Obsah

 

Přeji vám pěkné prázdniny, plné krásných zážitků a nových kamarádů.

Odpočněte si, ale nezapomeňte „procvičovat“ hlavu.

                                                                              Lenka Jarolímová

 

Konzultační hodiny z matematiky a fyziky pro zájemce z 8. ročníku budou ve čtvrtek 11. 6. 2020 v budově ZŠ od 8 do 10 hodin. Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení a musí mít roušku. Případní zájemci o konzultaci napište, prosím, na adresu ZSBreznik@seznam.cz  o jaké téma máte zájem.

                                                                                                       Lenka Jarolímová

Zadání na období 8.6. – 17.6. 2020

Je to poslední období. Pošlete úkoly, které jste mi ještě neposlali. Překontrolujte si známky na bakalářích. Pokud budou nesrovnalosti, napište.

Závěrečné opakování

8.6.

 • 171/9,10
 • 170/3

 

9.6.

 • 172/22, 23a), b), e), f)
 • 173/27/a), b), c)

 

10.6.

 • 173/30 a), c), d)
 • 174/31 a), b)

 

11.6.   

 • 175/3,4

 

12.6.

 • 175/11
 • 177/21 – vyřeš jeden z obrazců
 • 178/23

 

15.6. až 17.6.

Řeš logické úlohy, rébusy. Řešení zveřejním 17.6.

3.pdf (283.24 kB)

4.pdf (184.99 kB)

8.pdf (153.97 kB)

9 A.pdf (88.03 kB)

9 B.pdf (180.24 kB)

19.pdf (108.52 kB)

Řešení:

3. a) 3%

    b) 36

    c) Ve druhé třídě bylo o 8 dětí více

    d) Žádné, protože delfín se v grafu neobjevuje

4. b)

8. 3., 6., 5., 1., 2., 4., 7.

9 A. 8

9 B. Filip (Krška, Třebíč, IT inženýr, šifrovací hry)

       Petr (Vileta, Plzeň, programátor, letadla)

       Josef (Janů, Karlovy Vary, stavební inženýr, trenér volejbalu)

       Martin (Šmída, Majetín, recyklátor bio-odpadů, režisér ochotnického divadla)

19. c)

 

 

Zadání na období 25. 5. – 5. 6. 2020

25.5.

 • 153/4 do sešitu
 • 153/5 promyslet

 

26.5.

 • 153/6 do sešitu
 • 154/7 promyslet

 

27.5.

 • 154/8 do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu. 154-8.pdf (321.22 kB)

 

 

28.5.   

 • 154/9 do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu.154-9.pdf (339.33 kB)

 

 

29.5.

 • 154/10 do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu. 154-10.pdf (324.63 kB)
 • 154/11 pro zdatné do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu. 154-11.pdf (294.12 kB)

 

1.6.

 

2.6.

 • 154/12c) do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu.154-12c).pdf (320.73 kB)
 • Příklad: Sestroj trojúhelník ABC, je-li dáno a = 7,6 cm, va = 4 cm, b = 35°. Proveď rozbor, zápis konstrukce a konstrukci a pošli na adresu  ZSBreznik@seznam.cz

 

3.6.

 

4.6.

 • 155/13d) do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu.155-13d).pdf (337.25 kB)
 • 179/33  do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu.179-33.pdf (345.79 kB)

 

5.6.

 

 

 

 

Zadání na období 11. 5. – 22. 5. 2020

11.5.

8.7. Vyjadření neznámé ze vzorce uč. str. 139

 • 139/1 – pročíst. Pro žáky se známkou z matematiky1, 2 doporučuji postup podle Báry, pro slabší žáky postup Aleše
 • 140 – tabulka nahoře – prohlédnout
 • 140/2 do sešitu

 

12.5.

 • 140/3 do sešitu

 

13.5.

8.8. Opakování uč. str. 141

 • 141/1 a), b)
 • 141/2 a), c), e), f)

 

14.5.

 • 141/3 b), d)
 • 141/5 b), c)
 • 141/4 a) – pro zdatné

 

15.5.

 

18.5.

KONSTRUKČNÍ  ÚLOHY

9.1. Množiny všech bodů dané vlastnosti uč. str. 143

 • Pročíst. Téma je obtížné, ale potřebné pro konstrukční úlohy. Hlavně si připomenout některé důležité množiny všech bodů dané vlastnosti v uč. str. 147 – tabulka.

 

19.5., 20.5.

9.2. Jednoduché konstrukce uč. str. 149

 • Přečíst zásady přesného rýsování na str. 149 a řídit se podle toho!
 • Do sešitu sestrojit všechny úlohy na str. 149

 

21.5.

9.3. Konstrukční úlohy uč. str. 150

 • Na str. 150 si připomenout správný postup pši řešení konstrukčních úloh
 • 150/1 do sešitu

 

22.5.

 • 151 /2 do sešitu
 • 151/3- promyslet

 

 

Zadání na období 27. 4. – 7. 5. 2020

27.4.

Procvičování rovnic 1 – V zadání máš deset rovnic, pokus se je vyřešit. Na konci zadání jsou výsledky. Pokud ti nebude některá rovnice vycházet i po vykonané zkoušce, pošli mi řešení, já se podívám, kde je chyba.

Rovnice 1.docx (12.59 kB)

 

28.4.

8.6. Slovní úlohy

Pořádně si pročíst řešení slovní úlohy pomocí rovnice na str. 136, prohlédnout si prezentaci.

136/1 – Zkus zapsat rovnici a pak vyřeš. Zkontroluj si úkol na vloženém řešení Řešení 1.pdf (158.96 kB)

 

29.4.

Str.136 – prohlédnout si pozorně řešení složitějších slovních úloh na příkladu

137/3

 

30.4.

137/4 do sešitu

138/6 do sešitu

Řešení cv 6 si překontroluj na vloženém řešení Řešení 6.pdf (198.09 kB)

 

4.5.

Procvičování rovnic 2 – Totéž co minulý týden. V zadání máš deset rovnic, pokus se je vyřešit. Na konci zadání jsou výsledky. Pokud ti nebude některá rovnice vycházet, pošli mi řešení, já se podívám, kde je chyba.

Rovnice 2.docx (13.16 kB) Zadání rovnic i v jiném formátu pro ty, kteří nemají textový editor Rovnice 1,2 - zadání.pdf (635.62 kB)

 

5.5.

138/7,8,10 do sešitu

Řešení si překontroluj. Řešení 7,8,10.pdf (627.38 kB)

 

6.5.

138/11,12 do sešitu

Řešení si překontroluj. Řešení 11,12.pdf (328.27 kB)

 

7.5.

138/13 do sešitu. Řešení si překontroluj. Řešení 13.pdf (224.63 kB)

138/14 Řešení příkladu mi pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz.

 

 

 

Zdravím vás všechny,

začínáme pracovat na dálku druhý měsíc. Vzhledem k technickým problémům na začátku, začala jsem psát zadání na čtrnáct dnů.  Budu v tom tedy pokračovat. Kdo si tiskne zadání, prosím, po týdnu se podívejte, zda na druhý týden se něco nezměnilo. Do prvního týdne nebudu zasahovat (jenom v nejnutnějším případě).

Pět žáků z vaší třídy se neozvalo! Proč? Prosím, sledujte zadání!

                                                                Jarolímová

Zadání na období 14. 4. – 24. 4. 2020

14.4.

Procvičování rovnic – Matematická cvičení s diferencovaným zadáním (MC) str.61/1

A – první tři rovnice, u 1. rovnice zkouška (zkoušku provádíme zvlášť výpočtem levé strany L a zvlášť pravé strany P. Musí platit rovnost L=P

B - první dvě rovnice, u 1. rovnice zkouška

C – první rovnice, provedeme zkoušku

D - první rovnice, provedeme zkoušku

 

15.4.

Opakování:

Řeš rovnice a proveď zkoušku:

 1.       m+ 10 = – 4
 2.       4r + 3 = 3r – 3
 3.       2(x + 7) = 16
 4.       7y – 2 = 30 – y

Napiš do sešitu, naskenuj, vyfoť, … a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 16 hodin

Rovnice s desetinnými čísly

Lineární rovnice s desetinnými čísly.pptx (1.03 MB)

 • prohlédni si přiloženou prezentaci, pokus se vypočítat rovnice v prezentaci
 • MC 61/1 A – 5. rovnice

                           B – 3. rovnice

                           C – 2. rovnice

                           D – 2. rovnice

 

16.4.

8.4. Rovnice se zlomky uč. str. 132

 • 132/1 - prohlédnout si řešení, snažit se je pochopit
 • 132/ 2 do sešitu. Zkoušku udělej vždy u 1. rovnice v a), b), c)

 

17.4.

 • uč. str. 133/3a)
 • 133 – tabulka – prohlédnout, prostudovat Řešení rovnic se zlomky
 • 133/4 u a) proveď zkoušku

 

20.4.

Opakování

Řeš rovnice z dokumentu a proveď zkoušku Řeš rovnice a proveď zkoušku 20.4..docx (11.3 kB)

Napiš do sešitu, naskenuj, vyfoť, … a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 16 hodin

 • 133/5 do sešitu, u a) zkoušku

 

21.4.

 • uč. str. 134/6 prohlédnout řešení, najít chyby
 • 134/7, zkoušku opět u cv. a)

22.4.

8.5. Počet řešení rovnice uč. str. 134

 • 134/1 – napsat rovnice do sešitu a určit počet řešení
 • Do sešitu opsat tabulku ze str. 135

Lineární rovnice o jedné neznámé může mít:

 1. Právě jedno řešení např. x = 0
 2. Nekonečně mnoho řešení  0x = 0
 3. Žádné řešení např. 0x = - 3
 • 135/2 a), b) do sešitu

 

23.4.

 • uč. str.135/2c),d)
 • 135/3, u a) zkoušku

 

24.4.

Procvičování rovnic:

 • SB 58/12 a), b), e), j)
 • SB61/19 a), b), g) j)
 • u každého cvičení jednu zkoušku

 

 

 

Zadání na období 30. 3. – 8. 4. 2020

Doufám, že jste se dobře seznámili s válcem. Kdo se stále ještě nenaučili vzorce pro výpočet povrchu a objemu válce, tak doučit!

30.3.

LINEÁRNÍ ROVNICE

kap. 8.1. Rovnost uč. str. 127

 • Podívat se, kdy platí rovnost a kdy ne.
 • 127/1, 2, 3 – do sešitu

 

31.3.

 • SB 55/1do sešitu

kap. 8.2. Rovnice

 • přečíst teorii, pozor na zkoušku
 • 128/1 - ústně
 • SB 56/7 - ústně

Z výukových materiálů p. uč. Ing. M. Chládka přikládám tyto prezentace pro opakování i objasnění učiva (postupně budou další):

Lineární rovnice - úvod.pptx (1.95 MB)

1.4.

kap. 8.3. Ekvivalentní úpravy rovnic uč. str. 129

 • 129/1 - ústně  
 • pořádně prostudovat teorii – 1. Ekvivalentní úprava pro sčítání a odčítání
 • 129/2 –do sešitu -  řešíme podle příkladů z tabulky x – 3 = 6, 2x = x – 4 

Úkol: Do prověrkového sešitu nebo na papír vypočítej tyto dva příklady: SB str. 94 cv. 4 a 95/14 (nezapomeň poznamenat zadání příkladu, nákres, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet a správnou odpověď). Práci podepiš. Příklady naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do pátku 3.4. 

2.4.

 • uč. str. 130 - 2. Ekvivalentní úprava pro násobení a dělení. Pořádně pročíst!
 • 130/3  do sešitu - podle příkladů z tabulky nad cvičením

3.4.

 • 131/4 do sešitu
 • 131/5 – pořádně prostudovat – opiš rovnice do sešitu, vypočítej a proveď zkoušky

6.4.

 • uč. str. 131. Prostudovat teorii pod cvičením 5.

Pokus se rovnici 4x – 7 = 9x + 3 – 10x vyřešit, proveď zkoušku (rovnice z tabulky).

 • 132/6 a),b),c) - do sešitu.  Zkoušku proveďte vždy u první rovnice.

 

7.4.

 • SB 57/9 a), b), c) do sešitu
 • SB 57/10 a), b), c) do sešitu

Správné zadání b) 6 × (7 + 4x) = 23x

 • Rovnice se závorkami řešíme tak, že nejdříve roznásobíme závorku, pak upravujeme. Př. 4×(z + 3) = 26 – 3z

                                                                                                                                                                         4z + 12 = 26 – 3z

Lineární rovnice se závorkami.pptx (1.54 MB)

 

8.4.

 • uč. str.132/7 – do sešitu. Zkoušku proveď u 1. rovnice.

 

Připomínám, že při zápisu do sešitu nezapomeň napsat datum zápisu, nadpis tématu a zadanou práci.

V případě, že něčemu nebudeš rozumět, poznamenej si to např. na desky sešitu. Snažte se učivo pochopit. Když se ti nepodaří vyřešit všechny rovnice, tak se nic neděje. Až se uvidíme, vysvětlíme si to. Případné dotazy napiš na e- mail ZSBreznik@seznam.cz.

Přeji, pokud to půjde, pěkné Velikonoce.

                                                                                               Jarolímová

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

Kap. 7. VÁLEC uč. M8 str. 118

 7.1. Válec, síť válce ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Přečíst teorii str. 118, 119, do sešitu nákres válce str. 118 + definice válce

 119/1

str. 119 - připomenou si síť kvádru, hranolu, válce

str. 120/4 do sešitu

120/7 - vyrob si válec

7.2. Povrch a objem válce uč. str. 121 

Povrch ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

121/1 - prostudovat

str.122 - nákres válce + vzorec S (povrch válce)

122/3 a), b) do sešitu

122/6 do sešitu

Objem - uč. str. 123 - zapsat vrorec ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

123/8 - prostudovat

123/9 a), b) do sešitu

123/10 prostudovat

124/11, 12, 13, 15 do sešitu

Opakování uč. str. 125 do sešitu ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

Pro bystré hlavy - pro žáky, kteří mají známku 1, 2 z matematiky

 

Průběžně opakovat výrazy např. ze sbírky matematická cvičení str. 59 - 60 po Rozdíl druhých mocnin (včetně)