Obsah

Zadání na období 30.3. – 8.4. 2020

1. 4., 3. 4.

Opakování - vypočítej tento příklad (máš ho ze školy v tišteném materiálu Mechanické vlastnosti kapalin pod číslem 12):

Dospělý muž má objem asi 0,075 m3. Jak velká vztlaková síla na něho působí, ponoří-li se zcela do vody.

 

Pro opaková a pochopení učiva se můžeš podívat na čt 1 pořad Rande s Fyzikou např.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/video/?page=1  aj.

 

Atmosférický tlak a jeho měření uč. str. 81

Pořádně si přečíst kapitolu, do sešitu nadpis a shrnutí (pokud si nezapíšeš své vlastní poznámky)

Při studiu se především změř na:

  • magdeburské polokoule, podívej se např. na youtube.com
  • zkus pokus se skleničkou uč. str. 82
  • Torricelliho pokus uč. str. 82, podívej se např. na youtube.com
  • měřící přístroje uč. str. 84

                                                        

8.4.

Atmosféra Země uč. str. 84

  • důkladně přečíst článek
  • do sešitu nadpis, nakreslit obrázek str. 85 – vrstvy atmosféry, shrnutí

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

18. 3. Archimedův zákon uč. str. 73

20.3. Plování těles uč. str. 75

25.3. Pascalův zákon uč. str. 77

27.3. PLYNY

          Vlastnosti plynů uč. str. 80

Učivo nastudovat z učebnice, do sešitu zapsat nadpis a shrnutí v dané kapitole.