ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Fyzika

DISTANČNÍ VÝUKA

kontakt: lenka.jarolimova@post.cz

14.10. 820- 905

uč. str. 20 - Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb - přečíst

                     - do sešitu zapsat zápis na str. 22. Připomínám, že za posledním zápisem vynecháme 2 až 3 řádky, napíšeme datum, podtrhneme pravítkem, napíšeme nadpis Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Poté zapišeme zápis.

Dnes v případě problému mne můžete v době výuky kontaktovat na e-mail, připravuji skype. Mé jméno je Lenka Jarolímová. 

Spojením skype, budu kontrolovat, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná.

19.10.

Dráha rovnoměrného pohybu   uč. str. 26

 • důkladně přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis - shrnutí uč. str. 27
 • 27/1 do sešitu

21.10.

Výpočet doby rovnoměrného pohybu   uč. str. 26

 • důkladně přečíst v učebnici, podívat se na řešení 1. příkladu v učebnici na str. 31. Někteří jste měli problém se zápisem fyz.  příkladu.
 • do sešitu zápis - shrnutí uč. str. 32
 • 32/1 do sešitu

Výsledek příkladu z minulé hodiny je 195 km. Za 1 hodinu se řidič může dostat do Jihlavy.

 

2.11., 4.11.

Procvičování rychlosti a dráhy rovnoměrného pohybu

Z přiloženého dokumentu Dráha a rychlost rovnoměrného pohybu.pdf (1.04 MB) vyřešte tyto cvičení (přibližné rozvržení): pondělí - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12

středa - 13, 14, 15, 16

Zbývající cvičení můžete vyřešit dobrovolně.

Po dobu výuky F7 budu na Skypu pro vaše možné dotazy. 

Večer 4.11. zveřejním výsledky. Můžete si příklady zkontrolovat. Kdo udělal příklady navíc, pošlete mi je.

Řešení v, s 4.11..pdf (1.36 MB)

9.11.

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI

Vzájemné působení těles uč. str. 34

 • přečíst v učebnici
 • do sešitu zapiš datum, hlavní nadpis SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI, dnešní nadpis Vzájemné působní těles uč. str. 34, shrnutí uč. str. 35 a nakonec nakreslete přehled možností vzáj. působení těles nad shrnutím.

Spojím se s vámi přes Skype v 925. Řekneme si něco k fyzice i informatice.

 

11.11.

Síla uč. str. 35

Vzhledem k tomu, že jsme se loni s fyzikální veličinou seznámili, zopakujte si ji na prezentaci Síla.ppt (884 kB).

Přečti si učivo v učebnici

Zápis do sešitu - napište shrnutí v uč. str. 38. (nezapomeň na datum, nadpis!)

Pro případné dotazy jsem k dispozici v průběhu hodiny na Skypu. 

Spojíme se spolu přes Skype v pondělí 16.11.  v 925

 

16.11 (v 925 na Skypu), 18.11. 

Skládání rovnoběžných sil uč. str. 38

 • důkladně přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis  z dokumentu Skládání sil.pdf (682.21 kB)
 • 40/1, 2, 3 úkoly, které si překontrolujeme 23.11., kdy se opět spojíme přes Skype.

Něco pro opakování. Na každou otázku neznáte odpověď, ale přiučit se můžete.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6129-id-6129

 

23.11 (v 925 na Skypu), 

Skládání různoběžných sil uč. str. 40

 • důkladně přečíst v učebnici

https://edu.ceskatelevize.cz/video/261-skladani-a-rozklad-sil

 

25.11 

Tíhová síla a těžiště uč. str. 42

 • důkladně přečíst v učebnici

Pro případné dotazy jsem k dispozici v průběhu hodiny na Skypu. 

 

30.11. 

Opakování - Vzájemné působení těles.Síla. Skládání sil. Tíhová síla a těžiště.

 

2.12. 

1. pohybový zákon - zákon setrvačnosti uč. str. 45

 • důkladně přečíst v učebnici

 

7.12. 

2. pohybový zákon  - zákon síly uč. str. 47 (v 925 na Skypu)

 • důkladně přečíst v učebnici

9.12.

Hodinu věnujeme opakování učiva na Pohyb tělesa uč. str.7 až 32  Zopakuj si učivo a zkus si vyplnit test Pohyb těles.pdf (1.69 MB). Máš zde i výsledky. Poznamenej si případné dotazy a v pondělí 14.12. na ně odpovím. Budu také v době výuky na Skypu. 

Připomínám, že podobný test si napíšeme ve středu 16.12. Tím uzavřeme první kapitolu.

Zajímavost. Kdo rád sleduje večerní oblohu si může přečíst tuto zprávu Velké setkání Jupiteru a Saturnu.docx (13.91 kB)

 

4.1. 2021  (v 925 na Skypu)

Otáčivý účinek síly   uč. str. 51

 • přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis z přiloženého dokumentu Otáčivý účinek síly.pdf (383.59 kB). Z tohoto dokumentu se učivo naučte, ne jen pasivně přepsat do sešitu nebo okopírovat!
 • odpovědět na otázky na str. 53 Otázky a úkoly.

Opakování: Skládání sil a síla - test. Síla, skládání síl - test.pdf (1.06 MB)  Do pátku 8.1. do 16 hodin pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz odpovědi na otázky z tohoto testu. Učivo jsme opakovali ve škole, pokuste se odpovědět na tyto otázky. 

 

6.1. 2021

Páka - využití otáčivého účinku síly

Z přiloženého dokumentu Páka.pdf (379.1 kB) nastuduj a zapiš do sešitu učivo týkající se páky.

Prohlédni si video https://edu.ceskatelevize.cz/video/36-pokus-paka

V minulé hodině jste se dozvěděli o jednoduchých strojích, které využívají otáčivý účinek síly. Někteří z vás jste chtěli referát. Nyní máte možnost zpracovat některý z jednoduchých strojů. Referát pošlete na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Nechci okopírovanou Wikipedii, ale opravdu vlastnoručně zpracované téma.

 

11.1. 2021  (v 925 na Skypu)

Deformační účinky síly - Tlak, tlaková síla uč. str. 54

Test z minulého týdne neposlali tito žáci: Bábuněk, Kamaryt, Zeman. Proč?

 

13.1. 2021  

Tlak v praxi

 

18.1. 2021  (v 925 na Skypu)

Příklady na tlak uč. str. 54

Příklady na tlak: Tlak, tlaková síla - příklady.pdf (540.5 kB)

Společně si projdeme řešené příklady z dokumentu Řešné příklady na tlak.pdf (542.01 kB)

Podle vzoru vypočítej příklady číslo: 2, 6, 10

 

20.1. 2021 (v 820 na Skypu)

Smykové tření uč. str. 56

 • přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis z přiloženého dokumentu  Smykové tření.pdf (623.82 kB). Z tohoto dokumentu se učivo naučte, ne jen pasivně přepsat do sešitu nebo okopírovat!

 

25.1. 2021  (v 925 na Skypu)

Valivé tření s odpor prostředí uč. str. 59

 • přečíst v učebnici
 • do sešitu zápis na str. 60 - Shrnutí

 

27.1.2021

1) Opakování: Z dokunentu Tlak, tlaková síla - příklady.pdf (540.5 kB) vyřeš příklad číslo 4  a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Hodnotím správný postup při řešení příkladu (zápis, vzorec, dosazení, výpočet s jednotkou, odpověď). Příklad pošli do 28.1. do 16 hod.

2) Význam třecí síly

 Do sešitu zápis z dokumentu (oprav si prosím datum na 27.1.) Význam třecí síly.pdf (133.41 kB)

 Odpověz na otázky 60/1, 2, 3

3) Podívej se https://edu.ceskatelevize.cz/video/3431-treni

                        https://edu.ceskatelevize.cz/video/6177-kviz-treni

 

PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY. NABERTE SÍLY DO DALŠÍHO POLOLETÍ! 

 

8.2. 2021  (v 925 na Skypu)

1) Opakování - tlak, tření

     Příklady na výpočet tlaku

2) Nové učivo - KAPALINY

     Vlastnosti kapalin uč str. 62

     Do sešitu - datum, nadpis. Vypsat základní vlastnosti kapalin (uprostřed stránky 62)

                         uč str. 64 - Shrnutí - prvních pět řádků (1.odstavec) 

 

10.2. 2021 (v 820 na Skypu)

1) Opakování - tlak, tření

 Vypočítáme společně příklad č. 7  Tlak, tlaková síla - příklady.pdf (540.5 kB) a sami vypočítejte příklad číslo 9, který pošlete na adresu lenka.jarolimova@post.cz.

2) Povrchové napětí - uč. str. 62,63

    Do sešitu napiš datum, nadpis a ze shrnutí na str. 64 poslední dva řádky.

3) Podívej se https://edu.ceskatelevize.cz/video/3443-povrchove-napeti

                        https://edu.ceskatelevize.cz/video/3505-povrchove-napeti-pokusy

                        

   

15.2. 2021  (v 925 na Teamsech)

1) Opakování - tlak, tření

     Příklady na výpočet tlaku. Z dokumentu  Tlak, tlaková síla - příklady.pdf (540.5 kB)  vypočítej příklad číslo 13, který pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do středy 17.2.

 2) Závislost hustoty kapaliny na teplotě uč. str. 65

     Přečíst v učebnici.

     Do sešitu napiš datum, nadpis, shrnutí na str. 66. Na závěr nakresli obrázky na str. 65 dole - rybník v létě a v zimě.

 

17.2. 2021  (v 820 na Teamsech)

1) Kapilární jevy 

     Kapalina smáčí stěny uč. str. 66,67

     Do sešitu - datum, nadpis Kapilární jevy, podnadpis Kapalina smáčí stěny - nakreslit obrázek na str. 67 nahoře, shrnutí na str. 68 - 1. odstavec.

2) Opakování. Vypracuj test a do pátku 19.2. pošli odpovědi ve tvaru 1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 -D, ... na adresu lenka.jarolimova@post.cz

     Zadání: TLAK. tření - test 7. roč..doc (196.5 kB)

     Kdo má problémy s Wordem, pak zadání: Tlak, tření - otázky 1 až 6.jpg (1.38 MB)Tlak, tření - otázky 7 až 12.jpg (1.02 MB)

 

22.2. 2021  (v 925 na Teamsech)

1) Opakování - Kapaliny

2) Kapilární jevy 

     Kapalina nesmáčí stěny uč. str. 68

     Do sešitu - datum, podnadpis Kapalina nesmáčí stěny - nakreslit obrázek na str. 68 uprostřed, shrnutí na str. 68 - 2. odstavec.

     Pár pokusů https://www.youtube.com/watch?v=aH59D3XRylo

                        https://www.youtube.com/watch?v=2gFUFk7kDTc

 

24.2. 2021  (v 820 na Teamsech)

1) Opakování kapilárních jevů

2) Tlaková síla v kapalině, hydrostatický tlak - 1. část

     uč. str. 69 

     Do sešitu zápis z přiloženého dokumentu - Tlaková síla 1.jpg (938.98 kB)Tlaková síla 2.jpg (172.47 kB)

 

1.3. 2021  (v 925 na Teamsech)

1) Opakování - Hydrostatická tlaková síla

                           Z dokumentu vypočítej příklad č. 3 Mechanické vlastnosti - 1. část.jpg (1.76 MB)

2)Tlaková síla v kapalině, hydrostatický tlak - 1. část

    uč. str. 69

    Do sešitu zápis z přiloženého dokumentu - Hydrostatický tlak.jpg (424.56 kB)

3) Podívej se : https://edu.ceskatelevize.cz/video/35-pokus-hydrostaticky-tlak-a-paradox

                          https://edu.ceskatelevize.cz/video/1623-hydrostaticky-tlak-pokus

 

3.3. 2021  (v 820 na Teamsech)

1) Opakování - Z dokumentu Mechanické vlastnosti - 1. část.jpg (1.76 MB) vypočítáme příklad č. 8. Řešení: 8.jpg (462.08 kB)

2) Spojené nádoby uč. str. 71

     Do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 72

3) Podívej se:https://edu.ceskatelevize.cz/video/1624-voda-a-gravitace?vsrc=vyhledavani&vsrcid=spojen%C3%A9+n%C3%A1doby

 

8.3. 2021  (v 925 na Teamsech)

Archimedův zákon uč. str. 73

1) Opakování

     Příklad: Potápěč pracuje v hloubce 10 m pod povrchem přehradního jezera.

                    a) Jak velký tlak je v uvedené hloubce?

                    b) Jak velká tlaková síla na něj působí, má-li povrch potápěče obsah 1,8 m2.

     Vyřešený příklad pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

     Společně vyřešíme příklad č. 7 a 9 z dokumentu Mechanické vlastnosti.jpg (1.76 MB) 

     Řešení: 7.jpg (213.84 kB)9.jpg (299.84 kB)

2) Archimedův zákon - úvod.

     Do sešitu zápis z přiloženého dokumentu Archimedův zákon.jpg (1.16 MB)

 

10.3. 2021  (v 820 na Teamsech)

1) Zopakujeme učivo z minulé hodiny

2) Propočítáme si příklad č.12 z dokumentu Mechanické vlastnosti.jpg (1.76 MB)  Řešení:12.jpg (498.44 kB)

3) Podíváme se na ukázku: https://edu.ceskatelevize.cz/video/34-archimeduv-zakon?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Archimed%C5%AFv+z%C3%A1kon

 

15.3. 2021  (v 925 na Teamsech)

1) Opakování Archimedova zákona

2) Plování těles uč. str. 75

     Do sešitu zápis z přiloženého dokumentu Potápění, stoupání,....jpg (998.87 kB) a Plování.jpg (504.22 kB)

3) Podívej se na ukázku https://edu.ceskatelevize.cz/video/1332-pokusy-s-vejci?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika%7E2-stupen-zs

                                     https://edu.ceskatelevize.cz/video/1724-jak-cerstve-je-vajicko?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika%7E2-stupen-zs

 

17.3. 2021

Plování nestejnorodých těles - uč. str. 76

Pročíst v učebnici na str. 76,  str.77 - otázky a úkoly

Do sešitu zápis z přiloženého dokumentu Plování nestejnorodých těles.jpg (851.54 kB)

Podívej se na ukázku: https://edu.ceskatelevize.cz/video/6130-pokus-archimeduv-zakon-s-plastelinou?vsrc=predmet&vsrcid=fyzika%7E2-stupen-zs

 

22.3. 2021  (v 925 na Teamsech)

Dnešní hodinu budem věnovat opakování Archimedova zákona, chování těles v kapalině

Propočítáme příklady 13,14 z dokumentu: Mechanické vlastnosti.jpg (1.76 MB) 

Řešení: 13.jpg (331.7 kB)

              14.jpg (297.98 kB)

 

24.3.  (v 820 na Teamsech)

1) Společně vypočítáme příklad: Jakou silou je nadlehčován ocelový předmět o hmotnosti 77 kg, je-li úplně ponořený do vody? Hustota oceli je 7 700 kg/m3

Řešení: Výpočet F.jpg (552.01 kB)

2) Samostatně vyřešíte příklad : Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3. Jakou silou je nadlehčován člověk o hmotnosti 66 kg, je-li zcela ponořený do vody?

Řešení příkladu pošlete na adresu lenka.jarolimova@post.cz do pátku 26.3.

3) Pascalův zákon uč str. 77

  Do sešitu zápis z dokumentu Pascalův zákon.jpg (1.16 MB)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6158-pokus-pascaluv-zakon?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Pascal%C5%AFv+z%C3%A1kon

 

29.3. 2021  (v 925 na Teamsech)

1) Hydraulické zařízení - příklad č. 2 z dokumentu  Mechanické vlastnosti.jpg (1.76 MB) 

2) Shrnutí kapitoly Kapaliny na dokumentu: Opakování - kapaliny.pdf (3.11 MB)

 

31.3.  (v 820 na Teamsech)

Dnešní hodinu věnujeme opakování a vyplnění testu. Výsledky zašli do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Při vyplňování využij dokument z minulé hodiny Opakování - kapaliny. Odpovědi pošli např.ve tvaru 1 - A, 2 - B, 3 - C, 4 -D, .....

Zadání testuVlastnosti kapalin - test.pdf (718.51 kB)

 

7.4.  (v 820 na Teamsech)

1) Vyhodnocení testu

2) Plyny uč str. 79

    Vlastnosti plynů uč str. 80

    Do sešitu: datum, nadpis, shrnutí str. 81 - 1. věta

                                                   Základní vlastnosti plynů uč str. 81 (nad shrnutím)

12. dubna bude významné výročí, připomeňte si je např.  Dobrý den, majore Gagarine.docx (13.83 kB)      

 

12.4. 2021  (v 925 na Teamsech)

Atmosferický tlak a jeho měření uč. str. 81

Do sešitu: datum, nadpis a zápis  z dokumentu Plyny.pdf (1.05 MB)- 1 list

Prohlédneme: https://edu.ceskatelevize.cz/video/33-atmosfericky-tlak?vsrc=vyhledavani&vsrcid=atmosf%C3%A9rick%C3%BD+tlak

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7997-pokus-torricelli-a-atmosfericky-tlak?vsrc=vyhledavani&vsrcid=atmosf%C3%A9rick%C3%BD+tlak

 

14.4.  (v 820 na Teamsech)

1) Opakování - Atmosferický tlak

2) Atmosféra Země uč. str. 84

    Do sešitu: datum, nadpis, nákres atmosfery z uč. na str. 85 nahoře, zápis shrnutí na str. 86

https://edu.ceskatelevize.cz/video/9219-slovicka-atmosfera?vsrc=vyhledavani&vsrcid=Atmosf%C3%A9ra+Zem%C4%9B

Náhradní test pro Davida, Matěje, Vojtu a Jakuba Z. 

Kapaliny 1.jpg (256.66 kB)Kapaliny 2.jpg (564.77 kB)Kapaliny 3.jpg (459.58 kB).

Vyřešený test poslat do neděle 18.4. Pokud nezašlete řešení, bude test hodnocen známkou nedostatečně.

 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 45
TÝDEN: 1654
CELKEM: 309077