ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Matematika

Pátek 9. 4. 

8:20 -9:05

Nadpis ARITMETICKÝ PRŮMĚR

 • 117/ 1 - ú
 • 117/3, 4, 5 - výpočet a odpověď do ŠS
 • 117/ 6 - ú
 • 117/ 7 - ŠS
 • 117/ 8 - ŠS, samostatná práce
 • 117/ 10 - ŠS, 3 příklady

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 8. 4.

7:25 - 8:05

Úlohy na procvičení učiva. (List si nekopírujte, vyvěsím v hodině na Skypu.Bude lépe čitelný).

 • společně uděláme 2, 3, 6, 7 (do ŠS)
 • samostatně 1, 5 (do ŠS)

k

 

V 10:20 h si všichni napíšete test scio - OSP, vše si vysvětlíme na začátku hodiny.

Testování plní všichni žáci pátého ročníku (i ti, kteří nepracují on-line).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 7. 4.

-skype 8:20 h

Matematická rozcvička - vypočítejte povrch krychle: 

a) krychle s délkou hrany a = 36 mm

b) krychle s délkou hrany a = 24 dm

Zápis:                                                Výpočet:

a = 36 mm                                       S= 6 . a . a

S = ? mm2                                         S = 6 . 36 . 36

                                                           S = _________mm2

 

 • 113/ 22 – výsledky do ŠS
 • 113/ 23 – ú
 • 113/ 29 – ŠS
 • 113/ 30 – ŠS (společně )
 • 113/ 36 – celé příklady do ŠS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 6. 4. 

-skype 10:20 h

Geometrie

- v dnešní hodině si zopakujeme různé konstrukční úlohy. Nezapomínej na náčrt u každé úlohy.

1. Sestroj trojúhelník ABC tak, aby a = 26 mm, b = 4 cm a c = 35 mm.

2. Je dána přímka t a bod S, který na ní neleží.

    Veď bodem S přímku n rovnoběžnou s t. Na přímce t sestroj pomocí kružítka body K a L,      aby |KS| = |SL|.

    Narýsuj obdélník KLMN tak, aby body M a N ležely na přímce n.

Doplň a opiš větu do sešitu Geo: 

Body M, N sestrojím tak, že v bodě...... a v bodě .....narýsuji kolmici na přímku....... .

3. Rýsuj postupně:

 1. Sestroj libovolný čtverec ABCD.
 2. Narýsuj jeho úhlopříčky a jejich průsečík označ P.
 3. Narýsuj kružnici k (P, r = |AP|).

Jestliže kružnice k prochází všemi vrcholy čtverce ABCD, pak tvoje rýsování bylo přesné.   

   4. Dále sestroj střed strany AB a označ ho S.                                                                                     5. Narýsuj úsečku PS.                                                                                                                             6. Narýsuj kružnici m (P, r = |PS|).

Jestliže se kružnice dotýká každé strany pouze v jednom bodě, pak tvoje rýsování bylo přesné.

 

Uč. 110 - Povrch krychle (nadpis)

Do sešitu Geo si zapiš vzorec pro výpočet povrchu krychle S = 6 . a . a

Červené texty  - ústně.

110/2 a) b) dosešitu Geo

 

Dnešní rýsování vyfoť a pošli ke kontrole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 31. 3.

112/ 10 - ŠS

112/ 11,12 - ŠS (V+O)

112/ 13 - ŠS, uděláme společně

112/ 21 - ŠS

 112/ 14, 15, 16 - (V+O)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 30. 3. 

Národní testování Scio 

- spojíme se na Skypu v 10:10h (hned po hodině ČJ)

Po zadání pokynů se přihlásíte pomocí svých přihlašovacích údajů a budete samostatně pracovat. Na vypracování testových otázek máte 45 minut. Po ukončení testu budete vědět na kolik procent jste testování zvládli. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 29. 3. 

Dnes se spojíme později, v 10 : 40 na Skype

Do té doby si počítejte samostatně na fólii a do ŠS.

111/ 1, 3, 6 na F (kontrolu si uděláme společně na Skype)

111/ 4 - ŠS, (V+O)

111/ 5 - ŠS

111/ 7, 8 - ŠS, uděláme společně on-line

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 26. 3.

-spojíme se v 8:20 na Skype

108/ 4, 5 - dopočítáme a zkontrolujeme

Podíváme se na testování Scio.

109/12 - ú

109/ 13, 14, 15, 17 - ŠS (zaslat ke kontrole po skončení hodiny)

Pro rychlíky: 108/ 18 - F, 19- ŠS (V+O), 20 - F

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 25. 3. 

- spojíme se v 7:30

108/ 6, 9, 11 - ú

108/ 1,10 - ŠS (společnou kontrolu uděláme přes Skype)

108/ 2, 4, 5 - na F (společnou kontrolu uděláme přes Skype)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 24. 3. 

-spojíme se na Skype v 8:20 h

Materiály k vytištění: Čtvercová síť.pdf (416.11 kB)Geometrická tělesa.pdf (220.31 kB)

Dnes budeme procvičovat učivo krychle a kvádr. Zopakujeme si str. 105 , dále budeme kreslit do čtvercové sítě kvádr + 3 různé sítě kvádru. Vysvětlíme si a názorně ukážeme v on-line hodině.

síť      

tělesaVyber si 3 modely těles a zapiš do tabulky geometrická tělesa.

Také si připomeneme různá geometrická tělesa a poznatky o nich budeme zapisovat do tabulky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 23. 3.

-spojíme se na Skype v 10:20 hodin

Do sešitu nadpis

KRYCHLE A KVÁDR

 • do sešitu GEO si zapište červené věty ze str. 105. Začínáme slovy Krychle je těleso….
 • 105/ 1, 2, 3 – ú
 • 105/ 4 – řešení zapiš do sešitu Geo (zkontrolujeme společně na Skype)
 • 105/ 5 – čtverečkovaný papír, nakresli 3 různé sítě krychle. Ukážeme si názorně v hodině.

Síť krychle

 • 105/ 6 - ú

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 3. 

-spojíme se na Skype v 10:20 hodin

- připravte si fólii.

 • 107/ 9 - ú + F
 • 107/ 10, 14 - ú
 • 107/11 - ŠS ( V+O)
 • 107/ 12 - ŠS ( i se zkouškou)
 • 107/13 - ŠS

Cvičení 11, 12, 13 vyfoť a odešli ke kontrole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 19. 3. 

- spojíme se v 8 : 20 hod. na Skypu

CO UŽ UMÍM

 • dnes budeme pracovat s pracovním listem. Kdo má možnost, vytiskne si.

Komu to nepůjde, nevadí, nasdílím v hodině do chatu a společně budeme plnit úkoly do ŠS.

K vytištění: Co už umím - test 1A, 5.r.pdf (689.34 kB)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 18. 3.

ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

https://www.youtube.com/watch?v=ddCNbK_fG5o

 • 106/ 1 - ú
 • 106/ 2 - ŠS
 • 106/ 3, 4 - ú
 • 106/ 5 - výsledky do ŠS
 • 106/ 6 - ŠS 
 • 106/ 7, 8 - dobrovolně na F

Příklady, které jste vypočítali do sešitu, vyfoťe a odešlete ke kontrole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 16. 3.  a středa 17. 3. 

- spojíme se na Skype v 10:20

             Vypracované učivo vyfoť a odešli ke kontrole po skončení hodiny.

 

 • ve středu bude zadána samostatná práce - test desetinná čísla

         K vytištění: Desetinná čísla test5.pdf (466.48 kB) 

         Vypracované učivo vyfoť a odešli ke kontrole po skončení hodiny.

Prosím vytiskněte nejpozději zíta večer, ve středu bude omezený přístup na webové stánky školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 3. 

-spojíme se na Skypu v 10:20

 • 104/ 7 - ú
 • 104/ 12, 13 - ú
 • 104/ 6, 8,  9, 10, 11 - ŠS, samostatná práce, kontrolu provedeme společně na Skype. Pokud nestihneme, vyvěsím výsledky na Skype po skončení hodiny.

K vytištění: Desetinná čísla test5.pdf (466.48 kB) budeme potřebovat na středu.

Nageometrii si vytiskni: Geometrie test.pdf (638.63 kB) -na zítra

Prosím vytiskněte nejpozději zíta večer, ve středu bude omezený přístup na webové stánky školy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 12. 3. 

Odčítání desetinných čísel

https://www.youtube.com/watch?v=17jQZNiy-fs

https://www.youtube.com/watch?v=8aGknJ-eclY

https://www.youtube.com/watch?v=wbQrgSm_XZQ

 • 103/ 1 - ú
 • 103/2, 3 - ŠS
 • 103/ 4 - ú (F)
 • 103/5 - ŠS - cvičení vyfoť a pošli ke kontrole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 11. 3. 

Sčítání desetinných čísel

Připrav si kalkulačku.

 • pozoruj str. 102

DČ

 • 102/ 6 - ŠS, zapisuj pečlivě pod sebe a sčítej písemně. Např.:    78,74

                                                                                                                           68,42

                                                                                                                         ________

 

 • 102/ 11 – ŠS, písemné dělení, zkoušku proveď na kalkulačce
 • 102/ 9, 10 – na F

Procvičování: https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-deleni/nekonecne-pocitani/priklady.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 10. 3. 

SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

str.101

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=tubxrNy0MtU

https://www.youtube.com/watch?v=fjZOK5pt_dc

 • 101/ 1
 • 101/ 2, 3 -ŠS
 • 101/ 4 - ú
 • 101/ 5 – ŠS,  zapisuj čísla pečlivě pod sebe!!

Na čtvrtek na hodinu ČaP - 2 vyfouknutá vajíčka ! Barevné papíry- zbytky barevných papírů, lepidlo, vlna, provázky, krepový papír, fixy, koření, stužky, ubrousky.....

On- line procvičování  - Sčítání desetinných čísel https://www.skolasnadhledem.cz/game/3368

http://matematika.hrou.cz/c/desetinna-cisla/scitani-desetinnych-cisel-2-desetinna-mista

https://www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla-scitani-a-odcitani

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 9. 3. 

VZDÁLENOST DVOU ROVNOBĚŽEK

Pomůcky: dlouhé pravítko, trojúhelník, ořezaná tužka, pastelky, kružítko

Video:

Rýsování rovnoběžek https://www.youtube.com/watch?v=FD2iRByTfOI

Rovnoběžky https://www.youtube.com/watch?v=XJLYbWNiMNQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 3.

Pomůcky na hodinu:

 • pracovní list str. 8 / 1, 2, 3 ,6 - znázornění desetinných čísel na číselné ose
 • číselné osy - ustřihni si další pruh z listu (0 - 6 a 0 - 3)
 • uč. 98/ 16 - ŠS
 • 98/ 17 - vyznačíme do vaší číselné osy 
 • 98/ 18, 20, 22  - ŠS

Na čtvrtek na hodinu ČaP - 2 vyfouknutá vajíčka !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 5. 3. 

-spojíme se v 8:20 na Skypu

 • 97/ 8 – ŠS (rozkládej čísla na součet desítek, jednotek, desetin, setin)
 • 97/ 9 - ŠS
 • 97/ 12 – ŠS (vypočítej písemně)
 • 97/ 13 – ŠS ( ¾ z 840 vypočítáme takto: 840 : 4 . 3 =......  )

Všechna cvičení vypracuj do ŠS, vyfoť a odešli ke kontrole.

Video - desetinná čísla

https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I

https://www.youtube.com/watch?v=9LuKACd3LB8

https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic

PROCVIČOVÁNÍ ON-LINE:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php  (Matematika 1. stupeň - 5.ročník - desetinná čísla - porovnávání desetinných čísel)

Zápis desetinných čísel do číseplné osy   

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=257

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=259

Porovnávání desetinných čísel 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=267

(Po spuštění musíte nejdříve označit tužku v levém panelu. Až budeš chtít zapnout řešení, musíš myší potvrdit v levém panelu horní políčko s nakloněnou šipkou a poté můžeš kliknout na řešení).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 4. 3.

Porovnávání desetinných čísel

https://www.youtube.com/watch?v=CsEiP96c2V0

 • 96/ 1, 3- ŠS
 • 95/ 4, 5 – ŠS
 • 96/ 6 – 3 příklady do ŠS, samostatná práce

Vyfotit a odeslat ke kontrole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 3. 3. 

 • 95/ 42  b) c) - výsledky do ŠS  
 • 95/43- ŠS, zapíšeme pouze odpovědi.   

                       Šířka ubrusu je_____m. Délka je___m.

 • 95/ 44 - ŠS, (výpočet + odpověď)

Vyfocené zaslat ke kontrole.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 2. 3. 

- spojíme se na Skypu v 10:20 h.

Geometrie - vlastnosti trojúhelníku

 • 94/ 1 na fólii
 • červené definice pečlivě pročíst
 • poslední dva řádky červených vět zapsat do sešitu Geo
 • 94/ 2 - ú
 • 94/ 3 - Geo; trojúhelníky, které lze sestrojit narýsuj do sešitu geometrie
 • 94/ 4 - Geo
 • 93/ 6 - Geo
 • 93/7 - dobrovolně

Dnešní práci prosím vyfotit a odeslat ke kontrole. Ještě dnes.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 1. 3. 

- spojíme se na Skypu v 10:20 h.

Desetinná čísla

 • nejdříve začneme na pracovním listu str.7/ cv. 1, 3, 4, 5 ( nahoře je napsáno Procvičování)
 • uč. 91/ 30 přečteme ústně
 • 94/ 36 , 37 - na F a ústně
 • 94/ 39,40 - ŠS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 26. 2.

91/ 30, 31 - ú

91/ 32 - ŠS

Pracovní list  "POČÍTÁME S VELKÝMI ČÍSLY"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 25. 2.

 

90/ 23 - do tabulky řádů (máte u sebe)

90/ 24 – do ŠS

90/ 25 – DOPLŇ do číselných os (máte ve složce)

90/ 26, 27, 28 – doplníme přímo do zkopírované stránky. Najdete v dnešní složce pracovních listů. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 24. 2.

-spojíme se v 8:20 na Skype

Připravte si jeden leták (Penny, Lídl, Coop, atd.. + jednu účtenku z nákupu)

89/ 14 – na F

89/ 16, 17, 18, 19, 20, 21- ŠS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 23. 2.

GEOMETRIE

Střed úsečky, osa úsečky

Video:

Rýsování (sestrojení středu úsečky pomocí kružítka), Geometrie pro 5.roč., str. 14, cv. 2a - YouTube

Střed úsečky, kolmice - konstrukce pomocí kružítka, Geometrie pro 4.ročník, str. 39, úvod A - YouTube

 

92/ 1, 2, 3, 4  - vypracujeme do sešitu Geo

Červené definice pečlivě pročteme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 2. 

(10:20 - 11:05)

Desetinná čísla (videa)

Základní seznámení https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

Zapisování a čtení desetinných čísel https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q

 

 • PL č. 5/ 1, 2
 • Uč. 87/ 5 - zapíšeme do tabulky řádů (dostali jste ve složce)
 • 87/ 8, 9 – ŠS
 • 88/ červené řádky a) – e)    vypracujeme do sešitu
 • 88/10 – zapíšeme jako diktát, budu diktovat a vy se pokusíte správně zapsat číslo do sešitu
 • 88/ 11 – zapíšeme do tabulky řádů

 

Na středu 24. 2. :

Připravte si jeden leták (Penny, Lídl, Coop, atd.. + jednu účtenku z nákupu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 19. 2. 

-spojíme se  v 8:20 hodin

DESETINNÁ ČÍSLA

 • do ŠS datum a nadpis
 • opiš červenou větu - Zlomky se jmenovatelem ......... 
 • 86/ 1 - ŠS
 • 86/ 2 - ústně
 • 86/ modrý rámeček dobře přečíst
 • opsat údaje z fotografie do ŠS

Desetinná čísla

 • 86/ 3 - ústně
 • 86/ 4 - ústně
 • Pracovní list str. 4 - celá strana, vyplníme společně on-line

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 18.2.

POZNÁVÁME SVĚT

 • 85/ 2 ,3 - na fólii, seřaď od největšího po nejmenší
 • 85/ 4 - do ŠS,  počítej písemným odčítáním
 • 85/ 5 - do ŠS, využij písemné sčítání
 • 85/ 7 - ŠS, musíš vycházet z celkové rozlohy Ameriky ( 42 203 000), celkem budou dva příklady na odčítání

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 17. 1. 

 

 • 82/ 42 – ústně
 • 82/ 47 – ústně
 • 82/ 47 – do ŠS
 • 80/ 34 – do ŠS
 • 80/ 35 – ŠS, vypočítej 2 příklady a proveď zkoušku

 

...............................................................................................................................................................

Úterý 16. 2. 

Jednotky obsahu

 

 • 79/ 1, 2, 3 - společně přečteme a vysvětlíme
 • 79/ 6 - sešit Geo, postupuj podle zadání
 • 84/ 13 - sešit Geo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 2.

(spojíme se v 10:20 na Skype)

 • 80/ 32 - ústně budeme pokračovat v násobení desetitisícem a milionem
 • 80/33 - do ŠS
 • 81/ 37 -  výsledky do ŠS
 • 81/ 39 - ústně
 • 81/ 40 a) b) c) d)


______________________________________________________________________________________________
Pátek 12. 2.

 • učebnice80/ 30, 32 - ústně
 • učebnice 78/ 21 -  na fólii
 • 78/ 27 - na fólii
 • 78/ 24 - ŠS
 • 78/ 28 - ŠS
 • výsledky cv. 1 zapiš do dvou sloupců do sešitu

Násobení a dělení 10, 100, 1 000

Příklady zítra ráno  naskenuji i k vytištění. Na pracovním listě bude příkladů více. Zájemci si mohou procvičovat.

K vytištění: Procvičování násobení a dělení.pdf (473.36 kB)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 11. 2.

-  materiály k vytištění

Matematika 11.2..pdf (451.12 kB)

Hudební výchova 11. 2..pdf (441.64 kB)

- matematiku si začněte dělat hned v 7:25 h., připojím se o něco později

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sředa 10. 2.

 • postupuj podle zadání
 • ve cv. 6 si obrazec rozděl na dvě části, tak,aby se Ti dobře počítal obsah
 • nápovědu k výpočtům zobrazím zítra

Geometrie . obvod, obsah

 

Úterý 9.2.

 • procvičování zápisu čísel do vytištěné tabulky 75/ 2
 • 76/ 10 – do ŠS
 • 76/ 11 – jednotlivé řádky seřaď od nejmenšího k největšímu a čísla zapiš do tabulky
 • 76/ 9, 13 zpaměti
 • 76/ 14 – ŠS
 • 75/ 7 – zbývající 2 příklady do ŠS

 

Kdo není připojený k on-line hodině musí zaslat svoji práci ke kontrole.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 2.

POČÍTÁME S VELKÝMI ČÍSLY

 • barevnou tabulku překreslit do ŠS
 • 75/ 1, 5 – ústně
 • 75/ 4 – na F
 • 75/ 3,6,7,8 – do ŠS
 • Vytisknout tabulku - tabulka.pdf (428.48 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28. 1. 

(spojíme se v 7:30 hod.)

Dnes si uděláme souhrné opakování. Kdo může, vytiskne si opakování z matematiky.

Ten kdo má obtíže, vypočítá do sešitu.

 

K vytištění:  Matematika opakování.pdf (461.99 kB)

Splněnou práci odeslat ke kontrole. Nejlépe ještě dnes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27. 1.

 • 71/ 30 - ú
 • 71/ 37a) ú
 • 72/ 38 do ŠS
 • 72/ 45 do ŠS
 • 72/46 do ŠS

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 26. 1. 

Geometrie - plánek bytu

 • učebnice str. 74
 • zaměříme se na výpočty obsahů místností
 • budeme počítat podle vzorců: S = a . b, S = a . a
 • 74/ 1  - doporučuji narýsovat tabulku, kvůli přehlednosti

Obývací pokoj

 

S = 4 . 5

S = 20 m2

Dětský pokoj

 

S =

 

Pracovna

 

 

 

Kuchyň

 

 

 

Chodba

 

 

 

WC

 

 

 

Koupelna

 

 

 

Ložnice

 

 

 

Celý byt

 

 

 

 • 74/ 3, 4, 5 - do sešitu GEO

Po skončení hodiny vyvěsím řešení na stránky.

V on - line hodině vypočítáme společně. Nebojte, vše si vysvětlíme.

Za DÚ : 74/ 6  do úterý 9.2., do sešitu Geo nebo na volný list papíru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25.1.

 • 70/ 18, 21, 22 - na F
 • 70/ 23, 24 do ŠS
 • 70/ 19, 20 - ústně
 • 70/ 28 - ŠS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 22. 1. 

 • 69/ 9 - ŠS ( u všech slovních úloh výpočet + odpověď)
 • 69/ 12 - ŠS (první výpočet budeme dělit, druhý výpočet násobit)
 • 69/ 14 - ŠS ( celkem provedeme tři výpočty - kolik jablek, hrušek a ostatního ovoce)
 • 69/17 – ŠS
 • 69/ 11- vyber si 2 příklady
 • 70/ 27 - ŠS ( vypočítej, zkoušku ne)

 

______________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 21. 1. 

 • nejdříve si společně projdeme opakování ( asi na 10 minut práce)
 • Průměrná  rychlost str. 68 - 1, 2, 3 přečíst
 • 68/ 4 - ŠS
 • 68/ 7 - ústně
 • 68/ 5 - 3 příklady do ŠS, nezapoměň na zkoušku ( Plníme pouze 1. část zadání).

výsledky opakování  - Opakování 20.1.JPEG (121.48 kB)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20. 1.

 • dnes se z technických důvodů nespojíme
 • zadání  k vytištění zde - Opakování matematika.pdf (409.97 kB)  Měli byste zvládnout do 45 minut.
 • kdo nemůže vytisknout, příklady vypočítá do prověrek
 • vypočítané zaslat ke kontrole
 • výsledky si projdeme společně ve čtvrtek v hodině, začíná 7:25 hod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 19. 1. 

(10:20 - 11:05 na Skype)

Obsah a obvod čtverce a obdélníku

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=Rf57hSPekUQ

              https://www.youtube.com/watch?v=c3LddTmBu1w

              https://www.youtube.com/watch?v=TV_e6-rlFbk

              https://www.youtube.com/watch?v=GcR_xKAu5kQ

 

 • 67/ 2 - vypočítej obsah čtverce, postupuj podle vzorce S = a . a ; nezapomeň na náčrt
 • 67/ 3 - náčrt, konstrukce, výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku
 • 67/ 4 - náčrt, výpočet obsahu a obvodu; výsledky porovnej
 • 67/ 6, 7 - konstrukční úlohy, odeslat ke kontrole

Vše do sešitu GEO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 18. 1.

 • 66/ 43, 44, 45 - ŠS, (výpočet + odpověď)
 • 66 / 42, 46 -  doplň na fólii
 • 65/ 39 - vyber si dva příklady a vypočítej do ŠŠ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 15.1.

 • 65/33 – na F
 • 65/34, 37 – ŠS

Prověrka – list k vytištění zde Matematika 5 prověrka.doc (38 kB).

Komu se nepodaří vytisknout, zapíše výsledky ze cv. 1  a příklady ze cv. 2 do prověrek.

Vypočítané odeslat na hodnocení. Nejpozději dnes do 16 : 00 hodin.

......................................................................................................................................................

Čtvrtek 14. 1. 

(7:25 - 8:10)

 • 64/ 31, 32 - ŠS, připomeneme si zlomky
 • 64/ 29 - ŠS, vypočítáme slovní úlohu, společně
 • 64/ 28  - ŠS, samostatná práce, zkoušku proveď na kalkulačce

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13.1.

(8:20 - 9:05)

 • 63/ 17 – do ŠS, zkoušku proveď na kalkulačce
 • 63/ 19 – ŠS ( samostatná práce)
 • 63/ 20, 21 – výpočet + odpověď (společně v on-line hodině)
 • Za DÚ:  63/ 22 -  do DS, zaslat vyfocené ke kontrole

Výsledky výpočtů jsou vždy vyvěšeny na Skypu – 5.třída.

 

Zde budou vloženy PL- Barevné počítání.pdf (1.28 MB),  je to dobrovolné. 

Zájemci si vytisknou a poté vypracované odešlou na můj skype.

 

...............................................................................................................................................................

Úterý 12.1. 

Prosím o vytištění pracovních listů. Děkuji

Pracovní listy k vytištění (1.14 MB)

 

Nadpis do GEO - OBSAH OBDÉLNÍKU A ČTVERCE

Strana 67: Zapsat vzorce pro výpočet : S = a . b (obdélník)

                                                                        S = a . a   (čtverec)

 

67/ červené texty pročíst

67/ 1 projít ústně

Pracovní listy

 • Nejdříve vypočítat stranu obvod čtverce nebo obdélníku. Kdo nebude mít vytištěné, vypracuje dle zadání do sešitu GEO.
 • cv. 1, 2 -  (vzorce výpočtu obvodu čtverce a obdélníku jsou v horní části PL)
 • cv. 3 – narýsujte do sešitu Geo, postupuj dle zadání
 • na druhé straně PL je výpočet obsahu čtverce a obdélníku
 • dobře si pročti 1. polovinu listu
 • do sešitu vypočítáme cv. 1 - odeslat ke kontrole

Vzor:

1 a)

S = a . b

S = 9 . 7

S = 63

S = 63 cm2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 11. 1.

Postup výpočtu:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=24

Příklady k procvičení:

ttps://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=322

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=326

Zkrácený zápis:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=24

 

 • 60/ 6, 5 -  v pátek jsme nestihli, uděláme společně on-line
 • 61/ 7 - ŠS , Pamatuj: Číslo, které si označíš  ¬, nesmí být menší než dělitel.
 • 61/ 8, 11 - ŠS, výpočet + odpověď
 • 61/ 10 – ŠS, vypočítej a ověř si správnost na kalkulačce.

ZKOUŠKU PÍSEMNÉHO DĚLENÍ SE ZBYTKEM PROVÁDĚJ NA KALKULAČCE TAK, ŽE VYNÁSOBÍŠ PODÍL DĚLITELEM A K SOUČINU PŘIČTEŠ ZBYTEK.

Úkol navíc: 61/ 12

Interaktivní cvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1_PS/Matematika5_1_PS.mc&maintitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=199

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 8. 1. 

v 8:20 na Skypu

PÍSEMNÉ DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELEM

Podívejte se na video -  https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0                                                                                                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=WmbyKBtm9us

 • 60/ 1, 2, 3,
 • Cvičení 4, 5 jsme nestihli. Uděláme v pondělí.

Budme počítat zkráceným zápisem(viz str. 63)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMĚTNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

 • 59/ 1 - ŠS - celé příklady ( vysvětlíme si ráno na on-line hodině)
 • 59/ 2, 3, 4, 5 - ŠS, výpočet + odpověď
 • 59/ 6, 7, 8 – ŠS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 6. 1. 

 • 58/ 9 - ú
 • 58/ 10, 11 , 14, 15, 16 - ŠS, výpočet + odpověď
 • 58/ 12, 13 – na F

Na čtvrtek si připravte na ČaP: 

 • nůžky 
 • lepidlo
 • tužku
 • starý časopis, noviny, barevné papíry nebo starý kalendář (vyber jednu možnost)
 • pravítko
 • silnější nit a jehlu

Úterý 5.1.

(10:20 - 11:05)

Do sešitu geometrie nadpis JEDNOTKY OBSAHU

 • 62/ opsat červený text (6 řádků): Jednotky obsahu značíme:  1m.....
 • 62/ 2 a)- strana čtverce měří 1 dm = 10 cm 
 • 62/ 3 - ústně
 • 62/ 4, 5 do Geo- pracuj podle zadání ( vyfoť a odešli ke kontrole)

Další úkoly ke konstrukci:

1) Narýsuj rovnostranný trojúhelník EFG, EG = 5 cm

2) Narýsuj obdélník ABCD, AB = 4 cm, BC = 25 mm

3) Narýsuj kružnici k, (S, r = 37 mm)

4) Narýsujte kružnici m (M,r = 2 cm). Vyznač její poloměr červeně, průměr modře.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pondělí 4. 1. 2021

(10:20 - 11:05) - na Skypu

 • Učivo se objeví v podnělí dopoledne, nejdříve budeme opakovat a poté se s chutí pustíme do nové látky.
 • Podívejte se na video - dělení dvojciferným dělitelem  https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0                                                                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=WmbyKBtm9us
 • uč. 57/ 1 - výsledky do ŠS
 • 57/ 2,3 - ŠS výpočet + odpověď
 • 57/ 4 - ústně
 • 57/ 7, 8- ŠS, (výpočet + odpověď)

8. 12.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=7

Sofie, vypracuj si cv. 3 str. 12 do Geo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 27. 11.

Dnes se spojíme 10:20 h.

 • 50/ 15, 16 - ŠS, výpočet + odpověď
 • 50/ 17- ŠS, společně zapíšeme
 • 50/19 - ŠS, výpočet + odpověď
 • 50/22 - ŠS, vypočítej  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 26. 11. 

 • společná kontrola testu
 • 49/ 7, 8 – ústně
 • 49/ 9 – na F samostatně
 • 49/ 13  - ŠS
 • 49/ 11 – ŠS, zapisování vysvětlím při online výuce

Zapisujeme takto:    z AB      2

                                                ___

                                                  4

Výsledky Test 2:

      Test 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 25. 11.

Dnes se spojovat nebudeme.  Kontaktovat se budeme až ve čtvrtek v 7:25 h.

Popros rodiče, aby ti vytiskli test. Pokud nemáte možnost vytištění, vypracujte úkoly do školního sešitu.

Celý test by vám neměl zabrat více jak 45 minut.

TEST 2

Společnou kontrolu testu uděláme ve čtvrtek ráno. Jirkovi a Pavle vyvěsím výsledky taktéž ve čtvrtek.

Dále připomínám, abyste si na čtvrtek do hodiny ČaP připravili:

 • 8 dřevěných kolíčků
 • lepidlo (doporučuji tekutý Hercules, ale jde to i s lepidlem v tyčince)
 • pevnou podložku na zaschnutí výrobku
 • barevné dokončení výrobku uděláme společně ve škole

...............................................................................................................................................................

Úterý 24. 11.

Připravte si na hodinu:

Zadání pro ty, kteří nebudoou připojeni na online hodině.

Připrav si pracovní list ZLOMKY a vybyrvi: 

2            1          4

—          —          —

5            5           5

 

Další tři obrázky rozděl na dest dílů. Jeden ponechej prázdný, ve druhém vybarvi 4     a  ve třetím 5 

                                                                                                                                               —                        —

                                                                                                                                               10                       10

Další obrázek rozděl na 15 dílů. Vybarvuj po třech dílech a střídej barvy (3 díly  = 1 barva)

 

 • Nejdříve budeme opakovat učivo, poté se podíváme na geometrická tělesa str. 56.
 • 56/ 1 - některá z nich se pokusíme přenést na čtverečkovaný papír ( alespoň 4) 
 • 48/ tabulka -  doplníme společně ostatní doplní na fólii
 • 48/2 - vyřeš na fólii 

Konstrukční úkol - postupuj přesně podle zadání.

 1. Narýsuj čtverec se stranou a = 3cm. Sestroj středy všech stran.
 2. Narýsuj čtyři kružnice s poloměry r = 15 mm, které mají střed ve středech stran čtverce.
 3. Uvnitř čtverce najdi lístky čtyřlístku. Vybarvi zeleně.

Konstrukční úkol vyfoť a pošli.

...............................................................................................................................................................

Pondělí 23. 11.

Dnes nás čeká nová kapitola – ZLOMKY.

 • do ŠS si nadepište nadpis ZLOMKY
 • vezmi si kružítko a narýsuj 9 kružnic s poloměrem r = 15 mm (vše do ŠS)
 • bude to vypadat jako ve cv. 1 ze str. 48
 • připomeň si rámeček – čitatel – zlomková čára – jmenovatel
 • 48/ 2 – řešení zapiš do ŠS
 • 48/ 3 – ústně

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 20. 11. 

(8:20 - 9:05)

 • 47/ červený text přečíst, prohlédnout žlutou a oranžovou tabulku
 • 47/ 9 – ústně
 • 47/ 12  - ŠS
 • 47/ 14, 15 – ŠS

cv.12) nápověda a způsob zapisování

       o 50 větší:      LII, LVI,…

      o 100 větší:     CII, CVI,..

      o 500 větší:     DII, DVI,…

     o 1 000 větší:  MII, MVI, MV…

...............................................................................................................................................................

Čtvrtek 19 . 11. 

Římské číslice – uč. str. 46

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=32

Video: http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-62/

 • 46/ 1 , 2, 4 -  ústně
 • 46/ 3 – do ŠS
 • 46/ 5 ,6 – ŠS, ( V +O)
 • 46/ 7 – na F
 • 46/ 8 –  DÚ do DS

Interakticvní cvičení -římské číslice:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=408

......................................................................................................................................................................................................................

Středa 18. 11.

 • 44/ 2, 3, 5
 • 46/ nadpis ŘÍMSKÉ ČÍSLICE - do ŠS

zapsat do ŠS a naučit zpaměti :   

                             I ...1

                            V ...5

                            X ... 10

                            L ... 50

                           C ... 100

                           D ... 500

                          M ... 1 000

 

Příklady opiš a vypočítej do ŠŠ:

3 411 : 3 =

61 842 : 7 =

 

7 065                   294

.     43                   . 37

-----------               ------------

...............................................................................................................................................................

Pondělí 16. 11. 

Spojíme se v 10 : 20 h přes Skype

 • 43/56 – doplň na F, uděláme společne na Skypu
 • 43/ 57  -  ŠS (V + O), budeme pracovat společně
 • 43/ 60, 64 – ŠS (V+ O), budeme pracovat spolešně
 • 43/ 61 – 4 příklady do ŠS,  samostatná práce

...............................................................................................................................................................

Pátek 13. 11.

(8:20 - 9:05)

KRUŽNICE A KRUH

Pracovní list: Kruh, kružnice.pdf (533.72 kB)

Budeme pracovat společne. Po skončení hodiny vyfoť a pošli ke kontrole.

...............................................................................................................................................................

Čtvrtek 12.11.

Popros rodiče, aby ti na pátek vytiskli tento list: Kruh, kružnice.pdf (533.72 kB)

 

 • 42/ 47 – ústně
 • 42/ 51 – společně vypracujeme slovní úlohu do ŠŠ
 • 42/49   - na F
 • 42/ 52, 54 – do ŠS

...............................................................................................................................................................

Úkoly navíc:

Barevné počítání na měsíc listopad: BAREVNÉ POČÍTÁNÍ 5.pdf (2.24 MB)

STŘEDA 11. 11.

(8:20 - 9:05)

 • 41/ 41 - uděláme společně ústně
 • 41/ 42, 43 – vypočítej tabulky na F
 • 41/ 44 – samostatná práce do ŠS
 • 41/ 45 – ŠS (zápis + výpočet + odpověď)

...............................................................................................................................................................

ÚTERÝ 10. 11. 

Kružnice a kruh  (nadpis do sešitu Geo)

 • Opiš červený text str. 39 nahoře: Kružnici k se středem S a poloměrem r = 3 cm budeme zkráceně zapisovat:

                                                                    k (S, r = 3 cm).

 

 • 39/ 2 – Geo
 • 39/3   - Geo, hledej různá řešení - alespoň tři , barevně vyznač
 • 39/4 – narýsuj podle zadání, nezapomeň na náčrt

 

Interaktivní cvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=384

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=385

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=436

Video:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=563

...............................................................................................................................................................

Pondělí 9. 11.

spojíme se v 10:20 na Skypu

 • 40/ 34, 35 - na F
 • 40/ 37, 38 - ŠS, (výpočet + odpověď)
 • 40/ 39 – ŠS, písemné násobení, kontrolu proveď na kalkulačce.
 • 40/ 40 – na F, písemné sčítání a odčítání
 • pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

V úterý budeme mít geometrii. Připravte si rýsovací potřeby - pravítko, ořezanou tužku, kružítko a pastelky.

...............................................................................................................................................................

PRÁCE NAVÍC

barevná

mat. 22/10

barevná

mat. 2/11

2/11

35/2,7

3/11

aktivita,splnění práce

4/11

společná práce

5/11

zaokrouhlování tabulka

6/11

P.B.     ok 1      
J.K. 1 1 ok 1 splněno splněno ok
S.K. 1 1 ok 1 ok 1 ok
V.L. 1 1   ok splněno ok
S.M. 1 1 ok 1 ok 1 ok
Š.P. 1 1 ok 1 ok 1 ok
J.S. 1   ok 1 ok 1 ok
B.V. 1 1 ok 1 ok 1 ok
N.V.     ok 1 ok   ok

 

Barevnou matematiku beru jako práci navíc - dobrovolné. Kdo zašle získává jedničky . 

Pátek 6. 11.

(8:20 - 9:05)

 • 38/ 31 – ŠS
 • 38/ 32 – ŠS (zápis + výpočet + odpověď)
 • 38/ 33 – do ŠS zapsat, jak dlouho trvá cesta dopravními prostředky

Zápis:

    Autem                   ___h ___min

    Aut obusem         ___h ___min

    Rychlíkem            ­­___h ___min

Odpověď:

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE KLOKÁNEK -  6. 11. 2020

Kdo z žáků má zájem se soutěže zúčastnit, vytiskne si zadání na PL (4 strany) a pravidla soutěže, které je nutné dodržet. Řešení mně zašlete nejpozději dnes do 15. 00 hod. zaslat můžete buď ofocené listy, nebo zapište do ŠS M např. 1B, 2D, ... 18A.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

ZADÁNÍ KLOKÁNEK : přístupové heslo -      §U@anitraM!

...............................................................................................................................................................

Čtvrtek 15. 10.

( 7:25 -8:10) 

Dnes se zaměříme na slovní úlohy, ve kterých využijeme početní operace – písemné násobení a dělení. Pečlivě si pročti zadání a poté vypočítej. Úlohy nejsou složité.

 • 37/ 19 – ŠS, (V + O)
 • 37/ 20 - ŠS, (V + O)
 • 37/ 22 – ŠS, (V + O)
 • 37/ 23 - ŠS, (V + O)
 • 37/ 21 – vypočítej ŠS

 Za DÚ - Tabulku si narýsuj do DS a zaokrouhli.

Zaokrouhleno na:

734 259

674 556

347 555

59 817

8 444

87

TISÍCE

 

 

 

 

 

 

DESETITISÍCE

 

 

 

 

 

 

 

Interaktivní cvičení: (na písemné násobení)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=616

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=617

...............................................................................................................................................................

Středa 4. 11.

 • 36/ 9 – na F - počítáme dvojnásobek, pětinásobek, trojnásobek ( násobíme) ; dále polovinu, třetinu, šestinu(dělíme)
 • 36/ 13 - slovní úlohu si vypočítáme společně přes skype
 • 36/ 11, 12, 14 – ŠS, samostatná práce
 • výsledky si společně zkontrolujeme ke konci hodiny

Barevná matematika CCF_000062.pdf (652.18 kB)

Barevná matematika CCF_000063.pdf (365.86 kB)

Barevná matematika CCF_000061.pdf (602.97 kB)

...............................................................................................................................................................

Úterý 3. 11.

Geometrie

 • 29/  červený text uprostřed – přečíst a zapamatovat!

(Pravoúhlý trojúhelník má dvě strany k sobě kolmé. Tyto… )

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-33/

 • 29/ 2, 3, 4 – do GEO, postupuj podle zadání. Pozor - rýsujeme pravoúhlé trojúhelníky (dvě strany musí být na sebe kolmé).
 • 34/ VZORCE PRO VÝPOČET OBVODU – zapiš do sešitu Geo
 • 34/ 3, 4 - Geo
 •  
 • DÚ: 34/ 7  - do Geo (odeslat ke kontrole)

Interaktivní cvičení: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=405

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=599

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=522

...............................................................................................................................................................

Pondělí 2. 11.  

(10:20 - 11:05)

JEDNOTKY ČASU – nadpis do ŠS 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UuqVl6RrHEA 

 • 35/ 1,3,4,5,6 -  na F, společně projdeme na Skypu 

 • 35/ 2 a) b) c) – do ŠS 

 • 35/ 7 – odpověď do ŠS 

Interaktivní cvičení: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=919

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 23.10.

(8:20 - 9:05)

 • 33/ 10, 11, 12 - ústně
 • 33/ 9, 16, 17 – samostatná práce
 • 33/  13, 18 – ústně

Interakticní cvičení - převody jednotek

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=866

 

Barevné počítání: Barevná matematika 2.část.pdf (1.31 MB)

                                Barevná matematika - násobilka.pdf (1.06 MB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 22.10.

Písemné dělení

https://www.youtube.com/watch?v=l1apxH9YL3k

Rámeček nahoře- připomenutí učiva

Průběžně si pracujte na barevném počítání.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 21. 10. 

Popros rodiče, aby ti vytiskli Barevnou matematiku

Ke stažení:

Barevná matematika - PL.pdf (774.95 kB)

Interaktivní cvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=615

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_1/Matematika5_1.mc&pageord=630

    Štěpán Sofie Nik Jan Beáta Veronika Slávek Jiří Pavla
20.10. test celkem 39 bodů 33 39 26 37 36 12 neodevzdal 38 38
21.10. slovní úloha ok ok ok ok ok ok ok ok  
  Příklady - počet 4 5 4 2 4 4 4 ok  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20.10.

(10:20 - 11:05)

Geometrie - trojúhelník

https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-32/

Pracovní list máte u sebe.

 • 25/1, 2, 3 – postupuj a vypracuj podle zadání
 • 26/ 1 – změř a vypočítej obvod trojúhelníků ( o = a + b + c)
 • 26/ 2 -  společně
 • 26/ 3, 4  - samostatná práce

Interaktivní cvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=496

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=473

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika5_geom/Matematika5_geom.mc&pageord=522

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 19. 10. 

(10:20 - 11:05)

Budeme psát test - mějte připravené v 10:15 h.

Spojím se s Vámi, vysvětlím a zodpovím dotazy. Poté budete samostatně pracovat.

Prosím všechy, aby odeslali test ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

Pátek 16. 10. 

(8:20 - 9:05)

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ (nadpis do ŠS)

https://www.youtube.com/watch?v=2u9h67FEiEw

https://www.youtube.com/watch?v=oAjSY0u6NoU

 • 30/ 1, 4 - na F, samostatně na 10 minut
 • 30/ 2, 3 -  ŠS, (Z + V+ O), vysvětlíme si postup přes skype
 • 30/ 4 – ŠS
 • Za DÚ – 30/ 7 do DS, vyfotit a odeslat ke kontrole

Čtvrtek 15. 10.

( 7:25 -8:10)

Připravte si prověrkový sešit a napište datum.

Prověrka

48  + (2 . 7) =                      (83 – 19) :  8 =                  34  + 7 . 8 =                         54 : (36 : 6) =

67 + 25 : 5 =                        4 . (15 + 5) . 3 =                 83 – 72 : 9 =                        56 : (42 – 35) =

 • ------------   vložím až na začátku hodiny
 • prověrku vyfoť a hned odešli na Martina Kobrová, NE do třídy)

 

 • 28/ 8 – vypočítej do ŠS ( zkontrolujeme  společně přes skype nebo poslat ke kontrole)
 • 28/ 10, 11 – (Z +V+O)

Středa 14. 10.

(8:20 - 9:05)

JEDNOTKY HMOTNOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=Hlx6bcZfOUc

 • s. 27 - přčečti si modrý a červený text, dále si zapiš do ŠS 

            1 kg = 1 000 g

             1 t = 1 000 kg

             1 dkg = 10 g

             1 kg = 100 dkg

             1 q =  100 kg

             1 t = 10 q   

 • 27/ 1, 2, 4 na FÓLII  (zaslat ke kontrole, můžeme zkontrolovat i on-line)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkoly pro nemocné:

PÁTEK 2. 10. POZOR, OPRAVA!

Omlouvám se , napsala jsem učivo z jiného týdne.Dnes budou děti počítat na straně 20. 

STŘEDA 30.9. A ČTVRTEK 1.10.

Jednotky délky

 • 19/ 1,3, ŠS
 • 19/2,4 -F
 • 19/5,6,7 ( v+o) ŠS
 • 19/8 - ŠS

ÚTERÝ 29. 9.

 • GEOMETRIE -  čtverec, obdélník a jehch úhlopříčky
 • 22/ 1, 2, 4, 6 - Geo
 • pracovní list  Pracovní list geometrie

ČTVRTEK 24. 9. 

 • 17/ 15 ŠS
 • 18/ 17 ŠS
 • 18/22,23,24 - ŠS ,(V+O)
 • do pondělí29.9. -  cv. 3a)b) ,  5a) b) c) z přílohy Matematika příklady

STŘEDA 23.9.

 • 17/ 9, 12 - ŠS
 • 17/ 13, 14 - (V+O)
 • 17/ 10 - (Z + V +O )

ÚTERÝ 22.9.

Geometrie

 • Narýsuj úsečku AB = 7 cm, úsečku CD = 35 mm
 • Narýsuj tři přímky k, l, m tak, aby procházely jedním bodem
 • Narýsuj úsečky MN = 62 mm, OP = 1 cm, EF = 49 mm, UV = 3 cm
 • Narýsuj čtverec ABCD, a= 3 cm
 • Narýsuj obdélník KLMN, KL= 2 cm, LM = 5 cm

Vypracuj do sešitu GEO. Kdo nemá u sebe, vypracuje na volný list, který si po návratu do školy vlepí do sešitu geometrie 

PONDĚLÍ 21.9.

 • 16/1 Ú
 • 16/2,3 - ŠS, (V + O)
 • 16/7,8 - ŠS
 • 16/6 - Ú

PÁTEK 18. 9. 

 • PROVĚRKA NA PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ
 • s.13 Kladná a záporná čísla
 • 13/2 - teploměr do ŠS , vyznač naměřené hodnoty  ze cv. 2
 • 13/2 - osu do ŠS
 • 13/4,5 na F

Dále do ŠS:

7 . 100=                 40 . 60 =

 5 . 30 =                 12 . 60 = 

 8 . 50 =                 250 . 5 =

 3 . 11 =                 600 . 8 =

60 . 25 =                45 . 50 = 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČTVRTEK 17. 9. 

 • 12/32 - ŠS
 • 12/ tabulku zaokrouhlování, zaokrouhli čísla na desetitisíce a seřaď velikost měst podle velikosti
 • procvičuj písemné sčítání a odčítání, vymysli si celkem 4 příklady
 • DÚ- vymalovat pracovní list

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDA 16. 9. 

 • s. 11/26, 27, 29, 30 na F
 • s. 11/ 31 - ŠS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ 15.9.

s. 10/1, 2, 3 5 - ú

s. 10/ 4, 6 - GEO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ 14. 9. 

s. 9/ 17,18,19, 21, 22 - na F

s. 9/ 20, 23, 25  - ŠS 

------------------------------------

PÁTEK 11. 9. 

s. 8/ 9 - ústně

s. 8/ 10,12 - fólie

s. 8/ 11,13,14 - ŠS

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 39
TÝDEN: 1648
CELKEM: 309071