ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Vlastivěda

pátek 9. 4.

PS 17/1, 2 - společná kontrola online

UČ. 22 - VODNÍ TOKY - přečti a prohlédni

Zápis do sešitu VL: 

VODNÍ TOKY

 • potoky
 • řeky - důležitý zdroj vody (Vltava - nejdelší řeka - 430 km), podzemní voda může vytvořit podzemní řeky ( nejznámější Punkva, protéká Punkevními jeskyněmi v Moravském krasu)

Průběh vodního toku:

(nakreslete obrázek - cesta řeky od pramene k ústí)

PS 17/3, 4 - společná kontrola online

DÚ: PS 18/5, 6, 7 - na PO 12. 4.

.....................................................................................................................................................

úterý 6. 4.

PS 15/9, 10 - společná kontrola

UČ. 21 - VODSTVO - přečti a prohlédni

Zápis do sešitu VL: VODSTVO - vytiskni, doplň a podbarvi s pomocí učebnice a nalep

ofocené pošlete

DÚ: PS 17/1, 2 - společná kontrola v pátek 9. 4.

.....................................................................................................................................................

pondělí 29. 3.

UČ. 20 - POVRCH VE VNITROZEMÍ - přečti a prohlédni

Podle učebnice zakresli pastelkami a popiš tužkou či tenkým černým fixem povrch ve vnitrozemí - Českomoravská vrchovina, České středohoří, roviny - Polabská nížina, Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjsko - svratecký úval 

Samostatný úkol do sešitu VL - uč. str. 20 (zadání úkolu nad modrým rámečkem), mapa povrchu ČR se nachází na straně 19 - ofocené pošlete

PS 15/8 - společná kontrola

.....................................................................................................................................................

pátek 26. 3.

UČ. 19 + 20 - POVRCH ČESKÉ REPUBLIKY

HRANIČNÍ POHOŘÍ - přečti a prohlédni

Mapky k vytištění: POVRCH ČR + ŘEKY ČR

Do sešitu VL si zapiš oba nadpisy, poté si obstřihni slepou mapku ( na listu ta spodní), nalep a podle učebnice zakresli pastelkami a popiš tužkou či tenkým černým fixem povrch. 

PS 14/5, 6, 7

.....................................................................................................................................................

pondělí 22. 3.

ZAPIŠ DO SEŠITU: (nejdříve nadpis, tiskacím písmem, čitelně, barevně vyznač, použít linkovanou podložku, obrázky nakresli dostatečně velké, čitelné a barevné dle uč.)

UČ. 18 - ZEMSKÝ POVRCH

VYVÝŠENINY A SNÍŽENINY - přečti a prohlédni

 • vyvýšenina = kopec

    (nakresli obrázek vpravo  a popiš)

 • kopce se vyskytují ve skupinách, tvoří horské celky - pohoří
 • sníženina = mezi dvěma vyvýšeninami

    (nakresli obrázek vpravo)

TYPY ZEMSKÉHO POVRCHU - přečti a prohlédni

 • podle nadmořské výšky rozlišujeme: nížina (do 200 m n. m)

                                                                      vysočina (nad 200 m n. m)

     (nakresli obrázek vpravo  a popiš)

 • podle výškových rozdílů rozeznáváme: rovina (plochá, málo členitá krajina) - Polabská                                                                            nížina

                                                                          pahorkatina a vrchovina (kopcovitá krajina s                                                                                mírnými svahy) - Středočeská pahorkatina,                                                                                        Českomoravská vrchovina

                                                                          hornatina (vyšší pohoří se strmými svahy) -                                                                                      Šumava

      (nakresli obrázek vpravo  a popiš)

PS 13/1 - 4

.....................................................................................................................................................

pátek 19. 3.

SPOLEČNÁ PRÁCE NA SKYPU ONLINE

PS 12/ 10, 11, 12

UČ. 17

....................................................................................................................................................

pondělí 15. 3.

UČ. 15 - ORIENTACE PODLE MAPY - přečti a prohlédni

VIDEO - PRÁCE S BUZOLOU A MAPOU

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR/Vlastiveda4CR.mc&pageord=125

UČ. 16 - DIGITÁLNÍ MAPY - přečti a prohlédni

ZAPIŠ DO SEŠITU: (nejdříve nadpis, tiskacím písmem, čitelně, barevně vyznač, použít linkovanou podložku)

 • rychle dostupné a hojně využívané na internetu
 • součástí je vyhledávač, po zadání adresy - město, ulice, číslo popisné - ukáže přesnou polohu hledaného místa
 • www. mapy.cz

Klikni a můžeš začít:   Mapy.cz

PS 11/8, 9

.....................................................................................................................................................

pátek 12. 3.

UČ. 15 - ORIENTACE V KRAJINĚ - přečti, prohlédni a poté zhlédni

VIDEO - PRÁCE S BUZOLOU A MAPOU

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR/Vlastiveda4CR.mc&pageord=125

KOMPAS A BUZOLA - přečti si zde

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR/Vlastiveda4CR.mc&pageord=54

ZAPIŠ DO SEŠITU: (nejdříve nadpis, tiskacím písmem, čitelně, barevně vyznač, použít linkovanou podložku)

 • směrová růžice určuje světové strany na mapě
 • hlavní světové strany: sever (S), jih (J), západ (Z), východ (V)
 • vedlejší světové strany: severozápad (SZ), severovýchod (SV), jihozápad (JZ), jihovýchod (JV)
 • horní okraj mapy nasměřujeme na sever
 • kompas, buzola k určení světových stran
 • tvoří je směrová růžice magnetická střelka ukazující na sever
 • GPS navigace = určení přesné polohy určitého místa
 • určení světových stran pomocí přírodních úkazů (na sever směřuje např. polední stín, hvězda Polárka (Severka) na noční obloze)

Nakresli obrázek směrové růžice.

PS 10/5 + 11/6, 7 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR/Vlastiveda4CR.mc&pageord=103

Přichystej si do hodiny příruční mapu z učebnice.

.....................................................................................................................................................

pondělí 8. 3.

UČ. 14 - OBSAH MAPY - přečti a prohlédni

ZAPIŠ DO SEŠITU: (nejdříve nadpis, tiskacím písmem, čitelně, barevně vyznač, použít linkovanou podložku)

ZNAČKY NA MAPĚ

 • na mapě je krajina přesně podle skutečnosti
 • smluvené značky slouží k znázornění objektů na zemském povrchu
 • v mapě jsou vysvětleny v legendě mapy

(zakresli a popiš 5 značek na mapě)

BARVY NA MAPĚ

 • zelená = nížiny
 • žlutá až hnědá = výše položené oblasti
 • tmavě hnědá = pohoří
 • modrá = řeky, rybníky, jezera a další vodní plochy

(nakresli obrázek - nadmořská výška v mapě)

MĚŘÍTKO MAPY

 • slouží k výpočtuvzdálenosti mezi dvěma místy
 • vyjadřuje, kolikrát je mapa zmenšená oproti skutečnosti (např. 1 : 1 000 000 = 1 cm na mapě je 1 000 000 cm ve skutečnosti, tj. 10 km)
 • vzdušná vzdálenost = přímá vzdálenost, jakou by letělo letadlo

(opiš převody měřítek a nakresli grafické měřítko)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud máš doma turistickou mapu, přichystej si ji do hodiny.

PS 10/1, 2, 3, 4  (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=169

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=173

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4CR_nove/Vlastiveda4CR_nove.mc&pageord=174

.....................................................................................................................................................

pátek 5. 3.

UČ. 13 - MAPY - MAPY A JEJICH ROZDĚLENÍ - přečti a prohlédni

ZAPIŠ DO SEŠITU: (nejdříve oba nadpisy, tiskacím písmem, čitelně, barevně vyznač, použít linkovanou podložku)

 • mapa je zmenšený obraz zemského povrchu
 • podle účelu, k jakému jsou určeny, rozlišujeme mapy

     - vlastivědné (nástěnné + příruční)                                                                                                     - turistické                                                                                                                                               - tematické (např. mapa zemědělství)

 • soubor map = atlas (školní atlas, autoatlas)
 • glóbus = zmenšený model Země ve tvaru koule

Pokud máš doma turistickou mapu, přichystej si ji do hodiny.

.....................................................................................................................................................

pondělí 1. 3. 2021

UČ. 13 - OPAKOVÁNÍ 1 - NAŠE VLAST - ČR - na fólii - společná kontrola na Skypu, nebo zapiš výsledky do sešitu VL a pošli prosím ofocené

PS - společná kontrola vypracovaných úkolů z předchozí hodiny (26. 2.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 16. 10.

UČ. 17 PRVNÍ SJEDNOCENÍ SLOVANŮ (7. STOLETÍ) - přečti, odstřihni z listu a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 11/1 - 4 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.....................................................................................................................................................

pondělí 19. 10.

UČ 18 O VELKÉ MORAVĚ - přečti, odstřihni z listu a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 1 a) - d)

Kdo se chce dozvědět něco více z historie, tak si zde může poslechnout: 

https://dvojka.rozhlas.cz/20-schuzka-ctyri-velkomoravsti-panovnici-7938402

.....................................................................................................................................................

pátek 23. 10.

UČ. 19 KŘESŤANSTVÍ, KONSTANTIN A METODĚJ - přečti, odstřihni z listu a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/213562221500011/obsah/280204-vystava-cyril-a-metodej

Zápis k vytištění: KŘESŤANSTVÍ, KONSTANTIN A METODĚJ

PS 12/2, 3 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=127

.....................................................................................................................................................

Zápis k vytištění na pondělí 2. 11. JAK SE ŽILO NA VELKÉ MORAVĚ, VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE ZANIKÁ

pondělí 2. 11.

UČ. 20 JAK SE ŽILO NA VELKÉ MORAVĚ, VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE ZANIKÁ - přečti a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 12/4 + 13/5, 6, 7 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=128

NA PÁTEK SI ZOPAKUJ UČIVO - UČEBNICE STR. 16 - 20!

.....................................................................................................................................................

pátek 6. 11.

Zápis k vytištění: V ČESKÉM STÁTĚ ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

ZHLÉDNI: 

BOŘIVOJ A LUDMILA

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230012-borivoj-a-ludmila

SVATÝ VÁCLAV

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230013/

UČ. 22 + část 23 - přečti a doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 14/1, 3 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.....................................................................................................................................................

pondělí 9. 11.

Zápis k vytištění: VLÁDA KNÍŽETE BOLESLAVA, ROD SLAVNÍKOVCŮ

ZHLÉDNI: KNÍŽE BOLESLAV

https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

UČ.  23 - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 14/4 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.....................................................................................................................................................

pátek 13. 11.

Zápis k vytištění:  JAK SE ŽILO ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT

Zápis k vytištění na 16. 11. + 20. 11.  ROMÁNSKÝ STAVEBNÍ SLOH + ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ 

UČ.  24 - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 15/45, 6 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

.....................................................................................................................................................pondělí 16. 11.

UČ. 25 ROMÁNSKÝ STAVEBNÍ SLOH

ZHLÉDNI: https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=156

PŘEČTI:    https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=101

UČ.  25 - přečti, doplň zápis podle učebnice a vlep do sešitu, nakresli obrázek

PS 15/7, 8 (kontrolu si můžete provést podle klíče na konci PS)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageord=132

.....................................................................................................................................................

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 31
TÝDEN: 1640
CELKEM: 309063