Obsah

16. 3.

HLÍSTI

 Přečíst str. 56-57 i s texty na liště.

Do sešitů si zapsat shrnutí (každá věta na novou odrážku).

Nakreslit si obrázky hlístů z učebnice do sešitů.

 

18. 3.

Přečíst uč. str. 58 - 62.

Zápis do sešitů:

MĚKKÝŠI

Opsat shrnutí str. 62.

Potom do sešitů odpovědi na otázky str. 62, úkoly 1,3,4 a úkol 5 přepsat a doplnit.

 

23. 3. 

Přečíst str. 63.

Zápis (doplň a přepiš):

KROUŽKOVCI

- kroužkovci mají stejnoměrně ..........  (přepážky jsou i uvnitř těla)

- na povrchu vyrůstají ........ (se svaly pod pokožkou umožňují pohyb)

- žijí ve .............

-dělíme je na mnohoštětinatce a opaskovce

 

1. Mnohoštětinatci

- převážně mořští

- z výběžků na článcích vyrůstá mnoho štětinek ve svazečcích

- dýchají ......

- zástupci: (jen vypsat tučně zvýrazněné názvy)

 

25. 3. 

 Přečíst str. 64 - 65.

Udělat výpisky ze str. 64.

Ze str. 65 vypsat zástupce.

 

30. 3. 

Pro zopakování vypracovat do sešitů úkoly ze str. 65 (všechny).

Žížalu obecnou jsme měli pozorovat v laboratorní práci, tak se aspoň podívejte na krátké video.

https://www.youtube.com/watch?v=58jkAsF3pt8

 

1. 4.

Přečíst str. 66.

Zápis:

ČLENOVCI

- nejpočetnější ............ (zahrnuje přes ...........)

- na těle můžeme rozlišit ..............

- pokožka vylučuje kutikulu, která obsahuje chitin (ústrojná látka), někdy i uhličitan vápenatý (neústrojná látka)

=> vnější kostra (pevná opora těla) - neroste, svlékají ji

- nervová soustava ..............

- dýchají: 1. .......

                 2. ........

                 3. ........

                 4. ........

- cévní soustava - otevřená

- vylučovací soustavu tvoří .............

- patří sem pavoukovci, korýši a vzdušnicovci

 

Milí šesťáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis ze 18.3., 23.3. a 1.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá