Obsah

Milí šesťáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to i pro přírodopis. S pozdravem Lenka Malá.

17. 3.

Přečíst uč. str. 54 - 55

Zápis do sešitů:

3) LESY MÍRNÉHO PÁSU

- jehličnaté (tajga), smíšené a listnaté

- Severní Amerika, Evropa, Asie, Jižní Amerika


Tajga

zápis sami ze str. 54


Smíšené a listnaté lesy

zápis také sami ze str. 55

 

(Konec zápisu:)

- funkce lesa - produkce kyslíku, zadržování vláhy, úkryt pro živočichy, zdroj potravy, těžba dřeva, odpočinek

 

20. 3. 

Přečíst uč. str. 56 - 57

zápis:

4) STEPI

- v Severní Americe - prérie, Jižní Americe - pampy, Evropě, Asii

(teď opsat shrnutí ze str. 57, každou větu na novou odrážku)

(Konec zápisu:)

- půda má hodně humusu => vznikají zde černozemě

 

24. 3.

Přečíst str. 58 - 59.

Zápis:

5) KRAJINA OLIVOVÝCH HÁJŮ

- v oblasti subtropického pásu, na západním okraji světadílů tzv. TVRDOLISTÉ LESY

- Středomoří, jihozápad Afriky a Austrálie, část Chille, Kalifornie (mezi 30 - 40 stupni z. š.)

- léta suchá a horká, málo prší, některé řeky vysychají

- zima je deštivá, teplota kolem 10°C, ve vyšších polohách padá sníh, řeky mají nejvíc vody

- rostliny: (vypsat z učebnice)

- MAKCHIE: (co to je, napsat podle učebnice)

- TVRDOLISTÝ LES - (napsat z uč., co to znamená)

 

27. 3.

Přečtěte si str. 60 - 61 POUŠTĚ a podívejte se na následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw

Příští týden si uděláme zápis do sešitů.

 

 31. 3.

Zápis k minulému tématu:

POUŠTĚ

- pouštní oblasti zaujímají asi 1/8 povrchu souše

a) horké - tropický a subtropický pás 

                - ve dne přes 50oC, v noci 0oC

b) studené = chladné - mírný pás

                                       - horké léto, velmi chladná zima

- podle povrchu: kamenité, štěrkové, písečné

- podmínky jsou zde omezené, ale přesto zde žijí lidé

(podle učebnice nebo videa z minulého týdne napiš, co znamenají následující pojmy)

OÁZA - 

VÁDÍ - 

DUNY - 

- ROSTLINY: kaktusy a rostliny s tvrdými kožovitými listy a dlouhými kořeny

- ŽIVOČICHOVÉ: plazi, štíři, malé šelmy, velbloudi

- LIDÉ: nomádi - obyvatelé pouště, kteří chovají ovce, kozy, velbloudy, kočují

 

3. 4.

Milí šesťáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis ze 17.3., 24.3. a 31.3. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

 

Druhý úkol na dnešní hodinu:

Přečíst si SAVANY str.62 -63 i s lištami, podívat se na následující video, a udělat zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=wO2_myD6Jbc

Zápis (přepiš a doplň):

SAVANY

- subrovníkový podnebný pás

- rostou zde ................

- 2 roční období:

a) období dešťů

(vypiš, čím je charakteristické ze str. 62 - dva odstavce dole)

b) období sucha

(opět napiš sám, str.63)

- monzun - typické proudění vzduchu v subrovníkovém pásu

                  - vlhký monzun ...........

                  - suchý monzun .......... (vypiš z lišty str. 63)