Obsah

 

Přeji vám pěkné prázdniny, plné krásných zážitků a nových kamarádů.

Odpočněte si, ale nezapomeňte „procvičovat“ hlavu.

                                                                              Lenka Jarolímová

 

Konzultační hodiny z matematiky a fyziky pro zájemce ze 6. ročníku budou v pondělí 8. 6. 2020 v budově ZŠ od 8 do 10 hodin. Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení a musí mít roušku. Případní zájemci o konzultaci napište, prosím, na adresu ZSBreznik@seznam.cz  o jaké téma máte zájem.

                                                                                                                                                                             Lenka Jarolímová

Zadání na období 8.6. – 17.6. 2020

Je to poslední období. Pošlete úkoly, které jste mi ještě neposlali. Překontrolujte si známky na bakalářích. Pokud budou nesrovnalosti, napište.

Závěrečné opakování

8.6.

 • 193/1 ústně
 • 194/9,10 do sešitu
 • 195/14,13 a), b), c) do sešitu

 

9.6.

 • 197/24, 25 do sešitu

 

10.6.

 • 200/45 – ústně
 • 200/46,47,44 do sešitu

 

11.6.

 • 198/34 - ústně
 • 199/35, 40 – ústně
 • 201/53 – vypočítat tužkou do učebnice, pak vygumovat
 • 201/50 – dobrovolné – pro zdatné

 

12.6.

 • 201/54 do sešitu
 • 202/59 do sešitu

 

15.6.-17.6

Řeš logické úkoly, rébusy. Řešení zveřejním  17.6.

2.pdf (361.79 kB)

5.pdf (103.24 kB)

10.pdf (170.7 kB)

11.pdf (84.03 kB) Pozor! Chyba v zadání. Správná řada je 145 - 143 - ? - 138 - 135 - 133 - 130 - 128

12.pdf (155.46 kB)

23.pdf (130.79 kB)

Řešení:

2. a) 350

    b) 98

    c) cvrnkání kuliček

    d) Spíše neodpovídal. Dětí, co nemají oblíbený sport, by bylo podstatně méně.

5. Nejmladší Pankrác, Žofie, Servác, Bonifác nejstarší

10. 7., 2., 4., 6., 1., 5., 3.

11. c)

12. 1. cesta  79 km, 2. cesta  74 km. Delší je první cesta o 5 km.

23. a) Petra Kvitová 17, Lucie Šafářová 18

      b) Petra Kvitová; hraje se na sety (a ty byly 2:1 pro Petru, počet gamů není rozhodující)

 

 

Zadání na období 25. 5. – 5. 6. 2020

Učivo z aritmetiky máme probrané. V tomto období se zaměříme na geometrii

GEOMETRIE

25.5.

6.8. Souměrné trojúhelníky (rovnoramenný a rovnostranný) uč. str. 176

 • 177/1 ústně
 • 177/3,4,5 do sešitu

 

26.5.

 • 177/6,7 ústně
 • 178/9 do sešitu

 

27.5.

 • 178/10

 

28.5.

 • 178/11
 • 179/12

 

29.5.

TĚLESA uč. str. 183

7. 1. Objem tělesa uč. str. 183

 

1.6.

 • 185/6,7 do sešitu

 

2.6.

 • 186/10,11 do sešitu

 

3.6.

7. 2. Povrch kvádru a krychle uč. str. 186

 

4.6.

 • SB 108/722 – výpočet pro krychli o hraně a = 2,6 dm
 • SB 108/723 -  výpočet pro kvádr o rozměrech a = 9 m, b = 5 m, c = 3 m

 

5.6.

 • 187/2 do sešitu
 • SB 109/730 Vypracuj tento úkol do sešitu a pošli ho na adresu ZSBreznik@seznam.cz

 

 

VÝZVA!

Žádám Jakuba Zemana, aby začal spolupracovat! Zatím nezaslal žádný splněný úkol ani do matematiky ani do fyziky.

 Pokud nemáte jak posílat úkoly, je možné je vložit do schránky u vchodu na budově ZŠ. V takovém případě je dobré úkoly psát na volný papír, protože nevím, kdy je budu moci vrátit. Samozřejmě, úkoly nezapomeňte podepsat.

Pokud nezačnete spolupracovat podle zprávy pana ředitele ze dne 8.4. 2020 Hodnocení dálkové výuky, budete zkoušeni a hodnoceni v náhradním termínu. Je tedy mnohem lepší začít spolupracovat. Doufám, že jste to pochopili!

Těším se na Vaše úkoly.

                         Lenka Jarolímová

 

 

Zadání na období 27. 4. – 7. 5. 2020

POZOR ZMĚNA!

Aritmetiku budeme mít v pondělí a úterý. Tyto týdny dokončíme kapitolu dělitelnost a máme učivo v aritmetice probrané.

Geometre bude ve středu, čtvrtek a v pátek.

ARITMETIKA

11.5.

5.8. Opakování uč. str. 154

 • 154/1,2,3 ústně
 • 155/4 ústně
 • 155/5 do sešitu

 

12.5.

 • 155/7 ústně
 • 155/8,9 do sešitu

 

18.5.

 • 156/1 ústně
 • 155/10,11

 

19.5.

 • V této hodině vypracuj písemnou práci Dělitelnost. Je tak na 30 minut. Pak ve zbytku hodiny můžeš vypočítat 155/12 a 156/15
 • Písemná práce DĚLITELNOST.doc (28 kB)
 • Písemnou práci pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz.

 

 

 

GEOMETRIE

13.5.

 • 173/2 do sešitu

 

14.5.

 • 174/6,7 ústně
 • 174/5 do sešitu

 

15.5.

6.9. Střední příčky uč. str. 174

 • Narýsovat 175/1 do sešitu
 • Napsat definici: Střední příčka trojúhelníku je úsečka, která spojuje středy dvou stran, se třetí stranou je rovnoběžná. Její délka je rovna polovině délky strany, se kterou je rovnoběžná.
 • Střední příčky trojúhelníku.pptx (2.33 MB)

 

20.5.

 • 175/5 do sešitu
 • 175/4,5 ústně

 

21.5., 22.5.

 

 

 

Zadání na období 27. 4. – 7. 5. 2020

ARITMETIKA

27.4.

 •  Dělitelé čísla

Vyplň přiložený dokument. Do čtverečků pod číslem napiš všechny dělitele daného čísla. Pokračuj podle vzoru v dokumentu. Pokud nemáš tiskárnu, opiš si příklady do sešitu.

Dělitelé.pdf (593.35 kB)

Po vyplnění zkontroluj pomocí řešení

Dělitelé čísla - řešení.pdf (712.04 kB)

 

29.4.

 •   Společné násobky a dělitelé

Vyplň přiložený dokument. Vyplňuj podle vzoru v dokumentu. Pokud nemáš tiskárnu, opiš si příklady do sešitu.

Společné násobky a dělitele.pdf (641.99 kB)

Po vyplnění zkontroluj pomocí řešení.

Společné násobky a dělitele - řešení.pdf (697.4 kB)

 

4.5.

 

6.5.

Dopočítej zbývající příkladu z dokumentu Jednoduché slovní úlohy na dělitelnost a zkontroluj pomocí řešení: Jednoduché slovní úlohy - řešení.pdf (720.49 kB)

 

GEOMETRIE

28.4., 30.4.

6.5. Těžnice a těžiště trojúhelníka uč. str. 169

Napsat definice na str. 170 v modrém poli a sestrojit 170/2. 

Všimněte si popisu těžnic v přiložené prezentaci. Takto se těžnice popisují.

Těžnice trojúhelníku, těžiště.pptx (2.35 MB)

 

5.5.

171/5,6 do sešitu

 

7.5.

6.6. Výšky trojúhelníka uč. str. 172

 • 172/1 sestrojit trojúhelník (obrázek na str. 173 nahoře)
 • Do sešitu napsat definici výšky: Výška trojúhelníku je úsečka, jejíž délka udává vzdálenost vrcholu od přímky, na které leží protější strana.
 • Všimněte si popisu výšek v přiložené prezentaci.

Výšky trojúhelníku.pptx (2.28 MB)

Výšky trojúhelníku a poloha ortocentra v různých druzích trojúhelníků.pptx (2.33 MB)

 

 

 

Zdravím vás všechny,

začínáme pracovat na dálku druhý měsíc. Vzhledem k technickým problémům na začátku, začala jsem psát zadání na čtrnáct dnů.  Budu v tom tedy pokračovat. Kdo si tiskne zadání, prosím, po týdnu se podívejte, zda na druhý týden se něco nezměnilo. Do prvního týdne nebudu zasahovat (jenom v nejnutnějším případě).

Pět žáků z vaší třídy se neozvalo! Proč? Prosím, sledujte zadání!

                                                                Jarolímová

                                                                   

 

Zadání na období 14. 4. – 24. 4. 2020

ARITMETIKA

15.4.

Opakování:

 • Pro opakování znaků dělitelnosti přikládám soupis znaků, které máte umět. (Některé jsou navíc, ale je dobré se je doučit).

Znaky dělitelnosti.doc (23.5 kB)

 • Vyřeš následují příklady. Znaky dělitelnosti 1.doc (24.5 kB)Dokument si buď vytiskni, dopiš a následně naskenuj, vyfoť, … nebo na papír napiš výsledky a naskenuj, .. nebo dopiš do souboru a pošli jako soubor. Vyřešené příklady pošli do 16.4. na adresu ZSBreznik@seznam.cz

Nové učivo: Píšeme do sešitu

 • Pomocí rozkladu na součin prvočísel urči n(16,24), n(12,35).
 • str. 149/9a)
 • 149/11

 

17.4.

Opakování:

 • SB str.76/477, 77/484 – 1.sloupec (čísla 66, 75, 84, 88). Úkoly napiš do sešitu, naskenuj, … a pošli dnes na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 20.4.

Nové učivo: Píšeme do sešitu

 • 149/9b)
 • 149/12,13,14

 

20.4.

Opakování: 149/10

5.6. Největší společný dělitel uč. str. 150

 • prostudovat úvodní příklad
 • 150/1,2 do sešitu

 

22.4.

Čísla soudělná na nesoudělná (píšeme do sešitu) uč. str. 150,151

 • 150/3
 • 151/4

 

24.4.

Určování největšího společ. dělitele pomocí rozkladu na součin prvočísel uč. str.151:

 • Prostudovat tabulku na str. 151 D(42,63)
 • Podle př. D(42,63) řešte  do sešitu 151/6
 • 152/8 – do sešitu

 

GEOMETRIE

14.4.

Opakování: Vyřeš cv.2,3 zobrazeného na obrázku.

Úhly trojúhelníku

Výsledky zašli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do 15.4.

Kružnice opsaná (narýsuj do sešitu):

 • 167/4, 167/3

 

16.4.

Kružnice vepsaná uč. str. 167,168

 • přečíst úvodní příklad
 • 168/5 – prostudovat
 • 169/6a) narýsovat kružnici vepsanou, napsat z učebnice definici kružnice vepasané

Kružnice trojúhelníku vepsaná.pptx (2.86 MB) pozn. Osu úhlu rýsujeme pomocí kružítka a pravítka.

21.4.

Rýsuj do sešitu (nezapomínej na zápis zadání příkladu, rozbor a konstrukci):

 • 169/6 b) – kružnici opsanou
 • 169/6 c) – kružnici vepsanou
 • 169/6 d) – kružnici opsanou

Tento zápis ze sešitu naskenuj a pošli na známou adresu ZSBreznik@seznam.cz do 22.4.

 

23.4.

 • 169/7, 9, 10 do sešitu

 

 

 

Zadání na období 30. 3. – 8. 4. 2020

ARITMETIKA

30.3.

kap. 5.4. Rozklad čísla na součin prvočísel uč. str. 145

 • prohlédnout úvodní příklad
 • do sešitu opsat prvočísla do 100 (tabulka str. 145)
 • 145/1 – do sešitu

1.4.

 • 145/2 ústně
 • 145/3 – ústně - prozkoumat své datum narození + např. datum svého sourozence nebo rodiče
 • 146/4
 • 146/5,6,7 do sešitu
 • 146/8 - ústně

3.4.

kap.5.5.  Nejmenší společný násobek uč. str. 146

 • prostudovat úvodní příklad
 • 147/1 do sešitu (podle úvodního příkladu)
 • 147/2,3,4 do sešitu

6.4.

 • prostudovat n(3,4,8) uč. str. 147
 • 147/5 do sešitu podle příkladu n (3,4,8)
 • 148 – prostudovat jednodušší způsob výpočtu – tabulka n (6,8)
 • 148/6 do sešitu podle vzoru n (6,8)

8.4.

 • 148/7 ústně
 • 148 - prostudovat určování nejmenšího společného násobku větších čísel
 • 148/8 – do sešitu podle příkladu n (42,63)

Z výukových materiálů p. uč. Ing. M. Chládka přikládám tyto prezentace pro opakování i objasnění učiva (postupně budou další):

Dělitelnost, dělitel, násobek.pptx (1.76 MB)

 

GEOMETRIE

31.3.

kap. 6.3. Třídění trojúhelníků uč. str. 164

 • Do sešitu roztřídit trojúhelníky podle učebnice na str. 164
 1. Podle vnitřních úhlů – ostroúhlý – narýsovat libovolný trojúhelník podle učebnice

pravoúhlý – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

tupoúhlý – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

 1. Podle stran – různostranný (obecný) – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

rovnoramenný – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

                                        rovnostranný – narýsovat lib. trojúhelník podle učebnice

 • 164/1 ústně
 • 165/2 ústně

Z výukových materiálů p. uč. Ing. M. Chládka přikládám tyto prezentace pro opakování i objasnění učiva (postupně budou další): Součet vnitřních úhlů trojúhelníku.pptx (2.51 MB)

            Rozdělení trojúhelníků.pptx (2.31 MB)

2.4.  Zápis ze sešitu z 31.3. Třídění trojúhelníků naskenuj nebo vyfoť a pošli na adresu ZSBreznik@seznam.cz do pátku 3.4. Do předmětu napiš své jméno. ( Je to cvičení i z informatiky!).

 • 165/3 do sešitu
 • 165/4,5,6,8 ústně
 • 166/9 ústně

7.4.

kap. 6.4. Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Kružnice opsaná uč. str. 166

 • 167/1 – pročíst
 • 167/2 narýsovat do sešitu podle př. 1
 • napsat do sešitu definici kružnice opsané na str. 166 (modré pole)

Kružnice trojúhelníku opsaná.pptx (3.12 MB) (pozn. Osy stran rýsujte pomocí kružítka a pravítka)

 

Připomínám, že při zápisu do sešitu nezapomeň napsat datum zápisu, nadpis tématu a zadanou práci.

V případě, že něčemu nebudeš rozumět, poznamenej si to např. na desky sešitu. Až se uvidíme, vysvětlíme si to. Případné dotazy napiš na e- mail ZSBreznik@seznam.cz.

Přeji, pokud to půjde, pěkné Velikonoce.

                                                                                               Jarolímová

 

 

Učivo 16.3. - 27. 3. 2020

ARITMETIKA

uč. str. 131 Dělitelnost přirozených čísel

Pracovat s učebnicí kap. 5.1. Násobek uč. str. 131 ( přibližně 1 vyučovací hodina)

                                    kap. 5.2. Dělitel, prvočíslo, číslo složené uč. str. 134 ( přibližně 2 vyučovací hodiny)

                                    kap. 5.3. Znaky dělitelnosti uč. str. 136 ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

Žák bude ovládat tyto pojmy násobek, dělitel, prvočíslo (znát prvočísla do 20), číslo složené a vypsané znaky dělitelnosti -2,3,4,5,6,8,10,100

GEOMETRIE

uč. str. 158 Trojúhelník

6.1. Úhly v trojúhelníku ( přibližně 3 vyučovací hodiny)

 - nákres str. 159 - úhly vnitřní a vnější

160/1 - prohlédnout

160/2.3 ústně

160/4 zkusit

160/6 do sešitu

161/7, 9, 11 - do sešitu

161/8 - do učebnice

162/13 - do sešitu

6.2. Trojúhelníková nerovnost uč. str. 162 ( přibližně1 vyučovací hodina)

- pročíst teorii a cvičení

163/2 do sešitu