Obsah

Zadání na období 30. 3. – 8. 4. 2020

Doufám, že jste se dobře seznámili s válcem. Kdo se stále ještě nenaučili vzorce pro výpočet povrchu a objemu válce, tak doučit!

30.3.

LINEÁRNÍ ROVNICE

kap. 8.1. Rovnost uč. str. 127

 • Podívat se, kdy platí rovnost a kdy ne.
 • 127/1, 2, 3 – do sešitu

 

31.3.

 • SB 55/1do sešitu

kap. 8.2. Rovnice

 • přečíst teorii, pozor na zkoušku
 • 128/1 - ústně
 • SB 56/7 - ústně

Z výukových materiálů p. uč. Ing. M. Chládka přikládám tyto prezentace pro opakování i objasnění učiva (postupně budou další):

Lineární rovnice - úvod.pptx (1.95 MB)

1.4.

kap. 8.3. Ekvivalentní úpravy rovnic uč. str. 129

 • 129/1 - ústně  
 • pořádně prostudovat teorii – 1. Ekvivalentní úprava pro sčítání a odčítání
 • 129/2 –do sešitu -  řešíme podle příkladů z tabulky x – 3 = 6, 2x = x – 4 

Úkol: Do prověrkového sešitu nebo na papír vypočítej tyto dva příklady: SB str. 94 cv. 4 a 95/14 (nezapomeň poznamenat zadání příkladu, nákres, vzorec, dosazení do vzorce, výpočet a správnou odpověď). Práci podepiš. Příklady naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do pátku 3.4. 

2.4.

 • uč. str. 130 - 2. Ekvivalentní úprava pro násobení a dělení. Pořádně pročíst!
 • 130/3  do sešitu - podle příkladů z tabulky nad cvičením

3.4.

 • 131/4 do sešitu
 • 131/5 – pořádně prostudovat – opiš rovnice do sešitu, vypočítej a proveď zkoušky

6.4.

 • uč. str. 131. Prostudovat teorii pod cvičením 5.

Pokus se rovnici 4x – 7 = 9x + 3 – 10x vyřešit, proveď zkoušku (rovnice z tabulky).

 • 132/6 a),b),c) - do sešitu.  Zkoušku proveďte vždy u první rovnice.

 

7.4.

 • SB 57/9 a), b), c) do sešitu
 • SB 57/10 a), b), c) do sešitu

Správné zadání b) 6 × (7 + 4x) = 23x

 • Rovnice se závorkami řešíme tak, že nejdříve roznásobíme závorku, pak upravujeme. Př. 4×(z + 3) = 26 – 3z

                                                                                                                                                                         4z + 12 = 26 – 3z

Lineární rovnice se závorkami.pptx (1.54 MB)

 

8.4.

 • uč. str.132/7 – do sešitu. Zkoušku proveď u 1. rovnice.

 

Připomínám, že při zápisu do sešitu nezapomeň napsat datum zápisu, nadpis tématu a zadanou práci.

V případě, že něčemu nebudeš rozumět, poznamenej si to např. na desky sešitu. Snažte se učivo pochopit. Když se ti nepodaří vyřešit všechny rovnice, tak se nic neděje. Až se uvidíme, vysvětlíme si to. Případné dotazy napiš na e- mail ZSBreznik@seznam.cz.

Přeji, pokud to půjde, pěkné Velikonoce.

                                                                                               Jarolímová

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

Kap. 7. VÁLEC uč. M8 str. 118

 7.1. Válec, síť válce ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Přečíst teorii str. 118, 119, do sešitu nákres válce str. 118 + definice válce

 119/1

str. 119 - připomenou si síť kvádru, hranolu, válce

str. 120/4 do sešitu

120/7 - vyrob si válec

7.2. Povrch a objem válce uč. str. 121 

Povrch ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

121/1 - prostudovat

str.122 - nákres válce + vzorec S (povrch válce)

122/3 a), b) do sešitu

122/6 do sešitu

Objem - uč. str. 123 - zapsat vrorec ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

123/8 - prostudovat

123/9 a), b) do sešitu

123/10 prostudovat

124/11, 12, 13, 15 do sešitu

Opakování uč. str. 125 do sešitu ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

Pro bystré hlavy - pro žáky, kteří mají známku 1, 2 z matematiky

 

Průběžně opakovat výrazy např. ze sbírky matematická cvičení str. 59 - 60 po Rozdíl druhých mocnin (včetně)