Obsah

Zadání na období 8.6. – 17.6. 2020

Je to poslední období. Pošlete úkoly, které jste mi ještě neposlali. Překontrolujte si známky na bakalářích. Pokud budou nesrovnalosti, napište.

 

10.6.

Čočky uč. str. 114

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí uč. str. 116                     

.

 

12.6.

Rozklad světla hranolem uč. str. 127

 • pořádně pročíst v učebnici
 • zápis do sešitu – shrnutí uč. str. 129

 

17.6.

Duha Duha.pdf (1.76 MB)

Z přiloženého dokumentu zkus rozřešit obrázkové křížovky a rébusy.

Tajenka: LÁME A ODRÁŽÍ POD JINÝM ÚHLEM

 

 

Zadání na období 25.5. – 5.6. 2020

27.5.

Fáze měsíce uč. str. 104

                                                        

29.5.

Odraz světla na rovinném zrcadle  uč. str. 107

 • důkladně přečíst v učebnici

 

3.6.

Kulová zrcadla   uč. str. 109

 • důkladně přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis - shrnutí uč. str. 112

 

5.6.

Lom světla   uč. str. 112

 • důkladně přečíst v učebnici

 

 

Zadání na období 11.5. – 22.5. 2020

Kapitoly Kapaliny a Plyny jsme v minulém období uzavřeli. V poslední části se podíváme na světelné jevy.

13. 5., 15. 5.

SVĚTELNÉ JEVY uč. str. 97

Přímočaré šíření světla uč. str. 98

                                                        

20.5.

Stín a polostín  uč. str. 100

 • důkladně přečíst v učebnici

 

22.5.

Zatmění Slunce a Měsíce   uč. str. 102

 • důkladně přečíst v učebnici

 

 

Zadání na období 27.4. – 7.5. 2020

29. 4.

Opakování kapitoly KAPALINY uč. str. 61 – 78

Učivo si zopakuj např. na vloženém materiálu Opakování kapalin. Základní pojmy jsou vlastnosti kapalin, hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla, Archimédův zákon, plování těles, Pascalův zákon, hydraulické zařízení. Opakování - kapaliny.pdf (3.11 MB)

Na závěr vypracuj test Vlastnosti kapalin.pdf (718.51 kB) a odpovědi pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz  ve formě např. 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D ,….Test opravím.

                                                        

6.5.

Opakování kapitoly PLYNY  uč. str. 79 – 96

Učivo si zopakuj, využij i vloženého materiálu Opakování - plyny. Základní pojmy jsou vlastnosti plynů, atmosférický tlak a jeho měření, Archimédův zákon pro plyny, přetlak, podtlak, …Opakování - plyny.pdf (1.05 MB)

Na závěr vypracuj test Vlastnosti plynů - test.pdf (746.01 kB) a odpovědi pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz  ve formě např. 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D ,….Test opravím.

 

 

 

Zadání na období 14.4. – 24.4. 2020

15. 4.

Opakování

 • Výsledek příkladu z posledního opakování je 750 N.
 • Dnes vypočítej tento příklad (v tištěném materiálu je to příklad 14):

Jak velkou silou zdvihneš kámen zcela ponořený ve vodě, je-li jeho hmotnost 14,5 kg a objem 5,5 dm3. (Nápověda: Na těleso v kapalině působí dvě síly –gravitační a vztlaková síla.)

Řešení tohoto příkladu naskenuj, ofoť, … a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 16. 4.

 

Základy meteorologie  uč. str. 86

Přečíst, do sešitu datum, nadpis a shrnutí str. 88

                                                        

17.4.

Archimedův zákon pro plyny  uč. str. 88

 • důkladně přečíst v učebnici
 • do sešitu: datum nadpis, shrnutí str. 90
 • vypočítat příklad str. 90 cv.3

https://edu.ceskatelevize.cz/let-horkovzdusnym-balonem-5e44242a4908cf0125157fbe

22.4.

Přetlak, podtlak, vakuum   uč. str. 91

 • důkladně přečíst
 • do sešitu nadpis, shrnutí str. 93

https://edu.ceskatelevize.cz/podtlak-5e4423f34908cf0125157e5b

https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-podtlaku-5e4423f54908cf0125157e7a

https://edu.ceskatelevize.cz/balonek-ve-vakuu-5e4424184908cf0125157f2b

https://edu.ceskatelevize.cz/voda-ve-vakuu-5e4424184908cf0125157f28

24.4.

Proudění vzduchu  uč. str. 93

 • důkladně přečíst článek
 • do sešitu nadpis, shrnutí str. 96

https://edu.ceskatelevize.cz/proudeni-vzduchu-5e4424fb2773dc4ee4139ffb

Zopakuj si kapitoly Kapaliny a Plyny. V příští hodině bude test.

 

 

Zadání na období 30.3. – 8.4. 2020

1. 4., 3. 4.

Opakování - vypočítej tento příklad (máš ho ze školy v tišteném materiálu Mechanické vlastnosti kapalin pod číslem 12):

Dospělý muž má objem asi 0,075 m3. Jak velká vztlaková síla na něho působí, ponoří-li se zcela do vody.

 

Pro opaková a pochopení učiva se můžeš podívat na čt 1 pořad Rande s Fyzikou např.

 

https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/video/?page=1  aj.

 

Atmosférický tlak a jeho měření uč. str. 81

Pořádně si přečíst kapitolu, do sešitu nadpis a shrnutí (pokud si nezapíšeš své vlastní poznámky)

Při studiu se především změř na:

 • magdeburské polokoule, podívej se např. na youtube.com
 • zkus pokus se skleničkou uč. str. 82
 • Torricelliho pokus uč. str. 82, podívej se např. na youtube.com
 • měřící přístroje uč. str. 84

                                                        

8.4.

Atmosféra Země uč. str. 84

 • důkladně přečíst článek
 • do sešitu nadpis, nakreslit obrázek str. 85 – vrstvy atmosféry, shrnutí

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

18. 3. Archimedův zákon uč. str. 73

20.3. Plování těles uč. str. 75

25.3. Pascalův zákon uč. str. 77

27.3. PLYNY

          Vlastnosti plynů uč. str. 80

Učivo nastudovat z učebnice, do sešitu zapsat nadpis a shrnutí v dané kapitole.