Obsah

12. 6.

Dnes nás čekají poslední 2 kapitolky, které se týkají genetiky. Přečtěte si str. 112 - 115, prohlédněte si schémata dědičnosti a zapište si shrnutí na str. 113 a 115.

Vypracuj PS na str. 54.

Na email pošli následující vypracované strany v PS: str. 50, 51 a 54.

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 6.

Přečtěte si str. 108 - 111.

Nadpis si dejte podle učebnice ZÁZRAK ZROZENÍ .

Opište si shrnutí a napiš odpovědi na 1., 2. a 5. otázku.

Druhý nadpis bude zase podle učebnice OD NAROZENÍ DO SMRTI .

Opět opište shrnutí a zkopíruj a nalep si  nebo opiš tabulku ze str. 111.
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 6.

Přečtěte si na str. 106 - 107 další kapitolu a tou je POHLAVNÍ SOUSTAVA. prohlédněte si pečlivě obrázky a prěčtěte si informace na lištách. Na otázky si vyhledejte odpovědi.

Do zápisu opiš shrnutí. 

V PS vypracuj str. 50 a 51.

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 6.

Přečtěte si str. 104 - 105 v učebnici i s informacemi na lištách.

Nadpis bude HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Do zápisu si opište shrnutí a opište nebo zkopírujte a nalepte tabulku s přehledem žláz, vylučovaných hormonů a účinky hormonů.

Na email pošli vypracované úkoly z 24. 4., PS str. 42 (6. 5.), 20. 5. a 27. 5.

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 5.

Dnes budete pracovat v PS. Zopakujete si smyslovou soustavu => vypracujte úkoly na str. 46 - 49.

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 5.

Další ze smyslů je ZRAK. Přečtěte si o něm na str. 102 - 103. Zapište si shrnutí ze str. 103 a písemně odpovězte na následující otázky:

1. Co je spojivka a kde se nachází?

2. Co způsobuje šilhavost?

3. Co je zornice?

4. Co je akomodace?

5. Vysvětli: krátkozrakost a dalekozrakost, jakými čočkami se upravují a obě čočky si z lišty zakresli.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 5.

Dnes máme  další ze smyslů, sluch. Orgánem sluchu je ucho, kterě je mnohem složitější, než předchozí smysly. 

Pozorně si přečtěte strany 100 - 101.  

Nadpis: Sluch

(opiš shrnutí ze str 101 a v pracovním sešitě vypracuj úkol 6 na str.47)

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 5.

V učebnici si přečtěte str. 98 - 99 a uděláme si společně zápis.

Nadpis bude SMYSLOVÉ ORGÁNY

Čich

- čichové receptory jsou v ............

- čichové buňky jsou uloženy v .............

- kvalita čichu závisí na ................

Chuť

- hlavní orgán chuti je ......, obsahuje ..................

(nakresli si jazyk a popiš si na něm, kde je jaká chuť)

Hmat

- umožňuje vnímat fyzikální podnněty - ...............

- receptory jsou uloženy v .................

- mechanoreceptory vnímají ...............

- termoreceptory .............

(Dnes budete pracovat i v pracovním sešitě na str. 43 - 45 pro zopakování nervové soustavy.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 5.

Přečíst str. 95 - 97.

Zápis:

NOSITELÉ SIGNÁLŮ

- obvodová NS - 2 typy nervových vláken: a) dostředivá (smyslová, senzorická)

                                                                          b) odstředivá (motorická)

- z nervových vláken se zkládají nervy

- 12 párů mozkových nervů - (vypiš si je z obr. na str. 95)

- 31 párů míšních nervů - (vypiš je i s počty ze str. 96 nebo si můžeš zkopírovat obr. míšní nervy na str. 96 a připsat si k nim z textu počty

- útrobní (vegetativní, autonomní) nervy - neovládáme vůlí

                                                                        - řídí činnost vnitřních orgánů a hladkého svalstva 

                                                                        - dělí se na sympatikus a parasympatikus 

zkopíruj a nalep nebo opiš tabulku Funkce útrobních nervů

____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5.

Dnes pokračujeme dál v nervové soustavě. Přečtěte si kap.  ŘÍDÍCÍ CENTRUM na str. 92 - 94 a vypracujte úkoly v PS na str. 43. 

Zápis si uděláme společně, tzn. přepíšete do sešitů a doplníte podle učebnice.

Nadpis: ŘÍDÍCÍ CENTRUM

MÍCHA - uložena v .......

              - 40 - 50 cm, dosahuje k ..........

MOZEK - přijímá informace ............

              - je obalen 3 ........... (vypiš si, jaké to jsou)

                pleny vytvářejí vak vyplněný ...............

              - z mozku vychází ............

- části mozku  (vypiš si ze str. 93 a napiš si ke každé části její funkci)

- mozkové laloky koncového mozku - (vypiš je a napiš, jaká centra se zde nacházejí)

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 5.

Přečti si pozorně str. 90 - 91.

Nadpis bude NERVOVÁ SOUSTAVA a opiš shrnutí na sr. 91.

Vypracuj úkoly v PS na str. 42.

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 4.

Napíšeme si zápis.

KOŽNÍ SOUSTAVA

- funkce kůže - (vypiš ze str.88)

- působením slunečních paprsků se v ní tvoří vitamín D

- skladba kůže: (vypiš ze str. 88)

- kožní útvary (str. 89)

- kožní žlázy (str. 89)

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 4.

1. Vypracuj úkoly v PS na str. 40. Pošli na email.

2. Přečti si v učebnici str. 88 - 89 KOŽNÍ SOUSTAVA a v pracovním sešitě si vypracuj úkol 1 na str. 41 a obrázek si také vybarvi.

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 4.

1. Vypracuj str. 38 v PS. Do příští hodiny pošli na email.

2.  Přečti si  uč. str. 86 - 87

Zápis:

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

(udělej si výpisky k jednotlivým částem vylučovací soustavy)

____________________________________________________________________________________________________________________________

17. 4.

Přečíst str. 84 - 85.

Zápis:

ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA

(opiš shrnutí na str. 85)

(pod shrnutí napiš odpověď na úkol 1 na str. 85)

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 4.

Přečíst str. 81 - 83.

Zápis:

UŽITEČNÉ ŽIVINY

(opiš shrnutí na str.83)

(za shrnutí napiš odpovědi na následující otázky)

  • Co je katabolismus?
  • Co je anabolismus?
  • Jakou funkci pro organismus mají - cukry

                                                                         - tuky

                                                                         - bílkoviny

                                                                         - voda

                                                                         - minerální látky

                                                                         - vitamíny

  • Které vitamíny jsou rozpustné v tucích a které ve vodě?

Vypracovanou práci mi pošli na email k hodnocení.

https://www.youtube.com/watch?v=TMnX76SlKDY

____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí osmáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to pro všechny mé předměty. S pozdravem Lenka Malá.

18. 3. 

Přečíst str. 66 - 68

Zápis do sešitů:

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

(doplňte a zapište)

- tvoří ji ........

- funkce krve -

                        -

                        -

-tělní tekutiny -

                         -

                         -

-rozdělení cév -

                          -

                          -

- kapsovité chlopně ...........

- krev - neprůhledná červená tekutina, 4 - 5 l ženy, 5 - 6 l muži

          - složení krve: (vypsat str. 67)

- krevní skupiny - A,B,AB,0

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 3.

Přečíst str. 69 - 70.

Zápis do sešitů (přepiš a doplň):

SRDCE

- dutý sval v ............. mezi ........

- je uloženo ve .............. - osrdečníku

- je velikosti pěsti, váží asi ........

- svislou přepážkou je rozděleno na ........ a ....... část

- srdce vyživují a zásobují kyslíkem .....................

 

Činnost srdce

- pravidelná, rytmická, střídá se ............ (= stah srdečního svalu) a ............. (ochabnutí, uvolnění)

- v klidu se srdce stáhne asi ....... za min.

- krevní oběh tvoří 2 okruhy:

   a) velký (tělní) oběh

   b) malý (plicní) oběh

- srdeční ozvy - vznikají při ............... (dají se poslouchat fonendoskopem)

- tonometr (..............) - k měření krevního tlaku

EKG (..................) - zaznamenává ........... aktivitu srdce

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 3. 

Průtok krve srdcem

Horní a dolní dutá žíla přivádí neokysličenou krev do pravé síně, z pravé síně proudí krev do pravé komory, z pravé komory je krev odváděna plicní tepnou do plic na okysličení. Z plic proudí okysličená krev plicními žilami do levé síně, odtud do levé komory, z levé komory je krev rozváděna aortou do celého těla. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 3.

Přečtěte si MÍZNÍ SOUSTAVU str. 71 - 73.

Pro lepší pochopení a zapamatování si pusťte následující odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=9OT-4YReCS4

Zápis:

MÍZNÍ SOUSTAVA

( do sešitů opiš shrnutí na str. 73, každou větu na novou odrážku)

Potom v uč. vyhledej níže uvedené pojmy a napiš do sešitů, co znamenají:

- přirozená imunita: .....

- umělá imunita: .......

- aktivní imunizace: .........

- pasivní imunizace: .........

- inkubační doba: ...........

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 4.

Přečíst str. 74 - 77.

Zápis:

DÝCHACÍ SOUSTAVA

(opiš a doplň)

- dýchání = respirace

- zajišťuje přísun ....... do krve a odvádí ...........

- dýchání vnější - výměna plynů mezi ..............

- dýchání vnitřní - výměna plynů mezi ..........

- horní a dolní cesty dýchací

- části dýchací soustavy:

(vypište si je postupně, jak jdou za sebou, nemusíte si k nim nic vypisovat, ale budete umět, jaké mají funkce, případně z čeho se skládají)

- plicní ventilace - výměna ...........

- vdech a výdech - dýchání je rytmické a automatické, ovlivňujeme je vůlí, umožňuje je činnost dýchacích svalů (bránice, mezižeberní svaly)

- dechová frekvence - počet .........

                                     - dospělý člověk - ............

                                     - dítě - ..........

                                     - mění se automaticky ............

- kyslíkový dluh - ..............

- spirometr - ..........

(Z tabulky na str. 76 si vypište 1. , 4. a 6. řádek. Jako 1. řádek beru DECHOVÝ OBJEM)

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 4.

Milí osmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis z 18.3., 27.3. a 1.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

Druhý úkol bude přečíst si TRÁVICÍ SOUSTAVU str. 78 - 80 a zapsat si zatím shrnutí. Trávicí soustava je rozsáhlé téma a tak si necháme podrobnější zápis na příští týden. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 4.

Zápis:

ČÁSTI TRÁVICÍ SOUSTAVY

1) dutina ústní - ohraničena rty, tvrdým a měkkým patrem, tvářemi

                            - jazyk - z příčně pruhované svaloviny

                                          umožňuje žvýkání a polykání

                            - zuby - nejtvrdší útvary v těle, dělí se na řezáky, špičáky, zuby třenové a stoličky

                                        - v čelistech jsou upevněny kořeny 

                                        - mezi korunkou a kořenem je krček

(sem si nakresli nebo zkopíruj STAVBU ZUBU a MLÉČNÝ A TRVALÝ CHRUP I S POPIISEM)

                             - slinné žlázy - 3 páry velkých: příušní, podčelistní, podjazykové + drobné žlázy ve sliznici dutiny ústní

                                                     - za den asi 1,5 l slin (obsahují 99% vody, 1% solí a bílkovin)

                                                     - bílkovina mucin tvoří hlen, enzym ptyalin štěpí škrob

2) hltan 

3) jícen

4) žaludek - potrava se zde shromažďuje, rozmělňuje a promíchává se žaludeční šťávou

    žaludeční šťáva - vylučována žlázami ve stěně žaludku

                                 - obsahuje HCl ( rozvolňuje vlákna masa, sráží mléko, ničí choroboplodné bakterie)

                                 - enzym pepsin štěpí bílkoviny

5) tenké střevo - probíhá zde největší část trávení a vstřebávání 

                            - 3 oddíly - dvanáctník, lačník, kyčelník

                            - délka 3 -5m, šířka asi 3cm

                            - sliznice se skládá z velkého množství klků (záhyby a výběžky)

                            - trávenina je rozkládána enzymy pankreatické šťávy ze slinivky břišní

                            - tráví se zde cukry, tuky, bílkoviny

trávicí žlázy - a) játra - největší žláza těla, asi 1,5kg, vylučují žluč,žlučovodem je odváděna do dvanáctníku, zajišťují emulgaci tuků, mají detoxikační funkci

                         b) slinivka břišní - uložena pod žaludkem, asi 18cm, tvoří pankreatickou šťávu, produkuje hormony

6) tlusté střevo - asi 1,5m dlouhé, 5-7cm široké

                            - je rozděleno na slepé střevo s červovitým výběžkem (apendixem)

                                                           vzestupný, příčný a sestupný tračník

                                                           esovitou kličku

                                                           konečník s řitním otvorem