Obsah

Milí osmáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to pro všechny mé předměty. S pozdravem Lenka Malá.

18. 3. 

Přečíst str. 66 - 68

Zápis do sešitů:

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

(doplňte a zapište)

- tvoří ji ........

- funkce krve -

                        -

                        -

-tělní tekutiny -

                         -

                         -

-rozdělení cév -

                          -

                          -

- kapsovité chlopně ...........

- krev - neprůhledná červená tekutina, 4 - 5 l ženy, 5 - 6 l muži

          - složení krve: (vypsat str. 67)

- krevní skupiny - A,B,AB,0

 

20. 3.

Přečíst str. 69 - 70.

Zápis do sešitů (přepiš a doplň):

SRDCE

- dutý sval v ............. mezi ........

- je uloženo ve .............. - osrdečníku

- je velikosti pěsti, váží asi ........

- svislou přepážkou je rozděleno na ........ a ....... část

- srdce vyživují a zásobují kyslíkem .....................

 

Činnost srdce

- pravidelná, rytmická, střídá se ............ (= stah srdečního svalu) a ............. (ochabnutí, uvolnění)

- v klidu se srdce stáhne asi ....... za min.

- krevní oběh tvoří 2 okruhy:

   a) velký (tělní) oběh

   b) malý (plicní) oběh

- srdeční ozvy - vznikají při ............... (dají se poslouchat fonendoskopem)

- tonometr (..............) - k měření krevního tlaku

EKG (..................) - zaznamenává ........... aktivitu srdce

 

25. 3. 

Průtok krve srdcem

Horní a dolní dutá žíla přivádí neokysličenou krev do pravé síně, z pravé síně proudí krev do pravé komory, z pravé komory je krev odváděna plicní tepnou do plic na okysličení. Z plic proudí okysličená krev plicními žilami do levé síně, odtud do levé komory, z levé komory je krev rozváděna aortou do celého těla. 

 

27. 3.

Přečtěte si MÍZNÍ SOUSTAVU str. 71 - 73.

Pro lepší pochopení a zapamatování si pusťte následující odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=9OT-4YReCS4

Zápis:

MÍZNÍ SOUSTAVA

( do sešitů opiš shrnutí na str. 73, každou větu na novou odrážku)

Potom v uč. vyhledej níže uvedené pojmy a napiš do sešitů, co znamenají:

- přirozená imunita: .....

- umělá imunita: .......

- aktivní imunizace: .........

- pasivní imunizace: .........

- inkubační doba: ...........

 

1. 4.

Přečíst str. 74 - 77.

Zápis:

DÝCHACÍ SOUSTAVA

(opiš a doplň)

- dýchání = respirace

- zajišťuje přísun ....... do krve a odvádí ...........

- dýchání vnější - výměna plynů mezi ..............

- dýchání vnitřní - výměna plynů mezi ..........

- horní a dolní cesty dýchací

- části dýchací soustavy:

(vypište si je postupně, jak jdou za sebou, nemusíte si k nim nic vypisovat, ale budete umět, jaké mají funkce, případně z čeho se skládají)

- plicní ventilace - výměna ...........

- vdech a výdech - dýchání je rytmické a automatické, ovlivňujeme je vůlí, umožňuje je činnost dýchacích svalů (bránice, mezižeberní svaly)

- dechová frekvence - počet .........

                                     - dospělý člověk - ............

                                     - dítě - ..........

                                     - mění se automaticky ............

- kyslíkový dluh - ..............

- spirometr - ..........

(Z tabulky na str. 76 si vypište 1. , 4. a 6. řádek. Jako 1. řádek beru DECHOVÝ OBJEM)

 

3. 4.

Milí osmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis z 18.3., 27.3. a 1.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

Druhý úkol bude přečíst si TRÁVICÍ SOUSTAVU str. 78 - 80 a zapsat si zatím shrnutí. Trávicí soustava je rozsáhlé téma a tak si necháme podrobnější zápis na příští týden.