Navigace

Obsah

Třídní učitel: 

 

Upozornění!

Sledujte webové stránky naší školy - AKTUALITY, jsou tam informace k odevzdávání učebnic a k zakončení školního roku.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zdravím vás,

doufám, že jste všichni v pořádku a bez problémů si plníte úkoly. Stále je ještě jeden žák  z vaší třídy, kterému  hrozí přezkoušení na konci prázdnin, protože vůbec zadané úkoly neplní. Proto ho žádám, aby se spojil s učiteli a dodělal práce. Bylo by škoda pokazit si prázdniny. Pokud selhává technika, je možné po domluvě s učitelem vyzvednout zadání ve škole, případně vypracovanou práci odevzdat do schránky u vchodu ZŠ. 

Kdo si ještě nevyzvedl své věci, bylo by dobré tak učinit! Jsou vystěhované na chodbě. Vyzvednout je můžete každý všední den dopoledne.

Vybírá se pomerančová a citronová kůra. Pokud jste v průběhu roku sušili kůru, je možné ji odevzdat do pátku 5. 6. Způsob odevzdání je popsán na webových stránkách naší školy.

Přeji vám krásné následující dny. Jdeme do finiše. Za měsíc už budou prázdniny!

                                                          Lenka Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zdravím všechny,

stále je ještě pár jedinců, kteří příliš nespolupracují s učiteli. Chci upozornit, že pokud nezačnete spolupracovat podle zprávy pana ředitele ze dne 8.4. 2020 Hodnocení dálkové výuky, budete zkoušeni a hodnoceni v náhradním termínu. Je tedy mnohem lepší začít spolupracovat, domluvit se s učitelem. Doufám, že jste to pochopili!

Přeji všem krásný den.

                                                      Lenka Malá