Obsah

Zadání na období 8.6. – 17.6. 2020

Je to poslední období. Pošlete úkoly, které jste mi ještě neposlali. Překontrolujte si známky na bakalářích. Pokud budou nesrovnalosti, napište.

 

8.6.

Elektrický proud v kapalinách a plynech uč. str. 102

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí uč. str. 103                    

 

9.6.

Bezpečnost při práci s elektřinou uč. str. 104

 • pořádně pročíst v učebnici
 • zápis do sešitu – datum a nadpis                   

 

15.6., 16.6.

Elektřina a magnetismus Elektřina a magnetismus.pdf (1.91 MB)

Z přiloženého dokumentu zkus rozřešit obrázkové křížovky a rébusy.

Tajenka: PROJEVY ELEKTROSTATICKÉHO POLE A ELEKTODYNAMICKÝMI JEVY

 

Zadání na období 25.5. – 5.6. 2020

25.5..

Test  Magnetické vlastnosti látek.doc (2.52 MB)

Zopakuj si učivo Magnetické vlastnosti látek, vyplň test a pošli na známou adresu ZSBreznik@seznam.cz ve formě 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D, … Já test opravím.

 

 

26.5.

ELEKTRICKÝ OBVOD uč. str. 85

Elektrický proud, elektrické napětí uč. str. 86

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí uč. str. 87                      

 

1.6.

Zdroje elektrického napětí  uč. str. 88

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí str. 90

 

2.6.

Účinky elektrického proudu uč. str. 91

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí str. 92

Elektrické spotřebiče uč. str. 93

 • pročíst
 • zápis do sešitu – shrnutí str. 94

 

 

Zadání na období 11.5. – 22.5. 2020

11.5..

Magnetická indukce a magnetování  uč. str. 77

 

12.5.

Magnetické pole a magnetické indukční čáry uč. str. 79

          Opsat snímek č. 6 – Magnetické indukční čáry – nákres 1 pólu

                                        7 – tyčový magnet

              https://edu.ceskatelevize.cz/silocary-magnetu-5e4425292773dc4ee413a112                                                              

 

18.5.

Magnetické pole Země  uč. str. 97

 • pročíst
 • zápis do sešitu z prezentace Magnetismus jako v milulé hodině. Opsat snímek č. 9 – nákres Země, napsat deklinaci a využití.

https://edu.ceskatelevize.cz/vyroba-kompasu-5e4425292773dc4ee413a10d

 

19.5.

Opakování kap. MAGNETISMUS

Tuto hodinu věnuj opakování kapitoly Magnetismus.

https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-na-magneticke-pole-5e4423f74908cf0125157e9c

V příští hodině bude test.

 

 

 

Zadání na období 27.4. – 7.5. 2020

27. 4., 28. 4.

Zopakuj si učivo Elektrické vlastnosti látek, ve druhé hodině vyplň test a pošli na známou adresu ZSBreznik@seznam.cz ve formě 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D, … Já test opravím.

Elektrické vlastnosti látek.doc (131.5 kB)

Při opakování pracuj s periodickou tabulkou. Počet protonů v jádře prvku se shoduje s pořadovým číslem prvku v periodické tabulce.

 

4.5.

MAGNETISMUS uč. str. 73

Magnety a jejich vlastnosti uč. str. 74

 • pročíst
 • zápis do sešitu z prezentace. Opsat snímek č. 3 – magnet

                                                                                             4 – póly magnetu

                                                                                             5 – Magnetické pole

 zakladni-skola-1/vytvorene-ucebni-materialy/?page=5 - MAGNETISMUS

 

5.5.

Působení magnetu na tělesa z různých látek  uč. str. 76

 • pročíst

                                                        

 

Zadání na období 14.4. – 24.4. 2020

14.4..

Zopakuj si https://edu.ceskatelevize.cz/staticka-elektrina-5e4424fb2773dc4ee4139ffc

Elektrické pole uč. str. 66

 • přečíst a zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 68
 • nakreslit tvar el. pole uč. str. 67 – 4 obrázky v pravém sloupci – siločáry kolem jednoho náboje, dvou různých nábojů, dvou stejných nábojů, mezi dvěma nabitými kovovými deskami
 • zápis naskenuj, vyfoť, … a pošli do 15.4. na adresu ZSBreznik@seznam.cz

 

20.4.

Tělesa v el. poli uč. str. 68

 • pozorně pročíst
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 70
 • pochopit chování vodičů a nevodičů v el. poli

 

21.4.

Elektrický výboj, blesk a ochrana proti němu  uč. str. 70

 • pročíst
 • zápis do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 72
 • soustředit se na pravidla ochrany před bleskem

https://edu.ceskatelevize.cz/blesk-a-hrom-5e441eefd76ace2c451de08f

https://edu.ceskatelevize.cz/vynalezce-bleskosvodu-5e441ef0d76ace2c451de094

 

 

Zadání na období 30.3. – 8.4. 2020

30. 3., 31. 3.

Zopakuj si učivo Hustota a Síla podle otázek:

HUSTOTA - kontrolní otázky.docx (12.3 kB)SÍLA kontrolní otázky.docx (11.9 kB)

Model atomu uč. str. 59

Zápis z prezentace  zakladni-skola-1/vytvorene-ucebni-materialy/?page=5, materíál Model atomu.

Opsat snímek č. 3 – atom

                              4 – jádro atomu

                              5 – obal atomu

                              6 – atomy různých chem. prvků

                              8 – Ionty

 

6.4.

Elektroskop, elektrometr a zdroje el. napětí uč. str. 62

 • pročíst
 • zápis do sešitu: nadpis, shrnutí

 

7.4.

Elektrické vodiče a nevodiče uč. str. 64

 • pročíst
 • zápis do sešitu: nadpis, shrnutí

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

16. 3., 17. 3  SÍLA  a její měření  uč. str. 52

                       Výpisky z materiálu  zakladni-skola-1/vytvorene-ucebni-materialy/?page=5, materíál Síla

23.3. ELEKTRICKÉ VLASTOSTI TĚLES

          Elektování třením uč. str. 56 - přečíst, nastudovat z učebnice a do sešitu zapsat nadpis a shrnutí

24.3. Dva druhy el. náboje uč. str. 57 - přečíst, nastudovat z učebnice a do sešitu zapsat nadpis a shrnutí