ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Český jazyk

15. 4. 

 • UČ str. 98 - nadpis do ŠS: PODSTATNÁ JMÉNA - ROD PODSTATNÝCH JMEN 
 • společně 98/1, 2 
 • str. 99 - žlutý rámeček projdeme společně (kdo není online, pracuje dle zadání) 
 • PÍS str. 10 samostatná práce 

 

14. 4. 

 • procvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů - nadiktuji několik vět, ve kterých budeme procvičovat (kdo není online, poprosí rodiče, aby mu nadiktovali několik vět z učebnice, ve kterých procvičíte vyjmenovaná slova i slovní druhy - prosím poslat ofocené ke kontrole) 
 • ČsP - T6 D2 - kontrola online, prosím nachystat na hodinu 
 • PÍS str. 9 samostatná práce 

13. 4. 

 • POPIS HRAČKY - vzájemně si přečteme 
 • procvičování určování slovních druhů - nadiktuji větu a budeme s ní dále pracovat  - nachystat sešit 

 

12. 4. 

 • UČ str. 97 - sloh - POPIS HRAČKY (pracovat budeme společně, kdo není online, pracuje dle zadání) 

 

9. 4. 

 • společná kontrola PS str. 63
 • procvičování vyjmenovaných slov a určování slovních druhů - nadiktuji několik vět a dál s nimi budeme pracovat - prosím nachystat na hodinu sešit 

 

8. 4. 

 • společná kontrola 95/4
 • společná kontrola PS str. 62
 • PS str. 63 - samostatná práce 
 • ČÍT str. 80, 81 - otázky ústně 

 

7. 4. 

 • UČ str. 95 - nadpis do ŠS: CITOSLOVCE
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 95/1, 2, 3 ústně 
 • 95/4 přepsat slova do ŠS a určit pomocí číslic slovní druh (nadepsat nad každé slovo) - společně zkontrolujeme ve čtvtek 
 • PS str. 62 - CITOSLOVCE - vypracovat po online hodině 

 

6. 4. 

 • UČ str. 94 - nadpis do ŠS: ČÁSTICE 
 • společně přečteme žlutý rámeček 
 • 94/1 ústně, poté vypsat do ŠS částice z tohoto cvičení 
 • 94/2 ústně 
 • PS str. 56 - ČÁSTICE  - vypracovat po online hodině 
 • PÍS str. 8 - samostatná práce 

 

31. 3. 

 • společná kontrola PS str. 61
 • UČ str. 84 společně - kdo není online, pracuje dle zadání 
 • ČÍT str. 87, 88, 89 

 

30. 3. 

 • UČ str. 94 - nadpis do ŠS: SPOJKY 
 • přečteme si žlutý rámeček 
 • 94/1 ústně 
 • 94/2 napsat do ŠS - doplnit a podtrhnout si spojky 
 • PS str. 61 - spojky - vypracovat po online hodině 
 • ČÍT str. 83 

 

29. 3. 

 • PS str. 61 - pouze předložky - vypracovat na online hodinu - zkontrolujeme společně 
 • budu číst velikonoční příběh
 • naučit se básničku (do středy) :  

Velikonoční zajíci 

Cestou kolem vesnice 

potkal jsem tři zajíce. 

Hodil jsem je do košíka, 

vypili mi džbánek mlíka, 

hodil jsem je do džbánu, 

vypili mi smetanu, 

hodil jsem je do komína, 

vypili mi soudek vína, 

hodil jsem je do ohníčka, 

snesli mi tu tři vajíčka. 

Červeno - modro - zelená,

zaječím fouskem barvená. 

( z francouzštiny přeložil Josef Brukner) 

26. 3. 

 • kontrola ČÍT - otázky ze strany 79
 • PS str. 60 - společná kontrola - prosím nachystat na hodinu ( čemu nebudete rozumět, uděláme společně) 
 • UČ str. 93: nadpis do ŠS: PŘEDLOŽKY
 • pročteme si společně žlutý rámeček 
 • 93/1, 2, 3 ústně 

25. 3. 

 • UČ str. 92 - nadpis do ŠS: PŘÍSLOVCE 
 • pročíst žlutou tabulku 
 • 92/1 ústně společně 
 • 92/2 nejprve společně ústně, poté zapsat do ŠS 
 • 92/3 na F - společně 
 • společná kontrola otázek z ČÍT (str. 78, 79) 
 • PÍS str. 7

24. 3. 

23. 3. 

 • UČ str. 91 - nadpis do ŠS: SLOVESA 
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 91/1 ústně 
 • 91/2 nejprve ústně, poté do ŠS 
 • 91/3 nejprve na F vyznačit slovesa, ústně společně vyhledáme podstatná a přídavná jména 
 • po společné kontrole napsat do sešitu přídavná jména seřazená podle abecedy 
 • PÍS str. 6 

22. 3.

 • PS str. 58 - prosím nachystat na hodinu a online zkontrolujeme 
 • v hodině nadiktuji několik slov či vět, kde procvičíme vyjmenovaná slova - nachystat školní sešit 

19. 3. 

 • PS str. 57 samostatně - nachystat na hodinu - společně zkontrolujeme 
 • UČ str. 90/91 - nadpis do ŠS: ČÍSLOVKY 
 • pročíst žlutý rámeček 
 • 90/1 nejprve vyznačit na F, po společné kontrole napíšete do ŠS 
 • 91/2 do ŠS vypsat do dvou sloupečků - zájmena a číslovky 
 • můžete procvičovat https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

18. 3. 

 • UČ str. 90 - do ŠS nadpis: ZÁJMENA 
 • pročíst žlutý rámeček 
 • 90/1, 2 společně ústně 
 • ČsP T6 D1 - v pátek zkontrolujeme společně 

17. 3. 

16. 3. 

 • UČ str. 89 - nadpis do ŠS: PŘÍDAVNÁ JMÉNA 
 • pročíst žlutý rámeček 
 • 89/1 společně přečteme 
 • 89/2, 3, 4 společně ústně 
 • 89/5 doplnit na F, na F podtrhnout i přídavná jména a poté přídavná jména vypsat do ŠS 
 • ČÍT str. 76, 77 - samostatná práce 

15. 3. 

 • navzájem si přečteme vyprávění z pátku 
 • společná kontrola PS str. 55 (Podstatná jména) 

12. 3. 

 • UČ str. 88 - společně ústně 
 • PÍS str. 4 

11. 3. 

 • PS str. 55 - samostatná práce 
 • na hodinu nachystat ŠS - nadiktuji několik slov nebo vět
 • PÍS str. 3 - prosím ofotit a poslat 

10. 3. 

 • UČ str. 87/3 - nejprve na F, společně zkontrolujeme, poté napíšete 10 libovolných slov do ŠS 
 • 87/ 4 do ŠS - prosím poslat ofocené na kontrolu 
 • žlutý rámeček společně 
 • 87/5 společně ústně 
 • 87/6 projít si diktát, na F podtrhnout všechna podstatná jména  - zkontrolujeme online 
 • ČsP - T5 D5 - kontrolovat budeme 11. 3. 

9. 3. 

 • básnička 
 • UČ str. 86 pročíst žluté tabulky 
 • 86/1 společně ústně 
 • 86/2 společně přečteme, vyhledáme podstatná jména dle zadání - do ŠS samostatně vypsat 10 podstatných jmen a 10 sloves 
 • PÍS str. 2 

8. 3. 

 • UČ str. 85 - do ŠS nadpis SLOVNÍ DRUHY a do sloupečku pod sebe vypsat všech deset slovních druhů (příklady nemusíte). Označte si slova ohebná a slova neohebná. 
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 85/1 - první dvě věty přepsat do ŠS - budeme s nimi nadále pracovat společně online. Prosím přepsat do sešitu před začátkem online výuky. 

5. 3. 

Sněženka

Sněženka odhrnula peřinu
a zachvěla se: To je zima!
Vykoukla květem ze stínu,
vždyť na sluníčku je moc príma...

Protáhla si tmavé listy
a celou krásou zazářila...
Dnes má nový kabát čistý,
moc jí sluší barva bílá...

Pak po okolí rozhlédla se,
zda kamarádky také vstaly...
Všechny květy v celé kráse
ve vánku se kolébaly...

Zdroj: http://www.jaro-inspirace.estranky.cz/clanky/...basnicky-pro-deti.../...jarni-basnicky....html

4. 3. 

 • společná kontrola ČsP T5 D4 
 • PS str. 48 - samostatná práce, zkontrolujeme online - prosím mít hotové na 9. hodinu na první online spojení  
 • ČÍT str. 74, 75 samostatná práce 

3. 3. 

 • PS str. 53 - samostatná práce - společně zkontrolujeme online 
 • ČsP T5 D4 
 • PÍS 2. díl str. 1 - prosím poslat ofocené ke kontrole 
 • opakování v učebnici a v PS budeme psát na známky, jakmile se vrátíme do školních lavic - můžete si doma připravit :-) 
 • na str. 71 v PS jsou čtyři písmena (i, í, y, ý) - rozstříhat a vložit do desek ČJ - budeme používat při výuce 

2. 3. 

 • online zkontrolujeme ČTENÍ S POROZUMĚNÍM T5 D3 - nachystat na hodinu 

 • do ČJ ŠS nadiktuji několik slovních spojení, která mi potom ofotíte a pošlete ke kontrole - prosím nachystat na hodinu ŠS 
 • PS str. 53 samostatná práce - společně zkontrolujeme online 
 • ČÍT str. 72, 73 

1. 3. 

 • PS str. 52 
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM - T5 D3
 • PÍS str. 32 

Probrané učivo: 

26. 1 

 • PS str. 51 

25. 2. 

 • PS str. 50 

19. 2. 

 • UČ str. 80 - nadpis do ŠS: VYJMENOVANÁ SLOVA PO Z a vypsat si řadu vyjmenovaných slov 
 • pročíst žluté tabulky na straně 80
 • 80/1 ústně 
 • 80/2 celé věty do ŠS 
 • 81/3 ústně 
 • pročíst žlutou tabulku 
 • 81/4 na F 

18. 2. 

 • psali jsme diktát 
 • opakovali jsme vyjmenovaná slova 
 • PS str. 46 celá 
 • ČÍT str. 68, 69, 70 - otázky ústně 

17. 2. 

 • opakovali jsme vyjmenovaná slova po v i ostatní vyjmenovaná slova; zítra diktát 
 • ČÍT str. 66, 67 - kdo bude chtít, doma vytvoří vlastní komiks a může získat jedničku navíc 

16. 2. 

 • UČ str. 75 - 79 - opakovat VS po V 
 • cvičný diktát - slovní spojení z uvedených stran 
 • ČÍT str. 64, 65, otázky ústně 
 • PÍS str. 29 

15. 2. 

 • UČ str. 79 - žlutý rámeček pročíst si 
 • 79/4 přečíst si - poté do ŠS napsat 5 vět s 5 libovolnými slovy z tohoto cvičení 
 • 79/5 doplnit na F - poté do ŠS dva sloupečky - do jednoho vypsat slova s i, í; do druhého sloupečku vypsat slova s y, ý 

11. 2. 

 • UČ str. 78/1 ústně 
 • 78/2 na F + ústní kontrola, otázky ústně 
 • žlutá tabulka pročíst si 
 • 78/3 doplnit na F a poté napsat do ŠS 
 • PÍS str. 28 
 • ČÍT str. 63 přečíst; ze cvičení "Doplňte rýmy" napsat do SEŠ ČTENÍ 1., 2., 3. 

10. 2. 

 • UČ str. 77/1, 2 ústně 
 • 77/3 na F + ústní kontrola 
 • PS str. 45 dokončit
 • ČÍT str. 60, 61, otázky ústně 
 • ČÍT str. 62 - otázky ústně 

9. 2. 

 • UČ str. 76/1 ústně 
 • žluté rámečky pročíst si 
 • 76/2 doplnit na F + ústně odůvodnit co a proč doplníme 
 • PS str. 45/1, 2, 3, 4 - první polovina strany 

8. 2. 

 • UČ str. 75 
 • naučit se řadu vyjmenovaných slov nazpaměť, do ŠS nadpis VYJMENOVANÁ SLOVA PO V a vypsat si celou řadu VS 
 • ústně si projít celou tabulku na str. 75 

27. 1. 

 • pracovali jsme v pracovních listech - opakování vyjmenovaných slov 
 • znovu jsme společně četli ČÍT str. 58, 59 
 • PÍS str. 27 

26. 1. 

 • UČ str. 74 

 • ČÍT str. 58, 59, ústně zodpovědět otázky, písemě do SEŠ ČTENÍ zodpovědět otázky č. 1, 2, 5, 6 

25. 1. 

 • UČ str. 73/1 doplnit na F 
 • na F podtrhnout všechny slovesné tvary a podle toho určit, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ) nebo souvětí (S) 
 • prvních pět větných celků napsat do ŠS, podtrhnout vlnovkou slovesa a za každý větný celek napsat VJ popřípadě vzorec daného souvětí 
 • 75/5 na F + ústní kontrola 

22. 1. 

 • UČ str. 72/1 ústně
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 72/2 ústně nebo na F 
 • 72/3 na F + kontrola 
 • PS str. 44 dokončit 

21. 1. 

 • UČ str. 71/1 ústně
 • 71/2, 3, 4 na F + ústní kontrola a odůvodnění 
 • PS str. 44/1, 2, 3, 4 (první polovina strany) 
 • PÍS str. 26

20. 1. 

 • UČ str. 70/1 + žlutý rámeček ústně 
 • 70/2 na F 
 • 70/3 dvojice napsat do ŠS 
 • žlutý rámeček ústně 
 • PS str. 43 dokončit 
 • PÍS str. 25
 • ČÍT str. 56, 57 

19. 1. 

 • UČ str. 69
 • 69/1, 2 ústně 
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 69/3 na F + ústní kontrola a odůvodnění 
 • PS str. 43 - první polovina 

18. 1. 

 • psali jsme diktát 

 • UČ str. 68 - nadpis do ŠS: VYJMENOVANÁ SLOVA PO S + vypsat si řadu vyjmenovaných slov do ŠS
 • pročíst si celou tabulku na straně 68 

15. 1. 

 • UČ str. 67 SLOH
 • 67/1 a 2 ústně - přečíst si, zodpovědět otázky a vypracovat úkoly ústně 
 • 67/2 b) do ŠS napsat několik vět

14. 1. 

 • UČ str. 66/5 - doplnit na F - vybrat si 6 slovních spojení a vymyslet s každým 1 větu = 6 vět napsat do ŠS 
 • 66/5b) - odpovědi napsat do ŠS 
 • ČÍT str. 55 - přečíst si báseň, vybrat si jedno z povolání dole na straně a splnit úkol dle zadání (do SEŠ ČTENÍ)

13. 1. 

 • UČ str. 65/1 ústně
 • 65/2 do ŠS 
 • 65/3 doplnit na F a do ŠS napsat jednu vymyšlenou větu z každého sloupce
 • 65/4 na F 
 • PS str. 42 dokončit
 • PÍS str. 24 

12. 1. 

 • pracovali jsme v pracovních listech 

11. 1. 

 • PS str. 42/1, 2, 3 - první půlka strany

8. 1. 

 • ČÍT str. 52, 53 - přečíst a otázky ústně 
 • ČÍT str. 54 - báseň MĚSÍCE naučit se ji do středy 13. ledna zpaměti 

7. 1. 

 • UČ str. 64/1, 2 ústně 
 • žlutý rámeček projít si a uvědomit si rozdíly 
 • 64/3 ústně doplnit a odůvodnit 
 • PÍS str. 23

6. 1. 

 • UČ str. 62/1 a žlutý rámeček ústně 
 • 62/2 na F + ústní odůvodnění 
 • 62/2 b), c), d) ústně 
 • UČ str. 63/1, 2, 3 ústně 
 • 63/4 - první dva řádky do ŠS, zbytek ústně nebo na F 
 • PS str. 41 

5. 1. 

 • opakovali jsme vyjmenovaná slova po B a L - nakopírované pracovní listy

4. 1. 

 • UČ str. 60 - vypsat si vyjmenovaná slova do ŠS, projít si celou tabulku na téže straně 
 • 61/1, 3 ústně
 • 61/2 na F + ústní odůvodnění 
 • PS str. 40

16. 12. 

15. 12. 

 • ČÍT str. 48, 49
 • PÍS str. 21

8. 12. 

 • UČ str. 57/1, 2 ústně 
 • 57/3 na F + ústní kontrola
 • PS str. 36, 37 - první část 

4. 12. 

V rámci dnešního dne jsme pracovali na pracovních listech s mikuláškou tematikou. 

3. 12. 

 • PL - procvičování vyjmenovaných slov po L 
 • zítra diktát 
 • PÍS str. 18

2. 12. 

 • PL - procvičování vyjmenovaných slov po B 
 • zítra diktát 

1. 12. 

 • Opakování vyjmenovaných slov po B, L - projít si znovu všechno v učebnici, pročíst si všechny žluté rámečky

30. 11. 

 • UČ str. 53
 • 53/1 ústně
 • žlutý rámeček pročíst si
 • 53/2 na F + ústní kontrola 
 • 53/3 - první tři řádky do ŠS 
 • PS str. 36 celá 

27. 11. 

 • UČ str. 52
 • 52/1 ústně 
 • pročíst žlutý rámeček 
 • 52/2, 3 na F + ústně odůvodnit 
 • 52/3 první dva řádky napsat do ŠS 

26.11. 

 • UČ str. 51
 • 51/1 ústně
 • 51/2 na F + ústně odůvodnit
 • 51/3 napsat do ŠS lidová rčení 
 • 51/5 projít si diktát 
 • PS str. 35 dokončit 
 • ČÍT str. 36 

25. 11. 

 • UČ str. 50
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 50/1 ústně 
 • 50/2 na F + ústně odůvodnit 
 • PS str. 35/1, 2, 3, 4, 5 - první polovina strany
 • ČÍT str. 34, 35

24. 11. 

 • psali jsme diktát
 • UČ str. 49 - do ŠS nadpis: VYJMENOVANÁ SLOVA PO L + vypsat všechna vyjmenovaná slova, řadu vyjmenovaných slov se naučit zpaměti
 • projít si tabulku na str. 49 

23. 11. 

 • v hodině jsme psali běhací diktát
 • v PS jsme dělali testíky - děti, které chybí, budou psát, až přijdou do školy
 • opakovat vyjmenovaná slova po B 

20. 11. 

 • děti pracovaly v pracovní listu, který chybějící děti dostanou, jakmile se vrátí do školy 
 • opakovat vyjmenovaná slova po B 
 • v PS si projít strany 14, 15, 20, 21 - nevyplňovat, budeme dělat až ve škole 

19. 11. 

 • UČ str. 47/1 ústně
 • 47/2 na F 
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 47/3, 4 ústně 
 • PS str. 33 dokončit 
 • PS str. 34 

18. 11. 

 • UČ str. 46
 • 46/1 ústně 
 • žlutý rámeček pročíst a vysvětlit 
 • 46/2, 3 na F 
 • PS str. 32 celá 
 • PS str. 33/1, 2, 3, 4 (první část) 

Distanční výuka: 

Kdo z dětí bude mít zájem a vhodné technické podmínky, může se se mnou od 10:00 spojit přes Skype. Najdete mě pod jménem Kristýna Trojanová. Budu se na vás těšit. Vysvětlíme si, co bude potřeba a domluvíme se na další spolupráci. :-)

V pondělí 16. listopadu není ředitelské volno, vyučování bude probíhat klasicky, jak jsme zvyklí, tedy kdo bude mít zájem a možnost připojit se, uvidíme se v 10 hodin na SKYPE. 

Od středy 18. 11. začíná pro 1. a 2. ročníky výuka ve školách dle platného rozvrhu, tedy od 7:25 hodin. Po celou dobu výuky musí mít děti i učitelé na ústech a nose roušky, platí i pro pobyt ve školní družině. 

Vzhledem k tomu, že jsme málotřídní škola, do školy nastoupí také třetí ročník.  

Školní družina bude fungovat v běžném provozu. 

Je také potřeba nahlásit ve školní jídelně odběr obědů. 

16. 11. 

 • UČ str. 45 - kdo bude online, uděláme společně 
 • 45/1 ústně 
 • 45/2 na F + ústní zdůvodnění 
 • 45/3 ústně 
 • PS str. 30, 31 

13. 11. 

 • UČ str. 44
 • 44/1 ústně 
 • žlutý rámeček pročíst si 
 • 44/2 na F + ústně 
 • 44/3 napsat do ŠS - prosím ofotit a poslat 
 • PS str. 29 

12. 11. 

 • UČ str. 43 - BÝT 
 • kdo bude online, společně přečteme žluté rámečky a vysvětlíme si je 
 • 43/1 - ústně 
 • 43/2 - projdeme společně, poté napíšete prvních pět větných celků do ŠS - ofotit a poslat 
 • 43/3 na F + ústně zdůvodnit 
 • PS str. 28/1, 2, 3, 4 , 5 + boční sloupeček
 • PÍS str. 17 - prosím ofotit a poslat 

11. 11. 

 • UČ str. 42 - nadpis do ŠS: VYJMENOVANÁ SLOVA PO B + vypsat:
 • být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, Přibyslav
 • naučit se řadu vyjmenovaných slov zpaměti 
 • společně přes SKYPE projdeme každé vyjmenované slovo po B a slova příbuzná těmto vyjmenovaným slovům, kdo nebude online, projde si tabulku ze strany 42 samostatně 
 • ČÍT str. 33 + otázky odpovědět ústně 

10. 11. 

 • UČ str. 41 - ŘADY VYJMENOVANÝCH SLOV - nadpis do ŠS + žlutý rámeček 
 • 41/1 - kdo bude online, společně přečteme a uděláme i další podúkoly
 • 41/2 - uděláme společně přes SKYPE 
 • 41/3 - ústně, potom si libovolně vybrat 3 kořeny a vymyslet ke každému kořeni 3 slova a zapsat do ŠS 
 • PÍS str. 16 
 • ČÍT str. 32

9. 11. 

 • UČ str. 40 - VYPRÁVĚNÍ PODLE OBRÁZKOVÉ OSNOVY
 • 40/1 - přečíst úryvek 
 • podle obrázkové osnovy dovyprávět pohádku 
 • za odměnu se podívej na následující video :-)
 • https://www.youtube.com/watch?v=9ioIg748L-Q

6. 11. 

 • UČ str. 37/2 ústně - společně přečteme a vyhledáme kořeny slov 
 • 37/3 - do ŠS napsat slova do tří sloupečků - první sloupeček - slova s kořenem -VOD, druhý sloupeček - slova s kořenem -LED, třetí sloupeček - slova s kořenem -ROD 
 • 37/4, 5 ústně 
 • PS str. 26/3, 4, 5 - stranu prosím ofotit a poslat 

5. 11. 

 • UČ str. 36 - společně si přes Skype přečteme žlutý rámeček, sami si potom napíšete následující zápis do ŠS: 
 • Slova příbuzná mají společný základ - kořen. Jsou si blízká i svým významem. Slova příbuzná: výlet, přelet, letadlo, letecký, výletník - kořen LET . U slov můžeme určovat i předponu, která je před kořenem, a příponu, která je za kořenem, např. slovo VÝ - LET - NÍK  (předpona - kořen - přípona.) 
 • 36/1 - společně přečteme a úkoly uděláme ústně přes Skype, potom si vypíšete všechna vyznačená slova ze cvičení 1 do ŠS a vyznačíte si v nich barevně kořen 
 • 36/1, d), e) ústně 
 • PS str. 26/1 ústně, 26/2 barevně vyznačit kořen slov 
 • PÍS str. 15

4. 11. 

 • PS str. 24 - dokončit
 • PS str. 25 celá  
 • PÍS str. 14 dokončit - prosím ofotit a poslat 
 • Kdo z vás nečte žádnou knížku ve svém volném čase, tak si prosím najděte v knihovně knížku, kterou byste si rádi přečetli. Vzájemně si knížky, které máte buď rozečtené nebo se je teprve chystáte číst, ukážeme a představíme. 

3. 11. 

 • PS str. 24/1, 2, 3, 4 
 • UČ str. 35 - nadpis do ŠS: SLOVA PROTIKLADNÁ + žlutý rámeček 
 • 35/1 přečíst a ústně udělat podúkoly 
 • 35/2 ústně - můžeme udělat společně přes Skype 
 • 35/3 - napsat dvojice do ŠS 
 • PÍS str. 14 - prvních 8 řádků 
 • ČÍT str. 30, 31 - číst nahlas a otázky odpovědět ústně

2. 11. 

 • UČ str. 34 - nadpis do ŠS: SLOVA SOUZNAČNÁ + žlutý rámeček 
 • 34/1 ústně 
 • 34/2 na F 
 • 34/3 napsat do ŠS - prosím ofotit a poslat ke kontrole 

23. 10. 

 • PS str. 23 celá 

 • PL „JEŽEK“  - v rámci výtvarné výchovy vybarvit ☺ 

 • PÍS str. 13 – prosím ofotit a poslat

22. 10. 

 • UČ str. 33 – do ŠS nadpis: SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ + žlutý rámeček
 • 33/1 ústně
 • 33/2 napsat do ŠS – prosím ofotit a poslat ke kontrole
 • 33/3 ústně nebo na F
 • ČsP – TÝDEN 2, DEN 5

21. 10. 

 • PS str. 22/2, 3 - prosím stranu ofotit a poslat ke kontrole 
 • ČÍT str. 28, 29; otázky odpovědět ústně 
 • PL "ANANAS" 

20. 10. 

 • UČ str. 32 - nadpis do ŠS: NAUKA O SLOVĚ + žlutý rámeček 
 • 32/1 přečíst si 
 • 32/2 přečíst si celé a podúkoly vypracovat ústně 
 • PS str. 22/1
 • PL ČTENÍ S POROZUMĚNÍM TÝDEN 2, DEN 4 - prosím ofotit a poslat 

19. 10. 

 • UČ str. 30, 31 - projděte si ústně test, který si napíšeme na známky, jakmile se vrátíte do školy
 • PÍS str. 12 - prosím ofotit a poslat 

16. 10. 

 • UČ str. 29/5 nejprve doplnit na F, poté první čtyři větné celky napsat do ŠS (končí slovem ...nálepky...) - tužkou vlnovkou podtrhnout slovesné tvary, určit a napsat za každý větný celek, zda se jedná o větu jednoduchou (VJ) nebo o souvětí (S) a u souvětí napsat jeho vzorec - prosím ofotit a poslat 
 • ČsP TÝDEN 2, DEN 3 
 • PÍS str. 11

15. 10. 

 • UČ str. 29/4 do ŠS napsat daný vzorec a k němu napsat souvětí tak, aby vzorci odpovídalo - toto cvičení prosím ofotit a poslat ke kontrole 
 • PL "Hrad" 
 • ČÍT str. 27 - přečíst si, otázky odpovědět ústně 
 • ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (ČsP) TÝDEN 2, DEN 2 - společně zkontrolujeme při nástupu do školy, prosím uschovat 

14. 10. 

 • UČ str. 28/3 podtrhnout na F slovesa vlnovkou, zakroužkovat spojky a určit vzorec souvětí 
 • 29/4 - napsat vzorec souvětí do ŠS a vymyslet ke každému vzorci libovolné souvětí tak, aby odpovídalo danému vzorci
 • PL "Stromy a muchomůrka" 
 • PÍS str. 10 dokončit, kdo nestihl ve škole 
 • ČÍT str. 26 přečíst, otázky odpovědět ústně 

Probrané učivo ze dne:

12. 10. 

 • PS str. 17, 18 
 • UČ str. 28  - nadpis do ŠS: STAVBA SOUVĚTÍ
 • žlutý rámeček přečíst si 
 • 28/1 ústně, poté tři libovolná souvětí napsat do ŠS

9. 10. 

 • UČ str. 26 - pročíst si žluté tabulky
 • 27/2 ústně 
 • 27/3 na F a ústně 

8. 10. 

 • PS str. 13 dokončit, kdo ještě nemá hotové 
 • PS str. 16 dokončit 
 • UČ str. 26 - SPOJOVÁNÍ VĚT 
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 26/1 přečíst si věty a vyhledat ústně všechny spojky 
 • PÍS str. 8

7. 10. 

 • PÍS str. 7
 • UČ str. 24 - žlutý rámeček přečíst si 
 • 24/1 - vyhledat slovesa a na F je podtrhnout vlnovkou, podle počtu sloves určit, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí
 • modrý rámeček ústně 
 • 25/2 -  vyhledat slovesa a na F je podtrhnout vlnovkou, podle počtu sloves určit, zda se jedná o větu jednoduchou nebo o souvětí
 • modrý rámeček ústně 
 • 25/3 ústně 

2. 10. 

 • UČ str. 20/12, 13 ústně odůvodnit
 • 21/14 doplnit na F, 4 libovolné věty napsat do ŠS 

1. 10 

 • UČ str. 19/8 pojmenovat obrázky a seřadit názvy podle abecedy do ŠS 
 • 19/9 na F 
 • 18/3 ústně, doplňovaná slova napsat správně do ŠS
 • 20/11 ústně 

30. 9. 

 • UČ str. 18/4, 5, 6 na F + ústně odůvodnit
 • 19/7 napsat správně do ŠS 
 • PÍS str. 5
 • ČÍT str. 20, 21

29. 9. 

 • UČ str. 17 - nadpis do ŠS: PÁROVÉ SOUHLÁSKY UVNITŘ A NA KONCI SLOVA
 • pročíst si žlutý rámeček 
 • 17/1, 2 na F + ústně odůvodnit 

24. 9. 

 • UČ str. 16/8 na F nebo ústně
 • 16/9 diktát - domácí příprava - příští týden budeme psát na známky 
 • 16/10 ústně 
 • PS str. 11
 • PÍS str. 4
 • ČÍT str. 17, 18

23. 9. 

 • UČ str. 15/4 na F 
 • 15/5 - věty v množném čísle napsat do ŠS 
 • 15/6, 7 ústně
 • PS str. 10
 • ČÍT str. 14, 15, 16

22. 9. 

 • UČ str. 14 - nadpis do ŠS: PSANÍ I, Í PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH, PSANÍ Y, Ý PO TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH
 • vypsat si do ŠS měkké a tvrdé souhláky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) (h, ch, k, r, d, t, n) 
 • 14/3 napsat do sešitu, prozatím barevně nevyznačovat, budeme vyznačovat až zítra ve škole
 • ČÍT str. 12, 13

21. 9. 

 • UČ str. 13/1 přečíst si text a vypracovat do ŠS cvičení 1. - 6.  
 • 13/13 ústně 
 • PÍS str. 3
 • ČÍT str. 9 - 11

16. 9. 

 • PS str. 9
 • PÍS str. 2

15. 9. 

 • UČ str. 12/6 ústně
 • 12/7 - první řádek do ŠS 
 • 12/8, 9 ústně 
 • 12/10 vytvořené dvojice napsat do ŠS 
 • PS str. 8 dokončit 
 • ČÍT str. 6, 7, 8
 • PÍS str. 2 - prvních 5 řádků

14. září

 • UČ str. 11/1, 2  ústně 
 • 11/3 - první dva řádky napsat do ŠS 
 • 11/4 ústně 
 • 11/5 - první řádek napsat do ŠS 
 • PS str. 8/1, 2, 3 

11. září 

 •  PS str. 7 dokončit 
 • procvičovat abecedu a řazení slov podle abecedy 

10. září 

 • UČ str. 10 - zopakovat si zpaměti abecedu
 • do ŠS napsat abecedu velkými tiskacími písmeny
 • 10/2, 3 ústně 
 • PS str. 7/ 1, 2, 3 

9. září

 • UČ str. 9 - Popis - naše škola 
 • celou stranu přečíst a ústně si vypracovat cvičení z dané strany
 • při popisu naší školy užívat slova z nabídky
 • PS str. 6/15, 16, 17

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 13
TÝDEN: 1622
CELKEM: 309045