Obsah

2.4. - 9.4. 2020

Milí sedmáci,

chválím Vás za zaslání testu z literatury. Známky se Vám objeví na bakalářích, čekám ještě na některé opozdilce. Vaše další úkoly pro tento týden jsou tyto:

Literatura

Nové téma - Starověká literatura uč. str. 25 - pročtěte si tuto stránku. Udělejte stručné výpisky a v PS str. 24-27 se seznamte s texty a vyřešte úkoly. Zkontroluji ve škole.

Mluvnice

V pondělí si prostudujte a zapište do školního sešitu, co je to přísudek slovesný složený (viz žlutý rámeček str. 98). Cv. 1, 2, 3 vyřešte ústně, cv. 4a napište do sešitu. Ústně si udělejte si i úkoly 4b, c, d. Je to opakování minulého učiva.

V úterý si zopakujte Podmět v uč. str. 100 - žlutá tabulka. (Učivo - Vedlejší věta přísudková - zatím odsouvám na později). Snažete se pochopit, co je podmět nevyjádřený, všeobecný a několikanásobný. Pokud se na učení budete soustředit, určitě to zvládnete.

Učivo ze žlutých rámečků si stručně zapište do školních sešitů, cv. na str. 100 a 101 si udělejte ústně.

Věřím, že všechny úkoly plníte zodpovědně, učíte se pro sebe, ne pro mě.

Sloh

Životopisy významné osobnosti (úkol z minulého týdne) zasílejte na můj e-mail. Moc jsem jich zatím neobdržela.

 

Ať jste zdraví a práce Vám jde rychle od ruky a také do hlavy, přeje M. Fröhlichová.

 

26.3. - 1.4. 2020

Opět Vás všechny zdravím. Doufám, že práci do češtiny zvládáte dobře. Posílám Vám proto další úkoly.

Literatura

Dokončili jste si kapitolku Poezie. V PS máte souhrnný test (já na str. 23), který si sami vyřešíte a výsledky zašlete na můj mail frohlichova.zsbreznik@seznam.cz (uveďte jméno a odpovědi ve tvaru "1a, 2b, ..."). Známky Vám pak zapíšu do bakalářů.

Mluvnice

V pondělí a v úterý prostudujte kapitolku o přísudku. Ze žlutého rámečku zapište do sešitu všechny tři druhy přísudku a uveďte příklad. Vše si procvičte podle cv. 1 a 2 str. 96 a 3, 4, 5, 6 str. 97. Nezapomínejte také na procvičování pravopisu. Ve Vaší učebnici jsou to str. 61 až 67.

Sloh

Minulou středu jste měli za úkol pročíst si kapitolku Životopis. Na apríla - 1.4. si vše zopakujte a udělejte cv. 4, 5 na str. 156. Písemně zpracujte životopis nějaké významné osobnosti. Práce mi zašlete na mail buďto napsané na papír a ofocené jako obrázek nebo pokud jste zdatní na PC můžete i jako dokument ve Wordu. Bude to známkovaný úkol. Připomínám, že ještě někteří neodevzdali charakteristiku - Můj literární (filmový) hrdina, kterou také budu známkovat. 

Ať se Vám viry vyhýbají a práce daří, přeje M. Fröhlichová.

 

20.3. - 25.3. 2020
V pátek si dokončete výpisky z učebnice Hravá literatura na str. 22-24 a vyřešte úkoly k textům v PS str. 17-22. Nezapomeňte také na recitaci jednoho z úryvků v pracovním sešitě. Ve volných chvílích nezapomínejte na čtení knížky, kterou si pak zapíšete do čtenářského deníku.

V pondělí a úterý se pusťte opět do mluvnice. Doufám, že se vám zdařil test - Větná stavba v UČ str. 93. Pokud ne, tak si učivo znovu projděte. Nyní vás čeká nová látka - Věty hlavní a vedlejší na str. 94 a 95. Ze žlutých rámečků si udělejte výpisky a všechna cvičení si projděte.

Ve středu si v učebnici na str. 154 pročtěte nový slohový útvar Životopis. Učivo ze žlutých rámečků stručně zapište do slohového sešitu. Dále si projděte ukázky z učebnice str. 154-155.

Ať se vám daří.

 

16.3. - 19.3. 2020

Milí sedmáci,

protože se nemůžeme scházet ve škole, budu Vám postupně zadávat úkoly, které budete zpracovávat samostatně doma. Až se opět sejdeme, vše si zkontroluji. Věřím, že si s touto prací poradíte zatím sami.

V tomto týdnu si prostudujte v učebnici strany 88 až 92:

  • druhy vět
  • věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent

Testem na straně 93 si ověřte, jak jste učivo zvládli. Prosím nešvindlujte, na výsledky se podívejte až po napsání testu! Otázky, které nebudete mít správně si znovu prostudujte, abyste pochopili, proč jste udělali chybu.

Brzy se Vám zase ozvu s další prací.

Zdraví Milena Fröhlichová