Obsah

 4.6.-12.6.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 4.6.

Středověká literatura  uč. str.34    Chorál

 • pročtěte si celou stránku
 • udělejte stručný zápis
 • pracujte s textem PS str. 44

V pátek 5.6. si vše zopakujte a vyřešte souhrnný test v PS na str. 45. Odpovědi např. 1c,2a... mi zašlete na můj mail do 7. 6.!!!

Mluvnice

Pondělí 8.6.

Pokračujte v učivu o vedl. větách. Opět se podívejte na výukový program na youtube - Vedl. věty 3 https://www.youtube.com/watch?v=JFhNrH6pKV0 Naučíte se poznat Vv předmětnou a doplňkovou. V učebnici máte toto učivo na str. 109 a 124, 125.

Úterý 9.6.

Procvičte se v určování vedl. vět uč. str.128 cv.1,2 a 3.

Chválím ty, kteří poctivě pracovali a učivo zvládli. Tímto jsme zakončili látku z mluvnice. Pokud někdo z vás vedl. věty nepochopil, nemějte obavy, toto učivo se bude opakovat i v 8. a 9.ročníku.

Literatura

Středa 10.6.

Písemnictví v českých zemích  uč. str. 35,36

 • pročtěte si vše v učebnici
 • udělejte stručný zápis

Čtvrtek 11.6.

Renesance a humanismus   uč. str. 37,38

 • opět si vše pročtěte
 • udělejte stručný zápis

Pátek 12.6.

Renesance a humanismus v české literatuře  uč. str. 39,40

 • opět si vše pročtěte
 • udělejte stručný zápis

Stručné zápisy do literárního sešitu můžete zpracovat buď sami podle učebnice, nebo ze středové části v PS str. 7( žlutý rámeček). Text můžete opsat nebo zkopírovat Toto učivo si prosím zapište co nejdříve. Koncem června už nebudete mít učebnice ze 7. roč., ale pouze pracovní sešit. Ten si pečlivě uschovejte na zářijové opakování.

V posledním týdnu(tj. od 15.6. - 17.6.) se věnujte opakování učiva a projděte si literární ukázky od str. 46 - 63.

Děkuji vám i vašim rodičům za spolupráci. Doufám, že vám i z této distanční výuky zůstane něco v hlavě. A když ne v hlavě, tak aspoň v sešitech, kde si to pak můžete v září zpětně dohledat.

Všechny zdraví Milena Fröhlichová

 

28.5.-3.6.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek  28.5

 

Středověká literatura  uč. str.32  Hrdinské eposy a romány

 • pročtěte si celou stránku
 • udělejte stručný zápis podle PS str. 7 ( Přehled učiva-středová část )

HRDINSKÉ EPOSY

Píseň o Rolandovi (Francie, poč. 12. st.) atd. celý žlutý rámeček vlevo nahoře

 • pak si pročtěte str. 32  LEGENDY
 • udělejte stručný zápis podle PS str. 7 ( Přehled učiva-středová část vpravo nahoře - modrý rámeček)

Pro urychlení práce můžete text okopírovat a vlepit do literárního sešitu.

Dalším vaším úkolem bude práce s texty - PS str. 39- 42

 • přečtěte si ukázky
 • vyřešte úkoly k textům

Mluvnice

Pondělí 1.6.  Přeji hezký den!

Doufám, že jste pochopili( podle videa na youtube) větné členy. Pokud ne, tak si je znovu zopakujte. Nyní vás totiž čeká nové učivo, které přímo s větnýmí členy souvisí. Jsou to vedlejší věty.

Opět zhlédněte video na youtube - Čeština na pohodu - Vedl. věty . 1. část https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4 se bude týkat Vv - podmětné, přísudkové a přívlastkové. Pak se na tuto látku podívejte do učebnice - Vv - přísudková  str. 99 

                                                                                                                                                                                   Vv - podmětná str. 102

                                                                                                                                                                           Vv - přívlastková str. 121 a 122

Na tuto práci máte vyčleněnu i úterní hodinu.

Středa 3.6.

Pokračujte v tématu Vedlejší věty - 2.část https://www.youtube.com/watch?v=nXVEJDqE9q0

 • zhlédněte video na youtube - Vv příslovečné
 • vše si procvičte podle uč. na str.110,111,113,115 a117

Abyste vše zvládli, využijte k tomu i páteční hodinu němčiny. Považuji za důležité učivo z mluvnice dokončit.

Přeji hodně chuti do učení.           Zdraví Milena Fröhlichová

21.5.-27.5.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 21.5.

Středověké drama - uč str.  31

 • pročtěte si zbývající dva růžové rámečky
 • udělejte si stručný zápis (Středověké drama a Mastičkář)
 • dále si vezměte pracovní sešit str. 37,38
 • a přečtěte si ukázku
 • vyřešte úkoly k textu str. 37,38 cv.1-9

Mluvnice

Pondělí 25.5.

Přívlastek postupně rozvíjející a přívlastek několikanásobný

Uč. str. 119

 • prostudujte žl. rámeček
 • stručně zapište do šk. sešitu
 • vyřešte cv. 6a,b na str. 119 a cv.7,8 str.120 (ústně)

Nápověda:  cv. 6a str.119 - moje brněnská- přívl. post. rozv. x  bylinkové i ovocné-přívl. několikanás.

Úterý 26.5.

Doplněk

Uč. str. 124

 • prostudujte žl. rámečky
 • stručně zapište do šk. sešitu
 • vyřešte cv. 1,2,3 a 4 na str. 124 (ústně)

Abyste tento větný člen lépe pochopili, opět se podívejte na youtube- Čeština na pohodu Doplněk

https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE

 Středa 27.5.

Dokončete si učivo k doplňku - uč. str.125 cv. 4(ústně) a cv.5 písemně do škol. sešitu

Nápověda: cv.4 na str. 125   v 1.,2. a 3. větě - byl malovaný, bude drahý, je biatlonista = Přjs(přísudek jmenný se sponou)

                                                  ve 4.,6. a 8. větě - jako zootechnik, za povedený, vyčerpaný = Do(doplněk)

 Dále Vám doporučuji vše si zopakovat podle youtube Čeština na pohodu Větný rozbor

https://www.youtube.com/watch?v=qo3wyN4MGZ4

Ať se Vám učení daří.

Zdraví MF

 

 

 

14.5.-20.5.2020

Milí sedmáci,

děkuji všem, kteří jste mi zaslali souhrnný test do literatury a cvičení do mluvnice na přísl. určení. Všechny úkoly, které mi posíláte, budou důležité pro závěrečné hodnocení.

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 14.5.

Středověká literatura - uč str. 30, 31

 • pročtěte si obě stránky
 • udělejte si stručný zápis z růžových rámečků (Středověk, Lidová literatura, Světská literatura, Náboženská literatura)
 • dále si vezměte pracovní sešit str. 36
 • a přečtěte si ukázky: O ženě zlobivé; Tajná žalost; Hospodine, pomiluj ny
 • vyřešte úkoly k textům str. 36, 37 cv. 1, 2, 3, 4, 5

Mluvnice

Pondělí 18.5.

Příslovečné určení podmínky a přípustky - učebnice str. 116

 • nastudovat žl. tabulku
 • stručný zápis do škol. sešitu
 • procvičit na cv. 1, 2, 3, 4 na str. 116 ústně

Kontrola výsledků:

cv.1- po dešti (PUpodm), při teplotě (PUpodm), při bouřce (PUpodm), ...

cv.2- i přes vyčerpání (navzdory vyčerpání), i přes zvyklosti, navzdory horku, ...

cv.3- proti zvyklostem (PUpříč), v rozporu s předpovědí (PUpříč), za deště (PUpodm), po předložení (PUpodm)...

 

Abyste toto nové učivo lépe zvládali, doporučuji Vám výukové video na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

 

Úterý 19.5.

Přívlastek uč str. 118

 • nastudujte si první žlutou tabulku - Přívlastek shodný
 • udělejte si stručný zápis
 • vyřešte cv. 1 (Nápověda: naše sestra, velká milovnice, někteří lidé, s jednoduchými úlohami, ...)
 • nastudujte si druhou žlutou tabulku - Přívlastek neshodný
 • udělejte si stručný zápis
 • vyřešte cv. 2 a 3 ústně
  • Nápověda: 2a. román Volání divočiny (Pkn), období zlaté horečky (Pkn), knihy Cesta domů (Pkn), ovčák Tam (Pkn), Válka s mloky (Pkn), pramen Vltavy (Pkn), od obce Kvilda (Pkn), vrchol Beskyd (Pkn), rys ostrovid (Pkn), houkání sovy (Pkn)
  • 2b: zlatá (Pks) horečka, hlavním (Pks) hrdinou, šetlandský (Pks) ovčák, Čapkův (Pks) protiválečný (Pks) román, nejvyšší (Pks) vrchol, Lysá (Pks) hora, kočkovité (Pks) šelmy
  • 3a: test ze zeměpisu, sešit Jirky, představení v divadle, ...
  • 3b: lázeňský pobyt, nákupní taška, tetin dopis, ...

Opět doporučuji zhlédnout výukové video na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VOdyiuClmF4&pbjreload=10

Zkuste si najít i další výuková videa "Čeština na pohodu" pro ostatní větné členy i jakoukoli jinou látku, které potřebujete více porozumět.

Sloh

Středa 20.5.

Zopakujte si vše, co jsme se ve slohu naučili a vyřešte test na str. 162, 163. Sdělte mi Vaše výsledky (počet chyb).

Na Vaše odpovědi se těším a přeji hodně chuti do práce.

MF

 

7.5.-13.5. 2020

Učivo:

Literatura

 • zopakovat celou kapitolku Starověká literatura
 • vyřešit souhrnný test v PS na str.34 (30?)
 • poslat ho na můj e-mail buď ofocený nebo stručné odpovědi (1a, 2b...) přímo do mailu do 10.5.

Mluvnice

Pondělí 11.5.

Uč. str.114   Příslovečné určení příčiny a účelu

 • nastudovat žl. tabulku
 • stručný zápis do škol. sešitu
 • procvičit na cv. 1, 2, 3, 4 na str. 114

Kontrola výsledků:

cv.1 - zimou, kvůli alergii, pro nevolnost, pro maličkost... Pupř. - přísl. urč. příčiny, ptáme se: proč? nebo z jaké příčiny?

cv. 2 - pro zdraví, pro okrasu, na kácení stromů, chytat ryby Puúč. - přísl. urč. účelu, ptáme se: proč, za jakým účelem?

cv. 3 - po proběhnutí (Puč), radostí (Pupř.), při přednášce (Puč), únavou (Pupř.), při představení (Puč), smíchy (Pupř.), kvůli dětem (Pupř.), zimou (Pupř.), do obchodu (Pum), pro banány (Puúč.), k nám (Pum), v neděli (Puč), na návštěvu (Puúč.), na hlídání (Puúč.), do lesa (Pum), na houby (Puúč.), pro zahřátí (Puúč.), na zdraví (Puúč.), do obchodu (Pum), podívat (Puúč.), na zkoušky (Puúč.)

cv. 4 - A. c, B. a, C. b

Úterý 12.5.

Zopakujte si minulou látku na str. 114 a vyřešte ofocené cvičení (tabulku máte jako malou nápovědu). Příslovečná určení vypište i s určením pod sebe a pošlete mi je na email do15. 5.

Sloh

Středa 13.5.

Mediální komunikace

Správné odpovědi ze cv. 1b,c na str.160,161 jsou: A) ROZHLAS, B) TELEVIZE C) NOVINY D) INTERNET

                                              1d - noviny, rozhlas, televize, internet

Nová látka: Periodikum uč. str. 161

 • pročtěte si žl. tabulku
 • udělejte stručný zápis do sloh. sešitu
 • vyřešte cv. 2,3 na str.161

Na vaše práce z literatury a mluvnice se těší   

                                                                                         M. Fröhlichová

 

30.4. - 6.5. 2020

Milí sedmáci,

opět budeme pracovat z domova. Úkoly na tyto dny jsou následující:

Literatura

Ve čtvrtek 30.4. si dokončete v PS na str. 33 práci na ukázce od P.V. Mara: Aeneis cv.1-5. Pak Vás čeká další téma Antické drama

uč. str.28,29. Vše si pročtěte, udělejte si stručný zápis a potom se pusťte do práce s textem v PS na str. 31 a 32, úkoly 1-11.

 

Mluvnice

Pondělí 4.5.

Uč. str. 110 téma: Příslovečné určení a příslovečné určení místa a času

 • pročtěte si 1. a 2. žlutou tabulku
 • udělejte si stručný zápis do šk. sešitu
 • učivo si procvičte ústně na cv. 1 na str.110

Kontrola výsledků: do boudy (Pum), z Ostravy (Pum), Brnem (Pum) , na zastávce, tunelem,přes les, k babičce, na chalupu, kam, do Itálie (Pum)- otázky: kam, kudy, odkud?

                                  do hodiny, za týden, před usnutím, zřídka,dnes, na chvilku, dnes, po dvou, dvakrát, do měsíce, na dva týdny - Puč - otázky: kdy, odkdy, dokdy, jak dlouho?

Úterý 5.5.

Uč. str. 112 Přísl. urč. způsobu a míry

 • pročtěte si žlutou tabulku
 • udělejte si stručný zápis do šk. sešitu
 • učivo si procvičte ústně na cv. 1,2,3 na str.112

Kontrola výsledků cv. 3 na str. 112:

v srpnu (kdy? - Puč), před lety (Puč), v Písku (kde? - Pum), na místech (Pum), po deštích (Puč), jindy (Puč), vcelku (Pumí), klidně (Puz), z koryta (Pum), pod vodou (Pum), tehdy (Puč), naštěstí (Puz), po opadnutí (Puč), zcela (Pumí), v dubnu (Puč), dnes (Puč), po nábřeží (Pum), těžko (Puz), zde (Pum), do výšky (Pum)

Další procvičení příslovečného určení najdete na internetových stránkách http://www.umimecesky.cz/ nebo v loňském pracovním sešitě.

Sloh

Středa 6.5.

Děkuji za zaslání odpovědí ke cv. 2e na str. 159. Správné odpovědi měly být: A. ano, B. ne, C. ne, D. ano.

Nové téma: Úvod do mediální komunikace

 • přečtěte si žlutou tabulku na str. 160
 • stručný zápis do slohového sešitu
 • vyřešte si cv. 1a, b na str. 160 a c, d, e, f na str. 161.
 • úkol 1c - Kdo se nám zde představil? mi opět pošlete do mailu.

Na Vaše odpovědi se těší M. Fröhlichová

 

23.4. - 29.4. 2020

Milí sedmáci,

děkuji Vám i Vašim rodičům za spolupráci a snahu něco se naučit. Opět pokračujeme v práci z domova.

 

Literatura

Ve čtvrtek Vás čeká téma Antika - uč. str. 27

 • pročtěte si na str. 27 - Homér
 • udělejte si stručný zápis do liter. sešitu
 • v PS na str. 29, 30 pracuj s texty Odyssea a Ilias
 • dále si zapište i řeckou básnířku Sapfó a římské básníky P. O. Naso, P. V. Maro uč. str. 27, 28.

 

Mluvnice

Pondělí 27.4.

Byli jste úspěšní v testu? Doufám, že ano. Pokud ne, k učivu se znovu vraťte.

Dnes Vám posílám jedno cvičení, které budu známkovat. Vaším úkolem bude z tohoto cvičení vypsat podmět a přísudek a správně doplnit i, y nebo a. Bude to celkem 10 holých vět. Pošlete mi je na můj e-mail (frohlichova.zsbreznik@seznam.cz) do 30.4.

Př.: 0. Skupinky se tlačily.

1.

2.

...

10.

 

Úterý 28.4.

Uč. str. 108 - Předmět

 • pročíst žlutou tabulku
 • stručný zápis do školního sešitu
 • cv. 1, 2, 3 str. 108 ústně

Kontrola výsledků - cv. 1 str. 108:

Kopanou (1 = podst. jméno), mu (3 = zájmeno), každého (3), někomu (3), druhému (4), dospělým (2), ji (3), hurá (10), ano (9), o dobývání (1), tmy (1)

Snad jste učivo pochopili. Jinak doporučuji stránky http://www.umimecesky.cz/

 

Sloh

Středa 29.4.

Pokračujte v tématu Výtah

 • uč. str. 159 cv. 2 a, b, c, d, e
 • úkol e mi pošlete písemně na můj mail (např. A. ano, B. ne, C. ..., D. ...)

Nezapomínejte procvičovat pravopis a trénovat diktáty. Také si něco hezkého přečtěte. Máte určitě spoustu volného času.

Těším se na Vaše maily!

S pozdravem M. Fröhlichová

 

16.4. - 22.4. 2020

Milí sedmáci,

děkuji všem, kteří jste mi zaslali Vaše práce na můj e-mail. Známky se Vám už objevily na bakalářích. Co Vás čeká tento týden?                        

Literatura

Ve čtvrtek pokračujte dále v učebnici str. 26 Bible.

Udělejte si:

 • stručný zápis do literárního sešitu
 • PS str. 28 přečti ukázku (Kain a Ábel) a vyřeš úkoly

Mluvnice

V pondělí pokračujte ve shodě přísudku s podmětem. Pozorně čtěte žl. rámečky a řešte cvičení na str. 104 - 106.

V úterý si vše zopakujte a vyřešte test na str. 107. Pak si ho sami zkontrolujte. Pokud jste někde chybovali, k otázce se znovu vraťte.

Sloh

Ve středu se věnujte tomuto učivu:

 • výtah (učivo známe ze 6. ročníku), uč. str. 158.
 • zápis ze žl. rámečku do slohového sešitu
 • str. 158 cv. 1 a, b, d ústně, c písemně.

 

Hodně úspěchu a chuti do Vaší další práce přeje Milena Fröhlichová

 

9.4. - 15.4. 2020

Milí sedmáci,

chválím Vás za zaslání životopisu významné osobnosti.  Respektuji, že máte velikonoční prázdniny, proto na tento týden bude učiva méně, ale věřím, že Vám zbude čas na čtení knížky nebo procvičování pravopisu - viz. uč. str. 50- 67 .

V úterý 14.4. si zopakujte, co je to podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný a několikanásobný. Vedlejší větu podmětnou zatím vynechejte ( str. 102), ale pusťte se do procvičování shody přísudku s podmětem (učivo známé z nižších roč.). Pozorně si pročtěte žluté rámečky. Do sešitu si zapište nadpis a to nejdůležitější z 1. a 2. tabulky. Cv. 1, 2 na str. 103 vyřešte ústně a cv. 3 si napište do sešitu. Tento úkol budu kontrolovat ve škole.

Ve středu si přečtěte v uč. str. 157 nové slohové téma Pozvánka. Udělejte si stručný zápis do slohového sešitu. Pak si prohlédněte pozvánky v uč. cv. 1 na str. 157 a zkontrolujte, zda tam nechybí některý důležitý údaj. Vytvořte pěknou pozvánku na nějakou kulturní nebo sportovní akci, která se kvůli koronaviru nemohla konat a pošlete mi ji na můj email. Hezké práce ohodnotím  1.

Přeji krásné Velikonoce a hlavně hodně zdraví Vám i Vašim rodičům.

 

2.4. - 9.4. 2020

Milí sedmáci,

chválím Vás za zaslání testu z literatury. Známky se Vám objeví na bakalářích, čekám ještě na některé opozdilce. Vaše další úkoly pro tento týden jsou tyto:

Literatura

Nové téma - Starověká literatura uč. str. 25 - pročtěte si tuto stránku. Udělejte stručné výpisky a v PS str. 24-27 se seznamte s texty a vyřešte úkoly. Zkontroluji ve škole.

Mluvnice

V pondělí si prostudujte a zapište do školního sešitu, co je to přísudek slovesný složený (viz žlutý rámeček str. 98). Cv. 1, 2, 3 vyřešte ústně, cv. 4a napište do sešitu. Ústně si udělejte si i úkoly 4b, c, d. Je to opakování minulého učiva.

V úterý si zopakujte Podmět v uč. str. 100 - žlutá tabulka. (Učivo - Vedlejší věta přísudková - zatím odsouvám na později). Snažete se pochopit, co je podmět nevyjádřený, všeobecný a několikanásobný. Pokud se na učení budete soustředit, určitě to zvládnete.

Učivo ze žlutých rámečků si stručně zapište do školních sešitů, cv. na str. 100 a 101 si udělejte ústně.

Věřím, že všechny úkoly plníte zodpovědně, učíte se pro sebe, ne pro mě.

Sloh

Životopisy významné osobnosti (úkol z minulého týdne) zasílejte na můj e-mail. Moc jsem jich zatím neobdržela.

 

Ať jste zdraví a práce Vám jde rychle od ruky a také do hlavy, přeje M. Fröhlichová.

 

26.3. - 1.4. 2020

Opět Vás všechny zdravím. Doufám, že práci do češtiny zvládáte dobře. Posílám Vám proto další úkoly.

Literatura

Dokončili jste si kapitolku Poezie. V PS máte souhrnný test (já na str. 23), který si sami vyřešíte a výsledky zašlete na můj mail frohlichova.zsbreznik@seznam.cz (uveďte jméno a odpovědi ve tvaru "1a, 2b, ..."). Známky Vám pak zapíšu do bakalářů.

Mluvnice

V pondělí a v úterý prostudujte kapitolku o přísudku. Ze žlutého rámečku zapište do sešitu všechny tři druhy přísudku a uveďte příklad. Vše si procvičte podle cv. 1 a 2 str. 96 a 3, 4, 5, 6 str. 97. Nezapomínejte také na procvičování pravopisu. Ve Vaší učebnici jsou to str. 61 až 67.

Sloh

Minulou středu jste měli za úkol pročíst si kapitolku Životopis. Na apríla - 1.4. si vše zopakujte a udělejte cv. 4, 5 na str. 156. Písemně zpracujte životopis nějaké významné osobnosti. Práce mi zašlete na mail buďto napsané na papír a ofocené jako obrázek nebo pokud jste zdatní na PC můžete i jako dokument ve Wordu. Bude to známkovaný úkol. Připomínám, že ještě někteří neodevzdali charakteristiku - Můj literární (filmový) hrdina, kterou také budu známkovat. 

Ať se Vám viry vyhýbají a práce daří, přeje M. Fröhlichová.

 

20.3. - 25.3. 2020
V pátek si dokončete výpisky z učebnice Hravá literatura na str. 22-24 a vyřešte úkoly k textům v PS str. 17-22. Nezapomeňte také na recitaci jednoho z úryvků v pracovním sešitě. Ve volných chvílích nezapomínejte na čtení knížky, kterou si pak zapíšete do čtenářského deníku.

V pondělí a úterý se pusťte opět do mluvnice. Doufám, že se vám zdařil test - Větná stavba v UČ str. 93. Pokud ne, tak si učivo znovu projděte. Nyní vás čeká nová látka - Věty hlavní a vedlejší na str. 94 a 95. Ze žlutých rámečků si udělejte výpisky a všechna cvičení si projděte.

Ve středu si v učebnici na str. 154 pročtěte nový slohový útvar Životopis. Učivo ze žlutých rámečků stručně zapište do slohového sešitu. Dále si projděte ukázky z učebnice str. 154-155.

Ať se vám daří.

 

16.3. - 19.3. 2020

Milí sedmáci,

protože se nemůžeme scházet ve škole, budu Vám postupně zadávat úkoly, které budete zpracovávat samostatně doma. Až se opět sejdeme, vše si zkontroluji. Věřím, že si s touto prací poradíte zatím sami.

V tomto týdnu si prostudujte v učebnici strany 88 až 92:

 • druhy vět
 • věta dvojčlenná, jednočlenná a větný ekvivalent

Testem na straně 93 si ověřte, jak jste učivo zvládli. Prosím nešvindlujte, na výsledky se podívejte až po napsání testu! Otázky, které nebudete mít správně si znovu prostudujte, abyste pochopili, proč jste udělali chybu.

Brzy se Vám zase ozvu s další prací.

Zdraví Milena Fröhlichová