ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Český jazyk

pátek 9. 4.

ML - UČ. 106 - SLOVESNÝ ZPŮSOB

         do ŠS opiš ze žlutého rámečku 2. - 5. řádek

         UČ. 106/1 a) + b), 2 - společná práce - vypracuj do tabulky k určování sloves                             (k dispozici viz 17. 3.) a nalep ji do ŠS 

         PS 62/1 a) + c) - samostatná práce - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 8. 4.

ČT - PL - T11/D3 + T11/D4 - společná kontrola online

        ČÍT. 114 + 115 - tiché a hlasité čtení, odpovědi na otázky za textem - ústně

ML - UČ. 105/4 - samostatná práce - vypracuj do tabulky ČJ ML UČ. 105 - 4 a nalep ji do ŠS -           pošlete prosím ofocené

         PS 61/2, 3 a) - samostatná práce - společná kontrola online

.....................................................................................................................................................

středa 7. 4.

ML - UČ. 105 - ZVRATNÁ SLOVESA V MINULÉM ČASE - nadepiš do ŠS a vlep PŘEHLED 4

         Společná práce:

         UČ. 105/3 - do ŠS - pošlete prosím ofocené

         Samostatná práce:

         PS 61/4 a) - společná kontrola online

.....................................................................................................................................................

úterý 6. 4.

ML - UČ. 104 - ČASOVÁNÍ SLOVES V MINULÉM ČASE - nadepiš do ŠS a vlep PŘEHLED 3

         Společná práce:

         UČ. 104/1 - ústně

         UČ. 104/2 - do ŠS

         Samostatná práce:

         PS 61/1 a) + d) - společná kontrola na Skypu

.....................................................................................................................................................

středa 31. 3.

ML - UČ. 103 - ČASOVÁNÍ SLOVES V BUDOUCÍM ČASE 

         Společná práce:

         UČ. 103/5, 7 - ústně

         Samostatná práce:

         UČ. 103/6 a) + b) do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 60/3, 4 - společná kontrola na Skypu

.....................................................................................................................................................

úterý 30. 3.

ČT - PL - T11/D2 - společná kontrola na Skypu

       ČÍT. 113 + 114 - tiché a hlasité čtení

       ČÍT. 114 - odpovědi na otázky za textem - ústně

ML - UČ. 103 - ČASOVÁNÍ SLOVES V BUDOUCÍM ČASE 

         Společná práce:

         UČ. 103/3 - do ŠS ( vybereme si 1 dvojici), ostatní ústně

         Samostatná práce:

         UČ. 103/4 - do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 60/2 a) + b) - společná kontrola ŠS na Skypu

IC - ČAS BUDOUCÍ k procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1216

.....................................................................................................................................................

pondělí 29. 3.

ČT - PL - T11/D1 - společná kontrola na Skypu

       ČÍT. 113 - opiš do sešitu ČTENÍ báseň JARNÍ BÁSNIČKA ( co verš, to řádek v sešitě; dbej                             na čitelné a úhledné písmo), odlišnými pastelkami podtrhni dvojice slov,                                   které se rýmují - hodnoceno - pošlete prosím ofocené

ML - UČ. 102 - ČASOVÁNÍ SLOVES V BUDOUCÍM ČASE - nadepiš do ŠS a vlep PŘEHLED 2

         Společná práce:

         UČ. 102/1 a) - do ŠS - stránku rozděl na dva sloupce přeložením a napiš

                 SLOŽENÉ TVARY    /     JEDNODUCHÉ TVARY

         Samostatná práce:

         UČ. 102/2 - vyhledej slovesa a zapiš do TABULKY a urči osobu, číslo, čas

         PS 60/1 a) + c) + d) - společná kontrola ŠS na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pátek 26. 3.

Samostatná práce:

UČ. 101/5 - pracuj dle zadání, nejdříve na nečisto, poté do ŠS - pošlete prosím ofocené

PS 59/4 a) + b) - společná kontrola na Skypu

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 25. 3.

ČT - PL - T10/D5 - společná kontrola online

        ČÍT. 112 - báseň - čtený přednes

                     - úkoly za textem: 1. + 3. + 4. ústně 

                                                     2. písemně do sešitu ČTENÍ - společná kontrola online

ML - UČ. 101/4 - samostatná práce do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 59/3 a) - samostatná práce, poté společná kontrola online

              59/3 b) do ŠS  - samostatná práce

...............................................................................................................................................................

středa 24. 3.

ML - UČ. 101/2 - samostatná práce na fólii, poté společná kontrola

         UČ. 101/3 a) - c) do ŠS - společná práce - stránku si rozděl na 3 sloupce a záhlaví zapiš           dle níže

         I os. 3., č. j., č. min. os. 3., č. j., č. přít. I os. 3., č. mn., č. přít.

         PS 59/2 a) + b) - samostatná práce, poté společná kontrola

.....................................................................................................................................................

úterý 23. 3.

ČT - PL T10/D4 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

      - ČÍT. 97 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky za textem - ústně

      - do sešitu ČTENÍ opiš poučení a vysvětli- společná kontrola na Skypu, nebo pošlete            prosím ofocené

ML - ČASOVÁNÍ SLOVES V PŘÍTOMNÉM ČASE - UČ. 100

        K VYTIŠTĚNÍ:   SLOVESA - PŘEHLEDY 1. LIST          SLOVESA - PŘEHLEDY 2. LIST

       - vystřihni z listu PŘEHLED 1 a vlep do ŠS

       - UČ. 100/1 a) - vyhledej a zapiš do ŠS

       - PS 59/1 a) + b)

       - PS 59/1 c) do ŠS

PROCVIČOVÁNÍ: IC

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1205

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1215

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1206

.....................................................................................................................................................

pondělí 22. 3.

ČT - PL - T10/D3 - společná kontrola na Skypu

ČÍT. 96 - tiché a hlasité čtení + sovička strana 97 

ML - UČ. 99 - SLOVESNÝ TVAR URČITÝ A NEURČITÝ (nadepiš do ŠS, stránku rozděl na dva sloupce přeložením)

         UČ. 99/2 - vyhledej slovesa a zapiš do jednotlivých sloupců ve ŠS - společná práce

                99/3 a) + b) do ŠS - společná kontrola ŠS na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

          PS 58/3, 4 a) + b) + c) - společná kontrola ŠS na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pátek 19. 3.

Společná práce na Skypu online:

UČ. 98/1 a) + b) + c) - ústně

       98/2 a) + b) - nejdříve na fólii, poté do ŠS (nadpis SLOVESNÉ TVARY, pak do dvou                                            sloupců JEDNODUCHÉ A SLOŽENÉ)

Samostatná práce:

PS 58/1, 2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 18. 3.

ČT - PL - T10/D2 - společná kontrola na Skypu

        ČÍT. 95 - báseň - čtený přednes

                     - úkoly za textem: 1. - 3. ústně + 4. - 6. písemně do sešitu ČTENÍ - pošlete prosím ofocené

ML - SLOVESA - OSOBA A ČÍSLO

         UČ. 97/1 a) + b) - vlepit tabulku do ŠS a zapsat slovesa

                97/2 a) - ústně

                97/3 - do ŠS 

         PS 57/1, 2 

Společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

středa 17. 3.

SLOH - POZVÁNKA (nadpis do ŠS)

ML - UČ. 95/1 - přečti si PŘÍPRAVA OSLAVY a pozvánku Lucky

Do ŠS - POZVÁNKA BY MĚLA OBSAHOVAT:  

  1.  
  2.  
  3.  

Opiš z učebnice jednotlivé body.   

         UČ. 95/3 - nejdříve na nečisto, poté připravte pozvánku ručně psanou, nebo, kdo zvládne, může na počítači 

PL K VYTIŠTĚNÍ    TABULKA - URČOVÁNÍ SLOVES - budeme potřebovat ve čtvrtek                                         

.....................................................................................................................................................

úterý 16. 3.

ČT - PL T10/D1 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 94 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky za textem - ústně

ML - Společné opakování učiva - ústně + písemně

PROCVIČOVÁNÍ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1213  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1202  

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1212

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1211

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1201

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1200

.....................................................................................................................................................

pondělí 15. 3.

ČT - PL - T9/D5 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

ČÍT. 93 - tiché a hlasité čtení + sovička strana 94 + odpovědi na otázky za textem - ústně

ML - UČ. 96 - SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN - SHRNUTÍ

         UČ. 96/1 a) - f) - vyhledej a do ŠS zapiš 

                96/2 do ŠS - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

PL 43 KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pátek 12. 3.

UČ. 94/3 - do ŠS -  pošlete prosím ofocené

       94/4 - HRA na Skypu

PL 42 KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 11. 3.

ČT - PL - T9/D4 - společná kontrola na Skypu

        ČÍT. 92 - hlasité čtení (závěr pohádky) + úkoly za textem

                     - romské hádanky

ML - UČ. 94/2 - do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 55/4 b) modře, c) červěně, d) oranžově

.....................................................................................................................................................

středa 10. 3.

ML - UČ 94/1 a) ústně + b) do ŠS ( můžeš použít opět tabulku) -  společná kontrola na Skypu

        PS 55/3 a) + b) - společná kontrola na Skypu

PROCVIČOVÁNÍ:   https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1204 

                                 PEXESO  

.....................................................................................................................................................

úterý 9. 3.

ČT - PL T9/D3 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         ČÍT. 91 - tiché a hlasité čtení + odpovědi na otázky za textem - ústně

ML - UČ. 93/4 b) - zapiš doplněná slova do tabulky a určete mluvnické kategorie, poté vlep tabulku do ŠS - pošlete prosím                      ofocené

TABULKA - URČOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN (11.12 kB)

         PS 55/1, 2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 8. 3.

ČT - PL - T9/D2 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

ČÍT. 90 - POHÁDKY NÁRODŮ CELÉHO SVĚTA - tiché a hlasité čtení, do sešitu ČTENÍ zapiš odpovědi na otázky za textem                                str. 90 - pošlete prosím ofocené

ML - UČ. 93 - VZOR SOUDCE - skloňování viz tabulka v sešitě či v učebnici - nauč se

         UČ. 93/1 do ŠS napiš doplněná slova + barevně vyznač koncovky

                93/2 a) ústně + b) do ŠS + barevně vyznač koncovky

          - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

Opiš do ŠS - NEZAMĚŇOVAT!

                      SOUDCE - 1. pád soudce - dozorce / 5. pád soudce! - dozorce!

                      MUŽ        - 1. pád muž       - letec      / 5. pád muži!     - letče!      

PROCVIČOVÁNÍ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1214

PL K VYTIŠTĚNÍ : VZORY RODU MUŽSKÉHO 1 (79.21 kB)

                                VZORY RODU MUŽSKÉHO 2 (104.18 kB)

.....................................................................................................................................................

pátek 5. 3.

ML - vlepit do ŠS tabulku s přehledem skloňování vzorů předseda, soudce

        UČ. 92 - VZOR PŘEDSEDA - zapiš do ŠS

               92/1 a) ústně + b) na fólii

               92/2 a) do ŠS -  pošlete prosím ofocené

               92/ 3 ústně

PROCVIČOVÁNÍ: vzory rodu mužského

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1113

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 4. 3.

ČT - PL - T9/D1 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 89 - přečti a poté si připrav ústně úkol 2., 3. v růžovém a úkoly ve žlutém rámečku

        PROHLÉDNI A PŘEČTI:

        Koněpruské jeskyně - galerie (turistik.cz)

        Koněpruské jeskyně - Pověsti o jeskyních (cesky-kras.cz)

        Koněpruské jeskyně - Co jsou jeskyně a jak vznikají (cesky-kras.cz)

ML - PS 54/5 - oprav a bezchybně přepiš do ŠS - pošlete prosím ofocené

         DIKTÁT SLOV - pravopis koncovek podstatných jmen - do ŠS

         Vzory podstatných jmen (skolakov.eu)

.....................................................................................................................................................

středa 3. 3.

ML - UČ 91/8 do ŠS - pošlete prosím ofocené

               91/7 na F - společná kontrola na Skypu

       - Ústně budeme opakovat slovní druhy a určování podst. jmen.      

.....................................................................................................................................................úterý 2. 3.

ČT - PL - T8/D5 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

        ČÍT. 88 - přečti a poté vypracuj do sešitu ČTENÍ úkol 1. , odpovídej ve větách - pošlete prosím ofocené

ML - UČ. 91/5 na fólii

                91/6 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 54/3, 4 - společná kontrola na Skypu, nebo zkontroluj dle klíče v PS

.....................................................................................................................................................

pondělí 1. 3. 2021

ČT - PL - T8/D4 - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

ML - UČ. 90 - VZOR STROJ - skloňování viz tabulka v sešitě či v učebnici - nauč se

         UČ. 90/1 a) + b) + c) do ŠS + 90/3 - zapiš do tabulky a vlep do ŠS, barevně vyznač koncovky

          - společná kontrola na Skypu, nebo pošlete prosím ofocené

         PS 54/1, 2 - po vypracování zkontroluj dle klíče v PS

PROCVIČOVÁNÍ: Vzory mužského rodu (skolakov.eu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 14. 10.

ML - SLOVA JEDNOZNAČNÁ A MNOHOZNAČNÁ UČ. 21 zapsat do ŠS a uvést příklady

         UČ. 21/1 ústně + 21/2 do ŠS po dvou větách + 21/3 a) do ŠS

         DÚ: PS 18/1, 2, 3

         Školní a pracovní sešit prosím ofotit a poslat.

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 15. 10.

ČT - ČÍT. 32 - úkoly + otázky za textem - ústně

        ČÍT. 45 - přečti a opiš do sešitu ČTENÍ, co je POVĚST, na PO si přečti pověst PRAOTEC ČECH

        PL T1/D4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - SLOVA SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ UČ. 22 zapsat do ŠS a uvést příklady

         UČ. 22/1, 2, 4 ústně

         PS 19/1, 2 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

.....................................................................................................................................................

pátek 16. 10.

ML - SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ UČ. 23 zapsat do ŠS a uvést příklady

         UČ. 23/1, 2, 4 ústně + 23/3 ŠS

         PS 19/3 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

.....................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

ČT - ČÍT. 44 + 45 - hlasité čtení, otázky a úkoly za textem

        sešit ČTENÍ - zapiš si názvy dalších pověstí: ČESKÉ POVĚSTI PRO MALÉ DĚTI - Martina Drijverová

Silný Bivoj - http://www.youtube.com/watch?v=tqQxBP-dS-g&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr ,

Libuše a Přemysl - http://www.youtube.com/watch?v=tqQxBP-dS-g&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr, https://www.youtube.com/watch?v=pq9UrFtEcT8&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=4,

Bruncvík - https://www.youtube.com/watch?v=VXrys9AN1bg&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=12,

Král Ječmínek - https://www.youtube.com/watch?v=u66J6j0wSuA&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=10,

Blaničtí rytíři - https://www.youtube.com/watch?v=-ghVBIQB10o&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=25,

Synové Svatoplukovi -                                                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=kOOsfG4Pwqo&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=9

        DÚ: ČÍT. 46 - hlasité čtení

ML - UČ. 24 - SHRNUTÍ UČIVA - NAUKA O SLOVĚ - přečti si oranžovou tabulku a zopakuj si

         UČ. 24 /1 a) - d) ŠS  pošlete prosím ofocené

         PL 11 cv. 4.

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1099

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1100

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1102

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1103

.....................................................................................................................................................

úterý 20. 10.

ČT - ČÍT. 47 - hlasité čtení, otázky a úkoly za textem

        sešit ČTENÍ - opiš na straně 47 přísloví a lidová rčení

        PL T1/D5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - SLOHOVÉ CVIČENÍ - VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY

         Nejdříve zhlédni pohádku: https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw

         UČ. 25/1 a)

         PL 11 cv. 5.

DÚ: Příprava na opakování učiva NAUKA O SLOVĚ

.....................................................................................................................................................

středa 21. 10.

ML - OPAKOVÁNÍ - NAUKA O SLOVĚ

          PS 20 - pracuj sám/sama bez pomoci, je to jen na tobě, věř si, že to zvládneš - pošlete prosím ofocené

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1097

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1096

.....................................................................................................................................................

Na čtvrtek do VV si připravte: různé čerstvé listy stromů a keřů, náčrtník x papír do tiskárny A4, pastelky (vhodnější silnější) x voskovky

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 22. 10.

ČT - ČÍT 48 - hlasité čtení NAŠI PŘEDKOVÉ BYLI POHANÉ 

         sešit ČTENÍ - vypiš jména bohů a čeho byli vládci + odpověď na otázku pod textem

         PL T2/D1 - zde vytiskněte:  čtení s porozuměním 4.pdf (1 MB)

ML - STAVBA SLOVA

         UČ. 26/1 ústně

         UČ. 26/2 ŠS - vzor: let, letectví (vyznačte tužkou) - pošlete prosím ofocené

         UČ. 26/4 a) - d) fólie

         PS 21/ 1 a) + b) - pošlete prosím ofocené

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1104

.....................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

ML - UČ. 27/5, 7 ústně

         UČ. 27/6 fólie

         Nejdříve si přečti žlutý rámeček, poté splň následující úkol.

         UČ. 27/8 ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 21/2, 3 + 22/4, 5, 6 - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

PL K VYTIŠTĚNÍ DO ML:  Úkoly z češtiny 4.r..pdf (1.09 MB)

PL K VYTIŠTĚNÍ DO ČT:   Čtení s porozuměním 4.r..pdf (507.49 kB)

pondělí 2. 11.

ČT - PL T2/D2 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 48 + 49 - hlasité čtení

         sešit ČTENÍ -  otázky a úkoly 1. - 5. str. 49 - odpovědi a věty zapiš do sešitu - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,             nemusí

ML - UČ. 28 - PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY - zapiš do ŠS nadpis a opiš žluté rámečky

         PS 23/1 - 4 (cv. 2. pošlete prosím ofocené)

Interaktivní cvičení na procvičení:

 https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1105

.....................................................................................................................................................

úterý 3. 11.

ČT - PL T2/D3- nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení

         Vypracuj úkoly pod textem - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 29 - PŘEDLOŽKY nad, pod, před A PŘEDPONY nad - , pod - , před -  - zapiš do ŠS nadpis a opiš první žlutý rámeček, poté           žlutý rámeček PAMATUJ! 

         PS 24/1. a), b), c) + 2. a), b) + 3.  - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1106

.....................................................................................................................................................

středa 4. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 9. - 13. 11.      Čtení s poroz. 4.r.pdf (1.85 MB)

ML - UČ. 30 - PŘEDLOŽKA bez A PŘEDPONY bez - , roz - , vz -  - zapiš do ŠS nadpis a opiš žlutý rámeček 

         PS 25/1 a) + b) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         UČ. 30/3 + 4 a) do ŠS - pošlete prosím ofocené

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1108

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 5. 11.

ČT - PL T2/D4 - nejdříve tiché čtení, poté hlasité čtení

         Vypracuj úkoly pod textem - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         ČÍT. 50 + 51 - přečti a prohlédni (mezipředmětový vztah ČJ - ČT a VL)

ML - UČ. 31/5 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         UČ. 31/6 - pracuj na papír x fólii

         PS 25/2, 3  - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/znamkovane-diktaty-predpony/cviceni3.html

.....................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

ML - UČ. 31 -  Nejdříve si přečti žlutý rámeček, poté splň následující úkoly.

         UČ. 31/8, 9 - fólie

         UČ. 31/8 - ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 25/4, 5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

.....................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

ČT -  ČÍT. 33 - tiché čtení + úkoly za textem - ústně

          PL T2/D5 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 32 - PŘEDPONY ob -, v -  a SKUPINY bě/bje, vě/vje - zapiš do ŠS nadpis, přečti si žlutý rámeček

         UČ. 32/1 a) + b) - ústně

         UČ. 32/2, 3 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         DÚ: UČ. 32/4 do DS - pošlete prosím ofocené

         Interaktivní cvičení na procvičení:

         https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1108

.....................................................................................................................................................

úterý 10. 11.

ČT - ČÍT. 34 - hlasité čtení + úkoly a textem - ústně 

         PL T3/D1 - tiché čtení, poté plnění úkolů

ML - UČ. 33/5 - kdo má, připraví si PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU - ústně

         UČ. 33/6 a) do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 26/1. a), b) + 2. a)  - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1109

.....................................................................................................................................................

středa 11. 11.

PL k vytištění do čtení na příští týden 16. - 20. 11.     ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - PL T3-D3, T3-D4

ML - UČ. 33 - opiš do ŠS věty ze žlutého rámečku a barevně v nich vyznačte barevně uvedená slova

         UČ. 33/7, 9 na fólii

         PS 26/3, 4 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

Interaktivní cvičení na procvičení:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1110

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.htm

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 12. 11.

ČT -  ČÍT. 35 - hlasité čtení + otázky za textem - ústně

          DÚ: na PO 16. 11. dočti str. 36 + 37

          PL T3/D2 - tiché čtení + úkol 1, 2 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - PŘEDPONA VY-, VÝ-

         UČ. 34/1 - ústně

         UČ. 34/2 a) - do ŠS  - pošlete prosím ofocené

         PS 27/1 a) - c)  

.....................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

ML - UČ. 34/3, 4 do ŠS - pošlete prosím ofocené

         PS 27/2, 3 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

.....................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

ČT -  ČÍT. 38 + 39 - tiché čtení + úkoly za textem - ústně

          PL T3/D3 - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

ML - UČ. 35 - SHRNUTÍ UČIVA - STAVBA SLOVA

         UČ. 35/1. a) - e) + 2. do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu, nemusí

         PL 14 - STAVBA SLOVA + 15 -  PŘEDLOŽKA A PŘEDPONA (žáci mají u sebe)

....................................................................................................................................................

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 189
TÝDEN: 189
CELKEM: 307612