Obsah

15. 6.

Než odevzdáte učebnice, pročtěte si zbývající kraje, je jich ještě 5. Začíná to krajem Vysočina na str. 68.

Mnozí budete trávit prázdniny jen v ČR a mnoho věcí, o kterých jste se během studia krajů učili, uvidíte nebo i navštívíte.

Postupně vám sem budu vkládat videa ke zbývajícím krajům, tak se na ně podívejte.

Kraj Vysočina

https://www.youtube.com/watch?v=lt44rs77j18

_____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 6.

Přečtěte si v učebnici str.59 - 67. Zápis si dělat nemusíte. Když budete pozorně číst a podíváte se na vložená videa, něco si ke každému kraji zapamatujete. Dávám vám toho víc, abychom stihli projít všechny kraje ČR.

Liberecký kraj

https://www.youtube.com/watch?v=21MSUs1EH8I

Královéhradecký kraj

https://www.youtube.com/watch?v=2f1Dn1hwtDQ&list=PLUqmu81o92snwcAAa10bT2frB1S95MyNS&index=20

Pardubický kraj

https://www.youtube.com/watch?v=fPvdSRFC9T0

_____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 6.

Vypracuj ve wordu opakování na str. 58. Piš celé věty nebo otázku a odpověď, ať je jasné, že víš, na co odpovídáš. 

Vypracovanou práci pošli do středy 10. 6. na email.

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 6.

Udělejte si stručný zápis ke KARLOVARSKÉMUÚSTECKÉMU KRAJI stejně jak 27. 5.

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 6.

Dnes je Mezinárodní den dětí, proto si dáme méně práce. Čekají nás další dva kraje

KARLOVARSKÝÚSTECKÝ. Dnes se podívejte na videa a příště si uděláme zápis.

Karlovarský kraj

https://www.youtube.com/watch?v=Av_R7oF6Sy0

Ústecký kraj

https://www.youtube.com/watch?v=3Y8Oi-9wUrQ

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 5.

Přečtěte si str. 46 - 51. Jsou to dva kraje JIHOČESKÝPLZEŇSKÝ. Snažte si zapamatovat, co je pro každý kraj typické, opište si základní údaje z tabulky ke každému kraji a pokud netrváte na tom, že musíte mít dlouhý zápis, opište si vždy jen shrnutí. Je na str. 48 a 51 dole. 

A tady máte videa o zmíněných krajích.

https://www.youtube.com/watch?v=R1-KYBlJPFM

https://www.youtube.com/watch?v=_T9xiB08olA

Jen chci připomenout, nezapomeňte na projekt. Už ho mám od dvou žáků. Můžete ho už posílat na mail.

Dáme si termín do 5. 6.

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 5.
Milí osmáci, protože krajů je ještě moc a chci, abyste jimi aspoň prošli, trochu přidáme práce a zestručníme zápisy. 

Přečtěte si dnes str. 42 - 43 a udělejte si stručný zápis (heslovitě v odrážkách) podle minulého zápisu. Začněte vypracovávat zase ve wordu opakování na str. 45 (otázku a odpověď nebo odpovědi celou větou). Ať to máte napsané do další hodiny, než půjdeme na další kraj. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

20.5.

 Dnes si uděláme zápis k našemu hlavnímu městu.

Nadpis: PRAHA

(opiš si základní údaje z tabulky)

- nejmenší kraj ČR, sídlo prezidenta, vlády, parlamentu, důležitých státních a mezinárodních institucí

Přírodní podmínky

- povrch - Pražská plošina, n.v. do 300m n.m. 

- vodstvo - Vltava

Obyvatelstvo a sídla

- největší a nejlidnatější město ČR

- obyvatelé se dožívají nejvyššího věku z celé ČR

Hospodářství

- významný hospodářský region

- vytváří 1/3 celostátního HDP

- průmysl - (vypiš z učebnice str. 38 dole, tučně zvýrazněné)

- zemědělství - není rozšířeno

- služby - pracuje zde 90% obyv. 

- doprava - křižovatka dopravních cest, dálnice, železnice, letecká d., MHD (metro, autobusy, tramvaje)

Zajímavosti - památky, historické centrum

(Ze str. 40 - 41 si vypiš památky uvedené v uč.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 5.

Milí osmáci, dostali jsme se k 1. kraji, kterým je podle očekávání naše hlavní město.

Přečtěte si pozorně str. 37 - 41, prohlédněte  si obrázky, mapy a zjisti si odpovědi na sovičky 1 - 7.

____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5. 

 Dnes začínáme kraje České republiky. Nezapomeňte, že máte zadané kraje, na které máte vypracovat projekt.

Přečtěte si str. 36 v učebnici. Vytiskněte si mapu ČR a popište kraje a krajská města.

 http://www.zemepis.com/smkrajem.php

Vypracujte sovičku 1.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 5.

Vypracuj opakování na str. 34, úkol 1, 2, 3c. Piš otázku a odpověď. Opakování napiš ve wordu a pošli na email.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. 5.

Přečti si str. 32 - 33 SLUŽBY, DOPRAVA A SPOJE a pomocí tučně zvýrazněných částí vět si udělej zápis.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 5.

Dostali jsme se k opakování na str. 31.

Opakování vypracujte a pošlete na email.

1. úkol: přepíšeš i se zadáním

2. úkol: odpovíš celými větami, aby bylo jasné na co odpovídáš

3. úkol: též odpovědi celými větami

4. úkol: zapíšeš dvojice

5. úkol: napíšeš, co je na 1. - 4. obrázku

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 4

Přečti si str. 28 - 30.

Nadpis: ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

(vypiš si z prvního odstavce, do jakých odvětví se dělí)

(potom si ke každému odvětví napiš stručný zápis)

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 4.

Přečti si str. 27.

Zápis:

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

(udělej si zápis podle tučně zvýrazněných částí vět a podle Z na str. 27 dole si dopiš k zápisu, co je biomasa)

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 4.

Přečti str. 26.

Zápis:

PRŮMYSL

(max. 4 odrážkami si zapiš vývoj průmyslu v ČR)

 

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

- 82% z celkové těžby - energetické suroviny (hlavně černé a hnědé uhlí)

- nerudné suroviny - kaolin, sklářské písky (sklářství, výroba porcelánu, keramiky)

                                  - štěrkopísky, vápenec, žula (stavebnictví)

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 4.

1. Zápis:

ZEMĚDĚLSTVÍ

(opiš shrnutí na str. 24 dole)

2. OPAKOVÁNÍ - Zemědělství str. 25

(vypracuj a pošli na vyhodnocení)

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 4.

Přečti si str. 22 - 24.

Písemně odpověz na sovičku 1 na str. 22, sovičku 4 na str. 23 a sovičku 5 na str. 24.

Odpovědi i s minulým zápisem mi pošli na email. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 3.

Učebnice ČR- přečíst str. 6-7.

Odpovědět si na otázky u SOVIČEK 2-6. (Správné odpovědi na otázky si můžete zkontrolovat v klíči str. 93.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 3.

Milí osmáci, trochu se nám to zkomplikovalo, neboť jsem nepočítala s tím, že dojde k této situaci a vybrala jsem si vaše sešity ke kontrole a zhodnocení práce. Protože jsem vám je nemohla po prázdninách vrátit, pište prosím zápisy na papíry, které si pak vlepíme společně do sešitů. Pokud někdo z vás nemá doma papíry nebo náhradní sešit, který by mohl na zápisy využít, nastuduje si zadané úkoly a bude z nich po návratu do školy přezkoušen. Tímto se vám omlouvám a doufám, že to nějak zvládneme. L. Malá

Přečtěte si stany 8 a 9 a udělejte si stručné výpisky.

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 3. 

Přečíst str. 10 a ze str. 11 Podzemní voda.

Udělat výpisky, odpovědět na SOVIČKY 5 a 6 (ústně).

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 3.

Přečíst a udělat zápis ze str. 11 - 12.

____________________________________________________________________________________________________________________________

30. 3.

Opakování str. 13

Kdo má možnost, zkopíruje si a vypracuje. Kdo nemůže zkopírovat, vypracuje si opakování na papír (stačí odpovědi).

Vypracujte podle zadání i úkol 3. 1. (2. úkol ve 3 nemusíte).

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 4.

Přečíst str. 14 - 16.

Zápis:

OBYVATELSTVO

(stačí zapsat shrnutí na str. 16 dole )

Písemně vypracujte SOVIČKY 1, 3, 4, 5.

 

Milí osmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis z 18.3., 25.3. a 30. 3. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 4.

A. Písemně vypracovat odpovědi na níže zadané otázky:

1. Příslušníci jakých národů žijí na území ČR?

2. Podle jakých rozdílů rozlišujeme tzv. národopisné oblasti?

3. Čím je ovlivněna hustota zalidnění?

4. Co je střední délka života a kolik roků to je?

5. Co jsou ateisté?

Odpovědi mi pošlete na email.

 

B. Přečíst str. 17 - 18.

Zápis (opiš a doplň):

SÍDLA

- většina obyvatel žije ve ......., nacházejí se hlavně v ......... a ..........

- lidé zde pracují ve ........, ............ a ............

- na vesnicích pracují lidé v ........... nebo .........

- velkoměsta ( > 100 000 obyv.) - např. ..........................

- světová velkoměsta (> 1 000 000 obyv.) - v ČR ..........

- v ČR je hustá ...  ........

- některé historické budovy nebo části měst jsou chráněny státem jako ...............

- nejcennější jsou zapsány do ................... UNESCO

Za zápis vypracuj sovičku 2 a 4 str. 17/18.

Zde něco o krajském městě:

https://www.youtube.com/watch?v=my9XvDwv7SE

https://www.youtube.com/watch?v=8dtekmREVK8

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 4.

Přečíst str. 20 - 21.

Zápis (doplň a přepiš):

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

- konec 19. století - České země průmyslově ............ oblast ...........

- 30. léta 20. století - celosvětová ..................

- po 2. světové válce - ....................

- období totality - hospodářství zaměřeno na těžký průmysl

- po roce 1989 - návrat k .............., privatizace, globalizace

                          - začínají převažovat služby ( obchod, bankovnictví, pohostinství)

                          - nárůst ...............

- 21. století - ČR se řadí mezi ............. (automobilový, potravinářský průmysl, věda a výzkum)