Obsah

Zadání na období 8.6. – 17.6. 2020

Je to poslední období. Pošlete úkoly, které jste mi ještě neposlali. Překontrolujte si známky na bakalářích. Pokud budou nesrovnalosti, napište.

 

9.6.

Jak pracují el. spotřebiče uč. str. 118

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí uč. str. 120                    

 

12.6.

Výroba el. energie uč. str. 120

 • pořádně pročíst v učebnici
 • zápis do sešitu – shrnutí uč. str. 123

 

16.6.

Elektřina Elektřina.pdf (1.92 MB)

Z přiloženého dokumentu zkus rozřešit obrázkové křížovky a rébusy.

Tajenka: FOTOVOLTAICKÉ ČLÁNKY, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ SOLÁRNÍ ENERGII

 

 

 

Zadání na období 25.5. – 5.6. 2020

26.5.

Zapojování zdrojů el. proudu uč. str. 111

 • pročíst
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 113

Kdo si chce překontrolovat příklady na zapojení rezistorů, vkládám řešení Příklady na zapojení rezistorů - řešení.pdf (780.73 kB)

 

29.5.

Opakování – test Zapojení e. obvodu - test.pdf (519.24 kB)

Vypracuj test a odpovědi pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz  ve formě např. 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D ,….Test opravím.

 

 

2.6.

Výkon el. proudu  uč. str. 113

 

5.6.

Elektrická energie  uč. str. 115

 • přečíst v učebnici
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 117

 

 

 

Zadání na období 11.5. – 22.5. 2020

12. 5., 15.5.

Zapojení rezistorů  uč. str. 104

 

 

19.5.

Reostat a potenciometr  uč. str. 106

 

22.5.

Vnitřní odpor zdroje  uč. str. 109

 • přečíst v učebnici
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 110

 

 

 

Zadání na období 27.4. – 7.5. 2020

28. 4.

El.odpor uč. str. 99

 • pročíst
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 101
 • znalosti si můžeš ověřit na přiloženém testu. Je to dobrovolné. Tento test zpracoval můj spolužák, který učí na gymnázium a dal nám svolení ho použít.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cdr-eDdcwE6cYkpSUnC3rvBe30xbs5JGrprD5xnVJ91UM1AxOU80MEMwMlQwVU45Wlg2UFozSlo2RS4u

 

5.5.

Závislost odporu na teplotě uč. str. 101

 • přečíst kapitolu v učebnici
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 103
 • ověř si znalosti Ohmova zákona na tomto testu. Opět je to dobrovolné.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cdr-eDdcwE6cYkpSUnC3rvBe30xbs5JGrprD5xnVJ91URENFWFFLQVBVSjFVMlhGQUo4VUlMTFQ0Ui4u

 

Oprava:

V příkladu č. 4 Ohmův zákon byl chybný výsledek Správný výsledek je 5,4 mA.

 

Zadání na období 14.4. – 24.4. 2020

14. 4.

Opakovací test - 3.4. jste opakovali Zvukové jevy. Žádný dotaz nebyl. To znamená, že jste si s tím dobře poradili. Proto vyplňte tento test a zašlete na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 16 hod. Odpovědi můžete pouze pozanmenat na papír číslo otázky a odpověď, nebo si vytiskou test a doplnit a naskenovat(nafotit), nebo dopsat do souboru a zaslat jako soubor.    

Zvukové jevy - test.doc (2.13 MB)  

El.proud a jeho příčiny uč. str. 91

 • pročíst
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 93

https://edu.ceskatelevize.cz/elektricky-proud-a-napeti-5e441aa4f2ae77328d0a6f12

17.4.

Měření el. proudu uč. str. 94

 • přečíst kapitolu v učebnici
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 96
 • Uvědom si, že přístroj na měření el. proudu se nazývá ampérmetr, v obvodu ho zapojujeme sériově, musíme dbát na správnou polaritu.

 

21.4.

Ohmův zákon uč. str. 96

 • pozorně přečíst v učebnici
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 98
 • příklady str. 98. Vyřešit a řešení příkladů poslat na adresu ZSBreznik@seznam.cz. Nezapomeň na správný postup řešení fyz. příkladu – zápis, vzorec, dosazení, výsledek se správnou jednotkou a odpověď.

 

24.4.

Procvičování Ohmova zákona na příkladech z dokumentu.OHMŮV ZÁKON.doc (25 kB)

V závorce je uveden výsledek příkladu. Příklady piš ze zadu sešitu. Nezapomeň na správný postup řešení fyz. příkladu: zápis příkladu, vzorec, dosazení, výsledek s jednotkou a odpověď.

 

Zadání na období 30.3. – 8.4. 2020

31. 3.

Záznam a reprodukce zvuku uč. str. 86

 • pročíst
 • zápis do sešitu: nadpis, shrnutí
 • na youtube.com najít a přehrát fonograf

3.4.

Hodinu věnovat opakování kapitoly Zvukové jevy.

Opakuj podle dokumentu:Zvukové jevy - procvičování.doc (1.76 MB)

 

7.4.

ELEKTRICKÝ PROUD

Elektrický náboj uč. str. 90

 • pročíst, zopakovat co znáš ze 6. roč. o atomech
 • zápis do sešitu: nadpis, shrnutí

 

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

17.3. Zvuk, zdroje zvuku uč. str. 76

20.3. Šíření zvuku uč. str. 80

25.3. Ultrazvuk, infrazvuk  uč. str. 82

27.3. Vnímání zvuku, hlasitost  uč. str. 83

Učivo nastudovat z učebnice, do sešitu zapsat nadpis a shrnutí v dané kapitole.