ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Anglický jazyk - Staňková

Slovíčka lekce 0 – 5 s výslovností

Úterý 13.4.

On-line lesson will be at 7:25 o'clock on Skype

 • opakování slovíček L2 - brzy bude zkoušení
 • převádění digitálního času na běžný
 • Wh - questions - vrátíme se opět k přítomnému prostému času - zopakujeme tázací slova: where? - kde, kam ?       when ? - kdy?      what?  - co? jaký?   Přidáváme je do zjišťovacích otázek hned na začátek , např.  When do you go home?  Where does she start?  What do you play?
 • nebudete dnes nic posílat, ale opakujte slovíčka

 

Pondělí 12.4.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • zkoušení - Family 
 • mezitím si začnete procvičovat v PS vyjádření času - strana 16 -17 -pošlete do pátku
 • ještě si dokončíme některé detaily k času
 • vyzkoušíme, jak převést digitální čas na běžný ( např 16:20 - twenty past four P.M., 21:30, 18:55,6:15, 20:45, 13:50, 12:05, 23:10,13:58)
 • předvedete rozhovory typu "What time do you go out?" Na otázku odpovíte celou větou - "I go out at half past two" .

 

Pátek 9.4.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • zkoušení - Family
 • mezitím zhlédněte video k určování času, a ještě další video i s trénováním 
 • What time is it? - pokračování v určování času, zápis do projektového sešitu
 • vysvětlení použití zkratek p.m. (po poledni) , a.m. (před polednem), které se přidávají za časový údaj
 • vyzkoušejte si test na určování času 
 • pošlete mi zápis k hodinám  v projektovém sešitě - do příštího pátku

 

Úterý 6.4.

on-line lesson will be at 7:25 o'clock on Skype

 • zkoušení konverzač. tématu Family
 • mezitím  workbook str. 67 - prostudovat slovíčka 3B
 • kontrola  workbook str. 14-15
 • Tara's timetable - textbook pg. 60 -čtení, překlad
 • Time  - vysvětlení určování času podle učebnice strana 62, opakování číslovek 1-12, 

 

Úterý 30.3.

On-line lesson will be at 7:25 o'clock on Skype

 • zkoušení konverzačního tématu Family
 • mezitím workbook str. 14-15
 • kontrola prac sešitu str. 12-13
 • What time is it? Vysvětlíme si určování hodin podle strany 62 v učebnici. Uděláme si do projekt. sešitu velký hodinový ciferník a zapíšeme si konkrétní časové údaje.

 

Pondělí 29.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • zkoušení konverzačního tématu Family
 • mezitím workbook - cv. 8,9/11 a cv. 1,2,3,4,5/12-13 - společně zkontrolujeme -pošlete do pátku
 • present simple - procvičování podle vzoru : I go, I don't go, do I go?
 • Days of the week, timetable - pg. 60 - textbook

Pátek 26.3

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • zkoušení - konverzační téma Family- 1dobrovolník
 •  gramatická rozcvička - present simple, umístění signálních slov
 • workbook page 8-11 - pošlete do příštího pátku
 • My daily routine- vyprávění o sobě, co dělám během dne
 • The Queen - daily routine - vyprávění podle minulého  videa, vkládání výrazů -first, then, afterwards, after that, next, finally.

 

Úterý 23.3.

On-line lesson will be at 7:25 o'clock on Teams

 • zápis slov first - then - afterwards - finally do gram sešitu
 • present simple tense  - procvičování - věty oznamovací, tázací a záporné
 • workbook - dokončení strany 7, str. 8/1,2,3, popřípadě cv.5,6/9
 • watch this video " The daily routine of the Queen"
 • watch also this funny video with Mr. Bean

Pondělí 22.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • present simple tense -pokračování
 • zápis signálních slov: every day (week, month, year), always,usually, often,sometimes, never, once (twice) a week - naznačují použití tohoto času
 •  tabulka ve cv. 1/58 v učebnici  souvisí s vyprávěním o Bethanině ránu . Činnosti seřadíme podle tohoto poslechu
 • Tom's afternoon  routine  - podle poslechu si zapíšeme, co dělá Tom odpoledne
 •  uděláme cvičení 4/9 v prac. sešitě - zatím neposílejte
 • příští hodinu budu zkoušet konverzační téma Family

Pátek 19.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • čtení na známky
 • konverzační téma Family - procvičování
 • present simple tense - přítomný prostý čas - vysvětlíme si, jak se tvoří, kdy se používá a které signální výrazy se s ním pojí
 • další vysvětlení přítomného prostého času je zde - pozorně si prohlédněte

Úterý 16.3.

On-line lessom will be at 7:25 o'clock on Skype

 • čtení na známky
 • workbook pg 64/1,2,3 and pg. 65/1
 • opakování slovíček  L2 - brzy budu zkoušet (nahoře  je odkaz, kde máte výslovnost)
 • Mind map - myšlenková mapa  - nový pracovní sešit  strana 6-7, slovní zásoba se bude týkat činností během dne ( daily activities), školního rozvrhu ( timetable) -vyplněné strany pošlete do pátku

Pondělí 15.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • čtení na známky
 • kontrola překladu do ČJ - konverzační téma Family
 • cv. 3/52 - dokončení z minulé hodiny
 • vocabulary list -procvičování podle obrázků v učebnici strana 54
 • zazpívejte si song about family

Pátek 12.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • čtení na známky
 • kontrola překladu konverzačního tématu "Family"
 • procvičování tématu Family
 • zhlédněte video  about Sara and Jane - podle něho uděláme společně cv. 1,2,3/52 v učebnici 
 • zde se můžete podívat na  "Statue of liberty " z dronu

 

Úterý 9.3.

On-line lesson will be at 7:25 on Skype

 • zkoušení čtení na známky
 • učebnice strana 51/1 - ústně
 • učebnice strana 51/3 - Jane's family - description
 • konverzační téma  " Family" - pokud to půjde, tak si tento list vytiskněte, vlepte do projekt. sešitu a věty si tužkou přeložte. Je možné také věty opsat. Úkol pošlete do pátku.
 • New York -zápis do projekt. sešitu podle strany 41

 

Pondělí 8.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • čtení textu strana 50 na známky ( 2 žáci - domluveno)
 • uděláme zápis do projekt. sešitu - New York - NYC
 • začneme opakovat konverzační téma  " Family", otázky  a odpovědi budu příští týden zkoušet podle textu, který budete mít brzo k dispozici - jsou to otázky, které  již znáte z hodin.

 

Pátek 5.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • dokončíme úkoly z minulé hodiny
 • ještě se vrátíme ke str. 40-41 v učebnici, podíváte se na video a vypracujeme společně cv. 1,2,3/41 v učebnici
 • úkol zůstává z minulé hodiny( My  new "crazy" schoolmate) - pošlete do pondělí
 • až půjdete pro úkoly do českého jazyka, vyzvedněte si od paní učitelky pracovní sešit 2 do AJ
 • budu zkoušet čtení textu str. 50 na známky- domluvíme se v hodině

 

Úterý 2.3.

On-line lesson will be at 7:25 on  Skype

 • zopakujeme co nejvíce názvů členů rodiny
 • opakované čtení textu Sarah's family, výslovnost, intonace
 • učebnice strana 51/1
 • Who si who? - uhodni spolužáka podle popisu
 • Dialogues - ptej se na  "nového - vymyšleného"  trochu "crazy"  spolužáka - zapisujeme získané informace  a podle nich sestavíme vyprávění - pošlete do pátku ( kdo nebyl na on-line hodině, tak vymyslí 10 vlastních vět  - nadpis  "My new crazy schoolmate")  POZOR - upozornění . Ve vyučování jsme se k otázkám nedostali, úkol si přípravíme v pátek. Zatím  tedy tento úkol nedělejte.

 

Pondělí 1.3.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Teams

 • gramatický test - proběhne v hodině, po napsání do sešitu  - pošlete 
 • poslech str. 50/2 - Sarah's family
 • čtení s důrazem na výslovnost
 • otázky k textu str. 50/3

 

Pátek 26.2.

On-line lesson will be at 9:25 o'clock on Skype

 • picture dictation- obrázkový diktát( postava -  vzhled, oblečení, hobby ) - společná kontrola porozumění 
 • příprava na gramatický test v příští hodině ( have got, množ. číslo, předložky , play a sloveso v - ing formě)
 • textbook 49/4 - společná kontrola 
 • listening, translation - poslech a překlad 49/5

 

 

Úterý  23.2.

On-line lesson will be at 7:25

 • opakování gramatiky - příprava na test
 • popis postav - učebnice str. 48/cv. 1 - vypíšeme do škol. sešitu slovíčka , která popisují vzhled
 • poslech  - popis Alex - cv.  2/48 - true-false
 • kontrola úkolu z PS str. 63/7 z minulé hodiny
 • vrátíme se k myšlenkové mapě strana 46 v PS -opakování slovíček

 

 • Lottie's dad - vypsat informace o Lotině tátovi a jeho činnost - poslat do pátku ( úkol zadán v pondělí)
 • Famous person - vybrat známou osobnost - sportovec, zpěvák, vědec, umělec, herec........, nakreslit nebo nalepit jeho portrét,  napsat jméno, věk, stát, kde žije, národnost, popsat jeho vzhled - postava, vlasy, oči, brýle, uvést rodinné příslušníky - třeba kolik má dětí...., dále jeho zájmy apod.

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 23
TÝDEN: 1632
CELKEM: 309055