Obsah

17.3.

přečíst uč. str. 58 - 59

Do sešitů zápis:

BOTANIKA

- nauka o rostlinách

- vědní obory botaniky: (opište z lišty na str. 58, včetně vysvětlení)

Potom opište tabulku na str. 58.


PŘECHOD ROSTLIN NA SOUŠ

(Doplňte neúplný zápis do sešitů.)

- nejstaršími rostlinami byly ...............

- původní atmosféra obsahovala: ...........

- vznikem fotosyntézy se hromadí ........

- dnes je v atmosféře ....... kyslíku, .......dusíku a ....... ostatních plynů

- vytvořila se .......... vrstva

 

PŘIZPŮSOBENÍ ROSTLIN ŽIVOTU NA SOUŠI

- vznikla PLETIVA - skupiny specializovaných buněk stejného tvaru a funkce

a) pletivo VODIVÉ -

b) pletivo KRYCÍ -

c) pletivo PODPŮRNÉ -

d) pletivo ZÁSOBNÍ -

k pletivům dopiš funkce podle str. 59

 

19. 3. 

Přečíst str. 60 včetně textů na liště.

zápis:

MECHOROSTY

- patří k nejstarším suchozemským rostlinám 

- nemají pravá vodivá pletiva, proto jsou rostlinky drobné a nízké

- nemají podpůrná pletiva, proto jsou křehké a rostou v trsech

- dělí se na játrovkymechy

a) játrovky

(sami zápis + zástupce)

 

24. 3. 

Přečíst mechy str. 60 - 61.

Sami zápis ze str. 60 + zapsat zástupce ze str. 61.

Nakreslit: stavba stélky mechové rostlinky str. 60 do sešitů a popsat.

Životní cyklus mechorostů (obr. a text  na str. 61 naučit zpaměti). 

 

26. 3. 

Přečíst PLAVUNĚ, PŘESLIČKY A KAPRADINY str. 62 - 65.

Zápis: 

PLAVUNĚ, PŘESLIČKY A KAPRADINY

(opsat shrnutí str. 65, vypsat zástupce k plavuním, přesličkám i kapradinám)

(za zápis odpovědět písemně do sešitů na otázky 2, 4, 5 na str. 65)

 

 

31.3.

Přečíst str. 66 - 67.

Zápis:

ČÁSTI TĚLA SEMENNÝCH ROSTLIN

- soubory pletiv vytvářejí rostlinné orgány - KOŘEN, STONEK, LIST a reprodukční orgány KVĚT, PLOD a SEMENO

 

KOŘEN

(opište zelený rámeček FUNKCE KOŘENE)

a) HLAVNÍ KOŘEN S POSTRANNÍMI KOŘENY

b) SVAZČITÉ KOŘENY

 

Stavba kořene

- na povrchu kořenová pokožka, pod pokožkou prvotní kůra, další vrstva je střední válec (vznikají tady postranní kořeny, je tady vodivé pletivo), střed kořene vyplňuje dřeň

- na vrcholu kořene je dělivé pletivo chráněné kořenovou čepičkou

 

Přeměny kořene a význam kořene na str. 67, udělejte si výpisky sami.

 

NEZAPOMEŇTE, ŽE MÁTE DĚLAT HERBÁŘ!!! Kvete už spousta bylin. ( stačí vyjít na zahradu)

 

2. 4.

Přečíst str. 68 - 69.

Zápis:

STONEK

(opište zelený rámeček Funkce stonku )

 (pokračování zápisu, opiš a doplň:)

- je členěn na delší úseky - .......... a kratší úseky - ...........

- úseky se pravidelně ..........., z uzlin vyrůstají ..........

- podle stonku dělíme rostliny na byliny (mají dužnatý stonek) a dřeviny 

- bylinné stonky:

a) lodyha - má listy, (např. kopřiva, kopretina, hluchavka a mnoho dalších)

b) stvol - nemá listy, jsou v tzv. přízemní růžici, na konci stonku je květ

c) stéblo - dutý stonek s kolénky (stonek obilnin, trav)

- dřeviny:

a) stromy - mají kmen, ten se větví a vytváří korunu

b) keře - stonek se rozvětvuje hned od země

 

- větvení stonku:

(nakresli hroznovité a vrcholičnaté větvení a napiš si, jaký je mezi nimi rozdíl, je to pod obrázky)

 

Stavba stonku

- na povrchuje .........., pod ní .........., pod ní  je ........... (obsahuje ......... pletivo a .......)

 

Druhotná stavba stonku 

- vzniká činností druhotného dělivého pletiva - KAMBIA

Kambium produkuje druhotné lýko a druhotné dřevo, tím stonek druhotně tloustne

 

Přeměny stonku 

(vypište sami tučně zvýrazněné pojmy a k nim si napište jen jejich funkci, např první je oddenky - napíšeš zásobní funkce)