Obsah

Milí sedmáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to i pro přírodopis. S pozdravem Lenka Malá.

 

16. 3. 

REGIONY USA

Přečíst str. 41 (dole) - 43 (po Aljašku).

Udělat zápis pomocí tučně zvýrazněných částí vět (prosím, neopisujte celou učebnici).

Odpovědět si na otázky u soviček 13-18 (odpovědi si zkontrolujte v klíči na str. 89-90).

 

18. 3. 

Přečíst uč. str. 43 - 44 (Aljaška a Havajské ostrovy).

Udělat zápis do sešitů.

Do sešitů vypracujte i odpovědi na sovičky 19, 20, 21/str.44 (odpovědi najdete v řešení).

Do sešitů přepsat a doplnit text str. 44 dole.

 

23. 3.

Opakování str. 45 (projděte si ústně,  odpovědi si zkontrolujte podle klíče)

Zápis str. 46 (jen úvod):

STŘEDNÍ AMERIKA

- státy leží převážně v tropickém pásu

- velké zásoby nerostných surovin

- pevninské státy: (vypsat sami)

- ostrovní státy v Karibském moři: (vypsat sami)

 

25. 3.

 Přečíst str. 46 - 48.

Zápis:

PEVNINSKÉ STÁTY STŘEDNÍ AMERIKY

1. MEXIKO

https://www.youtube.com/watch?v=uNtEzC6ZB1A

- leží v jižní části J. A.

- povrch je hornatý, na S. převládají pouště, směrem k jihu - tropické savany a tropické deštné lesy

- žije zde více než100 mil. obyv.

- hospodářsky nejvyspělejší stát Střední Ameriky (ZEMĚDĚLSTVÍ, TĚŽBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU, RUD,  HLAVNĚ

STŘÍBRA)

Do sešitů přepsat a doplnit poslední odstavec str.47 

 

30. 3.

Přečíst další státy střední ameriky str. 48 - 49.

Udělat ke každé zemi stručný zápis pomocí tučně zvýrazněných částí vět.

Na konec zápisu opět vypracujte poslední odstavec str. 49 (Doplňte text).

 

1. 4.

 Přečíst str. 50.

Zápis:

JIŽNÍ AMERIKA

(přepiš a neúplné věty doplň)

- rozkládá se převážně na .........

- celou oblastí prostupuje ......

- kolem Amazonky je .........

Obyvatele Jižní Ameriky spojuje:

(vypsat sami z uč. )

Státy dělíme podle podobných přírodních podmínek do tří oblastí:

(vypsat sami)

 

1. ANDSKÉ ZEMĚ

- patří sem .........

- podél západního pobřeží směřuje k rovníku studený Peruánský proud => málo srážek => při pobřeží nejsušší poušť světa - ......

- přírodní krajiny v Andách - .............

- nerostné suroviny - ........

 

Milí sedmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis z 18.3., 25.3. a 1.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

 

6. 4.

Přečíst str. 51 - 52, sami udělat výpisky podle tučně zvýrazněných částí vět. 

Podívejte se na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ

Tady něco o Chile. A ještě si u sledování videa můžete zopakovat angličtinu.

https://www.youtube.com/watch?v=5oB7QDk8yCs