Navigace

Obsah

lédněte videoTýden od 16. do 20. března

Pondělí 16.03. 

Nauč se 6 nepravidelných sloves (viz papír str. 4) – říkej si je nahlas, pozor na výslovnost

Napiš 6 krátkých vět do šk. sešitu, kde tato slovesa použiješ v minulém čase.

Úterý 17.03.

Zopakuj si ještě jednou L2 podle CD z pracovního sešitu.

Uč. cv. 3 str. 30 vypracuj do školního sešitu.

Zazpívej si písničku s videem.

Pátek 20.03.

Zopakuj si sloveso být v minulém čase (podle gramatického sešitu; I was, you were...)

Opiš si do gramatického sešitu tři tabulky z PS str. 70 – bude to nový čas (past continuous – min. průběhový). Stačí zapisovat holé věty (př. I was walking. = Zrovna jsem šel., You were walking. = Ty jsi zrovna šel...). Pracuj způsobem, kterým jsme zvyklí zapisovat časy. 

Týden od 23. do 27. března

Pondělí 23.03.

Hello children, 

zhlédněte video, ve kterém je dobře vysvětlen minulý průběhový čas (klikni zde). V PS vypracuj cv. 1 str. 24. Zopakuj si také anglické názvy států (klikni zde) a zkus zazpívat píseň kterou najdeš na tomto odkazu. Pokud se vám to podaří jste borky a borci.

Úterý 24.03.

Slovíčka L3A, napiš do gramatického sešitu cv. 4, 5, 7 z učebnice str. 33. 

Pátek 27.03.

Přečíst text učebnice 32 cv. 2 (klíč k vynechávkám: a)4, b)10, c)11, d)9, e)5:30). PS cv, 2 str. 24. Zazpívej si tuto nadčasouvou píseň (timeless song), kterou znáš z hodiny.

 

 

Týden od 30. března do 3. dubna

Pondělí 30.03.

Hello, how are you, hope you are well. Answer these questions:

 • What is the weathet like today?
 • When did you get up today?:)
 • Did you read any book ? What was it like?
 • What did you have for brekfast ?
 • How do you help in the house?
 • Did you cook any meal?

 Odpovědi na otázky zapište celou větou do sešitu ( Don't be lazy   :)

Watch this video about Rosa Coeli in Dolní Kounice click here

Projděte si i text pod videem a zkuste se naučit některé výrazy čí věty :):)

Úterý 31.03.

Practise irregular verbs page 4 (můžete  se klidně učit už všechna  nepravid. slovesa z celého papíru)Budoucí studenti se mohou učit i  3. tvar.

Practise past tense here

Next exercise is here

Sing a song click here ( it¨s about the solar system and is very slow :)

Pátek 03.04.

Write exercise 7 pg. 33 from  the textbook ( do škol. sešitu)

Learn vocabulary L3  A.B ( slovíčka L3)

Watch this video  about High Tatras click here

Don't forget to sing some song  for your pleasure

 

Týden od  6.dubna do 8.dubna

Pondělí 06.04.

Hello, I wish you a nice Easter !

Please watch this video about British Easter and then make the project about  it( projekt o Velikonocích v Británii udělejte

do velkého sešitu, barevné obrázky, anglické věty a výrazy) and send to me  ( stankovazsbreznik@seznam.cz)

Deadline is  Friday 17.4.

Úterý 07.04.

Stále si opakujte  nepravidelná slovesa, napište 10 vět (ne úplně krátkých)na slovesa oddíl 3 ( kdo nemá přehled sloves, použije 

slovesa v pracovním sešitě na konci), nezapomeňte poslat spolu s projektem :-)

Don't forget to sing this well-known song https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/fool-s-garden/lemon-tree-18509

 

Týden od 14.dubna do 17.dubna

I hope you had a good Easter and thank you and your parents  for sending your tasks.

Úterý 14.04.

Napište překlad vět  v učebnici str. 32 cv. 2. Je tam použít minulý průběhový, kdy činnost probíhala v určitém okamžiku v minulosti( např. He was sleeping - on zrovna spal. Je to stejné jako přítomný průběhový, ale posunuté do minulosti ).Znovu si ho zopakujte  podle  videa z 23.3.

Pošlete ke kontrole do pátku 17.4.

Pátek 17.04.

Make exercise 1,2 page 24 in your workbook

Now look at the Prague zoo and read in English about some interesting facts and information ( click here)

Příští hodinu budeme s těmito informacemi pracovat.

 

Týden od 20. dubna do 24. dubna

Hello and a nice spring  weather to you !

Pondělí 20.04.

You read about Prague zoo last time and now you can answear these questions:

 • 1. When was  the zoo opened to the public?
 • 2. What part of Prague is the zoo in ?Who is the director?
 • 3. When was the flood in the zoo?
 • 4. What kind of animals were returned to nature in Mongolia ?
 • 5. What is the total zoo area ?
 • 6. What is the daily consumption of carrots ?
 • 7. How many cameras are there in elephant's valley ?
 • 8. Who are:  Karkulka, Matyáš, Otylka,Nora, Slávek, Kašík ?

Odpovědi napište celou větou a pošlete do pondělí 27.4.

Úterý 21.04.

Workbook page 25 exercise 3( nakresli a napiš, so jsi zrovna v určitou dobu dělal - např. Yesterday at 5 PM I was watching TV),exercise 4 ( vytvoř otázky ke cv 2 - např What  was Alice reading? She was reading a book).

Pátek 24.04.

Workbook page 25, ex. 5,6( pořád se to  týká minulého průběhového času).

Podívejte se na pohádku O Červené karkulce a splňte i úkoly pod videem. Je to zábavné a něco se naučíte .Už víte, jak se řekne anglicky Červená karkulka ?

At the end you can play this game ( there is a ghost and a dragon and you can find some more things).Did you enjoy a game ?

 

Týden od 27. dubna do 30. dubna 

Hello, are you fine? Here are some new tasks for you.

Pondělí 27.04

Learn vocabulary L3A and B, make exercise 7a, page 33 in  the textbook - věty napiš do sešitu ( o tom, co kdo zrovna dělal- v minulém průběhovém čase -např Mr. Walker was taking a dog for a walk.).Pošli do pondělí 4.5.

Úterý 28.5.

Make  ex. 1, page 26 in workbook ( k tématu přírodní katastrofy )Vytvoř projekt k tématu Natural disaster. vyber si jednu z nich,    popiš konkretní událost a uveď některá fakta - kdy se to stalo, kde, atd.,  přidej  i obrázek, který  pomocí šipek popíšeš. Pošli do pondělí 4.5.

Have a nice time ! Don't forget to sing a song click here

 

Týden od 4. května do 7. května

Hello, children, have a nice spring week

Pondělí 04.05.

Read interview  in exercise 2  page 34 in the textbook and answer questions to John's story ( odpovědi celou větou). Write ex. 3  page 34 and  send me  both exercises - deadline is next Monday 11.5.

Úterý 05.05.

Watch the video about Shakespeare (click here)  - pod videem je i text a úkoly a jejich řešení, zkuste si to alespoň ústně a o Shakespearovi( klasiku anglické literatury ) si napište alespoň 10 vět do Projects .Také pošlete do 11.5.

A ještě nádherná  píseň od Beatles  zde  a pro hudebníky pro inspiraci zde 

 

Týden od 11. května do 15. května

Hello, children, are you fine?

Pondělí 11.05.

Workbook page 26- make exercise 2 and 3 - je to opakování k tématu Disasters. Dnes si vysvětlíme použití dvou časů: minulého průběhového a minulého prostého v souvětí. Uvedu příklad : I was going along the street,  when I saw my friend. Když jsem šel po ulici, uviděl jsem kamaráda. První věta v minulém průběhovém čase  označuje  děj, který probíhal a druhá věta v minulém čase prostém označuje děj, který do něj zasáhl jako jednorázová akce.Oba děje probíhají  ve stejný čas, jeden zasáhl do druhého.Věta v průběhovém čase vytváří pozadí děje a věta v prostém čase tvoří jednorázovou akci. Ještě jeden příklad:  I was going home,  when it started to rain. Když jsem zrovna šel domů, v určitém okamžiku do toho začalo pršet.  Udělejte si z tohoto zápis do gramatického sešitu a procvičte si to v PS str. 27, cv.4.

And here's a song

Úterý 12.05.

Ještě další cvičení na použití minulého průběhovémo a prostého - PS str. 27, cv. 5 a ústně si zkuste v učebnici str. 35, cv. 5.

Pátek 15.05.

Zhlédněte video  - známou Shakespearovu hru "Romeo and Juliet " , napište 10 vět a pošlete do pondělí 18.5 

 

Týden od18. 05.

Good morning, have a nice week 

Pondělí 18.05.

Přečtěte si text v učebnici strana 36 a odpovězte na otázky nahoře ve žlutém obdélníku. Odpovězte celými větami, pište čitelně a dbejte na úpravu. Pošlete do pondělí 25.5.

Úterý 19.05.

Zhlédněte video  - další velmi známou Shakespearovu hru " Hamlet ". Udělejte zápis do projekt. sešitu - 10 vět a pošlete do pondělí 25.5. Nezapomeňte na úkoly pod videem.

Pátek 22.05.

V pracovním sešitě na straně 28 vypracujte cvičení 1 a 2. Zopakujete si téma " House " Téma  si můžete procvičit na několika podrobnějších tématech: č.1č.2č.3č.4, č.5

 

Týden od 25. května do 29. května

Hello, children, have a nice week

Pondělí 25.05.

Read a text about Britain in textbook page 40 and answer the questions in ex. 1( odpovědi pište celou větou ), Translate the first paragraph (odstavec ) and send  all - deadline is  - Monday 1.6.

Úterý 26.05.

Make exercises 3,4,5 in workbook page 29

Pátek 29.05.

In textbook read page 38 and make ex. 2 page 39 ( true- false -doesn't say ) send please - deadline -1.6.

 

Týden od 1. června do 5. června 

Pondělí 01.06.

Hello, it's Children's Day ! Congratulations !

Here's some entertainment for you-----------here  ( british and american English)      here  (Australia )      here(Song Feelings)

So, enjoy this day !

Úterý  - pátek 02 - 05.06.

V učebnici str. 42 udělejte cvičení 1- celé přepište do sešitu a doplňte správné tvary sloves ( pozor! budete používat minulý průběhový - čas tvoří pozadí děje - probíhal určitou dobu - nebo minulý prostý - jednorázová akce, která najednou do probíhajícího děje zasáhla. Pozor, jsou tam také nepravidelná slovesa !) Cvičení pošlete do úterý 9.6. V prac. sešitě udělejte cv 1-2 str. 30.

 

Týden od 8. června do 12. června 

Hello, children

Pondělí 08.06.

Hlavní úkol tohoto týdne bude dopis kamarádovi/kamarádce  podle těchto bodů ( nezapomeňte na oslovení, rozloučení- love from.... a na úpravu této práce ) :

 • My day ( I get up..., I help....., I have lunch, I watch..., I play....)
 • My free time ( hobbies, favourite activities, sport, music, animals, nature...)
 • My plans for holiday ( I'd like to go/see....., I'll go/ travel to....,In August I'll  be at......)

 Práci si sestavte podle sebe, měla by obsahovat 13-15 vět,  pošlete do příštího pondělí 15. června .

And this is  a song by Avici, that you know.

Úterý 09.06.

Pracovní sešit str 31 cv. 3,4,5 a str. 32 cv 1,2

Pátek 12.06.

Pracovní sešit str. 32 - 33, cv .3,4,5

 And here's a  timeless song by John Lennon  " Imagine "

 

Týden od 15.června do 17. června 

Hello, children

Pondělí 15.06.- Úterý 16.6.

Procvičte si poslech, který pro vás bude lehký. Pro kontrolu je tam i text :-)

here     - Weekend          here - favourite things      here -  languages