Navigace

Obsah

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

 

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. úplně dole na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

 

 

Basic questions - review
4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
8th   September What is your first name? My first name is ...
  What is your surname? My surname is ...
  How do you spell it? It is...
11th September What is your address? My address is ...
  What is your mobile number? My mobile number is...
  How old are you? I´m 11.
14th September What do you do? I´m a pupil.
  Where do you live? I live in Kralice .../the Czech Republic.

15th September

What is your favourite colour an animal? My favourite colour is blue and my favourite animal is an elephant.
  What colour is your pencil case? It is....
18th September Who is this?  
  What is this? It´s a pen.

 

Unit questions
     
     
     
     
     

 

 

Vocabulary
7th  September Greetings: hello, hi, bye-bye, good afternoon, goodbye, good evening, good morning, good night, Have a nice day., What´s up?, Hey guys. , What´s new?, See you later., See ya, bye-bye., See you next time.
11th September

Numbers: zero/oh, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve

15th September Numbers: one - eleven, two - twelve - twenty, three - thirteen - thirty , four - fourteen - forty, five - fifteen - fifty, six - sixteen - sixty, seven - seventeen - seventy, eight - eighteen - eighty, nine - nineteen - ninety, a hundred
18th September Calculation: plus, minus, times, divided by, equals

 

Reading texts

1.  Family 30.9.2020
     
     

FAMILY

Práce pro nepřítomné žáky

15.9. Class book (CB) - strana 12, Activity book (AB) str. 8
18.9. Class book - page 12/ex.5, AB page 9, ex. 3,4