Obsah

 

Konzultační hodiny z matematiky a fyziky pro zájemce ze 7. ročníku budou v úterý 9. 6. 2020 v budově ZŠ od 8 do 10 hodin. Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení a musí mít roušku. Případní zájemci o konzultaci napište, prosím, na adresu ZSBreznik@seznam.cz  o jaké téma máte zájem.

                                                                                                       Lenka Jarolímová

Zadání na období 8.6. – 17.6. 2020

Je to poslední období. Pošlete úkoly, které jste mi ještě neposlali. Překontrolujte si známky na bakalářích. Pokud budou nesrovnalosti, napište.

Objem a povrch hranolu

Pokud ti to jde, vytiskni si zadaný materiál a vlep do sešitu. Dopočítej příklady.

Pokud nemáš tiskárnu, napiš si do sešitu název hranolu, pokus se hranol nakreslit a napiš si do sešitu vzorce pro výpočet povrchu a objemu hranolu. Vypočítej zadaný příklad.

 

8.6.

Pravidelný čtyřboký hranol

Pravidelný čtyřboký hranol.pdf (239.87 kB)

 

10.6.

Kvádr

Kvádr.pdf (311.75 kB)

 

11.6.

Trojboký hranol

Trojboký hranol.pdf (270.27 kB)

 

12.6.

Čtyřboký hranol

Čtyřboký hranol.pdf (304.17 kB)

 

15.6.,

V této hodině zkus vyřešit tajenku, můžeš si vyrobit domino

Tajenka.pdf (273.97 kB)Domino.pdf (266.39 kB)

 

17.6.

Řeš logické úlohy, rébusy. Řešení zveřejním 17.6.

4.pdf (244.08 kB)

7 A.pdf (241.58 kB)

7 B.pdf (122 kB)

21.pdf (104.89 kB)

22.pdf (88.44 kB)

Řešení:

4. a) 25

    b) 5

    c) 1 150 Kč

7 A. f)

7 B. Vlevo pan Novák, pan Svoboda, paní Svobodová, paní Nováková vpravo

21. b)

22. a)

 

 

Zadání na období 25.5. – 5. 6. 2020

25.5.

8.7. Lichoběžníky uč. str. 223

 • Narýsovat lichoběžník na str. 223, napsat definici lichoběžníku na str. 224
 • 224/1 ústně
 • Druhy lichoběžníků – rovnoramenný a pravoúhlý lichoběžník uč. str. 224
 • 224/2 ústně

 

27.5.

8.8. Obsah lichoběžníku uč. str. 225

 • Opiš si zápis do sešitu z přiloženého materiálu.Obsah lichoběžníku.pdf (335.1 kB) Nauč se vzorec pro výpočet obsahu lichoběžníku
 • 226/5 do sešitu
 • 227/6 ústně

 

28.5.

 • 228/8 do sešitu
 • opsat definice str. 228,229 (modré pole)

 

29.5.

8.9. Konstrukce lichoběžníku uč. str. 229

Příklad na str. 229 – pročíst v učebnici, narýsovat do sešitu. Konstrukční příklad má rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a počet řešení dané úlohy.

 

1.6.

 • 231/3. Pokusit se narýsovat. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu. 231-3.pdf (342.62 kB)

 

3.6.

 • 232/5a) – do sešitu. Překontrolovat a případně opravit podle přiloženého dokumentu. 232-5a).pdf (330.47 kB)

 

4.6.

 • SB str. 143/869 d) sestroj a pošli na adresu ZSBrezik@seznam.cz. Připomínám, že konstrukční úloha má rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a počet řešení dané úlohy. Vše se hodnotí.

 

5.6.

HRANOLY uč. str. 254

10.1. Hranoly a jejich síť uč. str. 254

 • Přečíst v učebnici na str. 254, 255 a 256 po cvičení 4
 • Pokud ti to je, vytiskni si obrázek  Hranoly.jpg (876.36 kB) a nalep do sešitu

 

 

 

Zadání na období 11.5. – 22. 5. 2020

11.5.

Opakování:

Vypočítej tyto příklady a řešení se správným postupem pošli na adresu ZSBrezik@seznam.cz.

 1. Ve čtyřúhelníku ABCD jsou dány úhly alfa = 45°, beta = 60°, gama = 160°. Vypočítej velikost úhlu delta. (Úhly napiš řeckými písmeny, zde to nejde).
 2. Vypočítej velikost vnitřních úhlů kosočtverce, jehož jeden úhel měří 76°.
 3. Je dán kosodélník ABCD, a = 5 cm, b = 6,3 cm a va = 3,5 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah.

 

13.5.

8.5. Obsah trojúhelníka uč. str. 217

Opiš si zápis do sešitu z přiloženého materiálu. Obsah trojúhelníka.pdf (298.02 kB) Nauč se vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníka.

217/1 do sešitu

 

14.5.

217/2 do sešitu

217/3 ústně

218/4 b) Vypočítej obsah trojúhelníku ABC, je-li dáno a = 6 cm, b = 8 cm do sešitu

           c) Napsat vzorec pro obsah pravoúhlého trojúhelníka s odvěsnami a, b.

 

15.5.

8.6. Konstrukce rovnoběžníku uč. str. 221

221/1 – pročíst v učebnici, narýsovat do sešitu. Konstrukční příklad má rozbor úlohy, zápis konstrukce, konstrukci a počet řešení dané úlohy. Úkol překontrolovat na přiloženém dokumentu 221-1.pdf (329.96 kB)

 

18.5.

223/4a),b) do sešitu. Konstrukci si ověř na přiloženém materiálu. 223-4a).pdf (391.55 kB)223-4b).pdf (332.14 kB)

 

20.5.

222/2 – do sešitu. V přiloženém dokumentu jiný postup.222-2.pdf (316.14 kB)

223/6a) do sešitu. Porovnej konstrukci 223-6a).pdf (393.47 kB)

 

21.5.

223/4c) do sešitu.223-4c).pdf (333.07 kB)

223/6e) do sešitu. 223-6e).pdf (297.97 kB)

 

22.5.

Sestroj Sbírka str. 141/839a) a pošli na adresu ZSBrezik@seznam.cz.

 

 

Zadání na období 27.4. – 7. 5. 2020

27.4. , 29. 4.

8. 3. Druhy rovnoběžníků uč. str. 207

Rovnoběžník - vlastnosti.doc (32 kB)

Pokud ti to jde, přiložený list si vytiskni a nalep do sešitu. Jinak si, prosím, opiš druhy rovnoběžníků z přiloženého materiálu. Nauč se vlastnosti rovnoběžníků. Při učení si rovnoběžníky kresli a říkej si jejich vlastnosti. Můžeš si také do sešitu narýsovat jednotlivé druhy – kosodélník, kosočtverec, obdélník a čtverec a narýsovat úhlopříčky, kružnice, osy, ..

 

30.4.

8.4. Obsah rovnoběžníka uč. str. 210

Obsah rovnoběžníka.pdf (352.78 kB)

Opiš si zápis do sešitu z přiloženého materiálu. Nauč se vzorec pro výpočet obsahu rovnoběžníka.

Zamysli se nad cv. 213/9 – ústně.

 

4.5.

214/13 do sešitu

214/12 do sešitu

 

6.5.

214/15 do sešitu

214/16 – ze čtvercové sítě si urči stranu a příslušnou výšku, vypočítej zpaměti a poznamenj si do sešitu pouze výsledek např. a) S = 8 cm2.

 

7.5.

Obsah kosočtverce uč. str. 215

Obsah kosočtverce.pdf (302.84 kB)

Opsat zápis do sešitu z přiloženého materiálu.

215/19 do sešitu

216/21 do sešitu.

 

 

Zdravím vás všechny,

začínáme pracovat na dálku druhý měsíc. Vzhledem k technickým problémům na začátku, začala jsem psát zadání na čtrnáct dnů.  Budu v tom tedy pokračovat. Kdo si tiskne zadání, prosím, po týdnu se podívejte, zda na druhý týden se něco nezměnilo. Do prvního týdne nebudu zasahovat (jenom v nejnutnějším případě).

Čtrnáct žáků z vaší třídy se neozvalo! Proč? Prosím, sledujte zadání!

                                                                Jarolímová

 

Zadání na období 15.4. – 24. 4. 2020

15.4.

Kontrola zadané práce. Na přiloženém dokumentu si můžete zkontrolovat úlohy, které jste mi posílali.Úkoly z 2. období.pdf (670.52 kB)

Opakování – Poměr, měřítko uč. str. 197

 • 197/1 ústně
 • 197/2,3,5,6 do sešitu
 • 198/7,9,10,11,12 do sešitu
 • 199/13,14 do sešitu

 

16.4

Opakování: Do sešitu napiš tato cvičení: SB 63/279 – číslo 42 rozděl v poměru 2:5

                                                                        63/282b), 283c), 284e), 286a)

                                                                        65/300a), 67/315, 323

Nezajímá mně pouze výsledek, ale i postup. Příklady naskenuj, nafoť, .. a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 16 hodiny.

Opakování přímé a nepřímé úměrnosti uč. str. 199/16,17 ; 200/19 ústně

Přímá a nepřímá úměrnost.pdf (510.83 kB)

 

17.4.

Opakování přímé nepřímé úměrnosti uč. str. 200/18,20 do sešitu

Zápis dnešního dne pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz

 

20.4.

Opakování  - trojčlenka. Trojčlenka.pdf (563.95 kB)

Řeš úkoly 200/21 až 201/28 do sešitu

 

22.4.

Vytiskni pracovní list, případně řeš příklady do sešitu. Příklady řeš pomocí trojčlenky. V závorce jsou uvedeny výsledky, ihned kontroluješ správnost řešení. 

Pracovní list Trojčlenka 10 př..docx (13.65 kB)

Práci naskenuj, … a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz

 

23.4.

ČTYŘÚHELNIKY

8.1 Vnitřní úhly čtyřúhelníka uč. str. 202

 • 202/1 narýsovat do sešitu, zapsat úkoly.  K obrázku napiš: Součet velikostí vnitřních úhlů čtyřúhelníka je 360°.
 • 202/2 – ústně
 • 203/3,4 načrtnout do sešitu
 • 204/5 ústně
 • 204/6 do sešitu i s výpočtem 
 • 204/7,8,9 ústně

 

24.4.

8.2 Rovnoběžník uč. str. 204

 • 204/1 do sešitu + dopsat definici rovnoběžníku (na str. 204 dole)
 • 205/2, 3, 4, 5 ústně
 • 206 Součet velikostí sousedních úhlů rovnoběžníka – nakreslit obrázek a napsat větu
 • 206/7 ústně
 • 207/8,9 – do sešitu

 

 

 

Zdravím vás!

Doufám, že jste se v rámci možností popasovali s poměrem. Není to moc lehké učivo, ale co se dá dělat. Čeká nás ještě přímá a nepřímá úměrnost. V případě, že něčemu nebudete rozumět, poznamenejte si to např. na desky sešitu. Až se uvidíme, vysvětlíme si to. Případné dotazy napiš na e-mail ZSBreznik@seznam.cz.

 

Zadání na období 30. 3. – 8. 4. 2020

30.3.

kap.7.5. Přímá úměrnost uč. str. 190

 • Pořádně a důkladně si přečíst úvodní příklad a teorii na str. 190, 191. Přímá úměrnost vyjadřuje vztah dvou veličin. Kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zvětší druhá veličina („Čím víc jednoto, tím víc druhého“). Např. Čím víc koupíme kilogramů jablek, tím víc zaplatíme.
 • 191/1 ústně
 • 191/2 a),b) – do sešitu. Nejdříve sestav tabulku, pak narýsuj graf

Příkad tabulky:

x 0 1 2 3 4
y          

Tabulka v příloze (návod na řešení)

Příloha k období 30.3. - 8. 4. 2020 (tabulky).docx (16 kB)

            

1.4.

 • 191/3 do sešitu
 • 192/4 do sešitu

Zápis ze sešitu z 30.3. naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do pátku 3.4. Do předmětu napiš své jméno. ( Je to cvičení i z informatiky!).

2.4.

 • uč. str. 192 – řešení slovního příkladu.  Zaměř se na trojčlenku. Sleduj šipky, vytvoření poměrů ve směru šipek. Vždy začínej poměry tvořit od x!
 • podle tohoto příkladu vypočítej 193/5,6. Pokus se řešit trojčlenkou.

3.4.

kap. 7.6. Nepřímá úměrnost uč. str. 193

 • Pořádně a důkladně si přečíst úvodní příklad a teorii na str. 193, 194. Nepřímá úměrnost vyjadřuje vztah dvou veličin. Kolikrát se zvětší jedna veličina, tolikrát se zmenší druhá veličina („Čím víc jednoto, tím méně druhého“). Např. Čím více traktorů bude orat pole, tím dříve bude pole zoráno.
 • 194/1 ústně
 • 194/3 a) Nejdříve sestav tabulku, pak narýsuj graf

Přiklad tabulky v příloze

Zápis ze sešitu z 2.4.  a 3.4. naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do úterý 7.4. Do předmětu napiš své jméno.

6.4.

 • 195/2 do sešitu

 

8.4.

 • uč. str. 196 – řešení slovního příkladu.  Zaměř se na trojčlenku. Sleduj šipky, vytvoření poměrů ve směru šipek. Vždy začínej poměry tvořit od x!
 • podle tohoto příkladu vypočítej 196/4,197/5,6. Pokus se řešit trojčlenkou.

Připomínám, že při zápisu do sešitu nezapomeň napsat datum zápisu, nadpis tématu a zadanou práci.

Přeji, pokud to půjde, pěkné Velikonoce.

                                                                                               Jarolímová

 

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

Uč. str. 177 POMĚR

Pořádně přečíst teorii a příklady z učebnice!

7.1. Určování poměru uč. str. 177 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu: 177/1, 2, 3

                   178/4, 5

                   179/6,7

                   180/8 (ne př. j), 10

7.2. Zvětšování a zmenšování čísla v daném poměru uč. str. 181 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu: 182/2,3,4,5,6

7.3. Měřítko plánu a mapy uč. str. 183 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu:185/1, 2

                 186/ 3, 5

                 187/7

7.4. Dělení celku na části v daném poměru uč. str. 187 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

Do sešitu: 188/1 a), b), d), e)

                    188/2, 3, 4 ,5

                    189/6, 8 - praktická úloha

Dále můžete opakovat operace s racionálními čísly např. příklady ze sbírky