Obsah

17. 3.

1. Do sešitů dozadu vypočítej molární hmotnost sloučenin včetně postupu:

a) H2PtO3

b) Au2(CO3)3

 

2. Přečíst str. 47

do sešitů přepište a doplňte podle učebnice zápis:

Nejjednodušší sloučeniny

- chemické sloučeniny jsou složeny ze ..... a ...... prvků

- sloučeniny ................. jsou ze dvou prvků, .............. ze tří prvků

- mezi dvouprvkové sloučeniny patří oxidy, halogenidy, sulfidy, bezkyslíkaté kyseliny

- mezi tříprvkové sloučeniny patří např. hydroxidy a kyslíkaté kyseliny

 

19. 3. 

Přečíst si pozorně OXIDY str. 48 - 49

Ze str. 50 se začněte postupně učit (zpaměti jako básničku) z tabulky 8 druhý sloupec - zakončení přídavného jména názvu oxidu (budete to potřebovat od příštího týdne k názvosloví).

 

24. 3.

Zápis: (str. 49)

OXIDY

(opsat zapamatujte si str. 49)

DOUČIT SE A UMĚT ZPAMĚTI zakončení přídavného jména názvu oxidu!!!!!!!!

 

26. 3. 

Milí osmáci, právě jsme se dostali (pro některé z vás) k nejtěžšímu učivu chemie 8. ročníku. Proto je potřeba, aby každý z vás přistupval k zadaným úkolům zodpovědně a opravdu je plnil. 

Přečtěte si VELMI POZORNĚ stranu 50 - 51. Ze str. 51 se nejdříve zaměřte na druhý sloupec: JAK URČÍME NÁZEV OXIDU Z JEHO VZORCE. 

Zápis:

NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ

(Opsat  zapamatujte si str.51)

 

31. 3.

Doufám, že aspoň trochu víte, o co jde.

Dnes si přečtěte pozorně JAK VYTVOŘÍME Z NÁZVU OXIDU JEHO VZOREC na str. 51.

Pro lepší pochopení přikládám video, které si určitě pusťte.

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

Do konce roku nás čeká názvosloví dalších sloučenin, proto je důležité, aby názvosloví oxidů bylo pochopeno. Všechno ostatní se od toho bude odvíjet. Také je důležité zopakovat si  a doučit se značky prvků, které jsme si zadali.

Pokud budete mít s názvoslovím problémy, můžete mi napsat na email: mala.nazvoslovi@seznam.cz

 

2. 4.

Nevím, jestli se v názvosloví orientujete, ale zatím se mi ozvala jen jedna z vás. Proto doufám, že s tím nebudete mít příliš velké problémy. Teď budeme procvičovat.

Dnes vypracujte v PS na str. 28 úkol 7.67.7a

Pokud nebudeš vědět jak, vem si na pomoc učebnici str. 50 - 51, tvůj zápis v sešitě a video, které jsem vám tam minule dala.

Stále platí, že mi můžete napsat, co vám není jasné.

 

Milí osmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis a výpočty ze 17. 3., zápis z 24. 3. a úkoly v PS ze 2.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

 

7. 4.

PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ

1. Napiš vzorce sloučenin:

oxid siřičitý, oxid hlinitý, oxid zinečnatý, oxid boritý, oxid manganistý, oxid draselný

2. Napiš názvy sloučenin:

CO,  OsO2,  Fe2O3,  MnO2,  N2O,  I2O5

U všech prvků doplňujte oxidační čísla, ať vím, že to chápete. 

Vypracovaný úkol pošlete na email mala.breznik@seznam.cz. 

Pokud budete mít s čímkoliv problém, pište na  email: mala.nazvoslovi@seznam.cz.