Obsah

Týden od 16. do 20. března

Pondělí 16.03.

Přečti si téma „Stoletá válka“ (uč. str. 59)

Opiš tyto věty do sešitu a doplň vynechaná slova:

Stoletá válka trvala ... let. Probíhala od roku 1337 do ... Bojovaly v ní proti sobě státy ... Ve válce nakonec zvítězila ... Do čela francouzských vojsk se postavila prostá dívka ... Nakonec byla Angličany zajata a ... Francouzi ji prohlásili za ... a vnímají ji jako národní ...

Středa 18.03.

Vypracuj zápis do sešitu podle těchto bodů (viz uč. str. 59 – 61):

Karel IV. – Otec vlasti

 • Příjezd Karla IV. do Čech
 • Arnošt z Pardubic
 • Královská korunovace
 • Svatováclavská koruna
 • Korunovace císařem
 • Stavební aktivita
 • Vita Caroli
 • Čtyři manželky (jména)
 • Význam jeho vlády

Zhlédni videa „Dějiny udatného českého národa“ díly 37 – 39 (díl 37, díl 38, díl 39)

Týden od 23. do 27. března

Pondělí 23.03.

Zhlédni video (klikni zde) a odpověz na následující otázky (celou větou):

 1. Co považoval Kare IV. za nejdůležitější ve svém životě?
 2. Kdy byl Karel IV. těžce raněn, že téměř zemřel?
 3. Proč byl jeho vztah k otci problematický?
 4. Sepiš jeho stavební aktivitu.

Středa 25.03.

Vypracuj do sešitu projekt o architektu Petru Parléřovi. Podívej se na video (klikni zde – video nalezneš pod textem), kde můžeš vidět animaci stavby Karlova mostu a na základě článku (klikni zde) zapiš magické datum začátku stavby mostu do sešitu. 

 

Týden od 30. března do 3. dubna

Pondělí 30.03

Udělej si  zápis do sešitu podle této osnovy ( učebnice str.61-62)

Václav IV. , líný král

 • korunovace( dvojí)
 • spory se šlechtou, zajetí, lazebnice Zuzana
 • spory s  arcibiskupem, dvojpapežství
 • narůstání dalších problémů- příklady
 • Markrabě Jošt Moravský

Podívej se na  video klikni zde

Středa 01.04.

Trocha historie k 1. aprílu zde :)

Pak si přečti pochmurnější téma " Morová nákaza, tzv černá smrt "( učebnice str. 63). Lidé to s nákazami nikdy neměli jednoduché.

 • nová nemoc ( bakterie)
 • způsob šíření
 • 1380 - nákaza v Čechách
 • špatná hygiena
 • morové sloupy
 • důsledky moru

Nakresli pod zápis morového doktora (obrázek str. 63)

Vyplň doplňovačku za kapitolou na str. 63