ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Přírodověda

Učivo

 

14. 4. 

 •  procházka v okolí školy, zkoumání a poznávání rostlin a živočichů (pracovní sešit str. 42)

 

...............................................................................................................................................................

7. 4. DISTANČNÍ VÝUKA

Hodina začne v 10.20 a zavoláme si na Skypu.

 

On-line výuka: 

 • Okolí lidských obydlí (učebnice str. 52 - 60)
 • Pracovní sešit str. 27 - 29

 

Úkol na poslání: 

pracovní sešit str. 29/ cv. 10 (moje domácí zvířátko)

Tato práce bude ohodnocena známkou. Cvičení prosím ofotit nebo oskenovat a poslat mi buď na můj e-mail nebo na Skypu. 
Děkuji. 

..............................................................................................................................................................

31. 3. DISTANČNÍ VÝUKA

Hodina začne v 10.20 a zavoláme si na Skypu. 

 

On-line výuka: 

 • Opakování: Parky a městská zeleň

Znáš odpověď na tyto otázky: 

1. Jaký význam mají parky? 

2. Kteří savci žijí v parku? Kteří ptáci žijí v parku? 

3. Jaké rostliny rostou v parku? 

4. Jak se máme chovat v parku a co je zakázáno? 

 

 • Okolí lidských obydlí (učebnice str. 52 - 60) - rostliny, živočichové

 

...............................................................................................................................................................

24. 3. DISTANČNÍ VÝUKA

Hodina začne v 10.20 hodin a zavoláme si na Skypu. 


On-line výuka: 

 • Parky a městská zeleň (učebnice str. 49 - 51)
 • pracovní sešit str. 25 - 26

...............................................................................................................................................................

17. 3. DISTANČNÍ VÝUKA

Hodina začne v 10.20 hod. a zavoláme si na Skypu. 

On-line výuka: 

 • opakování učiva - Pole (učebnice str. 42 - 48)
 • Hádanka - Poznej živočichy

Hádanka ke spuštění zde: Živočichové na poli (4.44 MB)

Pozn. Prezentaci si stačí pustit a automaticky by se měly obrázky pomalu odkrývat.

 • Práce se videem

1. Zemědělská krajina - https://edu.ceskatelevize.cz/video/1586-zemedelska-krajina-pole-i?vsrc=vyhledavani&vsrcid=pole

2. Pěstování a zpracování obilí: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1588-zemedelska-krajina-pestovani-a-zpracovani-obili?vsrc=vyhledavani&vsrcid=pole

3. Rozmanitost zemědělské krajiny: https://edu.ceskatelevize.cz/video/7540-rozmanitost-zemedelske-krajiny?vsrc=vyhledavani&vsrcid=pole

Ve volném čase si můžete pustit tato videa (není to však povinné, videa jsou vhodnější spíše pro ty, co se o tématiku zajímají):

 Zemědělské stroje

1. Pluhy - https://edu.ceskatelevize.cz/video/8230-pluhy?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs

2. Secí stroj - https://edu.ceskatelevize.cz/video/8228-seci-stroj?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs

3. Žací stroj - https://edu.ceskatelevize.cz/video/8227-zaci-stroje?vsrc=predmet&vsrcid=prirodoveda-vlastiveda%7E1-stupen-zs

4. Nakladač - https://edu.ceskatelevize.cz/video/8225-nakladace?vsrc=tema-doporucene&vsrcid=ziva-priroda

...............................................................................................................................................................

10. 3. DISTANČNÍ VÝUKA

Hodina začne v 10.20 a zavoláme si na Skypu. 

On-line výuka: 

 • Pole (učebnice str. 42 - 48)

Domácí úkol na poslání ke kontrole: 

 • pracovní sešit str. 23 (celá) a str. 24 (celá)

Ofocený nebo oskenovaný úkol mi pošlete na e-mail nebo na Skypu nejpozději do středy 17. března.

...............................................................................................................................................................

3. 3. DISTANČNÍ VÝUKA

Zavoláme si v 11.15 na Skypu. 

On-line výuka:

 • Louka a pastvina (učebnice str. 34 - 39)

Domácí úkol na poslání ke kontrole: 

 • pracovní sešit str. 19 (celá) + str. 20 (celá) 

Ofocený nebo oskenovaný úkol mi pošlete na e-mail nebo na Skypu nejpozději do středy 8. března (na úkol máte týden čas, proto si můžete jednotlivé úkoly vyplňovat postupně, kdy budete mít čas a nemusíte dělat vše v jeden den...).

...............................................................................................................................................................

24. 2. 

 • pracovní sešit str. 16 (celá), str. 17 (celá), str. 18 (celá)

...............................................................................................................................................................

17. 2. 

Téma: Les

 • test - živočichové
 • pracovní sešit str. 14/ cv. 1, 2, 3 + str. 15/cv. 5, 6, 7

...............................................................................................................................................................

10. 2. 

Téma: Živočichové a potravní řetězec, býložravci, všežravci, masožravci, les

 • uč. str. 21 - 22
 • uč str. 24 - 33

V příští hodině (17. 2.) budeme psát testík (živočichové: učebnice str. 17 - 22 + pracovní sešit str. 10 - 12)

...............................................................................................................................................................

Samostatná práce na prázdniny

Ve volném čase si můžeš vyplnit cvičení v pracovním sešitě. Není nutné a povinné vyplnit vše. Můžeš se věnovat jen tomu, co stihneš nebo tomu, co tě zajímavá. Pokud budete chtít vyplnit všechno, tak můžete. 

pracovní sešit str. 10, str. 11, str. 12, str. 13

...............................................................................................................................................................

27. 1. 

Téma: Živočichové 

 • projekt (Obratlovci, bezobratlovci)

...............................................................................................................................................................

20. 1. 

Z technicko - organizačních důvodů se hodina přírodovědy nekonala. 

...............................................................................................................................................................

13. 1. 

Téma: Živočichové 

 • Společné znaky živočichů (uč. str. 17)
 • Dělení živočichů podle stavby těla na BEZOBRATLÉ a OBRATLOVCE

Pokud máte doma nějakou pěknou Encyklopedii o zvířatech, tak si ji můžete donést do příští hodiny (20. ledna)
Ti, co dnes nepsali test, budou dopisovat v příští hodině (20. ledna).

...............................................................................................................................................................

6. 1. 

Téma: Rostliny

 • Opakování - pracovní sešit str. 8 - 9 (všechna cvičení)

V příští hodině (13. 1.) budeme psát testík na rostliny (uč. str. 11 - 16). 

...............................................................................................................................................................

16. 12.

Téma: Rostliny 

 • ochutnávka - ovoce a zelenina
 • klíčení fazolí a dýní

...............................................................................................................................................................

9. 12. 

Téma: Rostiny 

 • uč. str. 14 - 15

...............................................................................................................................................................

2. 12. 

 • testík - Houby

...............................................................................................................................................................

25. 11. 

Téma: Rostliny

 • Opakování učiva z minulé hodiny
 • Stavba těla semenných rostlin (uč. str. 13)

Opakování: Houby

V příští hodině (dne 2. prosince) budeme psát testík na HOUBY (uč. str. 9 - 10, prac. sešit str. 7) ! 

18. 11. 

Téma: Rostliny

 • opakování: Společné znaky rostlin (uč. str. 11)
 • Fotosyntéza (uč. str. 12)
 • Třídění rostlin: rostliny s jednodušší a složitější stavbou, rostliny výtrusné a semenné (uč. str. 12 - 13) 

DISTANČNÍ VÝUKA

Během distanční výuky se můžeme spojit přes e-mailovou adresu kohoutovazsbreznik@seznam.cz nebo přes Skype, kde mě najdete po jménem Lucie Kohoutová. 

Práci v hodině a probírané učivo budu zapisovat na tyto stránky. Pokud budete mít nějaké dotazy, pište mi na e-mail nebo na Skype. Děkuji.

Probírané učivo

11. 11. DISTANČNÍ VÝUKA

Dnes si spolu budeme volat přes Skype, proto prosím, aby jste se připojili v 11.15. Děkuji. 

1. Opakování učiva z minulé hodiny (houby)

2. Téma hodiny: ROSTLINY (učebnice str. 11)

Diskuze: Proč jsou pro nás rostliny důležité? Co nám poskytují? Jaké rostliny máte doma nebo na zahradě? Jaké rostliny můžeš potkat cestou do školy? 

3. Pracovní sešit str. 8/ cv. 1

4. 11. DISTANČNÍ VÝUKA

Dnes si spolu zkusíme zavolat přes Skype, proto prosím, aby jste se připojili na Skype v 11.15 hodin. Děkuji. 

1. Opakování - učivo z minulé hodiny (houby) 

2. Téma hodiny: HOUBY (učebnice str. 9, 10)

3. Kontrola pracovního sešitu (str. 7)

4. Diskuze: Patří houby mezi rostliny? Jaký je rozdíl mezi houbou a rostlinou? Jaká jsou pravidla při sběru hub? Co dělat při otravě houbami? 

5. A) ÚKOL:  Napiš krátké vyprávění o tom, jak jsi sbíral houby... Máš nějaký zajímavý zážitek ze sbírání hub? Byl/byla jsi v letošním roce na houbách?   

Úkol prosím pište buď na papír, který ofotíte a pošlete mi na e-mail nebo přes Skype. Je možné, aby jste psali rovnou do chatu na Skypu nebo do e-mailu. Pokud to bude možné, tak mi tento úkol pošlete ještě dnes! Děkuji. 

B. ÚKOL na procvičení: Žákům jsem ve škole dávala pracovní listy. Bylo to těsně před tím než začala distanční výuka a všichni by měli mít pracovní listy u sebe. Jeden z těchto pracovních listů slouží na procvičování hub. Pracovní list si vyplňte během tohoto týdne, podle toho, kdy budete mít čas. Jedná se o samostatnou práci. Jak jsem již řekla, tak pracovní list slouží hlavně na procvičení a k upevnění znalostí i houbách. 

21. 10. DISTANČNÍ VÝUKA

Dnes si spolu zkusíme zavolat přes Skype, proto prosím, aby jste se připojili na Skype v 11.15 hodin. Děkuji. 

1. Opakování - učivo z minulé hodiny (dělení živé přírody) 

2. Téma hodiny: HOUBY (učebnice str. 9, 10)

3. Diskuze: Houbaříš? Chodíš rád na houby? Jíš houby? Máš rád houby na jídlo? Máš doma atlas hub? Jaká jsou pravidla sbírání hub? 

4. Pracovní sešit str. 7/ celá

14. 10.  DISTANČNÍ VÝUKA

 • 1. Jaké ekosystémy najdete v místě vašeho bydliště a v jeho okolí?

           2. Jaké ekosystémy u vás nejsou?

Napište mi prosím konkrétní příklady a snažte se jich vymyslet, co nejvíce. Zkuste psát prosím celou větou. 

(Příklad: Já bydlím v Dukovanech a zde se nachází ekosystém parku, protože je zde zámecký park. Také se zde nachazí ekosystém potoka, protože zde teče dukovanský potok. V Dukovanech není žádné jezero, proto tu nemáme ekosystém jezera.)

 • učebnice str. 7 - Přečtěte si prosím tuto stránku a zaměřte se na rozdělení živých organismů (dělení na houby, rostliny a živočichy)
 • úkol na procvičení - Do jaké skupiny patří: václavska smrková, pampeliška lékařská, klouzek obecný, mravenec lesní, mochomůrka zelená, srnec obecný, tulipán zahradní, habr obecný, heřmánek pravýokoun říční, ještěrka obecná, jezevec lesní

7. 10.

 • opakování - test
 • Ekosystém - učebnice. str. 7
 • Pracovní sešit str. 6/cv. 3

30. 9. 

 • opakování - příroda a lidé, živá a neživá příroda
 • příprava na test (učebnice str. 5, 6 + pracovní sešit str. 4, 5)

V příští hodině (středa 7. října) budou žáci psát test na probranou látku (příroda a lidé, živá a neživá příroda) - viz uč. str. 5, 6 a prac. sešit str. 4, 5. 

 • Zaměřte se především na tyto otázky: Proč je pro nás příroda důležitá? Proč musíme přírodu chránit? K čemu nám slouží přírodní zdroje? Jsme na přírodě závislí? Co je to výrobek a surovina, jaký je mezi nimi rozdíl? Co je to živá a neživá příroda a jak se dále dělí? 

23. 9. 

 • dokument Planeta Česko

2. 9. a 9. 9. 

 • pracovní sešit str. 3
 • téma: Člověk a příroda, Živá a neživá příroda 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 38
TÝDEN: 1647
CELKEM: 309070