ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Český jazyk

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T19 - D1

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T19 - D2

.....................................................................................................................................................

pátek 9. 4.

ČT - PL - T 18/D 5 - společná kontrola online, nebo pošlete prosím ofocené

       ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T18 - D5

       ČÍT. 88 + 89 - tiché a hlasité čtení + úkoly za textem - ústně

ML - UČ. 60/15 - DIKTÁT - do sešitu DIKTÁTY (kdo nebude na Skypu, prosím o nadiktování             jednoho z rodičů) - děti píšou samy, bez nápovědy, děkuji pošlete prosím                         ofocené

         UČ. 60/14 - ústně

         PL - HÁDANKY 1 -  pro děti online

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 8. 4.

ČT - PL - T 18/D 4 - společná kontrola online, nebo pošlete prosím ofocené

        ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T18 - D4

        ČÍT. 87 báseň DVA RACI + úkoly za textem - ústně

                     Jazykolam

ML - UČ. 60/13 - na fólii, poté do ŠS - pošlete prosím ofocené 

         PL - DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ - pošlete prosím ofocené     

.....................................................................................................................................................

středa 7. 4.

ML - UČ. 60/12 - do ŠS - doplň slova a napiš, vyber si z nich 4, utvoř a napiš větu O, T, R a P             (celkem 4 věty) - pošlete prosím ofocené

       - PS 50/2 - vylušti skřítkův vzkaz - samostatná práce

.....................................................................................................................................................

úterý 6. 4.

ČT - PL - T 18/D 3 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T18 - D3

      - ČÍT. 86 + 87 - samostatné a společné čtení, úkoly a otázky za textem - ústně 

ML - UČ. 59/11 - do ŠS - online společná práce

       - PS 50/1 - TAJENKA - samostatná práce

PSANÍ - PÍS. 15 + 16 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

středa 31. 3.

ML - UČ. 59/7 - doplň na fólii

         UČ. 59/8 - do ŠS - pošlete prosím ofocené

         Č. 59/10 - doplň na fólii + ústně

.....................................................................................................................................................

úterý 30. 3.

ČT - PL - T 18/D 2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T18 - D2

       - samostatné a společné čtení z vlastní knížky 

ML - UČ. 61 - SLOH - POPIS DĚJE - JARO

         UČ. 61/1 a) + b) + c) + d) - ústně

         UČ. 61/2 a) + b) + c) + d) - ústně 

         PS 46/14 -  DIKTÁT - do sešitu DIKTÁTY (kdo nebude na Skypu, prosím o nadiktování             jednoho z rodičů) - děti píšou samy, bez nápovědy, děkuji pošlete prosím                         ofocené

PSANÍ - PÍS. 13+ 14 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 29. 3.

ČT - PL - T 18/D 1 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T18 - D1

         Veršovaná pohádka O dvanácti měsíčkách + omalovánka - čtený přednes,                        omalování obrázku je dobrovolné

ML - UČ. 58/6 a) - f) dle zadání 

         PS 46/13 společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pátek 26. 3.

ML -  UČ. 58/5 - opiš a doplň do ŠS - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím              ofocené

          PS 46/12 a) + b)                                                                            

          PS 48 - samostatná práce - společně na Skypu, kontrola

ČT - PL T17/D5 -  společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

      hlasité čtení ukázky z vlastní knížky 

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 25. 3.

ČT - PL - T 17/D 4 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        Do sešitu ČTENÍ zapiš nadpis VELIKONOČNÍ ZVYKY a napiš jich několik, můžeš                          pracovat s čítankou. Kdo chce, může doplnit zápis obrázkem - pošlete prosím                        ofocené

ML - UČ. 58/4 a) na fólii

                58/4 b) + d) ústně

                58/4 c) do ŠS 

          PS 46/11 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

          PS 47/15 c) + d) -  společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené       

.....................................................................................................................................................

středa 24. 3.

ML - UČ. 57/3 - nejdříve doplň na fólii, poté přepiš do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 45/10 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         PS 47/15 a) + b)

.....................................................................................................................................................

úterý 23. 3.

ČT - PL - T 17/D 3 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 85 - odpovědi na otázky a úkoly za textem

                 85 KOLEDOVÁNÍ - do sešitu ČTENÍ vypiš rýmy

ML - UČ. 57/2 a) ústně + b) do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 45/9 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PSANÍ - PÍS. 11+ 12 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 22. 3.

ČT - PL - T 17/D 2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 84 + 85 - tiché a hlasité čtení 

ML - UČ. 57/1 a) ústně, poté do ŠS přepiš všechna doplněná slova - pošlete prosím ofocené

         PS 45/7, 8 společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pátek 19. 3.

ML -  PS 44/6 - diktát - rodiče dětí, které nejsou na Skypu, prosím o nadiktování - pošlete                prosím ofocené

          PS 44/HRA - připravit volný list x cvičný sešit

          PL 31/6 klobouk

ČT - PL T17/D1 -  společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 83 - otázky a úkoly za textem - ústně  

                       hádanky - nakresli řešení do sešitu ČTENÍ

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 18. 3.

ČT - PL - T 16/D 5 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 82 + 83 - tiché a hlasité čtení

ML - PS 44/5, poté si vyber 4 slova a snimi utvoř a zapiš do ŠS -  pošlete prosím ofocené

         PL 31 - PLECHOVKY

....................................................................................................................................................

středa 17. 3.

ML - PS 44/4 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         PL 30/4 - panák - pošlete prosím ofocené

        K VYTIŠTĚNÍ na 18. a 19. 3.  PL 31

.....................................................................................................................................................

úterý 16. 3.

ČT - PL - T 16/D 4 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 81 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky a úkoly za textem

                      - do sešitu ČTENÍ napiš nadpis PŘIROVNÁNÍ a přepiš z čítanky dole uvedená přirovnání

ML - PS 43 /3

         PS 43 do ŠS splň úkoly pro všechna povolání - pošlete prosím ofocené

PL 30/3   MORČATA - I, Í, Y, Ý - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PSANÍ - PÍS. 9 + 10 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 15. 3.

ČT - PL - T 16/D 3 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 80 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky za textem + přečti sovičku

ML - PS 43/1, 2 a) + b) - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PL 29   BALÓNKY - I, Í, Y, Ý  - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PROCVIČOVÁNÍ:  Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)  

.....................................................................................................................................................

pátek 12. 3.

ML -  PS 42 - samostatná práce - společně na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

          UČ. 56/11 - přepiš do ŠS - pošlete prosím ofocené

          PL 17 TVRDÉ A MĚKKÉ SOUHLÁSKY

ČT - PL T16/D2 -  společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         VIDEO: Káťa a Škubánek - Vajíčko 

         ČÍT. 78 + 79 - hlasité čtení + úkoly za textem - ústně                

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 11. 3.

ČT - PL - T 16/D 1 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

      - hlasité čtení ukázky z vlastní knížky 

ML - UČ 56/10 a) do ŠS -  pošlete prosím ofocené

         PL - KŘÍŽOVKA - KŘÍŽOVKY  - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

středa 10. 3.

ML - UČ 56/9 a) na fólii, poté přepiš do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PL - BAREVNÁ ČEŠTINA - MOTÝL  - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

úterý 9. 3.

ČT - PL - T 15/D 5 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 77 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky za textem

ML - UČ 56/8 b) do ŠS - vyber 2 slova ze sloupečků, viz příklad, a vymysli a napiš s nimi krátký příběh, můžeš přidat i ilustraci (nejdříve piš na nečisto) - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

       - DIKTÁT SLOV PO PŘÍPRAVĚ: cibule, hračky, kníže, vajíčka, vážky, cíl, kytička, rybník, žlutý, hoří, hýbe, schody, šije, divadlo, chytrý, záclony - do sešitu DIKTÁTY (kdo nebude na Skypu, prosím o nadiktování jednoho z rodičů) - děti píšou bez nápovědy, děkuji pošlete prosím ofocené

PL K PROCVIČOVÁNÍ: BAREVNÁ ČEŠTINA - KOŠÍK 

PSANÍ - PÍS. 7 (hodnoceno) + 8 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 8. 3.

ČT - PL - T 15/D 4 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        PL k vytištění: VÝVOJOVÁ STÁDIA ŽÁBY - roztříhej na kartičky, poskládej dle posloupnosti, omaluj obrázky

        ČÍT. 76 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky 1. a 2. str. 77

ML - UČ. 56/8 a) dolpň slova a přepiš do ŠS pošlete prosím ofocené

PROCVIČOVÁNÍ:  Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)      

.....................................................................................................................................................

pátek 5. 3.

ML - UČ. 55/7 - ŠS - doplň a přepiš

         PS 41/6 + rozděl slova na slabiky a zapiš počet, vykresli obrázky - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

ČT - PL T15/D3

        ČÍT. 75 - úkoly za textem - ústně

                       Hra - vyber si 1 povolání a splň zadání -  společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím 

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 4. 3.

ČT - PL - T 15/D 2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 74 + 75 - tiché a hlasité čtení (plynulé a správné)

ML - do ŠS napiš PAMATUJ!

          CIZÍ SLOVA ( u nich neplatí pravidla tvrdých a měkkých souhlásek):

          kiwi, chichotat, tričko, klarinet, paprika, princezna, diktát, rizoto

          UČ 55/6 a) na fólii - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

                         b) do ŠS  - opiš 1 hádanku na 4 řádky tak, jak je v učebnici, nakresli řešení - pošlete prosím ofocené

          PS 41/5 - doplň a vykresli obrázek - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PROCVIČOVÁNÍ:

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

.....................................................................................................................................................

středa 3. 3.

ML - UČ 55/5 a) na fólii - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

                         b) do ŠS - pošlete prosím ofocené

          PS 41/4 a) + b) - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PROCVIČOVÁNÍ:

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

Tvrdé a měkké souhlásky (skolakov.eu)

.....................................................................................................................................................

úterý 2. 3.

ČT - PL - T 15/D 1 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 74 říkanka - najdi a přečti rýmy

         Připrav si kreslicí papír A4 a rozděl přeložením na 4 stejná políčka. Postupně nakresli do každého z nich strom na jaře,

         v létě, na podzim, v zimě - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

ML - UČ 55/4 a) ústně

                  b) vypiš jednoslabičná slova + nejdelší slovo, to rozděl na slabiky a zapiš počet do ŠS

                  c) vypiš slova s měkkými souhláskami do ŠS -  pošlete prosím ofocené

         PS 40/3 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PSANÍ - PÍS. 5 + 6 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 1. 3. 2021

ČT - PL - T 14/D 5 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

ML -UČ. 54/1 a) ŠS - měkké souhlásky obtáhni modře pošlete prosím ofocené

                54/2 ústně

                54/3 a) - měkké slabiky obtáhni opět modře - pošlete prosím ofocené

         PS 40/ 1, 2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 14. 10.

ML - POŘÁDEK VĚT UČ. 20/1 a) ústně + 20/1 b) - připrav si 8 proužků papíru ( např. nastříhej z volného listu A4), přepiš věty a poté seřaď - společná kontrola, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 15. 10.

ČT - ČÍT. 20 přečti a najdi odpověď na 1. otázku na str. 21 a opiš do sešitu ČTENÍ - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

PS - START DRUHÁKA 14/1

PL - T5/D1- pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 20/2 - nejdříve pracuj na fólii, poté přepiš do ŠS - pošlete prosím ofocené

PS 13/4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

.....................................................................................................................................................

pátek 16. 10.

ML - UČ. 21/1 - úvod do učiva DRUHY VĚT - ústně

Do ŠS - datum, nadpis DRUHY VĚT, pod nadpis vždy na nový řádek: VĚTA OZNAMOVACÍ - Učím se. VĚTA TÁZACÍ - Učíš se? VĚTA ROZKAZOVACÍ - Uč se! Pomáhej doma mamince s úklidem. VĚTA PŘACÍ - Kéž by ses učil.

PS 14/1 - 4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ČT - ČÍT. 21 přečti a najdi odpověď na 2. a 3.otázku za textem + 4. úkol - ústně

PS - START DRUHÁKA 14/2 - pošlete prosím ofocenou celou stranu 14

.....................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

ČT - PL T5/D2 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 15/1

         DÚ: ČÍT. 22 + 23 ŠKOLIČKA PRO PSY - hlasité čtení

ML - UČ. 21/2 ústně

         UČ. 22/3 ŠS - VĚTA OZNAMOVACÍ  pošlete prosím ofocené

         UČ. 22/4 ústně

         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=897

.....................................................................................................................................................

úterý 20. 10.

ČT - PL T5/D3  pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 22 + 23 - odpovědi na otázky za textem - ústně

        PS START DRUHÁKA 15/2  pošlete prosím ofocenou celou stranu 15

ML - VĚTA TÁZACÍ

         UČ. 23/1 a) + b) ústně

         UČ. 23/2 a) + b) ústně

         UČ. 23/3 ŠS pošlete prosím ofocené

         UČ. 23/4 a) - c) ústně

         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=898

PSANÍ - PÍS. 1/12 opakujeme písmena v V - pošlete prosím ofocené     OPRAVA - STR. 13

                PÍS. 1/13 opakujeme písmena y Y - pošlete prosím ofocené     OPRAVA - STR. 14

                Pokud děti dnes napsaly stranu 13, stačí, když stranu 14 děti napíšou do příští hodiny psaní.

.....................................................................................................................................................

středa 21. 10.

ML - VĚTA ROZKAZOVACÍ

         UČ. 24/1 a) + b) ústně

         UČ. 24/2 ŠS - pošlete prosím ofocené

         UČ. 24/3 ústně

         UČ. 24/4 fólie

PROCVIČTE:   https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=900

                         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

.....................................................................................................................................................

Na čtvrtek do VV si připravte: různé čerstvé listy stromů a keřů, náčrtník x papír do tiskárny A4, pastelky (vhodnější silnější) x voskovky

...............................................................................................................................................................

čtvrtek 22. 10

ČT - PL T5/D4     Zde vytiskněte: Čtení s porozuměním 2.pdf (877.44 kB) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

        PS START DRUHÁKA 16/1 - 4

        ČÍT. 23 Říkadlo o jitrnici - přečti a splň úkoly + rčení 

ML - VĚTA PŘACÍ

        UČ. 25/1, 2 ústně

        UČ. 25/3 ŠS - pošlete prosím ofocené

PROCVIČTE:  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=902

.....................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

ML - UČ. 26/2 ústně

          UČ. 26/1 ŠS - pošlete prosím ofocené

          PS 15/5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ČT - PL T5/D5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 16/5

         ČÍT. 24 - čtený přednes + úkoly za textem + sešit ČTENÍ - nakresli příbytky zvířat

Píseň TO JE ZMATEK - text Zdeněk Svěrák a hudba Jaroslav Uhlíř       https://www.youtube.com/watch?v=FCwnmzQTM7M

.....................................................................................................................................................

pondělí 2. 11.

ČT - ČT - ČÍT. 25 LÍNÝ PES - bajka - co je bajka, si přečti dole v zeleném rámečku

         Do sešitu ČTENÍ si opiš poučení, které krátký příběh - bajka přináší.

         PL T6/D1 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 17/1 - 4 - pošlete ofocené až po vypracování celé strany 17

         DÚ: ČÍT. 26 - hlasité čtení

PL k vytištění do čtení na tento týden:    Čtení s porozuměním 2.r.pdf (1.66 MB)

ML - UČ. 26/3, 4 ústně + cv. 5 fólie

Z přílohy na konci PS si vystřihněte kartičky s názvy druhů vět a znaménky . ! ?, které můžete používat při plnění úkolů ústně či na fólii.

          PS 15/6 -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČTE:  https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk2/Cesky_jazyk2.mc&pageord=271     

.....................................................................................................................................................

úterý 3. 11.

ČT - PL T6/D2 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 17/5  pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 26 - nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení + str. 27 otázka 1. a 2. - ústně

ML - UČ. 27/6, 7 a), b) -  ústně

         PS 15/7 pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

PSANÍ -  PÍS. 1/15 opakujeme písmena w W - pošlete prosím ofocené    

                PÍS. 1/16 opakujeme písmena o O - pošlete prosím ofocené   

.....................................................................................................................................................

středa 4. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 9. - 13. 11.   Čtení s porozum. 2.r..pdf (2.54 MB)

ZHLÉDNI NEJDŘÍVE VIDEO - ČTYŘLÍSTEK - PES NA STOPĚ:      https://www.youtube.com/watch?v=u6Gk2T-eMeg

ML - UČ. 27/8 -  ústně vše, poté si vyber 1 rámeček a zapiš všechny druhy vět do ŠS (4 věty) - pošlete prosím ofocené   

         PS 16/8 - přečti a vykresli

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 5. 11.

ČT - ČÍT. 27 - tiché čtení + str. 27 otázka 3. a 4. - ústně

         PS START DRUHÁKA 18/1  

         PL T6/D3 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 27/9 a) -  ústně + b) do ŠS (4 věty) - pošlete prosím ofocené

         PS 16/9 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

PROCVIČUJTE SI:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-praci/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

.....................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

ML - DIKTÁT VĚT - do sešitu DIKTÁTY - kdo nebude na skypu, tak prosím rodiče o nadiktování , prosím bez nápovědy - pošlete               prosím ofocené

         Diktát: Teta Alena jede autem. Veze Pepu. Kdo je Pepa? Zavolej sestře! Ať počká doma. Už jede papoušek Pepa.

         PL 9 -  DRUHY VĚT - pošlete prosím ofocené

ČT - ČÍT. 28 - čtený přednes + otázky a úkoly za textem, řešení úkolů 1. a 3. ze žlutého rámečku zapište do sešitu ČTENÍ  

         Kdo si chce procvičit paměť, naučí se básničku zpaměti. Přednést ji může online, nebo zašle video.

PS - START DRUHÁKA 18/2 - pošlete prosím ofocenou celou stranu 18

.....................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

ČT - PL T6/D5 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 29 STROMY ŽIJÍ DÁL (obrázkové čtení) - hlasité čtení

         PS START DRUHÁKA 19/1, 2, 3

ML - PS 16/10

         SLOHOVÉ CVIČENÍ - PROSBA, PODĚKOVÁNÍ

         UČ. 28/1 a) + b) - ústně

         UČ. 28/2  - ústně ve dvojicích

.....................................................................................................................................................

úterý 10. 11.

ČT - PL T7/D1 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS START DRUHÁKA 19/4, 5  pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 30, 31 - nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení + otázky a úkoly za textem - úkol 4. vypracuj do sešitu ČTENÍ

ML - UČ. 29 SLOVO, SLOVNÍ VÝZNAM

         UČ. 29/1 a), b) + žlutý rámeček -  ústně

         UČ. 29/2 na fólii, poté do ŠS -  pošlete prosím ofocené

PSANÍ -  PÍS. 1/17 opakujeme písmena a A - pošlete prosím ofocené    

                PÍS. 1/18 opakujeme písmena d ď - pošlete prosím ofocené 

.....................................................................................................................................................

středa 11. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 16. - 20. 11.   ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PL T7-D4, T7-D5, T8-D1

ML - SLOVA NADŘAZENÁ

         UČ. 30/1 -  ústně + do ŠS   

         PS 17/1 - 5 - pošlete prosím ofocené cv. 2.

NA PROCVIČENÍ: 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 12. 11.

ČT - PL T7/D2 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 31 - čtení + řešení hádanek si můžete nakreslit do sešitu ČTENÍ

         PS START DRUHÁKA 20/1, 2  

         POHÁDKA: JAK SLUNÍČKO VRÁTILO ŠTĚŇÁTKU VODU  

         https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms&list=PLBOtrmEzPUF-X8uhGEvWEe5CuUVOfM3x-

ML - UČ. 30/2, 3 -  ústně 

         PS 18/6, 7 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS 18/8 a) - pošlete prosím ofocené

PL k vytištění -      SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ

.....................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

ML - DIKTÁT VĚT - do sešitu DIKTÁTY - kdo nebude na skypu, tak prosím rodiče o nadiktování , prosím bez nápovědy - pošlete               prosím ofocené

         Diktát: Budeš doma? Sejdeme se tam. Uvař čaj! Nezapomeň! Pozveme také souseda?

         SLOVA PODŘAZENÁ

         UČ. 31/1 do ŠS

         UČ. 31/2 - ústně

         PS 19/1, 2, 3  - pošlete prosím ofocené

ČT - PL T7/D3  -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PS - START DRUHÁKA 20/3 - pošlete prosím ofocenou celou stranu 20

.....................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

ČT - PL T7/D4 -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 32 - hlasité čtení

         PS START DRUHÁKA 21/1, 2, 3

ML - UČ. 31/3 na fólii

         UČ. 31/4 a) - ústně , b) - do ŠS  -  pošlete prosím ofocené

PL k vytištění -     VÝZNAM SLOV - PL 17, 18, 19  - slova nadřazená, podřazená, souřadná

..................................................................................................................................................  

 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 31
TÝDEN: 1640
CELKEM: 309063