Obsah

16. 6.

Dnes se vrátíme ve svých sešitech k zápisům, které se týkaly přírodních krajin. Začíná to POLÁRNÍMI KRAJI a končí TROPICKÝMI DEŠTNÝMI LESY. Projděte si to znovu, ať víte, kolik si toho pamatujete.

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 6.

1. Odpovězte na otázky a pošlete na email.

  • a) co patří do těžkého průmyslu?
  • b) Jaké přírodní materiály zpracovává textilní průmysl?
  • c) Čím se zabývá polygrafický průmysl?
  • d) Napiš rozdíl mezi osobní a nákladní dopravou.
  • e) Porovnej silniční a železniční dopravu. Napiš jejich výhody a nevýhody.
  • f) napiš služby, které jsou zajištěny ve vaší obci. Napiš, jestli patří mezi základní nebo doplňkové služky.

2. Než odevzdáte učebnice, pročtěte si v učebnici kapitolky na str. 104 - 113. Není toho až tak moc, i když to podle počtu stran vypadá. Jsou tam ale obrázky, grafy, mapy ... Zapisovat si nic nemusíte.

____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 6.

Dnes si přečtěte kapitolku, která se týká služeb. Je na str. 102 - 103.

Nadpis bude SLUŽBY a do zápisu si opište shrnutí ze str. 103 a tabulku rozdělení služeb na základní a doplňkové ze str. 102.

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 6.

Přečtěte si str. 98 - 101. Nadpis zápisu si dejte DOPRAVA a opište shrnutí na str. 99 a 101.

____________________________________________________________________________________________________________________________

2. 6.

I dnes si pročtěte a zapište 2 kapitoly. Jsou to jednoduchá témata a kapitolky jsou krátké. Na str. 94 - 95  

JSOU ZÁSOBY PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ NA ZEMI OMEZENÉ?

Do zápisu opište shrnutí a napiš odpovědi na otázky:

1. Které nerostné suroviny se nejvíce těží?

2. Jak rozdělujeme rudy?

3. Jaké elektrárny znáte?

 

Na str. 96 - 97 je krátká kapitolka CO POTŘEBUJEME KAŽDÝ DEN?

Opište si shrnutí a opište nebo zkopírujte a nalepte tabulku ze str. 97 Potravinářský průmysl (jaké výrobky uvedené obory produkují).

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 5.

Dnes si přečtete a zapíšete 2 kapitoly. 

1. kapitola: str. 90 - 91 PŠENICI, KUKUŘICI NEBO RÝŽI

Do zápisu si napiš shrnutí ze str. 91 a odpovědi na otázky 1 a 2.

2. kapitola je na str. 92 - 93 OD NEROSTNÝCH SUROVIN K AUTOMOBILU

Do zápisu si zase opište shrnutí ze str. 93 a opiš ve kterých odvětvích je patrný velký pokrok (je to 5 odrážek také na str. 93).

Na email pošli ke kontrole vypracované práce z 12. 5., 15. 5. a 29. 5.

_________________________________________________________________________________________________________________________

26. 5.

Přečtěte si kapitolu KDO MÁ NA STAROSTI OBŽIVU LIDÍ na str. 88 - 89 a zapište si shrnutí ze str. 89 (každou větu na novou odrážku).

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 5.

Přečíst str. 86 - 87 i s informacemi na lištách. 

Zápis: 

VODA

(opsat shrnutí na str. 87, každou větu na novou odrážku)

Práce s atlasem:

Zopakujte si podle atlasu největší oceány světa.

Najděte v atlasu moře, která omývají břehy Evropy.

Najděte na mapě ČR významné přehrady.

Kde na zemi najdeme největší ledovce?

Vyhledejte ve školním atlasu světa země, které trpí nedostatkem vody.

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 5.

Zdravím vás, milí šesťáci,

dnes nás čeká kapitola LESY. Určitě jste si všichni všimli, jak u nás za posledních pár let dopadly naše smrkové lesy, kterých tu bylo ještě nedávno hodně.

Přečtěte si strany 84 - 85 i s informacemi na lištách.

Zápis:

LESY

(opište shrnutí na str. 85, každou větu na novou odrážku)

(za shrnutí si dopište:)

- v rovníkových oblastech se těží vzácný mahagon, těžké a tvrdé dřevo eben, lehké dřevo balsa 

(potom si do sešitu přepište obě tabulky na str. 85: Schéma zpracování dřevaDřevo jako chemická surovina)

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 5.

Dnes budete pracovat na str. 82 - 83. Přečti si kapitolu ŽIVOT VE MĚSTECH, prohlédni si fotografie z různých míst na str. 82, vyber si jedno místo, které bys chtěl v budoucnu navštívit, vyhledej si o něm informace  a za zápis napiš asi pěti větami, proč sis vybral právě toto místo ( je to takový minireferát). 

Zápis:

ŽIVOT VE MĚSTECH

Opiš shrnutí na str. 83, každou větu piš na novou odrážku. Vyhledej v textu a napiš co je město, velkoměsto, megaměsto, slum a aglomerace.

Tady máte něco pro inspiraci.

https://www.youtube.com/watch?v=qlKKRbVFM0g

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 5.

Milí šesťáci, dnes máme další snadnou kapitolu, KDE LIDÉ ŽIJÍ. Přečti si tedy str. 80 - 81, prohlédni si obrázky, jaká obydlí si lidé budují a opiš si shrnutí ze str. 81.

Za shrnutí odpověz na otázky (odpovědi najdeš v textu):

1. Co je sídlo?

2. Kde žili lidé původně a čím se zabývali?

3. Co je urbanizace?

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 5.

Přečti si str. 78 - 79.

Nadpis: 

JAK SE LIDÉ ODLIŠUJÍ

(opiš si shrnutí)

Za shrnutí vypiš z textu, jaké rozlišujeme rasy a čím se od sebe odlišují a jaká jsou náboženství.

____________________________________________________________________________________________________________________________

28. 4.

Přečti si str. 73 - 75

Zápis:

DOMOV

(opiš shrnutí na str. 75)

(potom písemně vypracuj otázku 3 na str. 75)

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 4.

Vypracuj písemně úkoly z opakování na str. 72.

1. Úkol 1 vypracuj jako referát psaný rukou, aby zabral jednu stranu ve tvém sešitě (asi 23 řádků, tedy kdo píše bez podložky, bude mít práci delší).

2. Odpověz na otázky 3, 4 a 5 (do sešitů).

Vypracovanou práci z dnešního dne pošli na email do pondělí. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

21. 4.

Přečti si str. 70 - 71.

Zápis:

JAK LIDÉ VYUŽÍVAJÍ PŘÍRODU

(opiš shrnutí na str. 71)

(zjisti a napiš k zápisu do sešitů, co patří mezi zdroje neobnovitelné a co mezi obnovitelné)

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

17. 4.

 Přečíst str. 68 - 69.

Zápis:

LIDÉ V OHROŽENÍ

(opiš shrnutí na str. 69 a za shrnutí napiš odpověď na otázku 2 str. 69)

Zde se podívejte, co dokázaly povodně v naší republice.

https://www.youtube.com/watch?v=MxNqb5yqal0

A ještě něco o zemětřesení.

https://www.youtube.com/watch?v=SFC_qJ_8LnM

____________________________________________________________________________________________________________________________

Milí šesťáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to i pro přírodopis. S pozdravem Lenka Malá.

17. 3.

Přečíst uč. str. 54 - 55

Zápis do sešitů:

3) LESY MÍRNÉHO PÁSU

- jehličnaté (tajga), smíšené a listnaté

- Severní Amerika, Evropa, Asie, Jižní Amerika


Tajga

zápis sami ze str. 54


Smíšené a listnaté lesy

zápis také sami ze str. 55

 

(Konec zápisu:)

- funkce lesa - produkce kyslíku, zadržování vláhy, úkryt pro živočichy, zdroj potravy, těžba dřeva, odpočinek

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 3. 

Přečíst uč. str. 56 - 57

zápis:

4) STEPI

- v Severní Americe - prérie, Jižní Americe - pampy, Evropě, Asii

(teď opsat shrnutí ze str. 57, každou větu na novou odrážku)

(Konec zápisu:)

- půda má hodně humusu => vznikají zde černozemě

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 3.

Přečíst str. 58 - 59.

Zápis:

5) KRAJINA OLIVOVÝCH HÁJŮ

- v oblasti subtropického pásu, na západním okraji světadílů tzv. TVRDOLISTÉ LESY

- Středomoří, jihozápad Afriky a Austrálie, část Chille, Kalifornie (mezi 30 - 40 stupni z. š.)

- léta suchá a horká, málo prší, některé řeky vysychají

- zima je deštivá, teplota kolem 10°C, ve vyšších polohách padá sníh, řeky mají nejvíc vody

- rostliny: (vypsat z učebnice)

- MAKCHIE: (co to je, napsat podle učebnice)

- TVRDOLISTÝ LES - (napsat z uč., co to znamená)

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 3.

Přečtěte si str. 60 - 61 POUŠTĚ a podívejte se na následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=wyfuuXCg3Dw

Příští týden si uděláme zápis do sešitů.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 31. 3.

Zápis k minulému tématu:

POUŠTĚ

- pouštní oblasti zaujímají asi 1/8 povrchu souše

a) horké - tropický a subtropický pás 

                - ve dne přes 50oC, v noci 0oC

b) studené = chladné - mírný pás

                                       - horké léto, velmi chladná zima

- podle povrchu: kamenité, štěrkové, písečné

- podmínky jsou zde omezené, ale přesto zde žijí lidé

(podle učebnice nebo videa z minulého týdne napiš, co znamenají následující pojmy)

OÁZA - 

VÁDÍ - 

DUNY - 

- ROSTLINY: kaktusy a rostliny s tvrdými kožovitými listy a dlouhými kořeny

- ŽIVOČICHOVÉ: plazi, štíři, malé šelmy, velbloudi

- LIDÉ: nomádi - obyvatelé pouště, kteří chovají ovce, kozy, velbloudy, kočují

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 4.

Milí šesťáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zapsaný a doplněný zápis ze 17.3., 24.3. a 31.3. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

 

Druhý úkol na dnešní hodinu:

Přečíst si SAVANY str.62 -63 i s lištami, podívat se na následující video, a udělat zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=wO2_myD6Jbc

Zápis (přepiš a doplň):

SAVANY

- subrovníkový podnebný pás

- rostou zde ................

- 2 roční období:

a) období dešťů

(vypiš, čím je charakteristické ze str. 62 - dva odstavce dole)

b) období sucha

(opět napiš sám, str.63)

- monzun - typické proudění vzduchu v subrovníkovém pásu

                  - vlhký monzun ...........

                  - suchý monzun .......... (vypiš z lišty str. 63)

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 4.

Přečíst str. 64 - 65.

Zápis:

Tropické deštné lesy

- v Jižní Americe, Africe, Austrálii, Asii

(opiš shrnutí str. 65, každá věta bude mít svůj řádek)

- rostou zde (vypiš z učebnice)

- žijí zde (vypiš z učebnice)

https://www.youtube.com/watch?v=64qe5btNZiE

____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 4.

Přečíst str. 66 - 67.

Zápis:

KRÁLOVSTVÍ HOR

(opište shrnutí str. 67, každou větu na novou odrážku, potom k zápisu dopiš vysvětlení následujících pojmů:)

- sněžná čára - ..........

- ledovce horské - ...........

- ledovce pevninské - ........