Obsah

15. 6.

Protože jsme se dostali na konec naší učebnice, dáme si dnes několik opakovacích otázek. Vypracované odpovědi pošli na email.

1. Co jsou měkkýši a jak je dělíme?

2. Charakterizuj tělo kroužkovců.

3. Na jaké části rozdělujeme tělo členovců?

4. Kolik kráčivých končetin mají pavoukovci? Jaké 4 skupiny sem řadíme?

5. Kteří korýši jsou součástí planktonu, kteří se přizpůsobili životu na souši?

6. Vysvětli, podle čeho jsou nazváni vzdušnicovci? Které živočichy mezi ně řadíme?

7. Jaký je rozdíl ve vývinu hmyzu s proměnou nedokonalou a dokonalou?

8. Podle čeho dělíme vážky do dvou skupin. Napiš k nim zástupce.

9. Napiš charakteristické znaky denních a nočních motýlů. 

10. Většina zástupců hmyzu má 2 páry blanitých křídel. Jak je to u dvoukřídlého hmyzu? 

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 6.

Dostali jsme se na konec učebnice, kde máme poslední téma ČLOVĚK A PŘÍRODA na str. 104 - 109. Je to 5 krátkých kapitolek. Vy si je všechny přečtěte, ať víte o co v nich jde a do sešitů  si opište shrnutí ze str. 105, 107 a 109.

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 6.

Přěčtěte si str. 102 - 103, prohlédněte si obrázky zástupců. Možná, že některé z nich jste si dovezli z dovolené u moře jako suvenýry.

Napište si nadpis OSTNOKOŽCI 

opište shrnutí a vypište z učebnice zástupce.

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 6.

Napíšeme si zápis z minulé hodiny. 

Nadpis: BLANOKŘÍDLÍ

(opiš shrnutí ze str. 101)

- podle připojení zadečku k hrudi se dělí:

 1. širopasí - zadeček se k hrudi napojuje celou šíří

          - larvy - housenice (škodí na rostlinách)

          - zástupci: pilatky a pilořitky

       2. štíhlopasí - zadeček je připojen k hrudi tenkou stopkou

           - zástupci: (vypiš si je ze str. 99 - 101)     

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 6.

Milí šesťáci, dnes je Mezinárodní den dětí, proto si dnešní den uděláme volnější. Nebudeme psát zápis, jen si přečtěte kapitolku BLANOKŘÍDLÍ na str. 99 - 101 a zápis si uděláme příští hodinu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 5.

Dnes budeme pracovat na str. 96 - 98 - DVOUKŘÍDLÍ. Kapitolu si přečtěte , zapište si do sešitů shrnutí, 

vypište z učebnice zástupce a písemně odpozte na otázky 2 a 3 na str. 98.

Tady máte jedno zajímavé video.

https://www.youtube.com/watch?v=UfUvQ2HUZAI

Dnes budete mít ještě jeden úkol. Do příští hodiny (tedy do pondělí) mi pošlete na mail zápis z 11 . 5., 20. 5. a 25. 5.

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 5.

Dnes si přečtěte str. 92 - 95. Jsou to brouci. Určitě jste jich zase mnho viděli a proto to pro vás nebude těžké.

Zápis:

BROUCI

- 350 tisíc druhů

- trpaslíci - čtvrt milimetru

- obři - 20 cm

- 1. pár křídel vyztužen chitinem - krovky - chrání 2. pár blanitých křídel

- tykadla - různé zajímavé tvary, článkované

- mají kousací ústní ústrojí

- zástupci: (vypište z učebnice a ke každému si napište jednu informaci (zajímavost), kterou si chcete o daném zástupci zapamatovat)

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 5.

Přečti si str. 88 - 91. Prohlédni si obrázky a vzpomeň si, kterého motýla jsi už viděl.

Zápis:

MOTÝLI

- 2 páry velkých blanitých křídel

- křídla hustě pokryta šupinkami

- v klidu křídla většinou přitisknuta k sobě kolmo k tělu

- dlouhý a ohebný sosák, v klidu svinutý

- larvy - housenky - býložravci se silnými kusadly

Denní motýli

-pestře zbarvení

- tykadla zakončená paličkou

- zástupci: (vypiš si je z učebnice a ke každému si napiš jen jednu informaci, která tě při čtení zaujme)

Noční motýli

- méně výrazné zbarvení

- nitkovitá nebo hřebenitá tykadla

- zástupci: (vypiš si je z učebnice a ke každému si zase napiš jen jednu informaci, která tě při čtení zaujme)

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 5.

Milí šesťáci, dnes začínáme druhou skupinu hmyzu -s proměnou dokonalou. Když se vrátíte k datu 29. 4., kde jsme si obě skupiny popisovali, zjistíte, že je zde navíc stádium kukly. Proto proměna dokonalá.

Přečtěte si str.86 a 87 (i s informacemi na lištách) a do sešitů si napište větší nadpis HMYZ S PROMĚNOU DKONALOU, ať víme, kde nám tato skupina začíná a pod to si dejte nadpisy dnešních kapitol.

BLECHY

opište shrnutí (každou větu na novou odrážku) a za ně si dopište:

- 1-7 mm velké

- mají bezkřídlé, ze stran zploštělé tělo

- zástupci: (vypsat z učebnice)

 

SÍŤOKŘÍDLÍ

- název odvozen od velmi husté sítě žilnatiny křídel

- jsou užiteční, živí se drobným hmyzem

- zástupci: zlatoočka obecná - špatně létá

                                                    - velké, zlatavě zbarvené oči

                                                    - poměrně velká křídla

                    mravkolev běžný - špatně létá

                                                    - larva je velmi dravá, vyhrabává jamky v zemi nebo písku

https://www.youtube.com/watch?v=JM8M43PQA9A

____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5.

Dnes nás čeká poslední skupina hmyzu s proměnou nedokonalou - ROVNOKŘÍDLÍ.

Přečtěte si proto pozorně str. 85 i s informacemi na liště. 

Do sešitů si opište shrnutí (každou větu na novou odrážku) a potom si z textu vypište zástupce a ke každému si napište charakteristické znaky (Maximálně 2 informace, stručně, ne celé věty. Např. kobylka zelená - asi 6 cm, je dravec.)

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 5.

Milí šesťáci, dnes si přečtete a naučíte dvě kapitoly.

První je krátká - jsou to vši a druhá jsou ploštěnci, str. 83 - 84. Kapitoly si přečtěte i s informacemi na lištách.

Zápis:

VŠI

(udělej si stručné výpisky, max. 5 odrážek a opiš zástupce)

- zástupci: veš dětská, veš šatní,  veš muňka

 

PLOŠTICE

(opiš shrnutí na str. 84 a z textu si vypiš zástupce)

Pod zástupce napiš odpověď na otázku 2 str. 84 dole.

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 5.

Přečíst str. 81 - 83 nahoře.

Zápis (doplň a přepiš):

STEJNOKŘÍDLÍ

- mají stejně velké a stejně stavěné 2 páry blanitých křídel  

- čelisti a ............... přeměněné v ........

- potrava - .............. šťávy (mají  ............ ústní ústrojí)

- většina - parazité ...........

- patří sem křísi a mšice

 

a) křísi

 • cikády - v .............. oblastech (Středomoří)

                        - larvy až ..... v zemi, až .... let

                        - zástupci: (vypiš si je i z lišty)

 • pěnodějky - larvy se obalí chomáčky ............. , chrání je proti .......... a ...........

b) mšice

- parazité rostlin, měkké tělo

- symbióza s ............

- jejich nepřátelé jsou: .................. a ...............

- další zástupci: (vypiš ze str. 82 a napiš na čem parazitují)

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 5.

Milí šesťáci, dnes budete mít 2 úkoly. 

1. Přečti si v uč. str. 80 - 81 a také si pozorně prohlédni obrázky.

Zápis (přepiš a doplň):

VÁŽKY

- velmi dobří letci, draví (živí se ..............)

- larvy = NAJÁDY - žijí ve ......, několikrát za život se .........., spodní pysk je změněn na tzv. ........  (slouží k lovu)

- vývin v dospělce - několik ........ až několik ....

- ústní ústrojí - kousací

- zástupci:

a) vážky (v. ploská, v. rudá) a šídla => v klidu mají křídla ..................

b) motýlicešidélka => v klidu křídla ..............

Zde máte k vážkám krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=HjGntikdamQ

https://www.youtube.com/watch?v=PQyhp2X_De4

 

Na 2.úkol budete mít týden, tzn. pošlete ho na email do pondělí 11. 5.

Půjdete na zahradu, do přírody atd. a budete si všímat hmyzu, který kolem vás létá, leze, ...

Tři různé zástupce si vyfotíte, zjistíte o jaký druh se jedná a vyhledáte k nim informace (max. 5 odrážek ke každému).

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 4.

Str. 78 - 79.

Nadpis: ROZMNOŽOVÁNÍ HMYZU

1. Hmyz s proměnou nedokonalou

vajíčko - larva - dospělec

(opiš si, co všechno tam patří)

(stejný zápis bude ze str. 79, tzn. napíšeš 2. a opíšeš z uč.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 4.

Milí šesťáci, dostali jsme se k další kapitole. Ta je mnohem rozsáhlejší, než kapitoly předchozí. Je to hmyz. Proto si k ní uděláme pěknou úvodní stranu s obrázky. 

Podívej se do učebnice na stranu 76 - 77 (hlavně se stranou 77 budeš pracovat)

Zápis:

(udělej si pěkný větší nadpis) HMYZ

(zapíšeme si charakteristické znaky a vy si k nim nakreslíte nebo kdo má možnost, může zkopírovat a nalepit, obrázky)

- 3 páry končetin

- na hlavě - 1 pár tykadel, vždy článkované (zde budeš mít obr. tykadel z uč.)

- většinou 2 páry blanitých křídel s hustou žilnatinou (obr. křídel)

- mají složené oči, vidí mozaikovitě (obr. složeného oka)

- ústní ústrojí přizpůsobené přijímané potravě

 • bodavě sací (komár)
 • lízací (moucha)
 • kousací (střevlík)
 • sací (motýl)          (nezapomeň na obrázky ústních ústrojí)

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 4.

Přečti si str. 74 - 75.

Zápis (přepiš a doplň):

VZDUŠNICOVCI

- nej.................. skupina členovců

- vzdušnice - trubičky vyztužené ....... - ústí na ................. => dýchání

- řadíme sem: mnohonožky, stonožky a hmyz

Mnohonožky

(sami napište charakteristiku a zástupce)

Stonožky

(napiš charakteristiku a zástupce)

Hmyz

- dokonale přizpůsobeni podmínkám prostředí, kde žijí

- žijí všude, na zemi, ve vzduchu i ve vodě, na pouštích i vysoko v horách

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 4.

Přečti si str. 72 - 73, podívej se na video a napiš zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=qWd-_bXkIj4

Zápis:

DALŠÍ KORÝŠI

(vypiš si zástupce, ke každému napiš, kde žije)

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 4.

 Přečíst str. 70 - 71.

Zápis:

KORÝŠI

1. (opiš shrnutí na str. 71)

2. (za shrnutí opiš následující otázky a napiš odpovědi)

 • Jakou funkci mají jednotlivé končetiny raka?
 • Kolik tykadel je na hlavohrudi a k čemu slouží?
 • Roste krunýř s rakem? Vysvětli, jak to skutečně je.
 • Kde má rak žábry?
 • Co znamená, že vývin je přímý?

https://www.youtube.com/watch?v=cXFY9xIdeDw

Vše pošli na email, práce bude hodnocena.

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 3.

HLÍSTI

 Přečíst str. 56-57 i s texty na liště.

Do sešitů si zapsat shrnutí (každá věta na novou odrážku).

Nakreslit si obrázky hlístů z učebnice do sešitů.

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 3.

Přečíst uč. str. 58 - 62.

Zápis do sešitů:

MĚKKÝŠI

Opsat shrnutí str. 62.

Potom do sešitů odpovědi na otázky str. 62, úkoly 1,3,4 a úkol 5 přepsat a doplnit.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 3. 

Přečíst str. 63.

Zápis (doplň a přepiš):

KROUŽKOVCI

- kroužkovci mají stejnoměrně ..........  (přepážky jsou i uvnitř těla)

- na povrchu vyrůstají ........ (se svaly pod pokožkou umožňují pohyb)

- žijí ve .............

-dělíme je na mnohoštětinatce a opaskovce

 

1. Mnohoštětinatci

- převážně mořští

- z výběžků na článcích vyrůstá mnoho štětinek ve svazečcích

- dýchají ......

- zástupci: (jen vypsat tučně zvýrazněné názvy)

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 3. 

 Přečíst str. 64 - 65.

2. Opaskovci

Udělat výpisky ze str. 64.

Ze str. 65 vypsat zástupce.

____________________________________________________________________________________________________________________________

30. 3. 

Pro zopakování vypracovat do sešitů úkoly ze str. 65 (všechny).

Žížalu obecnou jsme měli pozorovat v laboratorní práci, tak se aspoň podívejte na krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=58jkAsF3pt8

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 4.

Přečíst str. 66.

Zápis:

ČLENOVCI

- nejpočetnější ............ (zahrnuje přes ...........)

- na těle můžeme rozlišit ..............

- pokožka vylučuje kutikulu, která obsahuje chitin (ústrojná látka), někdy i uhličitan vápenatý (neústrojná látka)

=> vnější kostra (pevná opora těla) - neroste, svlékají ji

- nervová soustava ..............

- dýchají: 1. .......

                 2. ........

                 3. ........

                 4. ........

- cévní soustava - otevřená

- vylučovací soustavu tvoří .............

- patří sem pavoukovci, korýši a vzdušnicovci

 

Milí šesťáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis ze 18.3., 23.3. a 1.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 4.

 Přečíst str. 67 - 68 včetně informací na lištách.

Zápis (přepiš a doplň):

PAVOUKOVCI

- tělo ze dvou částí - ......... a ........

- na hlavohrudi je 6 ...... ........

- 1. pár - přeměněn na ............ - příjem ..........

- 2. pár - přeměněn na ............ - funkce ..........

- 4 páry - ........ nohy

- mezi pavoukovce patří pavouci, sekáči, roztoči a štíři

 

Pavouci

- nejpočetnější, žijí ..........

- nejznámější je ................

- staví si ............... na ........

- na hlavohrudi má : (vypiš)

- na konci zadečku - .............. (tvoří pavučinové vlákno)

- mimotělní trávení (umět vysvětlit podle uč.), otevřená cévní soustava, žebříčkovitá nervová soustava (známe z předchozích kapitol)

- kokon - zámotek z pavučiny kolem vajíček

- zástupci:

(vypsat z učebnice)

https://www.youtube.com/watch?v=K7fbu65lXIA

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 4.

Přečíst str.68 dole a str. 69.

Zápis (přepiš a doplň):

Sekáči 

- nemají tenkou ....... mezi .......... a ............

- končetiny mají ................., snadno je .............

- nestaví ...........

 

Roztoči

- hlavohruď je srostlá ............

- klíště obecné - nejznámější roztoč

                          - žije ..............

                          - krev sají ..........

                          - přenášejí nemoci (zjisti a napiš,které a proti které se očkuje)

                          - samečci jsou ........, krev .......

- zákožka svrabová - způsobuje ............

Posílám vám zajímavé video, ale je slovensky, tak doufám, že budete aspoň něco rozumět.

https://www.youtube.com/watch?v=iWCAA6YSLk4

 

Štíři

- žijí v ........ a ...........

- makadla jsou v podobě ........

- na konci zadečku mají ..........

- ve dne se ukrývají, vylézají ...........