ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Matematika

pátek 9. 4.

UČ. 120 - ZLOMKY -procvičování

UČ. 120/8 - pozoruj a přečti zlomky

UČ. 120/9 (výsledky do sloupečků) - do ŠS 

UČ. 120/10 - vystřihni si 3 obdélníky 8 x 2 cm, překládáním znázorni a vybarvi, co snědli, a                         zapiš zlomkem , nalep do ŠS

Práci ve ŠS prosím ofoťte a pošlete ke kontrole.

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 8. 4.

UČ. 119 - ZLOMKY -procvičování

UČ. 119/1 - na fólii - samostatná práce - společná kontrola online

UČ. 119/2 - do ŠS - společná práce online (z čtverečkovaného papíru 1 x 1 cm si vystřihni                           obdélník 2 x 5 čtverečků)

UČ. 119/3 - přečti

UČ. 119/4 - zapiš zlomky do ŠS 

UČ. 119/5, 6 - znázorni do ŠS

Práci ve ŠS prosím ofoťte a pošlete ke kontrole.

.....................................................................................................................................................

středa 7. 4.

UČ. 117 - ZLOMKY - znázornění a čtení zlomků

UČ. 117/4 - ústně - pozoruj

PŘIPRAV SI: volný bílý list A4, kružítko, pastelky

UČ. 117/5 - sestroj, vystřihni, přelož, vybarvi dle zadání + nalep do ŠS, zapiš                                                   zlomkem 

UČ. 117/zelený rámeček - do ŠS

UČ. 117/8 - ústně + ŠS 

Práci ve ŠS prosím ofoťte a pošlete.

.....................................................................................................................................................

úterý 6. 4.

UČ. 116 - ZLOMKY

UČ. 116/1 - ústně 

PŘIPRAV SI: 2 x volný bílý list A4, tužku, pravítko, kružítko, pastelky

UČ. 116/2 + 3 - narýsuj, sestroj, vystřihni, přelož, vybarvi dle zadání + nalep do ŠS, zapiš                                   zlomkem 

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

středa 31. 3.

GEOMETRIE 

samostatná práce do sešitu GEO:

UČ. 115/7 - rýsuj podle zadání, zapiš a doplň

        115/8 - sestroj a rýsuj podle zadání, rozhodni a porovnej

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

PL k vytištění   JARNÍ POČÍTÁNÍ

.....................................................................................................................................................

úterý 30. 3.

GEOMETRIE 

samostatná práce do sešitu GEO:

UČ. 115/5 - rozhodni, odůvodni

        115/6 - splň červené úkoly

společná práce:

UČ. 115/6 - konstrukce pravidelného šestiúhelníku ABCDEF 

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

...............................................................................................................................................................

pondělí 29. 3.

GEOMETRIE - ROVNOBĚŽNÍKY

UČ. 114/1, 2, 3, 4 - společná práce

        Vytiskněte a nalepte do sešitu GEO - ROVNOBĚŽNÍKY

.....................................................................................................................................................

pátek 26. 3.

POČETNÍ VÝKONY S PŘIROZENÝMI ČÍSLY

UČ. 113 - opiš do ŠS

                 Roznásobení součtu a rozdílu čísel

                 (a + b) . c = a . c + b . c            (127 + 106) . 15 = 127 . 15 + 106 . 15   

                 (a - b) . c = a . c - b - c              (2 650 - 1 650) . 3 = 2 650 . 3 - 1 650 . 3

UČ. 113/16, 18, 19 (jen výsledky do sloupečků)

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 25. 3.

POČETNÍ VÝKONY S PŘIROZENÝMI ČÍSLY

UČ. 112 - samostatná práce do ŠS

UČ. 112/7, 8, 9, 11 (2 příklady se zkouškou), 12 (bez zkoušky), 13 (V + O)

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

středa 24. 3.

POČETNÍ VÝKONY S PŘIROZENÝMI ČÍSLY

UČ. 111 - samostatná práce do ŠS

UČ. 111/1, 2, 4 (Výpočet písemně + O), 6 (3 příklady)

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

úterý 23. 3.

UČ. 110 - OBDÉLNÍK, ČTVEREC - opakování - samostatná práce

UČ. 110/3  

 1. Náčrt
 2. Konstrukce - rýsuj podle zadání
 3. Zjisti a zapiš, zda narýsovaný čtyřúhelník je obdélník, nebo čtverec.
 4. Zapiš, zda budou mít ostatní spolužáci stejné řešení. Vysvětli proč. 

UČ. 110/4

 1. Náčrt
 2. Konstrukce - rýsuj podle zadání
 3. Vybarvi čtyřúhelník KLMN.
 4. Zapiš vzájemnou polohu stran.

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.  

.....................................................................................................................................................

pondělí 22. 3.

UČ. 110 - OBDÉLNÍK, ČTVEREC - opakování - samostatná práce

UČ. 110/1  

 1. Náčrt
 2. Konstrukce
 3. Výpočet obvodu
 4. Doplň a zapiš vzájemnou polohu stran

       110/2 

 1. Náčrt
 2. Konstrukce - rýsuj podle zadání
 3. Vybarvi čtyřúhelník ABCD

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.  

.....................................................................................................................................................

pátek 19. 3.

UČ. 109 - samostatná práce do ŠS

UČ. 109/18, 20, 21(+ zkouška)

       109/19 na fólii

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 18. 3.

UČ. 109 - samostatná práce do ŠS

UČ. 109/15, 16 (do sešitu si narýsuj tabulku, opiš čísla a zaokrouhli), 17

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

středa 17. 3.

UČ. 108 - samostatná práce do ŠS

UČ. 108/10, 11, 12, 13, 14

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

úterý 16. 3.

UČ. 108 - samostatná práce do ŠS

UČ. 108/4, 5, 6, 7, 8, 9 

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

PL - VÝPOČET OBVODU OBDÉLNÍKU  - pouze cvičení 1. - počítáš sám(a)! - prosím o ofocení a zaslání

.....................................................................................................................................................

pondělí 15. 3.

UČ. 107 - MILION

UČ. 107/1 - přečti a připomeň si, pod tabulkou doplň na fólii

       107/2 - opiš a porovnej doŠS

       107/3 - sečti písemně do ŠS

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.  

PL - VÝPOČET OBVODU TROJÚHELNÍKU - počítáš sám(a)! - prosím o ofocení a zaslání

.....................................................................................................................................................

pátek 12. 3.

UČ. 106 OBVOD ČTVERCE - pokračování

UČ. 106/4 - narýsuj tabulku a doplň do Sgeo

UČ. 106/5 a) - f) -  jen výpočet obvodu - do Sgeo 

UČ. 106/6 - náčrt + výpočet do Sgeo

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 11. 3.

UČ. 106 OBVOD ČTVERCE

Ze čtverečkovaného papíru (1cm x 1 cm) si vystřihni čtverec 7 x 7 čtverečky. Vystřihni přesně.

UČ. 106/1 na fólii

Do sešitu GEO nalep vystřižený čtverec, obtáhni a popiš barevně podle učebnice + zapiš 2 způsoby výpočtu obvodu (pod sebe)

UČ. 106/2, 3 ( náčrt, výpočet obvodu, u cv. 2. konstrukce), dbej na přehlednost - do Sgeo 

Kdo bude na Skypu, počká na hodinu. Budeme pracovat společně. Průběžně budu i posílat řešení.

.....................................................................................................................................................

středa 10. 3.

UČ. 105 OBVOD OBDÉLNÍKU

UČ. 105/1 ústně

Do sešitu GEO nalep vystřižený obdélník, obtáhni a popiš barevně podle učebnice + zapiš 3 způsoby výpočtu obvodu (pod sebe)

UČ. 105/2, 3, 4, 5 ( náčrt, výpočet obvodu, u cv. 4. konstrukce), dbej na přehlednost - do Sgeo 

Kdo bude na Skypu, počká na hodinu. Budeme pracovat společně. Průběžně budu i posílat řešení.

.....................................................................................................................................................

úterý 9. 3.

UČ. 104 - PROCVIČOVÁNÍ

UČ. 104/ 34, 35, 37, 38 (V + O) do ŠS

        104/36 - písemně děl a proveď zkoušku, vyber si 3 příklady - do ŠS

         Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

10. 3. BUDE GEOMETRIE! Ze čtverečkovaného papíru (1cm x 1 cm) si vystřihni obdélník 6 x 3 čtverečky. Vystřihni přesně.

.....................................................................................................................................................

pondělí 8. 3.

UČ. 104 - PROCVIČOVÁNÍ

UČ. 104/30 (V + O) - ŠS - počítej písemně

       104/31 - ŠS - vypočítej zpaměti pouze výsledky

       104/32 (V + O) - do ŠS

       104/33 - ŠS - zapisuj výsledky do sloupečků 

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.  

Písemné dělení (skolakov.eu)       

.....................................................................................................................................................

pátek 5. 3.

UČ. 103/26, 28, 29 (V + O) - ŠS

       103/27 na F + utvoř slovní úlohu - ústně na Skypu

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

PROCVIČUJ ROVNICE:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=924

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=595

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 4. 3.

UČ. 103/22 a) + b) (V + O) - ŠS

       103/23, 24 (V + O) - ŠS 

        103/25 - porovnej na F

                      - písemně vypočítej do ŠS

                      - vymysli slovní úlohu - ústně na Skypu

Zkontrolujeme společně, nebo po hodině najdete výsledky na Skypu.

PROCVIČUJ PŘEVODY JEDNOTEK HMOTNOSTI A OBJEMU

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=450

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=642

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=451

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=652

.....................................................................................................................................................

středa 3. 3.

UČ. 102/17 do Sgeo, nejdříve si udělej náčrt

UČ. 102/18 - ŠS 

        102/19 (V + O) - ŠS

         102/20 - ŠS (pracuj dle postupu 101/9)

          102/21 - ŠS (zapiš výpočet a odpověď)

 Po hodině najdete výsledky na Skypu.

PROCVIČUJ PŘEVODY JEDNOTEK DÉLKY

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=447

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=647

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=448

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=632

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=449

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=637

.....................................................................................................................................................

úterý 2. 3.

UČ. 102/ 12, 13 (V + O), 14 (jen výsledky), 15 (V + O) do ŠS

        102/16 do Sgeo, nejdříve si udělej náčrt

         Po hodině najdete výsledky na Skypu.

.....................................................................................................................................................

pondělí 1. 3. 2021

UČ. 101 - PROCVIČOVÁNÍ

Pracuj na  fólii a do ŠS ( slovní úlohy V + O, u písemného dělení si vyber 2 příklady + zkouška) - po hodině najdete výsledky na Skypu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 14. 10.

PROVĚRKA: písemné dělení dvojciferným dělitelem - zapište a počítejte do sešitu PROVĚRKY: 366 : 3, 564 : 4, 887 : 5,           197 : 7 včetně zkoušky. Prosím o ofocení a zaslání.

ČÍSLA DO 10 000 - UČ 30/1, 2 ústně + ŠS

                                  UČ. 30/4 manipulační činnost s vystřiženými kartičkami

                                  UČ. 30/6 ústně

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 15. 10.

UČ. 31/9 - vlep si do sešitu řádovou tabulku (ustřihni si jednu z listu, který jsi dostal(a) ve škole), opiš daná čísla a splň zadání úkolu - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 31/12 - pracuj dle zadání a zapisuj do ŠS - pošlete prosím ofocené

UČ. 31/13 - připrav si prázdnou číselnou osu, dostal(a) si ji ve škole, řekneme si společně na skypu, jak s ní pracovat

.....................................................................................................................................................

pátek 16. 10.

UČ. 31/13 - doplníme, popřípadě zkontrolujeme - úkol, který jsme v hodině na skypu nestihli

UČ. 32/15, 18 ústně

UČ. 32/16, 19 fólie, SPOLEČNÁ KONTROLA

UČ. 32/20 ŠS  - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

UČ. 33/1 ŠS - samostatná práce - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 33/2 fólie

UČ. 33/3 ŠS - samostatná práce - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=622

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=627

DÚ: UČ. 33/4 DS - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

úterý 20. 10.

UČ. 34/7, 11 ústně

UČ. 34/9 fólie

UČ. 34/14 ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=551

.....................................................................................................................................................

středa 21. 10.

GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ KOLMIC PROCHÁZEJÍCÍ DANÝM BODEM ( pravítko s ryskou ! )

ZHLÉDNI: https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=661

UČ.35/1 Sgeo - rýsuj podle obrázků + opiš červené věty

UČ. 35/2 Sgeo - zapiš vzájemnou polohu přímek

UČ. 35/3 Sgeo - rýsuj podle obrázků + opiš červené věty

PROCVIČ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=398

DÚ: UČ. 35/4 Sgeo - nejdříve si udělej NÁČRT dle zadání, poté rýsuj -  pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 22. 10.

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 10 000 ZPAMĚTI

UČ. 36/1 ústně

UČ. 36/2, 4 ŠS (Z + V + O) -  pošlete prosím ofocené

UČ. 36/6, 9 ŠS pouze výsledky do sloupečků -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=472

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=477

.....................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

UČ. 37/10, 13 ŠS - pouze výsledky do sloupců -  pošlete prosím ofocené

UČ. 37/14 fólie

UČ. 37/16 ŠS (Z + V + O) -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČ:  https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=482

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=487

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=492

.....................................................................................................................................................

pondělí 2. 11.

UČ. 38/21 + 27 ŠS ( Z + V + O) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 38/28 ŠS pouze výsledky - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 38/31 ŠS - zapiš výpočty - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

ZÍTRA BUDE GEOMETRIE. PŘIPRAV SI RÝSOVACÍ POTŘEBY + SEŠIT GEO! BUDEŠ POTŘEBOVAT PRAVÍTKO S RYSKOU A ROVNÉ 30 CM.

.....................................................................................................................................................

úterý 3. 11.

GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK ( nadpis do sešitu geo)

NEJDŘÍVE ZHLÉDNI: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=662

UČ. 39/1 rýsuj do sešitu geo podle podle obrázků, můžeš zkusit obě možnosti- pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 39/5 na fólii dle zadání

UČ. 39/2, 3 - rýsuj do sešitu geo, nejdříve si udělej náčrt - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

DÚ: UČ. 39/4 Sgeo - nejdříve si udělej NÁČRT dle zadání, poté rýsuj -  pošlete prosím ofocené

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=399

.....................................................................................................................................................

středa 4. 11.

PL k vytištění - ZAOKROULOVÁNÍ A POROVNÁNÁNÍ   Barevná matematika 6, 7.pdf (1.02 MB) - k procvičování učiva

UČ. 40/1 a) + b) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 40/2 do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=541

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 5. 11.

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ DO 10 000 

UČ. 41/2 do ŠS (odhadni ústně) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 41/3, 7 do ŠS (Z + V + O) -  pošlete prosím ofocené

UČ. 41/5 na fólii 

PROCVIČ:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/tresnova-zmrzlina/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-10000/boruvkova-zmrzlina/priklady1.htm

.....................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ

UČ. 42/2, 3 -  ŠS -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 42/7 na fólii

PROCVIČ: https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=452

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE CVRČEK - 6. 11. 2020

Kdo z žáků má zájem se soutěže zúčastnit, vytiskne si zadání na PL (4 strany) a pravidla soutěže, které je nutné dodržet. Řešení mně zašlete nejpozději dnes do 15. 00 hod. zaslat můžete buď ofocené listy, nebo zapište do ŠS M např. 1B, 2D, ... 18A.

PRAVIDLA SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN - KATEGORIE CVRČEK

CVRČEK - ZADÁNÍ - přístupové heslo §avokN@avE!

.....................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

UČ. 43/1 do  ŠS (k výpočtu nadepiš název vynálezu, počítej písemně) - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 43/2 - a) červeně b) oranžově c) modře d) hnědě - barevně podtrhni ve cvičení 1. - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 43/4 rozhodni a věty opiš do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

ZÍTRA BUDE GEOMETRIE. PŘIPRAV SI RÝSOVACÍ POTŘEBY + SEŠIT GEO! BUDEŠ POTŘEBOVAT PRAVÍTKO S RYSKOU A ROVNÉ 30 CM.

.....................................................................................................................................................

úterý 10. 11.

GEOMETRIE - RÝSOVÁNÍ ROVNOBĚŽEK PROCHÁZEJÍCÍCH DANÝM BODEM ( nadpis do sešitu geo)

NEJDŘÍVE ZHLÉDNI: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.phpopentitle=Matematika4_geom/Matematika4_geom.mc&pageord=663

UČ. 44/1 rýsuj do sešitu geo podle podle obrázků, můžeš zkusit obě možnosti + opiš do sešitu červené věty - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 44/2, 3 - rýsuj do sešitu geo, nejdříve si udělej náčrt - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

DÚ: UČ. 44/4 Sgeo - nejdříve si udělej NÁČRT dle zadání, poté rýsuj -  pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

středa 11. 11.

NÁSOBENÍ ZPAMĚTI

UČ. 45/2  do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 45/3, 5 (V + O) + cv. 8 (narýsuj tabulku) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 45/4 fólie

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=561

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=564

.....................................................................................................................................................

čtvrtek 12. 11.

DĚLENÍ ZPAMĚTI

UČ. 46/11 do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 46/12, 13, 16 do ŠS (V + O) -  pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

V PÁTEK BUDE GEOMETRIE!

PROCVIČ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=562

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=563

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=565

.....................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

OPAKOVÁNÍ GEOMETRICKÉHO UČIVA - pracuj do sešitu GEOMETRIE - samostatná práce!

UČ. 47/1 + opiš červenou větu 

UČ. 47/2, 3, 5 - nejdříve NÁČRT, poté KONSTRUKCE - pošlete prosím ofocené

.....................................................................................................................................................

pondělí 16. 11.

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ

POSTUP: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=966

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=991

UČ. 48/2 do  ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 48/3 - 7 (V + O) do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

UČ. 48/9 pouze výsledky do sloupečků dle zadání - do ŠS - pošlete prosím ofocené, kdo bude na skypu,nemusí

PROCVIČUJ: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=457

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Matematika4_1/Matematika4_1.mc&pageord=462

.....................................................................................................................................................

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 38
TÝDEN: 1647
CELKEM: 309070