ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Anglický jazyk

NA SKYPE MĚ NAJDETE POD JMÉNEM Petra Čap, můj e-mail: capkovabreznik@seznam.cz, 605114504


ON-LINE 2021

1. Každou hodinu se spolu spojíme, řekneme si společně datum, zopakujeme basic questions a probereme případné nejasnosti v zadané práci, nebo si společně poradíme, když si s něčím v zadané práci nebudete vědět rady.

2. Vypracování zadané práce ofoťte a pošlete  ... nejpozději do neděle daného týdne ... na skype nebo na e-mail, !!! nezapoměňte na zápis datumu všech hodin a označení jednotlivých cvičení.

3.Vzorně vypracovanou práci budu hodnotit 1, pokud bude něco chybět ..píšu X, úplně chybějící - neodevzdanou práci budu hodnotit známkou 5.

ODEVZDANÁ PRÁCE -nové pololetí

  Týden 8.-12.2. Týden 15.-19.2.

Týden 22 -26.2.

Týden 1.-5.3.. Týden 8.-12.3. Týden 15.-19.3. Týden 22.-26.3. Týden 29.-30.3. Týden 6.-9.4.    
Jirka  1 1 1 1 1 1 1 1      
Slávek x x 5 x x chybí on-line cvičení - KŘÍŽOVKA 1 chybí ut otázky a zel. lísteček      
Veronika 1 1 x x 1 1 1 chybí on-line activity      
Sofie 1 1 1 1 1 1 1 1      
Štěpán 1 1 1 x 1 1 1 1      
Honza x 1 x x 1 1 1 1      
Beáta x 1 1 1 1 1 1 1      
Nikola x x x x 1 1 1 1      
Pavla 1 x x x x chybí on-line cvičení 1 1      
Stázka 5 5 5 5 5 5 5 5      

 

ZADANÁ PRÁCE


Týden 6. - 9.4.

1st lesson Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How many children are there in your class?
 2. Can you ski in summer?
 3. Do you like chocolate?
 4. Is it sunny today?
 5. How are you?

NBQ: What subjects do you learn at school? I learn (Exxxxxh, Mxxxs, Scxxxce, Axt, I.x., Hxxxxxy, Muxxx, P.x.)  zapiš do sešitu

 1. zopakujeme si otázky z minulého týdne + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne + NBQ
 3. zkouším slovní zásobu z PDF – Basic questions
 4. kontrola zeleného lístečku č. 16
 5. opakování slovní zásoby (my town) : Chit Chat 2 - U4 worksheet (liveworksheets.com) (pošli scan)
 6. opakování slovesa „to be“ a „to have“   …. zkusíme MODRÉ LÍSTEČKY udělejte si do sešitu modrý lísteček 17,18

1718

 

2nd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Has your mother got blue eyes?
 2. Can you cook?
 3. What do you do in your free time?
 4. Have you got a penfriend?
 5. Have you got Maths today?

NBQ: What can you watch on TV? I can watch (coxxxxxs, caxxxxns, scxxxxe fixxxxn fixxx,  anxxxx prxxxxxxes, spxxx prxxxxxxes, muxxx prxxxxxxes) zapiš do sešitu

 1. zopakujeme si otázky z minulého týdne a pondělí  + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. zkouším slovní zásobu z PDF – Basic questions
 4. kontrola MODRÝCH LÍSTEČKŮ
 5. opakování slovní zásoby (weather + can) :  ChitChat 2 - U6 weather mapa worksheet (liveworksheets.com)  (pošli scan)

Týden 29. - 30.3.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Is there a spider under your bed?
 2. How many mothers have you got?
 3. Has your mother got brown hair?
 4. Is your mother in the kitchen?
 5. What is there in your pencil case?

NBQ: What shops are there in your town? There is (a bxxxxxop, a clxxxxs xxop, a suxxxxxxket, a mxxxet)  zapiš do sešitu

 

 1. zopakujeme si otázky z minulého týdne + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. někdo říká věty z pdf – BASIC QUESTIONS – zkouším Opakování slovní zásoby (52.4 kB)
 4. kontrola zelených lístečků č. 9,10
 5. opakování slovní zásoby: Chit chat on-line cvičení – pošlete scan -                                 Chit Chat 2 - Then and now worksheet (liveworksheets.com)
 6. opakování slovesa „to be“ a „to have“  udělejte si následující ZELENÝ LÍSTEČEK č. 14 zelený lísteček č. 14

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Do you ride a bike on Sundays?
 2. Can you swim?
 3. What colour is your school bag?
 4. Has your father got long hair?
 5. Is there a TV in your living room?

NBQ: What is the weather like today?  (It is suxxy, hxt, cxxd, wxxxy, rxxxxng, sxxxxng) zapiš do sešitu

 1. zopakujeme si otázky z minulého týdne a pondělí  + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. zkouším slovní zásobu z PDF – Opakování slovní zásoby
 4. opakování slovní zásoby: Chit chat on-line cvičení – pošli foto/scan

ChitChat2 Unit3 - Be Healthy! worksheet (liveworksheets.com)

 1. opakování slovesa „to be“ a „to have“   udělejte si následující ZELENÝ LÍSTEČEK č. 16zelený lísteček č. 16

Týden 22. - 26.3.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Does your father like sausages?
 2. What is your favourite food?
 3. What colour is your t-shirt?
 4. What fruit do you like?
 5. Have you got a blue hat?

NBQ: What rooms are there in your house? There is (a bxxrxxxm, a baxxrxxx, a kixchxx, a lxxxng rxxm, a dixxxx rxxx, a hxxl)  zapiš do sešitu

 1. zopakujeme si otázky z minulého týdne + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. někdo říká věty z pdf – BASIC QUESTIONS – zatím na zkoušku - Opakování slovní zásoby (52.4 kB)
 4. kontrola žlutých lístečků č. 5,6
 5. společně si uděláme křížovku (už jste dělali samostatně)                                                        Chit Chat 1 - U1-4 wordsearch worksheet (liveworksheets.com)

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Can you play the piano or the drums?
 2. Have you got long hair?
 3. Has your mother got three hands?
 4. Is there a mouse in your bedroom?
 5. Is there a plant in the hall?

NBQ: What health problems can you have? (I can have a hexxxchx, a stxxxch xchx, a sxxe thxxxt, a cxxd) zapiš do sešitu

 1. zopakujeme si otázky z minulého týdne a pondělí  + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. zkouším slovní zásobu z PDF – Basic questions
 4. opakování slovní zásoby – čtení: Chit Chat 1 Unit 5 - FACES (reading) worksheet (liveworksheets.com) (pošlete foto)

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Are you angry?
 2. Is your father tired?
 3. Have you got a green ruler on your desk?
 4. Do you like chicken?
 5. Can you skate?

NBQ: What places are there in your town? (There is a cixxxx, a cxxé, a muxxxx, a hxxxl, a spxxxs cexxxx, a swxxxxxx pxxl, a sqxxxx, a pxxk, a stxxue, a caxxxx, a chxxch, a schxxx)  zapiš do sešitu

 1. zopakujeme si otázky z pondělí a úterý + otázky na slovní zásobu (NBQuestions)
 2. přeložíme si otázky z dnešního dne
 3. zkouším slovní zásobu z PDF – Basic questions
 4. opakování slovesa „to be“ a „to have“   …. udělejte si následující ZELENÉ LÍSTEČKY č.9,10 … věty přepište do sešitu a přeložte

 Zelený lísteček č.9Zelený lísteček č.10

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT (opakovat) NEW BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


Týden 15. - 19.3.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What colours can you name? (9)
 2. What is your mother´s favourite season?
 3. What is there on your desk?
 4. Has your grandmother got long hair?
 5. Can you swim?

NBQ: What vegetables and fruit do you like? ( I like pxxxxxes, apxxxs, orxxxes, bxxxxxs) zapiš do sešitu

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What animals do you like?
 2. Are you sad?
 3. Is your grandmother happy?
 4. What is there in your bedroom?
 5. Do you go fishing in your free time?

NBQ: What musical instruments can you name? (a pxxxo, a drxm, a vixxxn, a trxxxxx, a guxxxx) zapiš do sešitu

 1. opakování slovesa „to be“ a „to have“  - kladná věta - …. udělejte si následující ŽLUTÉ lístečky č.1,2 … věty přepište do sešitu a přeložte žlutý lísteček č. 1žlutý lísteček č. 2
 2. opakování slovní zásoby: https://www.liveworksheets.com/tq1548810ki

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Are your parents at home now?
 2. Can your mother ride a bike?
 3. Is your mother scared?
 4. What animal have you got?
 5. Can you play tennis?

NBQ: What sports can you do?  I can (sxi, skxxe, rxn, dixx, sxxm, dxxxe, pxxy texxxs,  rxdx a bxxe) zapiš do sešitu

 1. společná kontroloa žlutých lístečků 1 a 2
 2. opakování slovesa „to be“ a „to have“  - záporná věta - …. udělejte si následující ŽLUTÉ lístečky č.5,6 … věty přepište do sešitu a přeložte

 žlutý lísteček č. 5 žlutý lísteček č. 6

 1. vocabulary review: Vocabulary review - Chit Chat 1 worksheet (liveworksheets.com)

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT (opakovat) NEW BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


Řešení 15.-19.3.

Monday (the) 15th (of) March

What vegetables and fruit do you like? ( I like potatoes, apples, oranges, bananas)

Tuesday (the)16th (of) March

What musical instruments can you name? (a piano, a drum, a violin, a trumpet, a guitar)

Friday (the) 19th (of) March

What sports can you do?  I can (ski, skate, run, dive, swim, dance, play tennis, ride a bike)


Týden 8. - 12.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Are you tired now?
 2. Is your mother hungry of thirsty?
 3. Are your parents happy?
 4. Have you got long hair?
 5. Has your mother got a big mouth?

NBQ: Describe your body.(describe-popiš) (I have got …… a hxxd, a  ….. bxxy, …….fexx ,  ….. haxxs, axxs) zapiš do sešitu

 1. společná kontrola your workbooks page 54/ex. 5 and 55/ex.7 – věty ze cvičení 7 napište
 2. Your classbook (učebnice) page 54/look – read and match (podívej se – čti a přiřaď)  -  opište věty 1-9 do sešitu a přeložte je

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Has your father got black hair?
 2. What animals are there in your house?
 3. Can you see an ostrich from your window?
 4. What is your favourite day of the week?

NBQ: What clothes can you buy in a shop? ( I can buy a hxt, a t-xxxx, a shxxx, a jaxxxt, a juxxxx, a cxxt, a skxxx, jexxs) zapiš do sešitu

 1. Your classbook (učebnice) page 54/společně is věty přečteme a přeložíme
 2. udělejte si samostatně poslech poslech page 54 (766.86 kB) a rozhodněte ke kterému dinosausovi patří věty

výslovnost dinosaurů:

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Is your mother sad?
 2. Have your parents got an elephant?
 3. Is there a cat in your bedroom?
 4. What colour are your father´s eyes?
 5. Do you like penguins?

NBQ: What food do you like?  I like (chxxxen, pixxx, saxxd, fxxh, chxxs, saxxxxxs, egxx, icx – xxxxx, yxxxxx, choxxxxxx) zapiš do sešitu

 1. společná kontrola rozdělení vět
 2. samostatná práce

Family + Questions (Chit Chat 1, unit 6) worksheet (liveworksheets.com)

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT (opakovat) BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


ŘEŠENÍ 8.-12.3.

Monday (the) 8th (of) March

NBQ: Describe your body.(describe-popiš) (I have got …… a head, a  ….. body, …….feet ,  ….. hands, arms) zapiš do sešitu

workbooks page 54/ex. 5 and 55/ex.7

5. 1. It had a long tail. It had sharp teeth and sharp claws. It was a meat eater.

2. It had no teeth. It was a plant eater. It had two strong legs and two arms.

7. 1c,2f,3a,4d,5e,6b

Tuesday (the) 9th (of) March

NBQ: What clothes can you buy in a shop? ( I can buy a hat, a t-shirt, a shirt, a jacket, a jumper, a coat, a skirt, jeans) zapiš do sešitu

classbooks (učebnice) page 54 1b,2a,3b,4c,5a,6c,7a,8c,9b

Friday (the) 12th (of) March

NBQ: What food do you like?  I like (chicken, pizza, salad, fish, chips, sausages, eggs, ice-cream, yoghurt, chocolate) zapiš do sešitu


Týden 1.-5.3.

1st lesson - Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What day is it today?
 2. What´s this?

 PIC 

 1. What colour is the dog?
 2. Has the dog got a long tail?
 3. What winter months can you name?

NBQ: Are you happy? (or Are you axxxy – sxd – thxxxxy – scxxxx – hxxxxy - tixxx) zapiš do sešitu … Yes, I am/No, I´m not

 1. Your classbook (učebnice) page 53/písnička… zkusíme si písničku společně on-line přeložit
 2. Workbooks (prac. seš.) page 53/ex.4 – popište obrázky
 3. Opakování was – were – had (do sešitu převeďte následující věty z přítomnosti do minulosti)
  1. Jack and John have got a cat.
  2. We are thirsty.
  3. She has got a big dog.
  4. My mother has got long hair.
  5. My dad is at home.
  6. I am here.

2nd lesson - Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How old are you?
 2. How are you?
 3. Can you play the piano?
 4. What colour is your t-shirt?
 5. Do you like animals?

NBQ: Describe your face.(describe-popiš) (I have got …… hxxr, a  ….. nxxe, …….exxs,a  ….. moxxh, ……exrs) zapiš do sešitu

 1. společná on-line kontrola převodu vět
 2. společná kontrola Workbooks (prac. seš.) page 53/ex.4
 3. Your classbook (učebnice) page 53/cvičení pod písničkou

Výslovnosti slova diplodocus v angličtina (forvo.com)

společeně on-line

What does meat eater mean?(mean – znamenat)

What does plant eater mean?

do sešitu si napište dva sloupečky:

meat eaters (masožravci) a plant eaters  (býložravci)  – rozhodněte, který z dinosaurů je meat eater a který je plant eater – pak rozdělte věty 1-4 a zapište je do správného sloupečku

 1. on-line opakování was – were

https://www.liveworksheets.com/rc1324235hu

 

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Do you like animals?
 2. What animals do you like?
 3. What is your favourite animal?
 4. Does your mum like animals?
 5. What is her favourite animal?

NBQ: Have you got a big family? ………. Yes, I have./No, I haven´t.  I have got (a mxxxxx, a fxxxxx, a sxxxxxx, a brxxxxx, a grxxxxxxxxx, a grxxxxxxxxx) zapiš do sešitu

 1. Your workbooks page 54/ex.5 + page 55/ex. 7
 2. on-line cvičení https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh4r8wu7e5yqyHl0hnr4EuUKwtcBq_6Y43_H4IdkePfgAnpg/viewform?usp=sf_link

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT (opakovat) BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


ŘEŠENÍ 1.-5.3.

Monday (the) 1st (of) March

Are you happy? (or Are you angry – sad – thirsty – scared – hungry - tired)Yes, I am/No, I´m not

Wb 53/4

example (příklad. věty) A/It had a  short tail. - It was big. B/It had sharp teeth. - It had a long tail. - It had sharp claws.

 1. Jack and John have got a cat. - J and J had a cat.
 2. We are thirsty. - We were thirsty.
 3. She has got a big dog. - She had a big dog.
 4. My mother has got long hair. - My mother had long hair.
 5. My dad is at home. - My dad was at home.
 6. I am here. - I was here.

Tuesday (the) 2nd (of) March

Describe your face.(describe-popiš) (I have got  (blond) hair, a (big) nose, (blue) eyes, a (big) mouth, small ears)

Meat eater - T.Rex 2,3

Plant eater - Diplodocus 1,4

Friday (the) 5th (of) March

Have you got a big family? ………. Yes, I have./No, I haven´t.  I have got (a mother, a father, a sister, a brother, a grandmother, a grandfather)

WB 54/5

1. It had a long tail. It had sharp teeth and sharp claws. It was a meat eater.

2. It had no teeth. It was a plant eater. It had two strong legs and two arms.

WB 55/7

1c,2f,3a,4d,5e,6b


Týden 22. - 26.2.

1st lesson -Monday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. How are you?
 2. What colour is your schoolbag?
 3. Are you hungry?
 4. How many pens have you got?
 5. How old is your father?

NBQ: What seasons do you know? (sxxxxx – sxxxxx – axxxxx/fxxx – wxxxxx ) -  zapiš do sešitu

OPAKOVÁNÍ WAS – WERE – HAD

 1. společná kontrola cv.2/page 52 in your workbooks (prac. sešit)
 2. do sešitu převeďte následující věty z přítomnosti do minulosti
  1. Jack is happy.
  2. John and Mary are friends.
  3. I have got a dog.
  4. I am at home.
  5. She has got a green T-shirt.
  6. We are a big family.

 

 1. podívejte se na video a doplňte správně WAS – WERE

Complete using WAS - WERE - English ESL video lesson (islcollective.com)

 

2nd lesson -Tuesday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What is your favourite animal?
 2. What season is it?
 3. Has your mother got blue eyes?
 4. Has your father got a big car?
 5. Where is your father now?

NBQ: What is there in this classroom? (a cxxxx – a dxxx – a chxxx – a wxxxxx – a dxxx - a bxxxx) zapiš do sešitu

OPAKOVÁNÍ WAS – WERE – HAD

 1. společná on-line kontrola převodu vět
 2. nová slovíčka – otevřete si pdf. dokument se slovíčky slovíčka (559.02 kB) … společně si slovíčka přečteme … váš úkol … slovíčka 2xopsat a doplnit spodní cvičení
 3. Workbooks (prac. seš.) page 53/ex.3 – věty do prac. sešitu i přeložte

 

3rd lesson - Friday

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Can you run?
 2. What animals do you like?
 3. Do you play PC games in your free time?
 4. What do you do in the morning?
 5. Do you ride a bike on Sundays?

 

NBQ: What animals can you name? (cxx – dxx – fxxx – bxxd – rxxxxt – mxxxx – sxxxxr – lxxx – sxxxe – hxxxo – exxxxxxt – mxxxxy – cxxxxxxxe – gxxxxxa – oxxxxch – pxxxxxn – pxxxxt - exxxe) zapiš do sešitu

 1. společná kontrola cv.3/53 v prac. sešitu
 2. Your classbook (učebnice) page 53/písničkasong - poslech (1.33 MB) písničku si poslechněte a zazpívejte … uměli byste ji přeložit? (v pondělí příští týden si spolu překlad zkusíme)

 

NEZAPOMEŇTE TRÉNOVAT(opakovat) BASIC QUESTIONS … ZKOUŠÍM!


ŘEŠENÍ  22.-16.2.

Monday (the) 22nd (of) February

What seasons do you know? (spring - summer - autumn/fall -winter )

 1. Jack is happy. - Jack was happy.
 2. John and Mary are friends. - J and M were friends.
 3. I have got a dog. - I had a dog.
 4. I am at home. - I was at home.
 5. She has got a green T-shirt. - She had a  green T-shirt.
 6. We are a big family. - We were a big family.

Tuesday (the) 23rd (of) February

What is there in this classroom? (a clock - a desk -  a chair - a window - a door - a board)

Prac. sešit

Friday (the) 26th (of) February

What animals can you name? (a cat - a dog - a frog - a bird - a rabbit - a mouse - a spider - a lion – a snake – a hippo – an elelephant – a monkey – a crocodile – a gorilla – an ostirch – a penguin – a parrot - an eagle)


Týden 15. - 19.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Nice to meet you.
 2. Have you got a sister?
 3. Are you happy?
 4. How many pencils have you got?
 5. How old are you?

NBQ: Can you name autumn/fall months? (Sxxxxxxxx, Oxxxxxx, Nxxxxxxx) zapiš do sešitu

 • společná kontrola pracovního listu z předcházející hodiny
 • THEN AND NOW  - společně on-line – classbooks page 52

-jaké slovesa se objevují v textech pod NOW ?

-jaká slovesa se objevují v textech pod THEN?

-přečtěte si a poslechněte texty: odkaz na poslech : poslech (1.45 MB)

-otázky 1-6 pod texty opište do sešitu – přeložte a rozhodněte jestli je to T-true (pravda) nebo F-false (lež)

-poslechněte si správné řešení: odkaz na poslech: poslech (1.01 MB)

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. When do you watch TV?
 2. Have you got a dog or a cat?
 3. Has your cat got brown eyes?
 4. Do you ride a bike on Fridays?
 5. What animals do you like?

NBQ: Can you name winter months? (Dxxxxxxx – Jxxxxxx – Fxxxxxxx) zapiš do sešitu

společně si přečteme a přeložíme on-line

 • Zápis do sešitu:

TODAY - NOW - nyní                              YESTERDAY -THEN – tehdy v minulosti

I am Jane.                                               I was Jane.                

Peter is at home.                                    Peter was at home.

Jane and Peter are friends.                    Jane and Peter were friends.

Cat has got a dog.                                  Cat had a dog.

 

 • Udělejte si exercise 1/ workbook page 52

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Can you swim?
 2. What colour are your mother´s eyes?
 3. Where is your mother now?
 4. What colour is your pen?
 5. Is your dog brown?     

NBQ: What is there in your pencil case? (a pxx – a pxxxxx – a rxxxx – a rxxxxx ) zapiš do sešitu

 • společná on-line kontrola  WB ex. 1/page 52
 • udělejte si exercise 2/workbook page 52
 • on-line cvičení na am-is-are-was-were (pošlete foto, že jste si cvičení udělali)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am_-_Is_-_Are-_Was_-_Were_jq21324vn

 


ŘEŠENÍ  15.-19.2.

Monday (the)15th (of) February

Can you name autumn/fall months? (September - October - November)

classbooks page 52 - poslech - 1F, 2F, 3T, 4T, 5F,6T

Tuesday (the) 16th (of) February

Can you name winter months? (December - January - February)

exercise 1/ workbook page 52 - was-was-was-had-had-is

Friday (the) 19th (of) February

What is there in your pencil case? (a pen - a  pencil - a ruler - a rubber - a book)

exercise 2/workbook page 52 -1 was, 2was,3 had ,4 had, 5 had, 6 was

Cvičení


Týden 8. - 12.2.

1st lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What´s your favourite colour?
 2. Can you play the piano?
 3. What pet have you got?
 4. Do you go fishing on Sundays?
 5. Has your dog got a long tail?      

NBQ: Can you count from 1 to 20? (oxx, txx, ………………..) zapiš do sešitu

A workbook (prac. sešit) page 51/básnička

 • společně si básničku přečteme a přeložíme
 • do pátku se básničku nazpaměť naučíte (vyzkouším)
 • odkaz na poslech básničky: Básnička (1.13 MB)

opakování slovesa „to be“… společně zopakujeme pravidla

I am – I am not (I´m not) – Am I ?  --- já jsem

You are – You are not (You aren´t) – Are you? --- ty jsi

He/She/It is – He/She/It is not (He/She/It isn´t) – Is he/she/it? --- on/ona/ono je

We are – We are not (We aren´t) – Are we? --- my jsme

You are – You are not (You aren´t) – Are you? --- vy jste

They are – They are not (They aren´t) – Are they? --- oni jsou

opakování slovesa „to be“ (am-is-are)

odkaz na procvičení slovesa „to be“ – udělejte si on-line a pokud zvládnete pošlete scan-foto obrazovky

https://www.liveworksheets.com/eg54ym

2nd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. Is January your favourite month?
 2. Can you swim?
 3. How many grandfathers have you got?
 4. Do you like Christmas?
 5. Has you mother got long hair?   

NBQ: Can you name spring months? (Mxxxx – Axxxx – Mxx) zapiš do sešitu

opakování slovesa „to have got“… společně zopakujeme pravidla

I/you/we/they have got – I/you/we/they have not got (haven´t got) – Have I/you/we/they got..?

He/she/it has got – He/she/it has not got (hasn´t got) – Has he/she/it got?

opakování slovesa „have got“

odkaz na procvičení slovesa „to have got“ – udělejte si on-line a pokud zvládnete pošlete scan-foto obrazovky

https://www.liveworksheets.com/bb11696gh

3rd lesson

on-line: date/spelling + BQs – otázky opiš do sešitu – přelož a odpověz na ně

 1. What´s your favourite winter month?
 2. Have you got a dog or a cat?
 3. Do you like winter?
 4. What do you do in your free time?
 5. Is your mother tall?        

NBQ: Can you name summer months? (Jxxx – Jxxx - Axxxxx) zapiš do sešitu

opakování am – is – are - have got – has got - odkaz na pracovní list (ten si stáhněte a vyplněný nalepte do sešitu, nebo do sešitu přepište)

PRACOVNÍ LIST – AM-IS-ARE-HAVE GOT-HAS GOT - cvičení word (28.28 kB)     stejné cvičení v pdf (52.55 kB)

                                                                                                                                                                                             

ŘEŠENÍ  8.-12.2.

Monday (the) 8th (of) February

Can you count from 1 to 20? (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty)

 

on-line cvičení

Tuesday (the) 9th (of) February

Can you name spring months? (March, April, May)

 

PIC

PIC

TEN SCOOTER ... bych řekla, že je red .. ne purple ... 

______________________________________________________________________________________________

Vánoční písničky: Christmas song   New Year song

______________________________________________________________________________________________

Stránky, kde je možné procvičovat angličtinu:

http://www.jazyky-online.info/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://en.islcollective.com/

Milí žáci, 

níže najdete

1. seznam frází slovíček, které jsme spolu v hodinách probírali a které si doma trénujte

2. reading texty na domácí procvičení (společně zkontrolujeme podle uvedeného data u textu) 

3. níže na stránce je shrnutí práce pro nepřítomné děti 

Basic questions - review

4th    September What´s your name? My name is ...
  Nice to meet you. Nice to meet you, too.
7th   September What day is it today?  It is ....
  What date is it? It is...
  What month is it? It is ..
  Can you spell it, please?  
8th   September How are you? I´m fine, thank you.
11th September What´s this? A pen.
  What colour is the pen? It is blue.
14thSeptember Is it a big cat? Yes, it is. /No, it isn´t.
  Are you happy? Yes, I am./No, I´m not.
15th September Have you got a sister? Yes, I have./No, I haven´t.
18th September How old are you? I am 10.
  What´s your favourite colour? My favourite colour is...
21st September How many pencils have you got? I have got two pencils.
22nd September Whose pencil is it? It is my pencil./It is Veronika´s pencil.
29th September Have you got a monster? Yes, I have./No, I haven´t.
  Has your monster got a big mouth? Yes, it has./No, it hasn´t.
5th October What season is it? It is autumn/fall.
  What autumn months can you name? September-October-November
12th October Where is your mother now? My mum is at work/at home.
13th October What colour are your mother´s eyes? My mother´s eyes are blue. - Her eyes are blue. - They are blue.
16th October What pet have you got? I have got a dog. 
19th October Can you play the piano? Yes, I can./No, I can´t.
20th October Can you swim? Yes, I can./No, I can´t.
23rd October Do you like animals?   Yes, I do./No, I don´t.
2nd   November What animals do you like?  I like cats and dogs.
3rd November Is your mother tall? Yes, she is./No, she isn´t.
6th November Do you go fishing on Sundays?  Yes, I do./No, I don´t.
9th November When do you watch TV? I watch TV in the evening.
10th November Is your father happy? Yes, he is./No, he isn´t.
13th November Have you got a dog or a cat?  Yes, I have. /No, I haven´t./I have got a cat. /I have got a dog.
16th November Has it got brown eyes? Yes, it has./No, it hasn´t.
20th November Has it got a long tail? Yes, it has./No, it hasn´t .
23rd November Do you play PC games in your free time?   Yes, I do./ No, I don´t. 
24th November What do you do in your free time? I watch TV and I read a book.
27th November Have you got a grandfather? Yes, I have./No, I havent´t. /I have got two grandfathers.
30th November How many grandfather have you got? I have got two grandfathers.
1st December Do you like winter? Yes, I do./No, I don´t.
4th December What winter months can you name? December - January - February
7th December What is your favourite winter month? My favourite winter month is December.
8th December Is January your favourite month? Yes, it is./No, it isn´t.
11th December Do you like Christmas? Yes, I do./No, I don´t. 

NBQuestions: 

 1. What colours can you name?  (rxd, blxx, whxxx, brxxxn, grxxn, yxxxxw, bxxxk, pxxk, oxxxxe)
 2. What days of the week do you know? (Mxxxxy, Tuexxxy, Wxxxxxxxy, Thxxxxxy, Fxxxxy, Saxxxxxy, Suxxxy)
 3. Can you count from 1 to 20?  (oxx, txx, ………………..)
 1. Can you name spring months?  (Mxxxx – Axxxx – Mxx) 
 1. Can you name summer months?  (Jxxx – Jxxx - Axxxxx)
 1. Can you name autumn/fall months? (Sxxxxxxxx, Oxxxxxx, Nxxxxxxx)
 1. Can you name winter months?  (Dxxxxxxx – Jxxxxxx – Fxxxxxxx)
 1. What seasons do you know?  (sxxxxx – sxxxxx – axxxxx/fxxx – wxxxxx )
 1. What is there in your pencil case? (a pxx – a pxxxxx – a rxxxx – a rxxxxx )
 1. What is there in this classroom?  (a cxxxx – a dxxx – a chxxx – a wxxxxx – a dxxx - a bxxxx)
 1. What animals can you name?  (cxx – dxx – fxxx – bxxd – rxxxxt – mxxxx – sxxxxr – lxxx – sxxxe – hxxxo – exxxxxxt – mxxxxy – cxxxxxxxe – gxxxxxa – oxxxxch – pxxxxxn – pxxxxt - exxxe) 
 2. Are you happy?  (or Are you axxxy – sxd – thxxxxy – scxxxx – hxxxxy - tixxx)
 1. Describe your face. (describe – popiš)  (I have got …..hxxr, a … nxxe, …… exes, ….eaxx, a …. moxxh)
 1. Have you got a big family? ( … Yes, I have./No, I haven´t. …. I have got …. sixxxr, …brxxxxxx, a dxx, a mxx, ….grxxxxxx, …..gxxxxxxxxx)
 2. Describe your body.(describe-popiš) (I have got …… a hxxd, a  ….. bxxy, …….fexx ,  ….. haxxs, axxs)
 1. What clothes can you buy in a shop?  ( I can buy a hxt, a t-xxxx, a shxxx, a jaxxxt, a juxxxx, a cxxt, a skxxx, jexxs)
 1. What food do you like?   I like (chxxxen, pixxx, saxxd, fxxh, chxxs, saxxxxxs, egxx, icx – xxxxx, yxxxxx, choxxxxxx)
 1. What fruit and vegetables do you like? I like  (poxxxxxs, apxxxs, orxxxxs, baxxxxs)
 1. What musical instruments can you name?I can play (a pxxxo, a dxxm, a vxxxin, a trxxxxt, a gxxxxr)
 2. What sports can you do?    I can (sxi, sxxxe, rxn, dxxe, sxxm, daxxe, pxxy texxxs, rxxe a bxxe)
 3. What rooms are there in a house?   There is (a bexxxxm, a baxxxxxm, a kxxxxxn, a lixxxg rxxm, a dxxxng rxxm, a hall)
 4. What things are there in a house?    There is (a bxd, a pxxxt, a pixxxxe, a cuxxxxxd, a sxxa, a chxxr, a Tx)
 5. What health problems can you have?     I can have (a hexxxxxe, a stxxxch axe, a sxxe thxxat, a cxxd)
 6. What places are there in your town?   There is (a cixxxa, a cxxé, a muxxxm, a hxxxl, a spoxxs cexxxe, a swimming pool, a sqxxre, a pxxk, a staxxe, a caxxle, a chxxch, a schxxl)
 1. What shops are there in your town?     There is (a boxxxxxp, a clxxxxs sxxp, a supxxxxxxet, a mxxxet)
 2. What is the weather like today?    It is (suxxy, hxt, cxxd, wixxy, raxxxng, sxxxxng)
 3. What subjects do you learn at school?   I learn (Enxxxxh, Mxxhs, Scxxxxe, Axt, I.x. Hixxxxy, Mxxxc, P.x.)
 4. What can you watch on TV? I can watch (coxxxxxs, caxxxxns, scxxxxe fixxxxn fixxx,  anxxxx prxxxxxxes, spxxx prxxxxxxes, muxxx prxxxxxxes)
 5.  

BASIC QUESTIONS - VOCABULARY REVIEW - solution

What colours can you name?  (red, blue, white, brown, green, yellow, black, pink, orange)
What days of the week do you know? (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)
Can you count from 1 to 20? (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty)
Can you name spring months? (March, April, May)
Can you name summer months? (June, July, August)
Can you name autumn/fall months?  (September - October - November)
Can you name winter months? (December - January - February)
What is there in your pencil case? (a pen - a  pencil - a ruler - a rubber)
What seasons do you know?  (spring - summer - autumn/fall - winter )
What is there in this classroom?  (a clock - a desk -  a chair - a window - a door - a board)
What animals can you name?  (a cat - a dog - a frog - a bird - a rabbit - a mouse - a spider - a lion – a snake – a hippo – an elelephant – a monkey – a crocodile – a gorilla – an ostirch – a penguin – a parrot - an eagle)
Are you happy?  (or Are you angry – sad – thirsty – scared – hungry - tired)Yes, I am/No, I´m not
Describe your face.(describe-popiš)  (I have got  (blond) hair, a (big) nose, (blue) eyes, a (big) mouth, small ears)
Have you got a big family? ………. Yes, I have./No, I haven´t.    I have got (a mother, a father, a sister, a brother, a grandmother, a grandfather)
Describe your body.(describe-popiš)  (I have got …… a head, a  ….. body, …….feet ,  ….. hands, arms)
What clothes can you buy in a shop?  ( I can buy a hat, a t-shirt, a shirt, a jacket, a jumper, a coat, a skirt, jeans)
What food do you like?   I like (chicken, pizza, salad, fish, chips, sausages, eggs, ice-cream, yoghurt, chocolate)
What vegetables and fruit do you like?  ( I like potatoes, apples, oranges, bananas)
What musical instruments can you name?  (a piano, a drum, a violin, a trumpet, a guitar)
What sports can you do?   I can (ski, skate, run, dive, swim, dance, play tennis, ride a bike)
What rooms are there in a house? There is (a bedroom, a bathroom, a kitchen, a living room, a dining room, a hall)
What things are there in a house? There is (a bed, a plant, a picture, a cupboard, a sofa, a chair, a TV)
What health problems can you have?   I can have (a headache, a stomach ache, a sore throat, a cold)
What places are there in your town? There is (a cinema, a café, a museum, a hotel, a sports centre, a swimming pool, a square, a park, a statue, a castle, a church, a school)
What shops are there in your town?  There is (a bookshop, a clothes shop, a supermarket, a market)
What is the weather like today? It is (sunny, hot, cold, windy, raining, snowing)
What subjects do you learn at school? I learn (English, Maths, Science, Art, I.T. History, Music, P.E.)

What can you watch on TV? 

I can watch (comedies, cartoons, science-fiction films, animal programmes, sport programmes, music programmes)

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 15
TÝDEN: 1624
CELKEM: 309047