Obsah

16. 6.

Vypracujte si úkoly v PS k čeledím, které jste minulý týden zpracovávali do sešitů.

18. 6.

Přečtěte si str. 110 - 111 - CIZOKRAJNÉ ROSTLINY a vypracujte zbývající ůkoly v PS.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 6.

Změna termínu odevzdání herbáře pro žáky, kteří nejsou z Březníka. Můžete ho přinést, až pojedete odevzdávat učebnice.

Pro místní platí termín do poloviny června, tedy do 15. 6.

Dnes si zpracujte poslední  3 čeledi - LILIOVITÉLIPNICOVITÉVSTAVAČOVITÉ - str. 104 - 109 (Minulý týden jste měli méně práce, protože se chybička vloudila a zadala jsem vám v obou hodinách stejné čeledi. Tak to dokončíme dnes.)

Kapitolky si přečtěte, opište shrnutí, vypište zástupce a nakreslete rostliny.

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 6.

Sedmáci pozor!

Někteří odevzdáváte herbáře nedosušené a nevylisované. Pokud nejsou rostliny suché, zanedlouho stejně zplesniví a vaše práce bude k ničemu. Neodevzdaný herbář a neplnění úkolů z domu bude důvodem k horší známce, než byla v pololetí. 

Dnes si zpracujte čeleď LILKOVITÉHVĚZDNICOVITÉ  str. 100 - 103.

Kapitolky si přečtěte, opište shrnutí, vypište zástupce a nakreslete rostliny.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 6.

Začínáte odevzdávat herbáře, za to vás chválím a chci připomenout ostatním, že do poloviny června by měl být herbář odevzdaný od všech.

Dnes budeme pokračovat dalšími dvěma čeleděmi - MIŘÍKOVITÉHLUCHAVKOVITÉ na str.96 - 99.

Kapitolky si přečtěte, opište shrnutí, vypište zástupce a nakreslete rostliny.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 6.

I dnešní zápis bude stejný jako u předchozích čeledí. Přečtěte si zase 2 čeledi MIŘÍKOVITÉHLUCHAVKOVITÉ.  

Opište shrnutí, vypište zástupce a nakreslete obrázky.

Pošlete na email vypracované úkoly v PS z minulé hodiny, tzn. str. 38 - 41.

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 5.

Milí sedmáci, herbář můžete začít odevzdávat od pondělí 1. 6. do školy mezi 7. a 12. hodinou. Kdo není z Březníka 

a nebude sem mít cestu, napíše mi na mail a domluvíme se na způsobu odevzdání individuálně. Lenka Malá

Dnes si pročtete, zapíšete a zapamatujete charakteristické znaky čeledi BOBOVITÉ

Opište si zase shrnutí, vypište z textu zástupce a nakreslete rostlinu hrachu.

Pro zopakování čeledí si do příští hodiny vypracujte úkoly v PS na str. 38 - 41.

_______________________________________________________________________________________________________________

26. 5.

Dnes si dáme 2 kapitolky: BRUKVOVITÉRŮŽOVITÉ. Obě kapitoly si přečtěte a stejně jako minule si opište shrnutí a za ně si vypište z textu zástupce. Nezapomeňte, že u každé čeledi má být nakreslený obrázek rostliny z uč. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 5.

Doufám, že jste se v úterý věnovali herbáři a máte tedy vše připraveno na jeho dokončení. 

Dnes začínáme první čeleď, pryskyřníkovité. Přečtěte si proto strany 88 - 89, prohlédněte si obrázky a vzpomeňte si, které z těchto rostlin jste už viděli (možná, že některou máte připravenou do herbáře).

Zápis:

PRYSKYŘNÍKOVITÉ

(opište shrnutí na str. 88 - 89 a pod ně si napište z učebnice všechny zástupce)

U každé čeledi budete kreslit zobrazenou rostlinu, dnes to bude tedy pryskyřník prudký. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 5.

Milí sedmáci, než začneme brát jednotlivé čeledi rostlin, nechám vám dnešní den, který má být podle předpovědi pěkný, volnější.

Pokud ještě nemáte 15 rostlin do herbáře, běžte na zahradu, na louku, prostě se běžte někam projít a natrhejte si zbývající KVETOUCÍ rostliny (byliny) a dejte si je lisovat. Lisování (a tím i sušení) trvá několik týdnů a vy je musíte ještě určit , nalepit a udělat z nich pěkný herbář.  Zdraví vás Lenka Malá.

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 5.

Dnes budete pracovat v PS. Vypracujte strany 36 a 37.

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 5.

Přečti si  str. 86 - 87, prohlédni si obrázky stromů a jejich plodů.

Nadpis bude podle učebnice LISTNATÉ STROMY A KEŘE

Opiš si shrnutí na str.87 a z textu si vypiš zástupce. 

Nezapomeňte, že do poloviny června má být hotový herbář (bylin, ne dřeviny). Budu ho chtít odevzdat.

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 5.

Dostali jsme se k nové kapitole. Do sešitů si udělejte pěkný velký nadpis KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY .

Přečtěte si str. 85.

Zápis:

- nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin (asi 250 000 druhů)

- semena mají ukrytá v plodech

- dělí se na JEDNODĚLOŽNÉ a DVOUDĚLOŽNÉ

 

Srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin

(Tabulku si přepiš do sešitu i s obrázky. Pokud máš možnost, můžeš si ji zkopírovat a nalepit.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 5.

Přečíst strany 82 - 84 i s informacemi na liště. 

Nadpis bude ZÁSTUPCI JEHLIČNANŮ

Vypiš si jednotlivé zástupce a ke každému si napiš 3, maximálně 4 informace.

Str. 84: OKRASNÉ JEHLIČNANY

Jenom vypište tučně zvýrazněné zástupce.

V PS si vypracuj str. 35.

____________________________________________________________________________________________________________________________

30. 4.

Přečti si strany 80 a 81 i s texty na lištách. Na otázky si vyhledej odpovědi.

Zápis:

NAHOSEMENNÉ ROSTLINY - ,,nahá semena"

- semena jsou bez oplodí (nejsou v plodech)

- tis, jalovec - tzv. ,,semenné plody"

-dělí se na jinany a jehličnany

a) jinany

- největší vývoj v druhohorách

- dnes jediný druh - jinan dvoulaločný

                                - jeho semena se podobají peckovici

b) jehličnany

- nejpočetnější skupina nahosemenných rostlin

- většinou stálezelené dřeviny

- jehlicovité listy na rostlině vytrvávají několik let (kromě modřínu)

- ve dřevě a listech - pryskyřičné kanálky

 

Rozmnožování jehličnanů

- větrosnubné rostliny

- samčí šištice s tyčinkami produkují pylová zrna

- samičí šištice má semenné šupiny, každá nese 2 vajíčka (po oplození se přemění v křídlatá semena)

- samičí šištice zdřevnatí v šišku nebo zdužnatí (u jalovce)

- šupiny šišek reagují na vlhkost prostředí

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 4.

Přečti si str. 78 - 79.

Zápis:

ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN

- rozmnožují se pohlavně, nepohlavně a vegetativně

- při pohlavním rozmnožování splývají pohlavní buňky, oplozená vaječná buňka se nazývá zygota

- vegetativní rozmnožování je založeno na regenerační schopnosti rostlin, nová rostlina vzniká z části mateřské rostliny

  • pomocí oddenků, šlahounů, cibulí, odlamováním částí stélek, částí kořenů, kořenovými hlízami,  řízkováním (kořenovými , listovými nebo stonkovými řízky)
  • množení okrasných rostlin - očkování - u růží, roubování - u okrasných stromů

 

Růst a vývin rostlin

(sami napsat, co je růst a co je vývin)

 

Rozdělení rostlin podle délky vývinu

(napiš si z uč., jak je to u jednotlivých skupin rostlin)

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 4.

1. Vypracuj úkoly v PS str.  34 (na pomoc si můžeš vzít učebnici str. 75 - 77).

2. Přečti si str. 77.

Zápis (přepiš a doplň):

ROZŠIŘOVÁNÍ SEMEN A PLODŮ

- dochází tím ke zvětšování areálu výskytu dané rostliny

a) šíření ........ - nejčastější (plody mají chmýr - ................, křídla - ...............)

b) přichycení plodů nebo semen na ................ (např. lopuch)

c) plody jsou potravou živočichů a ve výkalech se dostanou na jiné místo 

d) člověkem

 

VÝZNAM PLODŮ

- ovoce, zelenina, zdroj oleje (olivy, řepka), textilní průmysl (bavlník), výroba nápojů (kávovník, kakaovník, chmel)

____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 4.

Přečti si str. 76 - 77.

Zápis (přepiš a doplň):

SEMENA A PLODY

- přeměnou semeníku vzniká .......

- plody vznikají jen u ................ rostlin

- na povrchu plodu je .........

- podle typu .......... dělíme plody na dužnaté a suché

(vypiš si plody dužnaté, suché pukavé, suché nepukavé, napiš si k nim podle učebnice příklady plodů a nakresli si i obrázky)

- plodenství - soubor plodů (vzniká z květenství), např. hrozen vinné révy

- souplodí - z jednoho květu vznikne více plodů, např. souplodí peckoviček u maliníku nebo nažek u jahodníku

___________________________________________________________________________________________________________________________

16. 4.

Přečíst str. 75.

 Zápis:

OPYLENÍ

- přenos pylového zrna na bliznu

  1. větrem - rostliny větrosprašné
  2. živočichy (především hmyzem) - rostliny hmyzosprašné 

- cizosprašnost - pylová zrna jsou přenesena na bliznu jiné rostliny

- samosprašnost - rostliny jsou opyleny vlastním pylem

OPLOZENÍ

-splynutí samčí a samičí pohlavní buňky, probíhá ve vajíčku

(nakresli nebo zkopíruj a nalep obrázek prorůstání pylové láčky do semeníku)

- vyvíjí se zárodek

- z oplozeného vajíčka vznikne semeno

- vaječné obaly se mění na obal semene - osemení

Pošli ke kontrole vypracovaný zápis ze 14. 4.

____________________________________________________________________________________________________________________________

17.3.

přečíst uč. str. 58 - 59

Do sešitů zápis:

BOTANIKA

- nauka o rostlinách

- vědní obory botaniky: (opište z lišty na str. 58, včetně vysvětlení)

Potom opište tabulku na str. 58.


PŘECHOD ROSTLIN NA SOUŠ

(Doplňte neúplný zápis do sešitů.)

- nejstaršími rostlinami byly ...............

- původní atmosféra obsahovala: ...........

- vznikem fotosyntézy se hromadí ........

- dnes je v atmosféře ....... kyslíku, .......dusíku a ....... ostatních plynů

- vytvořila se .......... vrstva

 

PŘIZPŮSOBENÍ ROSTLIN ŽIVOTU NA SOUŠI

- vznikla PLETIVA - skupiny specializovaných buněk stejného tvaru a funkce

a) pletivo VODIVÉ -

b) pletivo KRYCÍ -

c) pletivo PODPŮRNÉ -

d) pletivo ZÁSOBNÍ -

k pletivům dopiš funkce podle str. 59

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 3. 

Přečíst str. 60 včetně textů na liště.

zápis:

MECHOROSTY

- patří k nejstarším suchozemským rostlinám 

- nemají pravá vodivá pletiva, proto jsou rostlinky drobné a nízké

- nemají podpůrná pletiva, proto jsou křehké a rostou v trsech

- dělí se na játrovkymechy

a) játrovky

(sami zápis + zástupce)

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 3. 

Přečíst mechy str. 60 - 61.

Sami zápis ze str. 60 + zapsat zástupce ze str. 61.

Nakreslit: stavba stélky mechové rostlinky str. 60 do sešitů a popsat.

Životní cyklus mechorostů (obr. a text  na str. 61 naučit zpaměti). 

____________________________________________________________________________________________________________________________

26. 3. 

Přečíst PLAVUNĚ, PŘESLIČKY A KAPRADINY str. 62 - 65.

Zápis: 

PLAVUNĚ, PŘESLIČKY A KAPRADINY

(opsat shrnutí str. 65, vypsat zástupce k plavuním, přesličkám i kapradinám)

(za zápis odpovědět písemně do sešitů na otázky 2, 4, 5 na str. 65)

____________________________________________________________________________________________________________________________

31.3.

Přečíst str. 66 - 67.

Zápis:

ČÁSTI TĚLA SEMENNÝCH ROSTLIN

- soubory pletiv vytvářejí rostlinné orgány - KOŘEN, STONEK, LIST a reprodukční orgány KVĚT, PLOD a SEMENO

 

KOŘEN

(opište zelený rámeček FUNKCE KOŘENE)

a) HLAVNÍ KOŘEN S POSTRANNÍMI KOŘENY

b) SVAZČITÉ KOŘENY

 

Stavba kořene

- na povrchu kořenová pokožka, pod pokožkou prvotní kůra, další vrstva je střední válec (vznikají tady postranní kořeny, je tady vodivé pletivo), střed kořene vyplňuje dřeň

- na vrcholu kořene je dělivé pletivo chráněné kořenovou čepičkou

 

Přeměny kořene a význam kořene na str. 67, udělejte si výpisky sami.

 

NEZAPOMEŇTE, ŽE MÁTE DĚLAT HERBÁŘ!!! Kvete už spousta bylin. ( stačí vyjít na zahradu)

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 4.

Přečíst str. 68 - 69.

Zápis:

STONEK

(opište zelený rámeček Funkce stonku )

 (pokračování zápisu, opiš a doplň:)

- je členěn na delší úseky - .......... a kratší úseky - ...........

- úseky se pravidelně ..........., z uzlin vyrůstají ..........

- podle stonku dělíme rostliny na byliny (mají dužnatý stonek) a dřeviny 

- bylinné stonky:

a) lodyha - má listy, (např. kopřiva, kopretina, hluchavka a mnoho dalších)

b) stvol - nemá listy, jsou v tzv. přízemní růžici, na konci stonku je květ

c) stéblo - dutý stonek s kolénky (stonek obilnin, trav)

- dřeviny:

a) stromy - mají kmen, ten se větví a vytváří korunu

b) keře - stonek se rozvětvuje hned od země

 

- větvení stonku:

(nakresli hroznovité a vrcholičnaté větvení a napiš si, jaký je mezi nimi rozdíl, je to pod obrázky)

 

Stavba stonku

- na povrchu je .........., pod ní .........., pod ní  je ........... (obsahuje ......... pletivo a .......)

 

Druhotná stavba stonku 

- vzniká činností druhotného dělivého pletiva - KAMBIA

Kambium produkuje druhotné lýko a druhotné dřevo, tím stonek druhotně tloustne

 

Přeměny stonku 

(vypište sami tučně zvýrazněné pojmy a k nim si napište jen jejich funkci, např první je oddenky - napíšeš zásobní funkce)

 

Milí sedmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis z 17.3., 26.3. a 31.3. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 4.

Přečíst str. 70 - 72.

Zápis:

LIST

(opište zelený rámeček Funkce listů )

- listy vyrůstají z uzlin

- postavení listů na stonku:

střídavé - z uzliny vyrůstá jeden list

vstřícné - z uzliny vyrůstají 2 listy proti sobě

přeslenité - z uzliny vyrůstá větší počet listů

(nakresli si ke každému obrázky)

- vnější stavba listu

řapíkaté listy - mají řapík a čepel

přisedlé listy - nemají řapík, jen čepel

palisty - u některých listů na bázi řapíku (např hrách setý)

(nakresli a popiš list str. 70 dole)

- listy podle stavby listové čepele

a) jednoduché listy - souvislá, různě členěná čepel (např. listy srdčité, kopinaté, jehlicovité,...)

b) složené listy - čepel je rozdělena na několik samostatných lístků, podle jejich uspořádání je dělíme na:

                              1. dlanitě složené (troj-, čtyř-, pětičetné)

                              2. zpeřené (lichozpeřené, sudozpeřené)

(nakresli jednoduchý, dlanitě složený a zpeřený list str. 71)

- vnitřní stavba listu

pokožka - kryje svrchní a spodní stranu listu

průduchy - na spodní straně listu, slouží k výměně kyslíku a oxidu uhličitého a k odpařování vody

asimilační pletivo s chlorofylem - pod svrchní pokožkou, probíhá v něm fotosyntéza

provzdušňovací pletivo - mezi buňkami volné prostory, umožňují proudění plynů mezi průduchy a asimilačním pletivem

- přeměny listu

zásobní funkce - cibule

ochranná funkce - trny dřišťálu

úponky - hrách

- význam listů 

potrava býložravců, člověka, koření, čaj, bylinky

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 4.

Přečíst str. 73 a 74.

Zápis (přepiš a doplň):

KVĚT

- funkce květu: .........

- stavba květu

  • rozšířený vrchol stonku - květní .......... a přeměněné listy - květní ..........., které vytváří:

1) kalich (zelený) a korunu (barevná) => květ ........... (např. hluchavka)

2) okvětí (květní lístky tvarově a barevně nerozlišené) => květ .............. (např. tulipán)

(nakreslit a popsat různoobalný a stejnoobalný květ, kdo má možnost, může zkopírovat a nalepit)

  • uvnitř květu jsou ............. orgány, tyčinky - samčí a pestíky - samičí

 (překresli i s popisem nebo nakresli z učebnice str. 73)

- podle počtu květních lístků, tyčinek a pestíků rozlišujeme květy .........., .......... a ..............

- souměrnost květů:

květ souměrný - .........(dopiš si vysvětlení z uč.)

květ pravidelný - ........... 

květ nesouměrný - .............

- květ jednopohlavný - má jen tyčinky nebo jen pestíky

- květ oboupohlavný - má tyčinky i pestíky

- rostlina jednodomá - má květy samčí i samičí

- rostlina dvoudomá - má jen květy samčí nebo květy samičí

Str. 74

KVĚTENSTVÍ

(zápis udělejte sami podle tučně zvýrazněných částí vět)

____________________________________________________________________________________________________________________________