Obsah

2.4. - 9.4. 2020

Literatura

Dobrali jste kapitolku epika. Vyřešte si souhrnný test v pracovním sešitě. Výsledky (ve tvaru např. 1a, 2b, ...) mi zašlete na můj e-mail frohlichova.zsbreznik@seznam.cz . Vaše známky z testu zapíši do bakalářů.

Mluvnice

Jak jste dopadli v testu na zájmena? Doufám, že dobře. Vše si prověřím, až se opět sejdeme ve škole. Nyní se věnujte v uč. str. 106 - číslovkám. Už jste o nich slyšeli v 5. roč. Důležité bude zapamatovat si druhy číslovek a umět je rozlišit, viz žluté tabulky str. 106 a 107. Podrobnější vysvětlení ke každému druhu je na dalších stranách 108-110. Tomuto učivu se věnujte v pátek a v pondělí. V úterý se zaměřte na psaní tečky za řadovými číslovkami. Poučka je na str. 109. Cv. 1b str. 109 přepište do školního sešitu, ostatní si udělejte ústně.

V televizi beží na 2. programu ČT vysílání pro školy - UčíTelka. Kolem půl dvanácté procvičují žáci 5. roč. češtinu, mohli byste si s nimi zopakovat přídavná jména.

Sloh

Zvládli jste kapitolku popis. Znovu si zopakujte, jak má vypadat správný popis pracovního postupu - viz žlutá tabulka str. 172 v učebnici. Napište mi nějaký váš oblíbený recept. Zašlete mi ho na můj e-mail a já Vám ho oznámkuji. Už se těším na Vaše recepty.

Zdraví M. Fröhlichová

 

26.3. - 1.4. 2020

Opět Vás všechny zdravím. Doufám, že práci do češtiny zvládáte dobře. Posílám Vám proto další úkoly.

Literatura

Ve čtvrtek si v uč. str. 23 a 24 pročtěte kapitolku Humoristická literatura. Do velkého literárního sešitu zpracujte stručné výpisky. V PS str. 51 a 52 si přečtěte ukázky a vyřešte úkoly k textům.

Mluvnice

V pátek si projděte v uč. ČJ str. 102 skloňování zájmen můj, tvůj, svůj a vyřešte cv. 1 str. 102 - ústně. Tabulka Vám pomůže. Pozor na 7. pád - s mými, tvými, svými = mladými !!!

Cv. 2, 3, 4 si udělejte také ústně, ale cv. 5a písemně do školního sešitu.

V pondělí a v úterý určitě tuto kapitolku na zájmena dokončíte, zbývá pouze str. 104. Na str. 105 máte test sami si ho poctivě vyřešte a pak zkontrolujte podle výsledků. Pokud jste někdě udělali chybu, učivo si zopakujte.

Sloh

Ve středu Vás čeká znovu sloh. Doufám, že se Vám podařil popis spolužáka - úkol cv. 5 str. 171. Až se sejdeme ve škole, vše si zkontroluji.

Nyní se seznamte s popisem pracovního postupu, uč. str. 172. Do slohového sešitu si udělejte stručné výpisky ze žluté tabulky a pak si projděte cv. 1, 2, 3 na str. 172 a cv. 4, 5 na str. 173.

 

Ať se Vám viry vyhýbají přeje M. Fröhlichová

 

20.3. - 25.3. 2020
V pátek si dokončete z učebnice Hravá literatura stručné výpisky k tématu Dobrodružná literatura. Přečtěte si ukázky v PS str. 44-50 a vyřešte úkoly k textům. Ve volných chvílích nezapomínejte na čtení knížky, kterou si pak zapíšete do čtenářského deníku.

V pondělí se pusťte opět do mluvnice. Na str. 98 si pozorně pročtěte Skloňování rodových zájmen. Tato tabulka vám pak pomůže při vyplňování cv. 2, 3 na str. 99. Cv. 3 si přepište do sešitu.

V úterý se naučte skloňovat zájmena on, ona, ono. Učivo si procvičte na str. 100 a 101. Cv. 2b opět přepište do sešitu.

Ve středu si v UČ str. 170 pročtěte Popis osoby, vyřešte cv. 1 na str. 170 a cv. 2, 3, 4 na str. 171. Cv. 5 str. 171 udělejte písemně.

Ať se vám daří.

 

16.3. - 19.3. 2020

Milí šesťáci,

protože se nemůžeme scházet ve škole, budu Vám postupně zadávat úkoly, které budete zpracovávat samostatně doma. Až se opět sejdeme, vše si zkontroluji. Věřím, že si s touto prací poradíte zatím sami.

V tomto týdnu si prostudujte v učebnici strany 94 až 97 skloňování zájmen bezrodých (už jste to probírali i v pátem ročníku) a do sešitu napište cvičení 1b na str. 94 a cvičení 2b na str. 95.

Brzy se Vám zase ozvu s další prací.

Zdraví Milena Fröhlichová