Obsah

Zadání na období 30. 3. – 8. 4. 2020

ARITMETIKA

30.3.

kap. 5.4. Rozklad čísla na součin prvočísel uč. str. 145

 • prohlédnout úvodní příklad
 • do sešitu opsat prvočísla do 100 (tabulka str. 145)
 • 145/1 – do sešitu

1.4.

 • 145/2 ústně
 • 145/3 – ústně - prozkoumat své datum narození + např. datum svého sourozence nebo rodiče
 • 146/4
 • 146/5,6,7 do sešitu
 • 146/8 - ústně

3.4.

kap.5.5.  Nejmenší společný násobek uč. str. 146

 • prostudovat úvodní příklad
 • 147/1 do sešitu (podle úvodního příkladu)
 • 147/2,3,4 do sešitu

6.4.

 • prostudovat n(3,4,8) uč. str. 147
 • 147/5 do sešitu podle příkladu n (3,4,8)
 • 148 – prostudovat jednodušší způsob výpočtu – tabulka n (6,8)
 • 148/6 do sešitu podle vzoru n (6,8)

8.4.

 • 148/7 ústně
 • 148 - prostudovat určování nejmenšího společného násobku větších čísel
 • 148/8 – do sešitu podle příkladu n (42,63)

Z výukových materiálů p. uč. Ing. M. Chládka přikládám tyto prezentace pro opakování i objasnění učiva (postupně budou další):

Dělitelnost, dělitel, násobek.pptx (1.76 MB)

 

GEOMETRIE

31.3.

kap. 6.3. Třídění trojúhelníků uč. str. 164

 • Do sešitu roztřídit trojúhelníky podle učebnice na str. 164
 1. Podle vnitřních úhlů – ostroúhlý – narýsovat libovolný trojúhelník podle učebnice

pravoúhlý – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

tupoúhlý – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

 1. Podle stran – různostranný (obecný) – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

rovnoramenný – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

                                        rovnostranný – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

 • 164/1 ústně
 • 165/2 ústně

Z výukových materiálů p. uč. Ing. M. Chládka přikládám tyto prezentace pro opakování i objasnění učiva (postupně budou další): Součet vnitřních úhlů trojúhelníku.pptx (2.51 MB)

            Rozdělení trojúhelníků.pptx (2.31 MB)

2.4.  Zápis ze sešitu z 31.3. Třídění trojúhelníků naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do pátku 3.4. Do předmětu napiš své jméno. ( Je to cvičení i z informatiky!).

 • 165/3 do sešitu
 • 165/4,5,6,8 ústně
 • 166/9 ústně

7.4.

kap. 6.4. Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Kružnice opsaná uč. str. 166

 • 167/1 – pročíst
 • 167/2 narýsovat do sešitu podle př. 1
 • napsat do sešitu definici kružnice opsané na str. 166 (modré pole)

Kružnice trojúhelníku opsaná.pptx (3.12 MB) (pozn. Osy stran rýsujte pomocí kružítka a pravítka)

 

Připomínám, že při zápisu do sešitu nezapomeň napsat datum zápisu, nadpis tématu a zadanou práci.

V případě, že něčemu nebudeš rozumět, poznamenej si to např. na desky sešitu. Až se uvidíme, vysvětlíme si to. Případné dotazy napiš na e- mail ZSBreznik@seznam.cz.

Přeji, pokud to půjde, pěkné Velikonoce.

                                                                                               Jarolímová

 

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

ARITMETIKA

uč. str. 131 Dělitelnost přirozených čísel

Pracovat s učebnicí kap. 5.1. Násobek uč. str. 131 ( přibližně 1 vyučovací hodina)

                                    kap. 5.2. Dělitel, prvočíslo, číslo složené uč. str. 134 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

                                    kap. 5.3. Znaky dělitelnosti uč. str. 136 ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

Žák bude ovládat tyto pojmy násobek, dělitel, prvočíslo (znát prvočísla do 20), číslo složené a vypsané znaky dělitelnosti -2,3,4,5,6,8,10,100

GEOMETRIE

uč. str. 158 Trojúhelník

6.1. Úhly v trojúhelníku ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

 - nákres str. 159 - úhly vnitřní a vnější

160/1 - prohlédnout

160/2.3 ústně

160/4 zkusit

160/6 do sešitu

161/7, 9, 11 - do sešitu

161/8 - do učebnice

162/13 - do sešitu

6.2. Trojúhelníková nerovnost uč. str. 162 ( přibližně1 vyučovací hodina)

- pročíst teorii a cvičení

163/2 do sešitu