Obsah

 • Týden od 16. do 20. března

Pondělí 16.03.

Přečti si téma „Stoletá válka“ (uč. str. 59)

Opiš tyto věty do sešitu a doplň vynechaná slova:

Stoletá válka trvala ... let. Probíhala od roku 1337 do ... Bojovaly v ní proti sobě státy ... Ve válce nakonec zvítězila ... Do čela francouzských vojsk se postavila prostá dívka ... Nakonec byla Angličany zajata a ... Francouzi ji prohlásili za ... a vnímají ji jako národní ...

Středa 18.03.

Vypracuj zápis do sešitu podle těchto bodů (viz uč. str. 59 – 61):

Karel IV. – Otec vlasti

 • Příjezd Karla IV. do Čech
 • Arnošt z Pardubic
 • Královská korunovace
 • Svatováclavská koruna
 • Korunovace císařem
 • Stavební aktivita
 • Vita Caroli
 • Čtyři manželky (jména)
 • Význam jeho vlády

Zhlédni videa „Dějiny udatného českého národa“ díly 37 – 39 (díl 37, díl 38, díl 39)

Týden od 23. do 27. března

Pondělí 23.03.

Zhlédni video (klikni zde) a odpověz na následující otázky (celou větou):

 1. Co považoval Kare IV. za nejdůležitější ve svém životě?
 2. Kdy byl Karel IV. těžce raněn, že téměř zemřel?
 3. Proč byl jeho vztah k otci problematický?
 4. Sepiš jeho stavební aktivitu.

Středa 25.03.

Vypracuj do sešitu projekt o architektu Petru Parléřovi. Podívej se na video (klikni zde )– video nalezneš pod textem), kde můžeš vidět animaci stavby Karlova mostu a na základě článku (klikni zde) zapiš magické datum začátku stavby mostu do sešitu. 

 

Týden od 30. března do 3. dubna

Pondělí 30.03

Udělej si  zápis do sešitu podle této osnovy ( učebnice str.61-62)

Václav IV. , líný král

 • korunovace( dvojí)
 • spory se šlechtou, zajetí, lazebnice Zuzana
 • spory s  arcibiskupem, dvojpapežství
 • narůstání dalších problémů- příklady
 • Markrabě Jošt Moravský

Podívej se na  video klikni zde

Středa 01.04.

Trocha historie k 1. aprílu zde :-)

Pak si přečti pochmurnější téma " Morová nákaza, tzv černá smrt "( učebnice str. 63). Lidé to s nákazami nikdy neměli jednoduché.

 • nová nemoc ( bakterie)
 • způsob šíření
 • 1380 - nákaza v Čechách
 • špatná hygiena
 • morové sloupy
 • důsledky moru

Nakresli pod zápis morového doktora (obrázek str. 63)

Vyplň doplňovačku za kapitolou na str. 63

 

Týden od 6.dubna do 8.dubna 

Všechny zdravím a přeji hezké Velikonoce( Klikni)

Pondělí 06.04.

Proveď zápis do sešitu  (učebnice str. 65-70) podle těchto bodů:

 • pluh s radlicí a železné brány
 • trojpolní systém (namalovat schéma.kolečko vpravo)
 • setí, sklizeň
 • žernovy
 • mlýny
 • kolonizace=zakládání nových osad a polí
 • uspořádání vesnice, druhy domů
 • zařízení domu
 • Druhy středověkých měst
 • městská privilegia (výsady)- příklady

Středa 08.04.

 • vzhled měst (hradby, hygiena, značení domů a řemeslných dílen)
 • hrady - a tvrze
 • zábava šlechty
 • rytíři
 • královský dvůr
 • jídlo ve středověku

Zhlédni tato videa zde o hradech  a zde o gotické módě

Do příští středy 15.4. vypracujte opakování z učebnice str. 64 a pošlete na adresu   stankovazsbreznik@seznam.cz

Stačí psát jen výsledky úkolů. Pošlete rovněž už dříve zadaný úkol o Petru Parléřovi (viz 25.3.)

 

Týden od  14.dubna do 17. dubna

Středa 15.04.

Zdravím všechny sedmáky , děkuji vám i vašim rodičům za posílání úkolů :-)

Doufám, že jste prožili hezké i když neobvyklé svátky jara v rodinném kruhu ( skoro jako vánoční svátky ).

Dnešní úkol bude podle učebnice str 70-71:

 • Namaluj do sešitu tužkou gotický lomený oblouk (např. okno ) a kruhové okno (rozeta - taková evropská středověká mandala)
 • místo zrodu gotiky
 • druhy gotických staveb (katedrály......)
 • šest typických znaků ( štíhlé vysoké stavby......)
 • na internetu zjisti, co jsou tzv. fiály
 • rozmach gotiky hlavně za Karla IV.
 • vypiš názvy gotických staveb na obrázcích na str. 71
 • gotické sochařství a malířství -deskové obrazy -námět hlavně madony a piety
 • jména umělců (pod obrázky)
 • Petr Parléř nejen jako stavitel, ale i sochař
 • Parléřova stavební huť
 • Matyáš z Arrasu

A zde něco o jedné tajemné gotické  katedrále ( klikni zde) Do sešitu si zapiš název chrámu.

Celý dnešní zápis pošli do středy 22.4. Můžete zpětně do konce dubna posílat předchozí zápisy, které budu hodnotit takto:

za každý zápis malá 1, za 5 jedniček velká 1( váha 3), zápis by měl mít pěknou úpravu, v opačném případě to bude třeba jen2

nebo3:-):-):-(

 

Týden od 20. dubna do 24. dubna

Všechny vás pozdravuji a přeji krásné jaro

Pondělí 20.04.

Pročti si v učebnici str. 73 - 74 gotickou módu a vzdělanost. Do sešitu  udělejte zápis podle bodů:

 • názvy částí oblečení ( nakreslit  čepec henin se závojem - jaký nosí Bílá paní a typické špičaté boty )
 • klášterní školy, farní školy, městské školy
 • latina, bakalář, katedra
 • univerzity - 4 fakulty - ........druhy vypsat
 • Dalimilova kronika
 • Zbraslavská kronika
 • iluminátoři ( viz pod obr. )

Středa 22.04.

Vypracujte z čebnice  na str. 75  úkoly  č. 2, 3, a 6a, pošlete do středy 22.4.

Zhlédněte video (z dronu) o románsko - gotické bazilice  v Třebíči, Původně zde byl založen benediktinský klášter a postavena bazilika, dnes je na místě  kláštera zámek , bazilika a židovské městečko je památka na seznamu UNESCO Zajímavý je také potápěčský průzkum studny před bazilikou  )

Ještě se podívejte na gotický skvost Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která se stavěla od roku 1344 do roku 1929. Stačí, když si uvědomíte hlavní znaky gotiky - lomený oblouk, rozety, opěrný systém, fiály , gotické porttály atd. 

 

Týden od 27. dubna do 30. dubna

Pondělí 27.04.

Pozdrav všem žákům a žákyním sedmé třídy (ačkoli někteří se dosud vůbec neozvali ), děkuji za posílání úkolů, sledujte známky na Bakalářích, brzy se objeví známky za sešit, někteří už mají 5 malých jedniček.

Dnešní úkol ( učebnice str. 76 - 78 ):             Mistr Jan Hus

 • narozen v Husinci
 • kazatel v Betlémské kapli v Praze (kázal v českém jazyce)
 • kritika církve( majetek, odpustky)
 • řečnické umění- sympatie mnoha lidí
 • pedagog a dokonce rektor(ředitel) Karlovy univerzity
 • Zásluha na vydání Dekretu kutnohorského 1409 ( Češi 3 hlasy, cizinci jeden)
 • jazykovědec - zjednodušil pravopis ( odstranil spřežky a zavedl dlouhé a krátké nabodeníčko, budoucí čárky a háčky )
 • za radikální názory dán do klatby
 • Opouští Prahu - pobývá na Kozím hrádku a hradě Krakovci, kde káže a píše

Zhlédni video o Janu Husovi a velmi zajímavý snímek zde  a ještě ke spřežkám zde

Středa 29.04.

 • namaluj si obrys  Betlémské kaple (str. 77)
 • Hus - mučedník
 • povolán do německé Kostnice, kde byl koncil (sněm), mělo se řešit tzv. "dvojpapežství"
 • od krále Zikmunda glejt - záruka bezpečnosti
 • přesto uvězněn 
 • odmítl odvolat své názory
 • upálen 6. července 1415, popel vhozen do Rýna
 • písemný protest české šlechty proti Husovu upálení s 452 pečetěmi
 • stoupenci Husova učení - husité
 • jiný název pro husity je kališníci - vysvětli , co je přijímání podobojí 
 • nakresli  kalich  str. 78 - husita má tento symbol na štítu a oděvu
 • kalich jako symbol rovnosti mezi lidmi 

 A protože  jsou zítra "čarodky", tentokrát v rodinném kruhu, podívejte se na historii této pohanské tradice zde

Tak si doma tu filipojakubskou noc u ohýnku užijte a nic nezapalte :-)

 

Týden od 4. května do 7. května

Pondělí 04.05.

Udělejte zápis podle těchto bodů - učebnice str 78

                                 Husitská revoluce

 • změna postoje Václava IV.
 • 1. pražská defenestrace(kdy,co,vůdce)
 • drancování kostelů ( tzv. obrazoborectví )
 • smrt Václava IV.
 • hlavní husitské směry (podrobněji)
 • založení Tábora
 • Jan Žižka z Trocnova( válečné dovednosti získal při pobytu u Jana Sokola z Lamberka , dnes zřícenina hradu  blízko Březníka).
 • program husitů - čtyři pražské artikuly ( vypsat)
 • korunovace Zikmunda českým králem
 • křížové výpravy proti husitům- 5 výprav 1420-1433
 • husitské zbraně -okované cepy, sudlice, řemdih, palné zbraně- hákovnice, houfnice, píšťaly(- z toho je slovo pistole)
 • vozová hradba- nakresli zjednodušeně podle strany 80 a přidej nákres cepu, sudlice.....
 • Žižkův vojenský řád
 • bitvy vedené Žižkou -na Vítkově ( dnes Žižkov), u Sudoměře, u Malešova, u Přibyslavi (Žižka umírá 1424 )
 • nový vojevůdce - Prokop Holý - bitvy- u Tachova , nejznámější u Domažlic1431 -křižáci utekli při písni "Ktož jsú boží bojovníci"
 • husitské spanilé jízdy -rejsy  (vysvětlit)

Středa 06.05.

 • jednání v Bazileji-  papež a Zikmund jednají s husity
 • nejednotnost husitů
 • spojení umírněných husitů s katolíky ---tzv . panská jednota
 • bitva u Lipan1434 -- radikální husité proti panské jednotě -- fakticky" husité proti husitům" (Prokop Holý zahynul)
 • Jihlavská kompaktáta 1436 -povoleno přijímání podobojí a husité museli uznat Zikmunda českým králem
 • Jan Roháč z Dubé 
 • změny po husitské revoluci

Zhlédni video k husitství zde a ještě Dějiny udat. národa zde     a    zde

 

Týden od 11.května do 15. května

Pondělí 11.05.

Dnešní učivo je v učebnici str. 85-86             Čechy  po husitské nrevoluci

 • Zikmund panoval pouhý rok
 • po něm vladl jeho zeť A... H......., také brzo umírá
 • jeho syn Ladislav Pohrobek byl ještě dítě
 • místo něho zvolen zemským správcem J    z P...........
 • v této době došlo k velkému vynálezu, roku 1445- němec Jan Guttenberg vynalezl k......
 • Ladislav Pohrobek se chopil ylády  a současně správcem Českého království zůstává ............
 • během příprav svatby  Ladislav nečekaně zemřel
 • Ladislav měl ještě jedno přízvisko- a to ...........

 

Středa 13.05.

 • spory o českou a uherskou korunu
 • v Čechách zvolen J..............a v Uhrách zvolen M.............
 • turecké nebezpečí - Turci měli svoji  -Osmanskou říši a ohrožovali po 400 let východní a střední Evropu
 • 1458 - zvolen českým králem J .......    z P..........
 • nepocházel z panovnického .........
 • říkalo se mu "husitský král", protože byl kališnik
 • říkalo se mu také " král dvojího lidu", protože v zemi byla uznána víra katolická i kališnická
 • rozmach řemesel, obchodu a těžby stříbra
 • vyslal posly do evropských států  a navrhl vytvořit mírový ...........
 • tímto chtěl čelit i turecké hrozbě
 • předběhl svou dobu, byla to myšlenka spojené Evropy 

Zhlédněte toto video 

 

Týden od 18. května do 22. května

Pondělí 18.05.

učebnice str. 87              Křížová výprava proti Čechám

 • spor Jiřího z Poděbrad s papežem
 • vyhlášení křížové výpravy do Čech
 • výpravu vedl........
 • výsledek výpravy............
 • katolíci si zvolili za českého krále........., České země tímto  měly dva krále
 • Jiří jedná s polskými ..........
 • 1471 král Jiří ..........

                                            Jednota bratrská

 • nová křesťanská církev
 • čerpala z myšlenek .........., který odmítal násilná řešení, neuznával.........
 • stoupenci byli pronásledováni ..........
 • vznikla ve vsi ........ pod ........horami 
 • nejslavnější stoupenec Jednoty bratrské byl Jan Ámos Komenský - učitel národů

        video zde přiblíží Jednotu bratrskou, která je spojena  s vytištěním slavné Bible kralické. Celý pořad o Janu Blahoslavovi spustíte níže pod úvodním videem. Je tam řeč samozřejmě i o Kralicích. 

Středa 20.05.

      Učebnice str. 88-89                                      Čeští králové z rodu Jagellonců

 • Vladislav Jagellonský  ( "král bene " = král dobře )
 • válka s .......
 • rozdělení moci - v Čechách vládl....., na Moravě ......
 • po smrti Korvína ........
 • pokračuje boj mezi katolíky a kališníky
 • došlo dokonce k 2. pražské defenestraci ..........radní byli........
 • nakonec nastolen náboženský smír = ............
 • Ludvík Jagellonský  ("  Ludvík dítě ")
 • vrcholí spor mezi městy a šlechtou
 • nakonec smír - města mohla hlasovat na ....a šlechta mohla podnikat
 • Ludvík se snažil zastavit expanzi T......
 • Roku 1526  zahynul v bitvě.........
 • po Jagelloncích nastoupili H.........
 • kultura jagellonské doby
 •  pozdní  tzv. jagellonská gotika
 •  architekt Benedikt Rejt  - dal vystavět chrám sv............ a V...........sál
 • architekt Matěj Rejsek - dal vystavět P.......b...... ( vysvětli název)

Zhlédni toto video

 

Týden od 25. května do 29. května

Zdravím sedmou třídu, připomínám, že někteří mají velké zpoždění v posílání  již 2 opakování, napravte to :-). Naopak velmi chválím ty, kteří plní povinné úkoly a ještě posílají pravidelně zápisy v sešitě.

Pondělí 25.05.

Dnes bude další "opáčko" - v učebnici na straně 90 vypracujte úkoly číslo 2,3 ( stačí napsat jen událost a  letopočet), 4, 5, 6

Pošlete do příštího pondělí 1. června.

Středa 27.05.

Učebnice strana 91 -92                          Objevné plavby

 • příčina - hledání nové námořní  cesty do východní Asie, protože původní cesty po souši ohrozil vpád ..........
 • země Orientu poutavě popsal italský cestovatel.........., v roce....se vydal do......, působil jako úředník ve službách čínského císaře.........Zážitky popsal v knize........
 • 1487 - Portugalec ........doplul k jižnímu cípu ......
 • 1497-8 -další Portugalec..........obeplul celou .......a přistál v .......
 • 1492- italský mořeplavec........vycházel z poznatku, že je země kulatá a že do Indie lze doplout  i směrem na západ.Přistál u bahamského ostrova San S..........obyvatele nazval...........Byl totiž přesvědčen, že je v Indii. Jeho tři lodě se jmenovaly ....,....,..... a cesta do Ameriky trvala ... měsíců a......dní
 • název nového kontinentu  Amerika  je podle italského mořeplavce ........., který si uvědomil, že se jedná o Nový svět
 • 1519 -22 - španělská výprava pod velením Portugalce ..........uskutečnila první plavbu kolem světa, důkaz, že je Země kulatá.

                                                                        Důsledky objevných plaveb:

 • zjištění, že neplatí církevní představa ploché desky ( později  se názor upřesnil zásluhou polského astronoma M...... K.........., který objevil, že středem " vesmíru " není Země ale Slunce.
 • z objevených končin udělali Evropané kolonie, začalo vyhlazování (genocida) původních obyvatel
 • byly zničeny indiánské říše Inků, Mayů a Aztéků
 • nové plodiny .......................................................................( z čeho pochází název brambora?)
 • dovezeno množství drahých kovů

Zhlédněte  prezentaci     zde  a     zde

 

Týden od 1.června do 5. června

 Pondělí 1. června 

Všechno nejlepší ke Dni dětí ! Koho zajímá historie tohoto svátku - zde jsou podrobnosti

 Dnes vypracujte doplňovačku  v učebnici na straně 96 na konci kapitoly - přepište ji  do sešitu ( začíná slovy  " Ve středověkých městech......).

Učebnice str. 97-8                                    Humanismus a renesance

 • humanismus = nový životní styl, který více zdůrazňuje smysl pozemského života, od slova humanus = lidský, tyto nové myšlenky vznikly v severní Itálii
 • renesance = nový umělecký sloh, který vycházel z humanismu 
 • inspirací bylo antické umění (Řecko,Řím)
 • znaky renesance jsou :stavby  jsou více do šířky,kryté chodby - arkády - nakresli poodle obrázku, místo hradů jsou pohodlné zámky
 • významní renesanční umělci jsou Leonardo da Vinci ( známý obraz Mona Lisa) a Michelangelo Buonarotti ( soch Davida v Římě )
 • učebnice str. 116 -ve stylu renesance postavena Královská zahrada, letohrádek Belveder v Praze.
 • měšťanské domy  s renesančními štíty, podloubí a výzdoba fasády zvaná sgrafita. Toto vše můžeme vidět na           renesančním  náměstí v Telči (UNESCO). Nakresli štít, podloubí a sgrafita podle obr. str. 116.

           

                                                        Náboženská reformace ( uč. str. 98)

 • reformace = náprava  katolické církve (podobně jako husité) pokračuje
 • 1517 - v Německu vystoupil s kritikou Martin Luther - nové vyznání - lutheránství
 • ve Švýcarsku - Jan Kalvín - kalvinismus
 • reformovaným křesťanům se říká evangelíci  nebo protestanté ( nebo nekatolíci ).

Středa 03.06.

Učebnice str.101 -104                Havsburkové na českém trůně

 • po smrti Ludvíka Ja.........zvolili za nového českého krále  Ferdinanda  I.Habs.....   roku 1526
 • Habsburkové byli mocný rod - bratr Ferdinanda  byl španělským králem a císařem.........
 • Ferdinand potvrdil výsady stavů, brzy  vládl i v Uhrách  a položi základy Habsburské monarchie
 • brzy ale začal výsady stavů omezovat,zvyšoval daně,preferoval němčinu, zřizoval ve Vídni dvorské úřady a chtěl mít absolutní (neomezenou) moc
 • takové vládě říkáme absolutismus
 • není divu, že stavové protestovali, ale byli potrestáni
 • na podporu katolické církve přivedl do Prahy jezuity (= nový církevní řád)
 • Maxmilián II. -   ústně potvrdil dohodu o náboženském smíru
 • Jeho syn Rudolf II. - své sídlo přesunul do Prahy, byl mecenášem (podporovatele učenců a umělců, (např. astronom Tych de Brahe a Johannes Kepler, alchymisté i podvodníci).
 • Rudolfův bratr Matyáš se proti bratrovi postavil a chtěl se chopit trůnu
 • čeští stavové se za něj postavili, ale na oplátku si vymohli " Rudolfův majestát", který zaručoval náboženskou svobodu
 • Matyáš - se chopil  moci po smrti bratra, úřady opět přesunul do Vídně, v Praze byli jeho zástupci - 2 místodržící
 • stavové  si stěžovali na porušování Rudolfova majestátu
 • v květnu1618 vtrhli na Pražský hrad a vyhodili z okna 2 místodržící - Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu a písaře Fabricia - Tzv. III. pražská defenestrace
 • čeští stavové si vytvořili vlastní vládu - 30 direktorů
 • zvolili si nového krále - Fridricha  Falckého
 • byl to otevřený konflikt a obě strany se střetly v boji - 8. listopadu 1620 v bitvě na Bílé hoře byli čeští stavové poraženi
 • trest byl  hrozivý
 • nový panovník - bratranec Matyáše - Ferdinand  II.tvrdě potrestal povstalce:

                                  -21.6. 1621 - dal popravit 27 účastníků odboje - poprava byla veřejná - provedl ji kat Mydlář ( mezi popravenými byl například cestovatel a spisovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius - lékař-1. pitva)

                                   - konfiskace majetku povstalců a přiznivců

                                    - nekatolíci museli opustit zemi ( tzv. exulanti - např Jan Ámos Komenský -učitel národů)

                                     -vydáno Obnovené zřízení zemské  = zákon, podle něhož stavy ztrácí práva, Habsburkové vládnou dědičně a neomezeně (absolutisticky) náboženství - katolické a hlavní jazyk němčina 

 • tímto pro náš národ začíná tzv. "doba temna " - útisk  českého národa až do roku 1918 

 

Zhlédni tato videa          zde     zde     zde      

 

Týden od 8.června do 12. června

Pondělí 08.06.

 

Učebnice str. 107                              Třicetiletá válka ( 1618 - 1648)

 • boj mezi katolíky  ( tzv Liga) a protestanty (Unie)
 • nebyl to jen náboženský konflikt ale i boj o moc mezi Habsburky a proti nim se spojily státy Anglie, Francie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko
 • velitelem habsburské armády byl  Albrecht z ..........
 • byl původně protestant, pak konvertoval na katolickou víru
 • po Bílé hoře získal velký majetek a vybudoval si svůj malý "stát ve státě" - centrem byl Jičín
 • v Praze si postavil palác ( dne Valdštejnský palác - sídlo senátu)
 • bylo podezření, že Valdštejn jedná se Švédy, proto byl na příkaz císaře zavražděn roku.......v Chebu
 • Švédové se dostali až na Pražský hrad ( ukradli zde věci z Rudolfovy sbírky -mimo jiné i Codex gigas - Ďáblovu bibli)
 •  díky obráncům Prahy nepřekročili však Karlův most
 • zajímavý příběh je spojen s obranou Brna  - krátce si ho napiš - str. 108 drobné písmo
 • třicetiletá válka byla ukončena Vestfálským mírem r. 1648 -nebyl jednoznačně nikdo vítězem
 • Habsburkové upevnili vládu ve střední Evropě, ale v západní Evropě se jim to nepodařilo
 • Francie a Švédsko se staly silnými velmocemi
 • život poddaných se řídil heslem  " Koho vláda, toho náboženství "
 • čeští exulanti ( např. Komenský) se vrátit nemohli

zhlédněte video   Třicetiletá válka   a  Albrecht z Valdštejna

Středa 10.06.

 

Učebnice str. 109                            Evropa na počátku novověku

Španělsko

 • vládla zde větev španělských Habsburků - král K.........
 • ke Španělsku patřilo  Nizozemí jako jeho bohatá provincie 
 • byl zde ale náboženský rozpor ( Španělsko -katolíci, Nizozemí - nekatolíci - tzv. kalvinisté)
 • kvůli náboženství a omezování  práv nizozemští stavové povstali proti Habsburkům ( podobně jako stavovské povstání v Čechách)
 • v čele povstalců šlechtic Vilém..........
 • pomohla Anglie - nepřítel Španělska
 • nizozemští stavové vyhráli a vytvořili  na severu samostatný stát (dnešní Nizozemí)
 • jižní oblasti ještě ovládali Habsburkové (dnešní Belgie)
 • nizozemští obchodníci byli velmi podnikaví - Východoindická společnost obchodovala s asijskými zeměmi a Západoindická společnost mířila do Ameriky ( např. založili město New York - původně New Amsterodam 1625)a zakládali osady v již. Africe- území jim pak sebrali v koloniální válce Angličané)

Anglie

 •  v období 1558 - 1603  vládla královna Alžběta I. - tzv a.......... doba ( doba renesance - William Shakespeare)
 • Anglie konkuruje v námořní plavbě Španělsku
 • angličtí piráti " k.......... " - přepadávají španěl. lodě se zlatem
 • došlo ke konfliktu a Anglie vyhrála 
 • v čele anglické námořní flotily byl bývalý pirát Francis D........, povýšený na šlechtice
 • Anglie se stala královnou moří
 • došlo zde také ke konfliktu mezi panovníkem - neomezená vláda a anglickými stavy - parlamentem
 • vypukla občanská válka
 • král byl popraven a Anglie se stala republikou
 • vůdce anglických stavů Oliver C........ nakonec  parlament rozpusti a stal se diktátorem
 • po jeho smrti se Anglie stala znovu monarchií
 • pak došlo k druhé revoluci a Anglie se stala konstituční monarcchií ( panovník je omezen ústavou) a je jí dodnes.

Francie

 • i zde probíhaly boje mezi katolíky a nekatolíky
 • anglickým nekatolíkům se říkalo hugenoti /igenoti/
 • i zde vypukla občanská válka
 • velmi krvavou událostí byla tzv. B..........     noc 1572 - vyvražděny desetitisíce hugenotů
 • teprve Jindřich IV. Navarrský  zavedl náboženský smír
 • došlo k rozkvětu Francie
 • král Ludvík XIII. - vládl neomezeně - jeho ministr kardinál Richelieu měl velkou moc ( toto období je zachyceno v románu Alexandra Dumase staršího " Tři mušketýři ").

 

Týden od 15. června do 17. června 

Pondělí 15.06.

Do sešitu si udělejte zápis "Česká kultura na počátku novověku " ve formě doplňovacího textu strana 117 dole. Informace najdete  na straně 114 - 117

Středa17.06.

Podívejte se na informace o manželce Františka Josefa I. - Alžbětě Bavorské, zvané Sisi