Obsah

Zadání na období 30.3. – 8.4. 2020

31. 3.

Záznam a reprodukce zvuku uč. str. 86

  • pročíst
  • zápis do sešitu: nadpis, shrnutí
  • na youtube.com najít a přehrát fonograf

3.4.

Hodinu věnovat opakování kapitoly Zvukové jevy.

Opakuj podle dokumentu:Zvukové jevy - procvičování.doc (1.76 MB)

 

7.4.

ELEKTRICKÝ PROUD

Elektrický náboj uč. str. 90

  • pročíst, zopakovat co znáš ze 6. roč. o atomech
  • zápis do sešitu: nadpis, shrnutí

 

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

17.3. Zvuk, zdroje zvuku uč. str. 76

20.3. Šíření zvuku uč. str. 80

25.3. Ultrazvuk, infrazvuk  uč. str. 82

27.3. Vnímání zvuku, hlasitost  uč. str. 83

Učivo nastudovat z učebnice, do sešitu zapsat nadpis a shrnutí v dané kapitole.