešitů. 

Do zápisu opíšete zapamatujte si ze str. 66 a 67.

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 6.

Dostali jsme se k poslednímu tématu naší učebnice. Jsou to soli. My si uděláme jenom to jednodušší, rovnice vzniku solí a názvosloví solí si necháme na začátek nového školního roku.

Přečtěte si str. 61 a 62.

Napište si větší nadpis SOLI a pod něj si napište podnadpis NEUTRALIZACE.

Ze str. 62 si opište shrnutí a obě rovnice vyjadřující neutralizaci (jsou to ty horní se žlutými rámečky).

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 6.

Milí osmáci, doufám, že jste si pustili video k názvosloví hydroxidů (třeba i několikrát). Hydroxidy jsou na pochopení jednodušší, proto vám zadám na procvičení několik sloučenin, které po vypracování pošlete na email. Pokud budete mít se vzorci potíže, napište, co vám není jasné.

1. Napiš vzorce hydroxidů:                                      2. Napiš názvy hydroxidů:   

hydroxid niklitý                                                              Os(OH)4                 

hydroxid barnatý                                                           Zn(OH)2

hydroxid hlinitý                                                              Sn(OH)2

hydroxid cíničitý                                                            Sb(OH)3

hydroxid sodný                                                              Fe(OH)3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. 6.

Podívejte se na video názvosloví hydroxidů.

https://www.youtube.com/watch?v=HEr9bCqp_1w

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 5.

Zde máte pěkné video ke kyselosti a zásaditosti roztoků z minulé hodiny.

https://www.youtube.com/watch?v=9nbRrY1GqV0

Dnes si přečtěte str. 58 - KTERÉ LÁTKY JSOU HYDROXIDY

Opište si Zapamatujte si a ke zmíněným hydroxidům si vypište vlastnosti a použití.

____________________________________________________________________________________________________________________________

26. 5.

Osmáci, protože minulý úkol poslali zatím 4 z vás a jedna žákyně napsala, že to nepochopila, nevím, co ostatní. Názvosloví kyselin bude asi větší problém, tak si znovu (i několikrát) projděte vše o kyselinách v učebnici, ve vašich zápisech a koukněte na video z 12. 5. Ti, kteří se z chemie chcete něco naučit, aspoň napište, co vám dělá problémy. 

Dnes se musíme trochu posunout dál. Zatím přeskočíme hydroxidy a půjdeme na str. 59, kde je jednoduchá kapitola - JAK ZJIŠŤUJEME A MĚŘÍME KYSELOST A ZÁSADITOST ROZTOKŮ.

Přečtěte si tuto kapitolu a zapište si Zapamatujte si. 

_____________________________________________________________________________________________________

21. 5.

Milí osmáci, dnes jsem chtěla dát řešení z minulé hodiny, ale ještě počkám do úterý, protože jsem zjistila, že někteří z vás si s kyselinami neví rady. Proto si dnešní hodinu dáme opakovací. Vraťte se ke všem zápisům o kyselinách (začíná to 5. 5.),

vše si znovu přečtěte, podívejte se na video z 12. 5. a pokud nemáte vypracované úkoly z 19. 5., vypracujte je dnes. 

Přidáme si k tomu několik vzorců a názvů kyselin a úkol z minulé i dnešní hodiny mi pošlete, ať vím, jestli můžeme pokračovat v učebnici dál.

Napiš vzorce kyselin: kyselina dusnatá

                                       kyselina manganistá

Napiš názvy kyselin: HPO2

                                     HClO

Ke všem prvkům piš oxidační čísla (tak, jak to píší ve videu z 12. 5.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 5.

Milí osmáci, dnes si dáme práci v pracovním sešitě. 

Na str. 32 si vypracujte úkol 8.1, 8.2, 8.3. a 8.4. Na pomoc si můžeš vzít své zápisy o kyselinách nebo učebnici.

Ve čtvrtek se k tomu ještě vrátíme.

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 5.

Ve videu minulé látky jste měli v jeho úvodu zmínku o názvosloví bezkyslíkatých kyselin. Je to jednoduché, ale podívejte se na ten začátek ještě jednou. 

Zápis:

NÁZVOSLOVÍ BEZKYSLÍKATÝCH KYSELIN

- název je zase dvouslovný: přídavné jméno je složeno z názvů obou prvků s příponou -ová, podstatné jméno je kyselina

např. HCl   -  kyselina chlorovodíková (všimni si, že pořadí prvků ve vzorci a v názvu je zase opačné)

(Z videa si opište názvy a vzorce halogenkyselin a dopište si ještě 2 další, se kterými se můžeme setkat)

- H2S   kyselina sirovodíková

- HCN  kyselina kyanovodíková

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 5.

Dnes se vrátíme v učebnici na str. 56, kde máme vysvětleno Jak porozumíme názvosloví kyslíkatých kyselin.

To bude také dnešní nadpis. Pozorně si celý postup přečtěte a pak si to celé opište. Tzn. odvození vzorce z názvu i odvození názvu ze vzorce. (kdo má možnost, může si zkopírovat a nalepit, ale je nutné si to přečíst kvůli pochopení)

Pro lepší pochopení se podívej na video.

https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 5

Přečíst str. 57 celou i s odstavci psanými menším písmem.

Zápis:

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KYSELINY

udělejte si zápis ke kyselinám, o kterých se dočtete (vlastnosti, použití atd.) a ze Zapamatujte si opište koncentrovanézředěné roztokykyselé deště

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 5.

Přečíst si pozorně str. 56. Je tam něco i k názvosloví kyselin. To se zatím nemusíte učit,  ale zamyslete se nad tím.

Nadpis:

KYSELINY

(opíšeš první větu ze zapamatujte si)

(pod ni napíšeš schéma): štěpení kyseliny ve vodě

kyselina -> kation vodíku H+ + anion kyseliny

(opíšeš zbytek shrnutí)

přepíšeš tab. 9 ( celou) ŠTĚPENÍ KYSELIN VE VODNÉM ROZTOKU

____________________________________________________________________________________________________________________________

30. 4.

V učebnici nás čeká nová látka. Nejdříve si ale ještě jednou zopakujeme, co jsme se o sloučeninách naučili.

Toto opakování je v pracovním sešitě na str. 29 - 30, úkol 7.14 VYZKOUŠEJTE SE. Vypracuj si tento úkol a pošli na email pouze odpovědi (např. 1C, 2C, atd.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 4.

Dnes budeme pracovat na str. 54.

Do sešitů dozadu vypracuj úkoly: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 16.

Piš celé zadání nebo odpovědi celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Bezmyšlenkovité opisování odpovědí by bylo k ničemu. 

Vypracovaný úkol pošli do příští hodiny chemie na email.

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 4.

Přečti si pozorně celou stanu 53.

Podívej se na video.

https://www.youtube.com/watch?v=8nIgGW78Uk4

Zápis:

SULFIDY

- dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem

- síra má v sulfidech oxidační číslo  -II

- pro názvosloví platí stejná pravidla jako u oxidů

- některé se v přírodě vyskytují jako nerosty:

pyrit - disulfid železa FeS2

galenit - sulfid olovnatý PbS

sfalerit - sulfid zinečnatý ZnS

 

IONTY V CHEMII

Opiš zapamatujte si na str. 53 a opiš si nebo zkopíruj a nalep obě tabulky, kde jsou příklady kationtů a aniontů

____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 4.

Milí osmáci, už několikrát jsem vám psala, že pokud máte problémy s názvoslovím, abyste mi psali na email mala.nazvoslovi@seznam.cz. Zatím se ozvalo 5 z vás. Tak nevím, co si mám myslet. Na druhou stranu bych byla velice ráda, kdyby to všichni pochopili. 

Vrátíme se k názvosloví halogenidů.

Jak již víte, název je zase dvouslovný. Asi si každý z vás také všiml, že pořadí prvků ve vzorci a v názvu je u všech sloučenin vždy opačné. 

Halogenidy jsou jednodušší v tom, že všechny halogeny mají ve vzorci oxidační číslo   -I.

Tzn., jaké oxidační číslo má vázaný prvek, tolik musí být atomů halogenu. Např. fluorid sírový  - ový je VI  tedy SF6 

a naopak, jaký je počet atomů halogenu, takové oxidační číslo bude mít vázaný prvek. Např. CCl4  bude chlorid uhličitý, protože oxidační číslo IV odpovídá koncovce -ičitý.

Nezapomeňte, že oxidační čísla píšeme vždy římskou číslicí.

Na procvičení názvosloví halogenidů i oxidů vypracujte úkoly v PS str. 28 úkol 7.7b, str. 29 úkoly 7.11, 7.12, 7.13.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 4.

Podívejte se na video k názvosloví halogenidů. Pusťte si je i víckrát. Je to pěkně vysvětleno a dá se to pochopit. Všichni mi dnes napište na email mala.nazvoslovi@seznam.cz, jestli víte, jak na to.  L. Malá

https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y

____________________________________________________________________________________________________________________________

17. 3.

1. Do sešitů dozadu vypočítej molární hmotnost sloučenin včetně postupu:

a) H2PtO3

b) Au2(CO3)3

 

2. Přečíst str. 47

do sešitů přepište a doplňte podle učebnice zápis:

Nejjednodušší sloučeniny

- chemické sloučeniny jsou složeny ze ..... a ...... prvků

- sloučeniny ................. jsou ze dvou prvků, .............. ze tří prvků

- mezi dvouprvkové sloučeniny patří oxidy, halogenidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny

- mezi tříprvkové sloučeniny patří např. hydroxidy a kyslíkaté kyseliny

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 3. 

Přečíst si pozorně OXIDY str. 48 - 49

Ze str. 50 se začněte postupně učit (zpaměti jako básničku) z tabulky 8 druhý sloupec - zakončení přídavného jména názvu oxidu (budete to potřebovat od příštího týdne k názvosloví).

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 3.

Zápis: (str. 49)

OXIDY

(opsat zapamatujte si str. 49)

DOUČIT SE A UMĚT ZPAMĚTI zakončení přídavného jména názvu oxidu!!!!!!!!

____________________________________________________________________________________________________________________________

26. 3. 

Milí osmáci, právě jsme se dostali (pro některé z vás) k nejtěžšímu učivu chemie 8. ročníku. Proto je potřeba, aby každý z vás přistupval k zadaným úkolům zodpovědně a opravdu je plnil. 

Přečtěte si VELMI POZORNĚ stranu 50 - 51. Ze str. 51 se nejdříve zaměřte na druhý sloupec: JAK URČÍME NÁZEV OXIDU Z JEHO VZORCE. 

Zápis:

NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ

(Opsat  zapamatujte si str.51)

____________________________________________________________________________________________________________________________

31. 3.

Doufám, že aspoň trochu víte, o co jde.

Dnes si přečtěte pozorně JAK VYTVOŘÍME Z NÁZVU OXIDU JEHO VZOREC na str. 51.

Pro lepší pochopení přikládám video, které si určitě pusťte.

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

Do konce roku nás čeká názvosloví dalších sloučenin, proto je důležité, aby názvosloví oxidů bylo pochopeno. Všechno ostatní se od toho bude odvíjet. Také je důležité zopakovat si  a doučit se značky prvků, které jsme si zadali.

Pokud budete mít s názvoslovím problémy, můžete mi napsat na email: mala.nazvoslovi@seznam.cz

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 4.

Nevím, jestli se v názvosloví orientujete, ale zatím se mi ozvala jen jedna z vás. Proto doufám, že s tím nebudete mít příliš velké problémy. Teď budeme procvičovat.

Dnes vypracujte v PS na str. 28 úkol 7.67.7a

Pokud nebudeš vědět jak, vem si na pomoc učebnici str. 50 - 51, tvůj zápis v sešitě a video, které jsem vám tam minule dala.

Stále platí, že mi můžete napsat, co vám není jasné.

 

Milí osmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis a výpočty ze 17. 3., zápis z 24. 3. a úkoly v PS ze 2.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 4.

PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ

1. Napiš vzorce sloučenin:

oxid siřičitý, oxid hlinitý, oxid zinečnatý, oxid boritý, oxid manganistý, oxid draselný

2. Napiš názvy sloučenin:

CO,  OsO2,  Fe2O3,  MnO2,  N2O,  I2O5

U všech prvků doplňujte oxidační čísla, ať vím, že to chápete. 

Vypracovaný úkol pošlete na email mala.breznik@seznam.cz. 

Pokud budete mít s čímkoliv problém, pište na  email: mala.nazvoslovi@seznam.cz.

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 4.

Přečíst str. 52.

Zápis:

HALOGENIDY

(opiš ze zapamatujte si prvních 5 řádků)

- názvy halogenidů jsou také dvouslovné

- podstatné jméno je odvozeno od názvu halogenu a má zakončení -id (chlorid, fluorid, bromid, jodid)

- přídavné jméno je odvozeno od názvu vázaného prvku, zakončení názvu je podle oxidačního čísla

(projděte si pozorně tabulku 9)

- chlorid sodný - (sami výpisek - vlastnosti, získávání, použití )

- chlorid draselný - (výpisek také sami)

(názvosloví halogenidů necháme na příště)

Pro zopakování oxidů vypracujte a pošlete úkoly z PS str. 28 / 7.8, 7.9 a 7.10.

____________________________________________________________________________________________________________________________