Obsah

Zdravím vás!

Doufám, že jste se v rámci možností popasovali s poměrem. Není to moc lehké učivo, ale co se dá dělat. Čeká nás ještě přímá a nepřímá úměrnost. V případě, že něčemu nebudete rozumět, poznamenejte si to např. na desky sešitu. Až se uvidíme, vysvětlíme si to. Případné dotazy napiš na e-mail ZSBreznik@seznam.cz.

 

Zadání na období 30. 3. – 8. 4. 2020

30.3.

kap.7.5. Přímá úměrnost uč. str. 190

 • Pořádně a důkladně si přečíst úvodní příklad a teorii na str. 190, 191. Přímá úměrnost vyjadřuje vztah dvou veličin. Kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zvětší druhá veličina („Čím víc jednoto, tím víc druhého“). Např. Čím víc koupíme kilogramů jablek, tím víc zaplatíme.
 • 191/1 ústně
 • 191/2 a),b) – do sešitu. Nejdříve sestav tabulku, pak narýsuj graf

Příkad tabulky:

x 0 1 2 3 4
y          

Tabulka v příloze (návod na řešení)

Příloha k období 30.3. - 8. 4. 2020 (tabulky).docx (16 kB)

            

1.4.

 • 191/3 do sešitu
 • 192/4 do sešitu

Zápis ze sešitu z 30.3. naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do pátku 3.4. Do předmětu napiš své jméno. ( Je to cvičení i z informatiky!).

2.4.

 • uč. str. 192 – řešení slovního příkladu.  Zaměř se na trojčlenku. Sleduj šipky, vytvoření poměrů ve směru šipek. Vždy začínej poměry tvořit od x!
 • podle tohoto příkladu vypočítej 193/5,6. Pokus se řešit trojčlenkou.

3.4.

kap. 7.6. Nepřímá úměrnost uč. str. 193

 • Pořádně a důkladně si přečíst úvodní příklad a teorii na str. 193, 194. Nepřímá úměrnost vyjadřuje vztah dvou veličin. Kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zmenší druhá veličina („Čím víc jednoto, tím méně druhého“). Např. Čím více traktorů bude orat pole, tím dříve bude pole zoráno.
 • 194/1 ústně
 • 194/3 a) Nejdříve sestav tabulku, pak narýsuj graf

Přiklad tabulky v příloze

Zápis ze sešitu z 2.4.  a 3.4. naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do úterý 4.4. Do předmětu napiš své jméno.

6.4.

 • 195/2 do sešitu

 

8.4.

 • uč. str. 196 – řešení slovního příkladu.  Zaměř se na trojčlenku. Sleduj šipky, vytvoření poměrů ve směru šipek. Vždy začínej poměry tvořit od x!
 • podle tohoto příkladu vypočítej 196/4,197/5,6. Pokus se řešit trojčlenkou.

Připomínám, že při zápisu do sešitu nezapomeň napsat datum zápisu, nadpis tématu a zadanou práci.

Přeji, pokud to půjde, pěkné Velikonoce.

                                                                                               Jarolímová

 

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

Uč. str. 177 POMĚR

Pořádně přečíst teorii a příklady z učebnice!

7.1. Určování poměru uč. str. 177 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu: 177/1, 2, 3

                   178/4, 5

                   179/6,7

                   180/8 (ne př. j), 10

7.2. Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru uč. str. 181 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu: 182/2,3,4,5,6

7.3. Měřítko plánu a mapy uč. str. 183 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu:185/1, 2

                 186/ 3, 5

                 187/7

7.4. Dělení celku na části v daném poměru uč. str. 187 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu: 188/1 a), b), d), e)

                    188/2, 3, 4 ,5

                    189/6, 8 - praktická úloha

Dále můžete opakovat operace s racionálními čísly např. příklady ze sbírky