ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Český jazyk

Zdravím, žáci!

      Uběhl zhruba týden a já předpokládám, že pečlivě pracujete podle zadání. Pozor! Ne všechny úkoly naráz! Určitě sis

je rozdělil/a/ do dvou týdnů. A každý týden zase alespoň na tři bločky.

Pokud se stane, že nástup do školy se neuskuteční ani 2.11., pak organizace českého jazyka bude následující:

1/   Všechny písemnosti oněch dvou týdnů / tzn. PL, ČJ/D, ČJ/Š / budu vybírat ve dvou dnech: 

       - v pondělí 2.11. v době 8,00 - 16,00 hodin

       - v úterý     3.11. v době 8,00 - 12,00 hodin

       Lv odevzdávat nebudeš, do té budeme průběžně pracovat, jak dlouho to bude nutné.

 

2/   V tyto dny ti také předám kapsičku s dalším materálem. Konkrétní úkoly však budu zadávat skrze stránky školy vždy

       na jeden týden. Výběrové dny budou zase včas stanoveny.

3/   Úkoly do českého jazyka můžeš zpracovávat svobodně, podle času a chuti, hlavně co nejlépe. Budu zadávat spíše

       témata opakovací / 4., 5. ročník /, z učebnice budu vybírat ta lehčí. Těžší necháme až na návrat do lavic. 

       Snad to bude brzy.

                                                                       Ještě jednou Tě zdraví    L. Černá

Zdravím, děťátka!

      Přiblížil se týden podzimních prázdnin. Dobře pracoval ten, kdo si všechny úkoly z jazyka českého rozplánoval tak,

že je má do dnešního dne, tedy pátku, vyřešeny a písemné napsány. Ten může o prázdninách odpočívat. 

      Po prázdninách nastane doba odevzdání prvního bloku prací / viz ve dvou stanovených dnech budu čekat ve škole, už se 

těším na opravování / a současně obdržíš další kapsičku  s úkoly na dva týdny. Pozor! Když neodevzdáš první kapsičku, musíš

mít závažný důvod! Jinak si úkoly označím jako nesplněné. 

      Současně pracuji i na kontaktu přes počítač či mobil, ale pouze jako na podpůrném a orientačním doplňku, nikoli na pra-

videlné výuce předmětu ČJ. Ten vyžaduje jiný rozsah výkladu a písemností. Nehledě na to, že na opravy přes monitor již

nemám zrak. Zde děkuji za pochopení. A musel /a/ bys také brzy ráno vstávat?!

      Na začátku týdne po prázdninách se přes tyto stránky dozvíš, kdy a jak se mě budeš moci zeptat na zadání, které se Ti 

bude zdát zvlášť obtížné. 

      Jak už jsem dříve uvedla, do úkolů budu vybírat cvičení zvládnutelná, často opakovací. Výklady obtížnějších témat 

si nechám na návrat do školy.

       Pěkné prázdniny!               Zdraví Tě L. Černá

 

 

P. S.      Holky a kluci! Dávejte na sebe pozor. Dbejte na rady svých rodičů, nevyhledávejte kontakty, které by mohly

                                      zapříčinit onemocnění Vás a kohokoli ve Vaší rodině. Také se snažím dodržovat 3R:  rouška -

                                      ruce - rozestup. Ať už jsme zase ve škole!        Ještě jednou Vás zdraví L. Černá

 

Milí žáci! 

      Skončilo 1. kolo výběru úkolů z českého jazyka. Drtivá většina předání zvládla, za což Vás velice chválím. Komu se to

nepovedlo, bude postupovat následovně: vypracované úkoly z 1. bloku si zatím ponecháš doma a odevzdáš je až za dalších 

14 dní spolu s dalšímí zadanými úkoly, které budou níže rozepsány, a to na dva týdny / 2.11. - 6.11. a 9.11. - 13.11. /.

Protože však písemnou formu zadání mít nebudeš, musíš postupovat podle počítače. Na vypracování písemných úkolů

použiješ sešit, který máš právě doma. 

Zároveň však musíš počítat s určitým klasifikačním postihem, jestliže ses v daném termínu řádně neomluvil/a/, a příště 

hodně napravit. Číslo telefonu, na který mně můžete zavolat je 797 754 620.

      Další výběr úkolů stanovuji opět na dva dny:     na pondělí 16.11. /8,00 - 12,00 hodin /

                                                                                         na středu 18.11. / 12,00 - 16,00 /  čili jednou dopoledne, jednou

odpoledne. V úterý 17.11. je státní svátek. Při výměně opět obdržíš další zadání, které budu plánovat na necelé tři týdny.

 

Nyní již k tomuto týdnu od 2.11. - 6. 11.

PRAVOPIS:   viz PL - Opakování, cv. 1, 3 / doplň /

TVAROSLOVÍ:   uč. str. 32, cv. 1a / ústně / a další úkoly téhož cvičení b - j / písemně do Dikt sešitu /. Do sešitu napiš

                             vždy jen řešení, každé na nový řádek bez vynechávání. Dodržuj pěknou úpravu!

SKLADBA:   uč. str. 126, žlutá tabulka dole a str. 127, žlutá nahoře. Pročíst si a s jejich pomocí vypracovat cv. 2 /písemně/.

                      Sledovaný jev, to znamená doplněné sloveso, podtrhni vlnovkou.

 

LV:   BAJKA

        a/   uč. str. 7-8. Do sešitu napiš datum dne, kdy budeš pracovat. Napiš nadpis BAJKA. Přečti si rámeček str. 7, ten 

               velký nahoře, a pod nadpis do sešitu opiš první 3 tečky a text nějak pěkně zarámečkuj nebo vystínuj obyčejnou

               pastelkou. 

        b/   vynecháš 1 řádek a vypíšeš si autory bajek / str. 7 - 8 /. Je jich šest, tak vypiš vždy dva vedle sebe / do levé

               poloviny stránky a do pravé poloviny. Vytvoříš tak dva sloupce autorů po třech, mezi autory vynech jeden řádek.

               U každého autora bude jméno

                                                          letopočty života

                                                          obsah první tečky

         c/   PS str. 5, cv. 1, 2, 3a

                      str. 6, cv. 4, 5, 6

 

 

Týden od 9.11. - 13.11.

PRAVOPIS:   PL Opakování, cv. 6, 7 /doplň/

TVAROSLOVÍ:   tentýž PL, cv. 4, 5 a opět cv. 7..... úkoly pod ním

                                                                          a/ barvou č. 1 zvýrazni všechna podstatná jména

                                                                           b/ barvou č. 2 zvýrazni všechna slovesa

                                                                           c/ pak si vyber 3 a 3 a ústně si u nich urči zadané kategorie

SKLADBA:   uč. str. 127

 

 

 

 

 

                      a/ Nastuduj si tabulku přísudek jmenný se sponou / skládá se vždy ze sponového slovesa být, bývat, stát se,

                           stávat se - tato si musíš zapamatovat - a přídavného nebo podstatného jména a společně tvoří Přjs, čili

                           přísudek jmenný se sponou.

                       b/   str. 127, cv. 3 / písemně , doplněné slovo podtrhni /

                              str. 127, cv. 4 / opiš a podtrhni rovnou čarou podmět, ptáš se kdo, co? přísudek vlnovkou / spona

                                                         plus podst. nebo příd. jm. / 

                               str. 127, cv. 5a / ústně /

 

Lv:      a/ v sešitě si najdi PL žánry lyrické a do volného prostoru pod ně vlep malý lístek se žánry ústní lidové slovesnosti.

            b/ PS  str. 7, cv. 1, 3, 5

                         str. 8, cv. 2

                          str. 9, cv. 1

             c/ uč. str. 9.....BÁJE, MÝTY

                                        -  Do sešitu napíšeš datum 9.11. a tento nadpis.

                                        - Pod tento nadpis opíšeš text 1. a 2. tečky / zase můžeš pastelkou zastínovat /

                                        - Pak vynecháš řádek a napíšeš, už normálně psacím, podnadpis

                                           Eposy dělíme na: ...a vytvoříš dva sloupečky po čtyřech 

                                           a/ hrdinské                                 e/

                                           b/ rytířské  atd.                           f/

                                           c/                                                   g/

                                           d/                                                   h/

Dodržuj pěknou úpravu. V sešitech nepoužívej fixy aj. materiály, které prosakují stránky a činí sešit ušmudlaným.

Úkoly budu vybírat v pondělí 16.11. dopoledne / 8,00 - 12,00 /

                                   ve středu 18.11. odpoledne / 12,00 - 16,00 /       Pozor! Vše do Lv si  necháváš doma, kontrola bude až 

                                                                                                                         po návratu do školy.             Če.

  

 Neděle 8.11.        Dodatek k Lv:   pracuj pěkně po týdnech, podle rozvrhu, tedy něco v pondělí - něco v pátek. 

                                                           Jestliže se náš stupeň ani do Vánoc do školy nevrátí, pak budu vybírat i literární výchovu.

                                                            Máš tedy ještě čas, ale aby sis vše nenechal/a/ na poslední chvíle . Lv bych určitě vybírala

                                                            21.12. a 22.12. / pondělí a úterý /. Byl by to PS Taktik a sešit Lv se zápisy.        Če.  

 

 

Středa 25.11. ......... Upřesnění pro nástup do školy.

Milí žáci!  

              Jistě už víte, že v pondělí 30.11. nastupujete opět do školy. Proto upřesňuji, jak přijdete připraveni.

              a/ V pondělí 30.11. si přinesete učivo podle rozvrhu / ČJ/Lv, M, A, Z, D, Vo /

              b/ Do Lv budete mít  -  uč. Taktik

                                                   -  PS Taktik a v něm splněné úkoly za poslední dva týdny / tj. 16. - 20.11 a 23. - 27.11. /,

                                                      tzn. po str. 23 včetně, pouze zadané, vybrané úkoly.

              c/ V úterý 1.12. bude mluvnice. Přinesete si

                                                     - učebnici českého jazyka a všechny sešity / někdo má školní sešit, někdo domácí, někdo

                                                       i diktátový - takže všechny, co máte / a v některém z nich zadané úkoly, opět za ty dva týdny.

              d/ Ve středu 2.12. budu vybírat slohový sešit s vypracovaným dopisem. 

Takže dobře pracuj a podle těch dvou nastavených týdnů si vše zkontroluj.            Zdraví       L.Černá

                                                   -  sešit Lv a v něm zápisy ..... Bajky a autoři....a Mýty /báje / a autoři.

 

2.1.2021

       Vážení a milí!  Doba odpočinku končí, je třeba začít pracovat. I když úkoly na týden 4.1. - 8.1. máte zadány, přesto

připomínám, abyste nezaháleli a hned od pondělí na nich den po dni pracovali. Kdo si o Vánocích nepřečetl a nezapsal

zadané pohádky, bude toho mít dost / ale to je jeho problém /. Co bude 11.1., nevím. Buď přijdete do školy, nebo si toho 

dne udělám výměnný den / vše upřesním o víkendu 9. - 10. ledna /.         Zdravím.             L. Černá

 

8.1.2021

      Upozornění!   

                           Úkoly za týden 4.1. - 8.1. budu vybírat opět ve dvou dnech:..... v pondělí 11.1.  / 8,00 - 16,00 /

                                                                                                                                            v úterý 12.1. / 8,00 - 12,00 /

                           Přinesete PS Taktik.........ČD s pohádkami..........ŠS s písemnými úkoly.

                           Obratem dostanete úkoly na další týden.

                           Je výhodnější výměnu uskutečnit vždy v pondělí, pak máš na zpracování následujícího týdne

      více času.                                     Zdraví Tě         L. Černá

 

5.2.2021  

                Milí žáci - šesťáci!

                Jarní prázdniny jsou téměř u konce, a tak je čas připomenout si odevzdání úkolů pro druhé pololetí:

                 pondělí 8.2. ....... 8,00 - 16,00

                 úterý 9.2. .........8,00 - 12,00             Pozdější dodání bude považováno za nesplněné. 

                                                                                 Nezapomeň tedy přinést.......... PS Taktik

                                                                                                                                         ŠS / se cvičeními samozřejmě /

                                                                                                                                         a sešit sloh s maličkým úkolem.

                  Těším se na Vaši přítomnost!          L. Černá

 

                   Není bez zajímavosti shrnout si, kolik úkolů jste zpracovali v 1. pololetí každý z vás jako jednotlivec a kolik

                   jsem jich za období covidových týdnů opravila já: ...... ty každý v průměru 54 úkolů, já za třídu 1620.

                   Kdo pracoval poctivě, určitě si jisté dovednosti / zvláště z pravopisu a tvarosloví /  pěkně natrénoval.

                   Kdo lajdal ?! může ve 2. pololetí začít lépe!!                                        L. Č.

 

      Neděle 7.2.2021 ........ upozornění.....  Vážení rodiče a žáci!

                                               Vzhledem k dosavadní předpovědi počasí a možnému nebezpečí pohybu na silnicích

                                               prodlužuji možnost k výměně úkolů. K dosavadním dvěma dnům přidávám středu

                                               10.2. od 8,00 do 15,00. Věřím, že se počasí umoudří a výměna v těchto 3 dnech

                                                bude možná.                     L. Černá

 

 

Neděle 21.2.2021

                  Milí šesťáci!

                  Dva týdny rychle uběhly, a tak připomínám, že v pondělí 22.2. opět nastane výměna úkolů !!! Co máte tedy

                  odevzdat ?

                  a/   Lv - sešit s dokončeným zápisem o pohádkách a pohádkářích

                  b/   sešit ČJ / D - domácí / malý, vlepený PL o slovních druzích...1-10 /

                  c/   velký PL / 2 kusy s doplňovačkami na posílení pravopisu / jeden s obrázky, jeden s domečky /

                   Věřím, že plnění úkolů na dálku se zdá být dlouhé, ale nic nenaděláme. Zároveň věřte, že tímto způsobem

                   velmi výrazně posilujete své znalosti a dovednosti v oblasti základní češtiny, kterou budete potřebovat

                   celý život. Skrze mnohé z vás vnímám, že některá cvičení si s vámi více, či méně rádi připomínají

                   i Vaši rodiče / podepisují se /. A to je hezké!                         Zdraví         L. Černá

 

 

        Úterý 2.3. 

                    NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

                    Pravidelná výměna učiva v pondělí 8.3. se USKUTEČNÍ, a to v době od 8,00 - 16,00 hodin. Připravte si

                    prosím všechno pouze na tento den, úterý odpadá. Při výměně také obdržíte PS - 2. díl do angličtiny

                    / 19 z vás ho ještě nemá / a nějaké materály do matematiky, abyste mohli dál plnohodnotně pracovat. 

                               Další výměnu plánuji na 29.3. / před Velikonocemi /, ale to ještě upřesním. 

                               Je  nepříjemné, že se naše nepřítomnost ve škole prodlužuje, ale teď s tím nemůžeme nic

                    dělat. Pracujte pravidelně, nenechávejte si práci vždy na poslední dny. Nic neřešitelného nás nečeká.

                                                                              Zdraví Vás             L. Černá

 

 

        Pátek 5.3.

                    PŘIPOMÍNÁM, že v pondělí 8.3. budu vybírat následující materiály:

                                                Lv - PS, kde jsme v podstatě dokončili pohádky.

                                                ML - školní sešit, kde by mělo být 7 cvičení na podst. a příd. jména.

                                                PL - dva kusy na podst. jména: shrnutí a jak umíte podst. jména.

                                                PL - pravopis, jedna stránka, č.2, doplňovačky na s, z, vz.

                    Dbej, ať na něco nezapomeneš.                                                          L. Černá

                                           

      Neděle 21.3. .......  Milí šesťáčci!

                            S předstihem jednoho týdne vám dávám na vědomí, že při výměně úkolů

      29.3. a 30.3. budu také vybírat  ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU !!!  Ihned po přečtení této 

    zprávy si ji vlož do kapsičky ČJ.                         L. Černá

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 18
TÝDEN: 1627
CELKEM: 309050