Navigace

Obsah

Stránky, kde je možné procvičovat němčinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimenemecky.cz/.

 8.6. - 17.6.2020

Děkuji všem, kteří mi zaslali odpovědi k videokurzu němčiny Mitzi und Maus. Pečlivě jsem si to zaznamenala.

V tomto posledním(trošku prodlouženém) pracovním týdnu vám doporučuji zhlédnout další dvě části. První se jmenuje Mitzi a Maus si hrají na školu.

Naučíte se:

 • slovní zásobu - téma škola
 • časování sloves - können, schreiben,lesen
 • jednoduché rozkazy
 • vazbu: Es tut mir leid.(Je mi líto)

Druhá se nazývá: Mitzi a Maus si hrají na prázdniny.

Naučíte se:

 • slovní zásobu - téma cestování
 • slovesa: sein, haben, hören,sprechen a verstehen
 • otázku: Sprichst du Deutsch?(Mluvíš německy?)
 • zápor: Ich verstehe nicht.(Nerozumím.)

Tato slovíčka se vám určitě budou hodit.

Deutsch macht Spaß!           Zdraví M. Fröhlichová

1.6.-5.6.2020

Milí sedmáci,

úkoly pro tento týden jsou následující:

zhlédněte další lekci jazykového kurzu na ČT edu. Tentokrá se jmenuje Mitzi a Maus spielen Karten

naučíte se:

 • slovní zásobu - pojmenování zvířat
 • časování slovesa- spielen
 • číslice 1 - 4
 • otázku: Wo ist/sind...
 • výraz: raus sein

Dále si pročtěte tyto otázky(týkají se videokurzu, který jste měli za úkol sledovat) a odpovězte mi na ně.

 

                      1. Wie heisst die Katze?

                      2. Wer ist ihre Freundin?

                      3. Was machen sie gern?

                      4. Was spielen sie?

                      5. Was machen sie noch?

                      6. Wohnen sie zusammen(spolu)?

Správné odpovědi(očíslované) mi zašlete na můj mail do 6.6.!!!  Bude to poslední důležitá známka z němčiny v tomto pololetí.

            Zdraví Vás Milena Fröhlichová

 

25.5-29.5.2020

Zhlédněte další lekci jazykového kurzu na ČT edu. Tentokrá se jmenuje Mitzi a Maus cvičí.

Naučíte se:

 • slovní zásobu - lidské tělo a sportování
 • časování slovesa - machen, kommen, können, zumachen
 • zápor: Ich kann nicht mehr. (Už nemůžu.)
 • příd. jm.: hoch, link, recht
 • příslovce: links, rechts

Sledujte výuková videa pozorně, brzy vám z nich sestavím testík.

Deutsch macht Spaß!           Zdraví M. Fröhlichová

18.5.-22.5.2020

Milí sedmáci,

posílám další úkoly do němčiny. Jedná se opět o lekci z jazykového kurzu ČT. Jmenuje se Mitzi a Maus skládají mapu Evropy. Doufám, že se vám bude líbit.

Naučíte se:

 • slovní zásobu - Evropa a její země
 • časování slovesa - sein
 • rozk. zp. - Schau! (Podívej)  a Warte! (Čekej)
 • otázky: Wo bist du? Was ist...?  Wie heissen...?
 • předložku in (v)

Sledujte výuková videa pozorně, brzy vám z nich sestavím testík.

Deutsch macht Spaß!           Zdraví M. Fröhlichová

 

11.5.-15.5. 2020

Tento týden sledujte část Mitzi und Maus si hrají na nakupování.

Procvičíte si:

 • slovní zásobu - nakupování (Einkaufen)
 • slovesa:
  • einkaufen (nakupovat)
  • brauchen (potřebovat)
  • zahlen (platit)
 • otázky:
  • Was wünschen Sie? (Co si přejete?)
  • Ist das alles? (Je to všechno?)
  • Hast du...? (Máš...?)
 • zápor: nicht, kein

Deutsch macht Spaß!           Zdraví M. Fröhlichová

 

4.5.-7.5.2020

Tento týden sledujte část Mitzi und Maus jedou na výlet.

Procvičíte si:

 • slovní zásobu - výlet (der Ausflug)
 • jednoduché pozdravy
 • sloveso: mitnehmen ( vzít si s sebou)
 • otázky: Wohin fahren wir? ( Kam jedeme?)

                         Was nehmen wir mit? (Co si vezmeme s sebou?)

Deutsch macht Spaß!           Zdraví M. Fröhlichová

 

27.4.-30.4. 2020

Milí sedmáci,

Tento týden se podívejte na část Mitzi a Maus hrají fotbal a tenis.

Procvičíte si:

 • slovní zásobu - volný čas
 • časování sloves: spielen, sein(být)
 • sloveso: können(moci, umět)

otázky: Spielst du gern? Was magst du? Was ist dein Hobby?

Opět si pořad pusťte vícekrát, abyste si vše zapamatovali. Přeji hodně úspěchů při samostudiu.

Deutsch macht Spaß!

Zdraví M. Fröhlichová

 

20.4.-24.4. 2020

Milí sedmáci,

nadále budete pokračovat v televizním kurzu Mitzi a Maus. Lekce pro tento týden se jmenuje Mitzi a Maus si telefonují. Procvičíte si:

 • slovní zásobu: telefonování
 • číslice 1-6
 • časování slovesa telefonieren (telefonovat)
 • otázka: Wie ist deine Telefonnummer?

Deutsch macht Spaß!

Zdraví M. Fröhlichová

 

14.4.-17.4. 2020

Milí sedmáci,

další lekci, kterou si máte procvičit je opět z televizního kurzu Mitzi a Maus. Tentokrát se jmenuje Mitzi a Maus si hrají na narozeniny. Procvičíte si:

 • slovní zásobu téma: narozeniny
 • časování sloves:
  • haben (mít)
  • sein (být)
 • a otázka: Wie alt bist du?
 • počítání 1-5

Pořad si pusťte několikrát, abyste si zapamatovali slovní zásobu i gramatiku.

Ať Vás výuka němčiny baví! Zdraví Milena Fröhlichová

 

Do 14.4. 2020

Milí sedmáci,

doufám, že všechna slovíčka už vzorně umíte, proto zadávám další práci. Doporučuji vám jazykový kurz české televize Mitzi a Maus, který najdete na těchto stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cizi-jazyk?stupen=1-stupen-zs&tema=nemecky-jazyk

Postupně si procházejte jednotlivé lekce a učte se nové výrazy a slovní spojení. Věřím, že vás tato práce bude bavit víc jak ve škole a něco se naučíte. Tento týden se podívejte na lekci Mitzi a Maus si hrají na Velikonoce, přiště navrhnu další.

Zdraví Milena Fröhlichová

 

 

Milí sedmáci,

protože se nemůžeme scházet ve škole, budu Vám postupně zadávat úkoly, které budete zpracovávat samostatně doma. Až se opět sejdeme, vše si zkontroluji. Věřím, že si s touto prací poradíte zatím sami.

V tomto týdnu si zopakujte učivo lekce 6 a procvičujte si slovíčka ze všech probraných lekcí.

Brzy se Vám zase ozvu s další prací.

Zdraví Milena Fröhlichová