Obsah

16. 3.

Učebnice ČR- přečíst str. 6-7.

Odpovědět si na otázky u SOVIČEK 2-6. (Správné odpovědi na otázky si můžete zkontrolovat v klíči str. 93.)

 

18. 3.

Milí osmáci, trochu se nám to zkomplikovalo, neboť jsem nepočítala s tím, že dojde k této situaci a vybrala jsem si vaše sešity ke kontrole a zhodnocení práce. Protože jsem vám je nemohla po prázdninách vrátit, pište prosím zápisy na papíry, které si pak vlepíme společně do sešitů. Pokud někdo z vás nemá doma papíry nebo náhradní sešit, který by mohl na zápisy využít, nastuduje si zadané úkoly a bude z nich po návratu do školy přezkoušen. Tímto se vám omlouvám a doufám, že to nějak zvládneme. L. Malá

Přečtěte si stany 8 a 9 a udělejte si stručné výpisky.

 

23. 3. 

Přečíst str. 10 a ze str. 11 Podzemní voda.

Udělat výpisky, odpovědět na SOVIČKY 5 a 6 (ústně).

 

25. 3.

Přečíst a udělat zápis ze str. 11 - 12.

 

30. 3.

Opakování str. 13

Kdo má možnost, zkopíruje si a vypracuje. Kdo nemůže zkopírovat, vypracuje si opakování na papír (stačí odpovědi).

Vypracujte podle zadání i úkol 3. 1. (2. úkol ve 3 nemusíte).

 

1. 4.

Přečíst str. 14 - 16.

Zápis:

OBYVATELSTVO

(stačí zapsat shrnutí na str. 16 dole )

Písemně vypracujte SOVIČKY 1, 3, 4, 5.

 

Milí osmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis z 18.3., 25.3. a 30. 3. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá